Różnorodne metody mieszania miedzi

Spawanie rur miedzianych. Komunikacja miedziana ma wiele zalet. Rurociągi wykonane z miedzi mają doskonałą żywotność, doskonałą wydajność, wytrzymują duże obciążenia, spadki temperatury, ciśnienie, rura miedziana może być bezpiecznie ukryta w podłodze lub ścianach, bez obawy o jej integralność.

Rury miedziane są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu - od samolotów po sieci wodociągowe, a także do celów domowych. Miedź jest łatwo przetwarzana, prawie nie pogarsza się z upływem czasu - żywotność komunikacji z miedzi może z łatwością przekroczyć żywotność samego budynku.

Połączenie rur miedzianych jest dość ważnym zadaniem. Zwykle do tego celu stosuje się spawanie, które rozważymy w tym artykule.

Powiedzmy od razu, że spawanie rur miedzianych jest dość trudnym zadaniem, ponieważ sama miedź jest dość trudna do spawania - w szczególności wymaga to specjalnych elektrod i atmosfery ochronnej.

Idealny materiał na rurociąg

Metody spawania rur miedzianych

Technologia, sprzęt i elektrody do spawania miedzi są wybierane przede wszystkim w oparciu o wymaganą szczelność szwu, przeznaczenie spawanych rur i inne pożądane cechy połączenia.

Z reguły stosuje się dwie metody łączenia rur miedzianych: gaz (acetylen) i spawanie łukiem elektrycznym. Zarówno elektrody topliwe, jak i nie topliwe mogą być stosowane jako elektrody do łuku elektrycznego - rozpatrujemy oba typy.

Ponadto do łączenia rur miedzianych można wykorzystać technologie takie jak połączenie przez prasowanie i połączenie za pomocą odłączanych połączeń - do tego celu stosowane są różne elementy łączące, łączniki i tym podobne.

Pomimo faktu, że metody te pozwalają na uzyskanie wystarczająco mocnego i niezawodnego połączenia, w tym artykule nie będą brane pod uwagę, ponieważ jest dedykowany specjalnie do połączenia rur miedzianych.

Spawanie rur miedzianych elektrodami topliwymi

Ręczne zgrzewanie rur miedzianych za pomocą topliwych elektrod powlekanych umożliwia uzyskanie zadowalających właściwości zgrzewanego złącza, jednak skład szwu będzie znacząco różnił się od składu metalu samych rur - jest to spowodowane stopowaniem miedzi z odtleniaczami podczas procesu zgrzewania.

Odtleniacze do związków miedzi wprowadza się do drutu elektrodowego i do jego powłoki. W tym samym czasie krzem, mangan, cyna, fosfor, cynk itp. Mogą być stosowane jako dodatki w drucie elektrody; materiały takie jak fluoryt i skaleń, żelazokrzem, żelazomangan, krzemowa miedź itp. są dodawane do powłoki, a sama powłoka jest z reguły wyrabiana na ciekłym szkle.

Wadami tego sposobu spawania są zmniejszone ciepło i przewodność elektryczna spoiny, zwłaszcza podczas pracy z elektrodami miedzianymi, silne rozpryskiwanie, zwiększona porowatość spoiny i różnice w jej składzie chemicznym od metalu nieszlachetnego.

Elektrody takie jak Komsomolets-100, MN-5 są używane jako elektrody topliwe, a MNZh5-1 do brązów.

Możliwe jest spawanie miedzi elektrodą topliwą za pomocą powłoki topnikowej - w szczególności można zastosować strumień ceramiczny typu JM-1. Aby poprawić charakterystykę połączenia, można zastosować elektrody z brązu - na przykład elektrody BrKMTs3-1.

Spawanie przy użyciu nie topliwych elektrod

Ręczne i zautomatyzowane spawanie rur miedzianych może odbywać się w środowisku ochronnym za pomocą nietopliwej elektrody - najczęściej używanej

elektrody wolframowe o grubości do 10 mm i drutu elektrodowego, dodatkowo
Możliwe jest stosowanie topliwych elektrod.

Argon, hel i azot są stosowane jako gazy ochronne. Ta ostatnia jest najbardziej dogodna w użyciu, ponieważ takie spawanie jest tańsze, a wydajność rozładowania jest większa. Przy podłączaniu rur o małej grubości lepiej jest używać argonu, ponieważ wyładowanie łukowe w nim jest bardziej stabilne.

Do spawania miedzi z elektrodą wolframową stosuje się bezpośredni prąd o bezpośredniej polarności, materiałem elektrody jest zwykle wolfram lantanowy (elektrody EVL) lub wolfram z dodatkiem itru (EVI), jak również wolframu wolframowego. Elektroda znajduje się w płaszczyźnie złącza pod wymaganym kątem, w razie potrzeby rury są podgrzewane do pożądanej temperatury.

Spawanie miedzi i jej stopów za pomocą elektrod węglowych i grafitowych jest ograniczone, głównie do łączenia produktów o niskiej odpowiedzialności. Elektrody są naostrzone na stożku, prąd jest bezpośredni, polaryzacja odwrócona. Możliwe jest stosowanie materiałów wypełniających z dodatkiem fosforu jako środka odtleniającego, a także dodawanie topnika do kąpieli spawalniczej - z reguły stosuje się do tego wiertło.

Spawanie gazowe rur miedzianych

Spawanie miedzi i jej stopów może być wykonywane przy użyciu palnika tlenowo-acetylenowego.

Proces spawania miedzi

Przyjrzyj się tej metodzie bardziej szczegółowo.

Do niedawna spawanie acetylenowe było głównym procesem do spawania miedzi i stopów miedzi, ale teraz zostało zastąpione przez bardziej zaawansowane procesy spawalnicze.

Istotną wadą tej metody jest znaczne odkształcenie rur spowodowane wysoką temperaturą, a także zwiększony rozmiar ziaren złącza.

Za pomocą spawania acetylenowego możliwe jest łączenie rur o średnicy do 120 mm i grubości ścianki do 4 mm. Do spawania używa się wypełniaczy o średnicy do 12 mm marek Sv-08 i Sv-08A.

Połączenia obrotowe zgrzewają się w jednym przejściu, obracając rurę. Podczas spawania płomień jest neutralny, zużycie acetylenu wynosi około 100 litrów na godzinę na milimetr grubości ściany.

Kontakt spawania miedzi

Oprócz powyższych metod możliwe jest również kontaktowe spawanie miedzi. Do spawania kontaktowego miedzi, szeroko stosowane są ogniotrwałe elektrody - wykonane są z wolframu i molibdenu. Podczas kontaktu z miedzią ważne jest stosowanie wysokiej jakości materiału wypełniającego, ponieważ sama miedź jest w pobliżu
kora słabe właściwości odlewania.

Aby spawać spoiny otrzymane przez zgrzewanie oporowe, posiadają najlepsze cechy, zaleca się stosowanie materiału dodatkowego z czystej miedzi z dodatkiem odtleniacza - pozwoli to uzyskać najlepsze wyniki zgrzewania oporowego.

Wniosek

Przyjrzeliśmy się różnym sposobom spawania miedzi. Jak łatwo się domyślić, najbardziej obiecującą technologią jest spawanie łukowe w środowisku ochronnym za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej oraz z dodatkiem drutu elektrodowego o odpowiedniej kompozycji - czyli z dodatkiem odtleniaczy, które pozwalają uzyskać optymalne właściwości spoiny.

Spawanie rur miedzianych

Kanalizacja i kanalizacja na bazie rur miedzianych jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu, a także w instalacjach użyteczności publicznej. Jakość takich produktów ma wiele niezaprzeczalnych zalet. Aby zapewnić wysoką jakość łączenia, stosowana jest technologia spawania rur miedzianych. Główną cechą technologii lutowania rur miedzianych jest kapilarny układ połączeń, dzięki znanej technologii adhezji, stopiony lut, który jest wykorzystywany w procesie technologicznym, całkowicie wypełnia spoinę, podczas gdy układ elementów łączących dla konstrukcji - poziomej lub pionowej nie odgrywa roli. Nawet w pozycji pionowej do wyszukiwania struktur rur, możliwe jest organizowanie złożeń i komponentów lutów o niskiej jakości.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa spawania

Przed rozpoczęciem pracy każdy specjalista wie, że ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zapewnia jakość i wydajność zadania lutowania rur miedzianych i połączeń. Wszelkie operacje technologiczne ze źródłem ognia muszą być przeprowadzane zgodnie z ogólnymi i indywidualnymi wymaganiami bezpieczeństwa:

 • Lutowanie rur miedzianych twardym lutem powinno odbywać się tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Operator spawalniczy musi posiadać specjalne i osobiste wyposażenie ochronne, które chroni przed oparzeniami, jak również przed wnikaniem gorących przedmiotów.
 • W procesie tym stosuje się urządzenia gazowe, dlatego konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas korzystania z takiego wyposażenia technologicznego.

Jakie wyposażenie i materiały są używane w procesie spawania?

Każdy proces technologiczny wymaga użycia specjalnego sprzętu i materiałów, które stanowią integralną część pracy.

Sprzęt palnikowy. Jest to główny składnik technologiczny, który zapewnia lutowanie rur miedzianych za pomocą lutownicy. Roztwory konstrukcyjne palnika mogą być różne, biorąc pod uwagę końcową temperaturę roboczą spalania, dla każdego typu palnika zapewnia maksymalne parametry strefy gorącej temperatury.

W części konstrukcyjnej palnika można lutować rury miedziane z miękkim lutowiem na podstawie:

 • Cylindry to jednorazowa zasada działania, najbardziej ekonomiczna i kompaktowa opcja dla tego procesu.
 • Standardowe lub tradycyjne przemysłowe butle gazowe.

Jaki gaz służy za podstawę dla cylindrów? Z reguły jest to mieszanina tlenu z acetylenem, dopuszczalny jest propan, wybór zależy od końcowej temperatury roboczej medium spalania.

Funkcje technologii spawania

Zgodnie z obliczeniami technologicznymi osiąga się skuteczne spawanie lutowanych miedzianych rur grzewczych w temperaturach powyżej 425 ° C, ale należy pamiętać, że palnik gazowy podczas pracy nie powinien wytwarzać temperatury spalania większej niż przeznaczona do lutowania lub miedzi, w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo że materiał i lut po prostu "płoną". Ponadto należy pamiętać, że odległość między materiałem a złączem powinna być minimalna, ponieważ układ kapilarny wymaga minimalnego kontaktu w procesie zgrzewania. Tak więc istnieje systematyczne rozprowadzanie lutu na powierzchni lutowanych połączeń. Wszystkie te wymagania są charakterystyczne tylko w przypadku lutowania kapilarnego miedzianych rur przy użyciu lutu w stanie stałym.

W przypadku technologii wykorzystującej miękki materiał wymagania technologiczne zmieniają się w przeciwnym kierunku. Dlatego miękkie lutowanie rur miedzianych nie powinno przekraczać temperatury 425 ° C. "

Jak wynika z ogólnego przeglądu, jakość lutowania zależy przede wszystkim od tego, czy używamy lutowia, czy to miękkiego, czy twardego.

Podsumowując, lutowanie miedzianych rurek za pomocą palnika gazowego daje efekt za pomocą tego lub tego lutowia:

 • Standardowy typ lutowia. Ta opcja służy do spawania materiałów miedzianych, mosiężnych, a także do blachy białej. Lut może być używany jako puszka. Ale lutowanie rur miedzianych w domu dla systemu hydraulicznego nie jest najlepszą opcją, która ostatecznie nie da właściwego wyniku.
 • Lutowanie miękkiej natury. Ta opcja jest stosowana do kształtek z miedzi lub brązu, to znaczy do efektywnego połączenia dwóch materiałów jako łącznika (czerwony brąz, miedź).
 • Twardy lut. Ten rodzaj lutowania połączeń rur miedzianych jest stosowany do montażu złożonych systemów rurowych, gdzie jest oparty na systemie szczelinowym kapilarnym do lutowania połączeń rurowych. Ta opcja lutowania rur miedzianych pastą z litego materiału jest przeznaczona do skutecznej naprawy ścieków i innych systemów stosowanych w sektorze publicznym, sektorze przemysłowym, a także w innych branżach.
 • Materiały miedziowo-fosforowe. W tym przypadku lutowanie miedzianych rur za pomocą pasty odbywa się ze względu na samosmarujące się składniki, które wykorzystują specjalny strumień procesowy, aby zapobiec procesowi utleniania. Technologia ta ma swoją wadę - kruchość, ze względu na obecność w lutowie składnika fosforu, więc jeśli materiał składa się z 10% niklu, wówczas taka struktura zapadnie się podczas rozpoczynania fazy spawania. Nie zaleca się używania tego lutowia do brązu, który zawiera materiał aluminiowy w swoim składzie.
 • Spoiwa lutownicze o zawartości srebra. Proces technologiczny lutowania rur miedzianych z suszarką do włosów zawierającą srebro ma podobne właściwości do technologii fosforowej, nie zaleca się stosowania tej opcji do lutowania metali nieżelaznych.

Jakie narzędzia są używane do spawania?

Efektywnego procesu spawania nie można sobie wyobrazić bez pomocniczych i podstawowych narzędzi, które zwiększają wytrzymałość połączeń i pozwalają zapewnić wysokiej jakości połączenia, zarówno na części konstrukcyjne, jak i elementy wyposażenia.

 • Truborez. Przemysł wytwarza kilka wersji tego narzędzia, którego główną cechą jest cięcie rur w celu dopasowania. Wybierając narzędzie, należy wziąć pod uwagę niedostępność lub swobodne podejście do elementów rurociągu lub systemu kanalizacyjnego. Pamiętaj, że im większa średnica rury, tym droższy będzie obcinak do rur.
 • Przetworniki. Jak wiesz z nazwy, to narzędzie jest przeznaczone do tworzenia fazy, jak również do robienia zadziorów. Jest to konieczne, aby zapobiec powstawaniu zadziorów w procesie spawania. Przemysł produkuje dwa warianty pikosów. Pierwsza opcja ma postać ołówka. Druga opcja, w formie okrągłej obudowy, z reguły jest przeznaczona dla rur o średnicy nie większej niż 36 mm.
 • Ekspander rur To urządzenie pozwala zwiększyć rozmiar materiału do określonego parametru, aby zapewnić wysokiej jakości połączenia w procesie lutowania. Wybierając ekspander rur, uwzględniamy również średnicę rury, od tego zależy koszt urządzenia na rynku.
 • Do czyszczenia powierzchni za pomocą specjalnych gąbek, szczotek lub szczotek technologicznych.
 • Palniki gazowe. Wybór palnika gazowego zależy od temperatury spalania i rodzaju użytego lutowia w procesie.

Technologia spawania ma indywidualne cechy, a aby osiągnąć pożądany rezultat, zalecamy odbycie szkolenia. Centra edukacyjne przygotowują specjalistów o odpowiednim profilu, którzy ukończyli pełny cykl studiów, w tym z wykorzystaniem technik bezpieczeństwa. Po ukończeniu studiów wydany zostaje certyfikat, który umożliwia wykonanie pewnego rodzaju spawania przy użyciu twardych lub miękkich stopów lutowniczych. Jeśli planujesz przeprowadzić niezależne spawanie, lekcje wideo pomogą ci, gdzie eksperci pomogą Ci poznać podstawy technologii spawania konstrukcji miedzianych. Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa jest kluczem do udanego spawania z użyciem produktów miedzianych. Jeśli nie masz umiejętności, w żadnym wypadku nie rozpoczynaj pracy, w przeciwnym razie będzie to miało poważne konsekwencje dla twojego zdrowia, a jeszcze bardziej dla twojego życia.

Samospawanie rur miedzianych: etapy pracy i sprzęt

Rurociągi miedziane nie straciły na znaczeniu nawet po pojawieniu się tanich rur z tworzyw sztucznych, a różnorodne łączniki i dość niedrogie narzędzia pozwalają samodzielnie wykonywać całą pracę. Dzięki temu spawanie rur miedzianych stało się dostępne nawet dla niedoświadczonych początkujących.

Co jest potrzebne do łączenia rur miedzianych

Nowoczesny rynek budowlany oferuje tak dużą ilość materiałów i urządzeń do spawania, że ​​instalacja przewodów hydraulicznych lub grzewczych z miedzi własnymi rękami przestała być czymś niezwykle trudnym.

Najbardziej niezawodne, zarówno wśród profesjonalistów, jak i rzemieślników, jest łączenie elementów rurociągów za pomocą spawania. Wysokiej jakości stacje dokujące zapewniają długą "żywotność" całego obwodu, a często nie można tego osiągnąć przez same wyposażenie. Dlatego eksperci wolą wykonywać prace spawalnicze przy użyciu następujących materiałów:

 • Lut twardy lub miękki, w zależności od sposobu połączenia i rodzaju rur.
 • Specjalne wyposażenie do spawania.
 • Płynny lub pastowaty strumień, bez którego nie są wykonywane prace instalacyjne, ponieważ jego zadaniem jest czyszczenie końcówek rur z płytki nazębnej i zapewnienie lutowi o najlepszej dystrybucji w złączu.
 • Obcinak do rur pomoże w płynnym i szybkim przecięciu elementów rurociągu na odcinki o odpowiedniej długości.
 • Łowca wyczyści cięcie z zadziorów.
 • Narzędzie do rozwalcowywania jest potrzebne do rozszerzenia otworu rury, jeśli nie ma okuć o odpowiedniej średnicy.
 • Najważniejszym narzędziem jest palnik, którego zadaniem jest podgrzanie armatury i rury do pożądanej temperatury.

Jeśli dostępne materiały i narzędzia są dostępne, możesz bezpiecznie rozpocząć spawanie własnych rur miedzianych.

Rodzaje palników spawalniczych

Wybór wyposażenia zależy od ilości pracy do wykonania i średnicy rur. Aby wiedzieć, jak spawać rury miedziane, musisz zrozumieć specyfikę tego metalu. Na przykład możliwe jest wykonywanie prac przy użyciu lutowia stałego z palnikiem zdolnym do podgrzania go do temperatury 430 ° C - 450 ° C, podczas gdy dla miękkiego nie powinien on przekraczać 425 ° C. Wśród dużego asortymentu na rynku możemy wyróżnić następujące urządzenia do spawania rur miedzianych:

 • Jeżeli zakres prac jest wystarczająco duży, można zakupić aparat acetylenowo-tlenowy, który zapewnia równomierny rozkład ciepła na styku. Ten rodzaj sprzętu spawalniczego wymaga umiejętności do pracy z nim, ponieważ mieszanina tlen-acetylen pod wysokim ciśnieniem jest wybuchowa. Z reguły stosuje się go do prac z lutowiem twardym.
 • Palniki gazowe dla gospodarstw domowych są bardziej odpowiednie dla samouków spawaczy i mogą różnić się składem gazu w cylindrze:
 • Do spawania małych przedmiotów odpowiednia aparatura z balonem z mieszaniny gazu z powietrzem. Pojemność może być zarówno stacjonarna, jak i wymienna.
 • Mieszaniny z tlenem w palnikach mają zastosowanie przy instalowaniu rur o dowolnej średnicy i grubości ścian. Zaliczają się do kategorii profesjonalnego sprzętu i z reguły mają stacjonarne czołgi.
 • Małe narzędzia ręczne pomogą dokonać naprawy rur miedzianych i będą kosztować właściciela niedrogo. Są one wyposażone w jednorazowy balon z propanem lub butanem, mogą współpracować z dowolnym typem lutu. Zwykle to narzędzie jest sprzedawane z wymiennymi dyszami, które umożliwiają regulację mocy płomienia.
 • Zgrzewanie indukcyjne rur miedzianych odbywa się za pomocą cewki połączonej z generatorem, która z reguły jest używana przez profesjonalnych spawaczy przy instalowaniu autostrad przemysłowych.

Spawanie miedzianych rur (wideo wyświetla to) własnymi rękami jest całkiem na ramieniu niedoświadczonego mistrza, jeśli wybrali odpowiednie narzędzie do tego. Im prostsze urządzenie, tym łatwiej z nim pracować. Autonomiczny palnik ręczny w tym przypadku - najbardziej optymalny wybór.

Technologia połączeń

Po wybraniu wszystkich materiałów i dostępności niezbędnego sprzętu można rozpocząć spawanie. Ich kolejność jest następująca:

 • Najpierw rury są przygotowywane, a następnie wycinane są za pomocą obcinaka do rur, a sekcje są czyszczone za pomocą ściągacza do ścian. W przypadku przeprowadzenia obiegu grzewczego lub ciepłej wody, w którym czynnik grzewczy nie przekracza + 110 ° C, łączniki można pominąć. Wystarczy rozszerzyć końce niektórych rur przez flarę lub ekspander do średnicy innych, z którymi są połączone.
 • Elementy rurociągu są łączone za pomocą łączników lub wkładane do siebie ze szczeliną od 0,025 mm do 0,123 mm.
 • Włącz palnik gazowy, aby równomiernie rozgrzać złącze.
 • Stopione lutowie powinno być równomiernie rozłożone na złączu, wypełniając całą przestrzeń między częściami.
 • Zadokowane rury pozostawia się do całkowitego ochłodzenia. Niemożliwe jest przesunięcie lub mechaniczne działanie na nieogrzewanych elementach, ponieważ spowoduje to przerwanie połączenia.

Spawanie miedzianych rur jest dość prostą sprawą, jeśli starannie wykonasz wszystkie fazy pracy i będziesz mieć niezbędne części i wyposażenie.

Czy rura miedziana wymaga izolacji?

Jedną z właściwości tego metalu jest jego bardzo wysoki poziom przewodności cieplnej, co jest dobre, gdy są w pomieszczeniu, a nie na zewnątrz. Aby rurociąg z gorącym nośnikiem nie "tracił" ciepła w drodze do domu, konieczna jest izolacja rur miedzianych.

Co najlepsze, spieniony polietylen i guma nadają się do tej "roli", ale tylko w miejscach, gdzie promienie słoneczne nie mogą ich znaleźć. Posiadając doskonałe oszczędności ciepła, nie tolerują ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.

Izolację cieplną rur miedzianych można wykonać niezależnie, ponieważ te materiały są w rzeczywistości giętkimi rurami o długości do 2 mz przekrojem podłużnym i ważą niewiele. Aby zapewnić szczelność izolacji, należy połączyć miejsce nacięcia z taśmą lub klejem budowlanym.

Takie prace pozwolą, aby obieg grzewczy lub wodny doprowadzał gorące media do odbiorników bez strat ciepła.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że spawanie rur miedzianych jest prostym zadaniem, gdy masz wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. Nie powinieneś wybierać drogiego sprzętu, który wymaga umiejętności do pracy z nim, jeśli musisz samodzielnie naprawić rurociąg. Specjaliści twierdzą, że zwykły ręczny podręcznik palnika gazowego jest doskonałym przewodnikiem dla początkującego spawacza, który wystarczy do dobrego połączenia wszystkich elementów rurociągu.

Sposoby lutowania rur miedzianych robią to samodzielnie

Obecnie istnieje wiele sposobów łączenia rur miedzianych: lutowanie indukcyjne rur miedzianych i kapilarnych oraz różnorodne okucia. Ponadto każde zgrzewanie rur miedzianych ma swoją własną charakterystykę. W tym artykule powiemy szczegółowo, co należy zrobić, aby lutowanie rur miedzianych własnymi rękami zakończyło się sukcesem.

Metody lutowania rur miedzianych

Wśród najprostszych sposobów - armatura do lutowania rur miedzianych. Są łatwe w użyciu, ich instalacja nie wymaga specjalnych umiejętności i specjalnych narzędzi. Ale jest jeden haczyk: połączenie za pomocą łączników jest możliwe tylko na rurach gwintowanych. A co, jeśli potrzebujesz lutować zwykłe gładkie rury miedziane? Ktoś może powiedzieć, że lutowanie miedzianych rur może pomóc z suszarką do włosów. Ale nie zalecamy tej metody. Tak, lutowanie rur miedzianych z suszarką do włosów jest możliwe (jeśli twoja suszarka do włosów jest wystarczająco mocna), ale prawdopodobieństwo przegrzania metalu jest wysokie.

Istnieje również indukcyjne lutowanie miedzianych rur. Nie jest to łatwe do zrobienia w domu, więc nie będziemy się na tym szczególnie koncentrować. Obejrzyj wideo poniżej. Istnieje również kapilarne lutowanie miedzianych rur. Obejmuje on lutowanie w wysokiej temperaturze i niskiej temperaturze. Aby uzupełnić części, będziesz potrzebował lutów do lutowania miedzianych rur i konwencjonalnego palnika gazowego. Te dwie metody są najczęstsze i łatwe do wykonania w domu, więc lutowanie miedzianych rur za pomocą lutu za pomocą latarki będzie tematem naszego artykułu.

Metoda wysokotemperaturowa

Spawanie rur miedzianych za pomocą ciepła jest bardzo popularne. Takie lutowanie kapilarne rur miedzianych odbywa się w temperaturze ponad 400 stopni Celsjusza. W procesie roboczym stosuje się standardowe lutowie do lutowania rur miedzianych w cewkach. Kompozycja powinna być metalem ogniotrwałym, pożądane jest, aby lutowie było całkowicie miedzią. Taki lut będzie stanowić wysokiej jakości i niezawodny szew. Kolejne spawanie w wysokiej temperaturze jest często nazywane twardym.

Lutowanie miedzianych rur za pomocą twardego lutowia polega na podgrzaniu metalu do temperatury około 700-800 stopni. W takim przypadku lutowie powinno również topić się z gazu palnika, a nie z samej temperatury rury. Jest to warunek wstępny. Ta metoda jest uzasadniona, jeśli konieczne jest spawanie rur, przez które przepłynie główny gaz lub ciecz o wysokiej temperaturze.

Metoda niskotemperaturowa

Niskotemperaturowe lutowanie kapilarne miedzianych rur odbywa się przy użyciu tych samych narzędzi, ale części miedziane są połączone w temperaturze poniżej 400 stopni. Również tutaj, jak lutowia nie jest odpowiednia litego materiału, potrzebujesz miękkiego lutowia z metalu o niskiej temperaturze topnienia. Zalecamy lut lub cynę.

Takie lutowanie jest często nazywane miękkim. Drugą różnicą w stosunku do lutowania jest to, że lut topi się nie z powodu płomienia palnika, ale z powodu wysokiej temperatury części ogrzewanej. Dlaczego ta metoda jest uważana za bezpieczniejszą dla początkujących, ponieważ prawdopodobieństwo poparzenia jest znacznie mniejsze. Lutowanie miękkie jest idealne do spawania rur o małej średnicy.

Czego potrzebujesz do lutowania produktów miedzianych

Oprócz samych rur będziesz potrzebował całkiem zwyczajnych niedrogich narzędzi i akcesoriów. Aby chronić części, potrzebujesz strumienia w postaci pasty. Pędzel do nakładania. Stały lut do lutowania (lub miękki w zależności od wybranej metody lutowania). Wybierając lut do lutowania, należy zwrócić uwagę na opakowanie, należy stwierdzić, że w kompozycji nie ma ołowiu. Jeśli kupisz lut do miękkiego spawania, to oprócz cyny i ołowiu może być srebro lub bizmut. Niezależnie od przeznaczenia, lutowie do lutowania rur miedzianych sprzedawany jest o średnicy 3 milimetrów.

Z narzędzi potrzebna jest przecinarka do rur, dzięki której można szybko ciąć rury. Należy pamiętać, że przecinarka do rur musi być wysokiej jakości, w przeciwnym razie może odkształcić metal podczas cięcia, a krawędzie rur będą zakleszczone. Potrzebne będzie również narzędzie do fazowania i specjalna szczotka do czyszczenia rur od wewnątrz. Do rozbudowy rury potrzebne jest kolejne narzędzie. Nie zapomnij o najważniejszym narzędziu - palniku. Jego płomień musi być wąsko skupiony.

Jeśli nie masz możliwości pracy z otwartym ogniem, a jednocześnie pozwalasz na finanse, możesz kupić lutownicę do rur miedzianych. Działa ze standardowego gniazdka 220V. Ponadto takie urządzenie może działać z każdym lutowiem. Zastąpi wszystkie pozostałe narzędzia, ale musisz wydać pieniądze na urządzenie dobrej jakości.

Technologia lutowania miedziowego

Na początek użyj przecinaka do rur do cięcia rur o wymaganej długości. Po zakończeniu cięcia mogą pojawić się zadziory na krawędziach rury, usunąć je za pomocą narzędzia do fazowania. Następnie czyści wewnętrzną powierzchnię rury za pomocą specjalnej długiej szczotki. Odtłuścić metal acetonem lub innym rozpuszczalnikiem. Następnie rozszerz rurę za pomocą specjalnego narzędzia. Możesz połączyć ze sobą dwie rury.

Sprawdź z wyprzedzeniem, czy rury pasują do siebie, ale nie luźno, ale z pewnym wysiłkiem. Pamiętaj, aby zostawić niewielką lukę. Następnie nakładamy topnik na metalową powierzchnię (tylko w miejscu, w którym rura wchodzi do innej rury) Aby zastosować strumień, weź pędzel i równomiernie rozprowadź substancję na powierzchni metalu Nie używaj zbyt dużej ilości strumienia, nie powinieneś mieć nadmiaru materiału na częściach.

Jeśli używasz złączek do lutowania rur miedzianych, możesz już po prostu połączyć rury ze sobą. Obróć je do końca. Muszą być mocno połączone ze sobą, a strumień powinien być równomiernie rozłożony.

Jeśli mamy miękkie lutowanie, włącz palnik i poczekaj, aż się spali. Następnie doprowadzić płomień do złącza rury. Przesuń palnik w lewo i w prawo, równomiernie ogrzewając część. Następnie bierzemy lut i lekko odchylamy do naszej szczeliny, aby lut się stopił.

Gdy tylko lut zaczyna się topić, odejmij pochodnię od rury, niech stopiony metal całkowicie wypełni lukę. Nie trzeba specjalnie lutować lutowia, powinien on topnieć ze względu na temperaturę części. Po całkowitym wypełnieniu szczeliny lutowiem uzyskaną konstrukcję należy pozostawić do ostygnięcia. Zaleca się po prostu pozostawienie części na chwilę i nie używać dodatkowych środków chłodzących.

Aby połączyć rury metodą lutowania, używamy również latarki. Rury grzewcze szybko, ale równomiernie. Najważniejszą rzeczą jest uniknięcie przegrzania. Więc naucz się pracować szybko. Płomień palnika nie powinien być zbyt intensywny, tylko powyżej średniej.

Palnik jest również płynnie przesuwany w lewo i w prawo, ale z nieco większą prędkością. Zaleca się zdalny termometr, aby monitorować, czy rura rozgrzała się do 700 stopni. Ale jeśli nie ma takiego urządzenia, a następnie kierować się kolorem części, powinna ona zmienić się na bordo. Jak tylko zauważysz, natychmiast wprowadź lut do szczeliny. Natychmiast topi się ze względu na wysoką temperaturę części. Można wstępnie podgrzać sam lut za pomocą latarki, aby przyspieszyć proces.

Idealną opcją w obu przypadkach jest szybki i równomierny rozkład lutowia w szczelinie. Oczywiście od początku jest mało prawdopodobne, aby pracował z początkującym, ale dzięki doświadczeniu będziesz mógł wykonać pracę szybko i sprawnie. Po twardym lutowaniu część należy pozostawić do ostygnięcia i wskazane jest, aby jej nie dotykać, aby się nie poparzyła. Następnie oczyść pozostałości topnika, jeśli znajduje się on na powierzchni metalu.

Zamiast zawarcia

Spawanie rur miedzianych jest łatwym zadaniem, można je łatwo nauczyć się, nie mając nawet spawania. Lutowanie rur miedzianych własnymi rękami odbywa się łatwo i szybko, pamiętaj tylko, że musisz kupić wysokiej jakości komponenty, miedziane rury i złączki do lutowania. Podziel się wrażeniami w komentarzach, będzie to przydatne dla początkujących. Powodzenia w twojej pracy!

Instrukcja lutowania "krok po kroku" dla rur, narzędzi i procesów miedzianych

Wyroby z miedzi mają wiele zalet w porównaniu z podobnymi produktami wykonanymi z innych materiałów. Dlatego takie rury są szeroko stosowane w produkcji różnych urządzeń gospodarstwa domowego - gejzerów i kotłów, systemów klimatyzacyjnych, urządzeń chłodniczych i wielu innych. Spośród nich są zadowoleni z linii, ponieważ brak wyposażenia (na prostych odcinkach) zmniejsza koszt instalacji. Jedną z metod niezawodnego łączenia produktów miedzianych jest lutowanie, co więcej, jest często wykorzystywany podczas prac naprawczych.

Będziesz potrzebować następujących narzędzi, osprzętu i materiałów:

 • przecinak do rur

Konieczne jest zapewnienie bezwzględnej płaskości i pionowości powierzchni czołowej obrabianego przedmiotu zamiast lutowania.

Cena (dla rur miedzianych) - od 645 rubli.

Jest często używany, gdy trzeba prowadzić koniec jednej rury do drugiej.

Koszt - od 11 650 rubli (z zestawem dysz).

Usuwają zadziory pozostawione po cięciu. Okrągły plik nie jest szczególnie skuteczny, a użycie pliku podczas pracy z produktami o małej średnicy nie jest bardzo wygodne.

 • palnik gazowy

Do krótkotrwałego użytku domowego można kupić produkt jednorazowym sprayem. Są one różnego rodzaju: do lutowia twardego (profesjonalnego) oraz twardego i miękkiego (półprofesjonalnego). Istnieją również prostsze modele, które służą do podgrzewania łączonych elementów i do pracy z miękkimi lutami. Zamiast tego można również użyć suszarki do włosów, która może zapewnić temperaturę roboczą co najmniej 600 ° C.

Nawiasem mówiąc, najprostszy palnik będzie kosztować około 2200 - 2400 rubli. Zawiera 1 lub 2 wkłady.

 • odbłyśnik

Jest on zamontowany na dyszy palnika i spełnia 2 funkcje: zapewnia równomierne nagrzewanie połączonych części i chroni przedmioty w pobliżu "obszaru roboczego" przed ogniem. Ponadto, w zależności od specyfiki miejsca pracy, może być potrzebny kawałek plandeki, tkaniny z azbestu.

Trzeba usunąć tlenek miedzi (szczotki, szczotki i tym podobne).

Ponadto, specjalne łączniki, również wykonane z miedzi, są używane do łączenia rur na zakrętach torów, układania gałęzi i przełączania na połączenie gwintowe. Biorąc pod uwagę znaczny koszt tego metalu, aby zaoszczędzić pieniądze, zaleca się użycie ekspandera rurowego.

Warto zastanowić się nad materiałami użytymi do lutowania miedzi.

Lutowane

Solidny

Dostępne w postaci prętów (prętów). Temperatura topnienia wynosi około 900 ° C. Są używane do lutowania rur, które będą narażone na podwyższone ciśnienia i temperatury podczas pracy. W zastosowaniach domowych są to techniczne systemy komunikacyjne (zaopatrzenie w wodę i gaz, ogrzewanie), a także różne urządzenia (wyposażenie kotłów, komory chłodnicze itp.).

Tak zwane "samogasnące" lutowie są dostępne do sprzedaży, z którymi nie trzeba używać specjalnych dodatków (topników). Należą do nich na przykład miedź-fosfor.

Miękki

Mają wygląd drutu o małej przekroju (2 - 3 mm). W bazie - ołów, cyna z domieszką srebra lub czymś innym. Takie lutowie są stosowane w temperaturach do 300 ° C, najczęściej gdy są wykorzystywane do celów domowych.

Topniki

Z kolei są one podzielone na niskie (do 400 ° C) i wysokie temperatury (ponad 450 ° C). Są potrzebne do:

 • zwiększyć niezawodność "sprzężenia" materiału (w tym przypadku miedzi) i lutu;
 • Izolacja punktu lutowniczego (zapobiega dostępowi tlenu, który wywołuje utlenianie);
 • odtłuszczanie łączonych obszarów;
 • poprawić rozlewność lutowia;
 • dodatkowe czyszczenie materiałów w miejscu lutowania z tlenków.

Praca z technologią

 1. Cięcie połączonych końców rur (przecinak do rur).
 2. Przetwarzanie krawędzi. Fazy ​​są usuwane, a w zależności od sposobu połączenia wybiera się kształtkę lub rozszerza się koniec jednej z rur (ekspander rur).
 3. Czyszczenie powierzchni (wystarczy przeprowadzić obróbkę "papieru ściernego" za pomocą małych frakcji ścierniwa). Na rurze - z zewnątrz, przy armaturze - od wewnątrz, aż do pojawienia się charakterystycznego miedzianego połysku.
 4. Połączenie rur (dokowanie ze sobą, z dopasowaniem, w zależności od konfiguracji złącza).
 5. Strumień jest nakładany na złącze (jeśli lut nie ulega samopływaniu). Z pędzlem, cienką warstwą.
 6. Palnik służy do podgrzewania tego odcinka (od 1/3 do 1 minuty). Najważniejsze jest jego jednolitość.
 7. Dobrze rozgrzane połączenie jest przetwarzane za pomocą lutowia (na obwodzie, jednocześnie przesuwając płomień palnika). Od temperatury ogrzewania miedzi zacznie się topić. Jest to w przeciwieństwie do pracy lutownicy, w której topienie cyny zależy od temperatury końcówki narzędzia.
 8. Obróbka powierzchni połączonego obszaru (głównie - usunięcie nadmiaru strumienia).

Co wziąć pod uwagę

 • Lutowanie miedzi wymaga pewnego doświadczenia. Konieczne jest wykluczenie, z jednej strony, przegrzania materiału, a z drugiej strony osiągnięcie wymaganej temperatury grzania rury, przy której lutowie będzie się dobrze topić. Podgrzewanie prowadzi do "sklejania" miedzi i lutowia, przegrzewanie prowadzi do spalania strumienia. W obu przypadkach lutowanie to nie będzie silne.
 • Jeżeli łączone są krótkie odcinki rur, istnieje prawdopodobieństwo, że gdy następne miejsce zostanie rozgrzane, pierwsze złącze pęknie z powodu zmiękczenia lutowia. Aby temu zapobiec, uprzednio podłączony obszar musi być dalej chłodzony. W praktyce nakłada się ją na materiał dobrze zwilżony zimną wodą.
 • W przypadku stosowania lutowania w wysokiej temperaturze / spawania i lutowania twardego miejsce przyszłego połączenia przetwarzane jest za pomocą kwasu lutowniczego (sprzedawanego w wyspecjalizowanych sklepach).
 • Konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości wentylacji pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca. Podczas stosowania kwasu - należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Po jej zakończeniu konieczne jest sprawdzenie niezawodności połączenia (brak wycieku) pod ciśnieniem. W tym celu przegubowa rura jest zamontowana w bagażniku.

I ostatni. Jeśli lutowanie odbywa się bezpośrednio na torze (na przykład podczas eliminacji wycieku), woda z rur musi zostać opróżniona, a połączenie musi być dobrze wysuszone. Wodę można podawać już po 5 minutach od zakończenia lutowania. W tym czasie stygnie.

Spawanie rur miedzianych: szczegóły pracy

Jeśli planujesz zorganizować miedziany rurociąg w twoim domu, powinieneś użyć najpopularniejszej metody spawania - lutowania kapilarnego.

Technika ta pozwala uzyskać silne połączenie, co więcej, jest łatwa do nauczenia, więc nawet początkujący spawacz może z niej skorzystać.

Ta metoda łączenia rur opiera się na zjawisku kapilarnym - lutowie stopione do stanu ciekłego wypełnia spoinę i umożliwia niezawodne połączenie dwóch powierzchni. Lutowanie kapilarne, z doprowadzeniem lutowia od spodu, umożliwia podłączenie rur miedzianych w dowolnej pozycji, nawet w pionie.

Materiały i sprzęt stosowane do łączenia rur

Aby niezawodnie podłączyć rury miedziane, konieczne jest przestrzeganie kilku określonych warunków.

 • Optymalna temperatura lutowania rur miedzianych powinna wynosić powyżej 425 stopni, ale nie należy przekraczać temperatury topnienia miedzi.
 • Kolejny niuans - podczas łączenia rur ich krawędzie powinny znajdować się jak najbliżej siebie. Zgodność z tym warunkiem jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozłożenia lutu i uzyskania mocnego zgrzewu.
 • Powyższe dotyczy przypadków, w których lutowanie odbywa się z użyciem materiału lutowniczego. Jeżeli stosuje się lutowie miękkie, temperatura powyżej 425 stopni jest niedopuszczalna podczas spawania.

Rodzaj użytego lutu ma znaczący wpływ na końcowy wynik spawania. Dlatego przed rozpoczęciem spawania należy zrozumieć ich główne różnice i zawiłości zastosowania.

Współpracując z rurami miedzianymi, najczęściej używa się następujących rodzajów lutów:

 • Standardowy. Nadaje się do lutowania miedzi, mosiądzu, blachy białej i może być również używany do cynowania. Jednakże w przypadku rurociągów przeznaczonych do wody pitnej ten typ lutowia nie jest odpowiedni.
 • Miękki Lutu tego najczęściej używa się do lutowania na złączach rur i kształtek.
 • Solidny (Rothenberger ROLOT). Najbardziej optymalny rodzaj lutowia do spawania rur miedzianych metodą szczeliny kapilarnej. Stosowany w procesie instalowania rur w rurociągach różnych systemów grzewczych i wodociągowych.

Rurociąg miedziany połączony z Rothenberger ROLOT są wykorzystywane nie tylko w przemyśle wodociągowym, ale również w dostawach gazu. Ponadto takie rury mogą działać jako komponenty do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i przewodów olejowych.

Przydatne informacje! Jeżeli podczas instalacji rurociągów miedzianych wykorzystano lutowie Rothenberger ROLOT, nie można już stosować złączek.

Rozpatrywany lut odnosi się do miedzi i fosforu, a także zawiera srebro w jego składzie i ma wysoką odporność na odkształcenia. Z tego powodu jest szeroko stosowany do spawania rur, które działają w warunkach podwyższonej temperatury i znacznego wysiłku fizycznego.

Lutownica Rothenberger ROLL

 • Podczas spawania rur miedzianych odmiany miedzi i fosforu ulegają samorozpływaniu. A podczas lutowania mosiądzu i brązu należy dodatkowo użyć topnika, aby zapobiec tworzeniu się tlenku na metalu.
 • Stopy miedziowo-fosforowe, ze względu na obecność w składzie składników fosforu, wyróżniają się pewną kruchością. Dlatego niewłaściwe byłoby użycie ich do połączenia brązu aluminiowego z rurami o zawartości niklu większej niż 10%.
 • Luty zawierające srebro są podobne do miedzi miedziano-fosforowych, ale ze względu na niską zawartość fosforu mogą być stosowane do lutowania metali nieżelaznych.

Narzędzia wymagane do lutowania rur miedzianych

Aby wykonać wysokiej jakości instalację rurociągu miedzianego na własną rękę, będziesz potrzebował wielu specjalnych narzędzi.

Przy spawaniu i instalacji rurociągów miedzianych:

 • Truborez. To narzędzie, które, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczone do cięcia rur. Konkretny model noża do rur dobierany jest w zależności od średnicy rur, z którymi będzie pracował, oraz innych cech instalacji (na przykład rury będą cięte w trudno dostępnych miejscach). Koszt przecinarki zależy głównie od jej średnicy.
 • Przetworniki. Za jego pomocą obrabiamy krawędzie ciętej rury, a mianowicie fazowanie i zadziory. Łowca może być w formie ołówka lub być zamknięty w okrągłym pudełku. Te ostatnie są bardzo wygodne w użyciu, ale mają wadę - nie nadają się do obróbki rur o średnicy większej niż 36 mm.
Przecinak do rur
 • Ekspander rur To urządzenie jest szeroko stosowane podczas instalacji rurociągu, aby rozszerzyć końce rur i pozwalając w niektórych przypadkach obejść się bez drogich okuć. Średnica łączonych rur również staje się decydującym czynnikiem przy wyborze modelu ekspandera rurowego. Może pracować zarówno na napędzie ręcznym, jak i elektrycznym (bardziej wydajny typ ekspandera do rur, odpowiedni do dużych nakładów pracy).

Wskazówka! Aby efektywnie używać rozprężacza rur, rura musi mieć wystarczającą ciągliwość i łatwo się zginać. W przeciwnym razie należy go podgrzać palnikiem przed rozszerzeniem, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pęknięcia rury.

Ekspander rur

 • Specjalne gąbki i szczotki. Z ich pomocą rury są czyszczone, powierzchnie są przygotowane do spawania, a spoiny są czyszczone.
 • Palniki gazowe. Przeznaczony do lutowania rur i ich ogrzewania. W zależności od rodzaju spoiny i rodzaju spoiny stosowane są różne typy palników. Są stacjonarne z cylindrami wielokrotnego ładowania i bardziej kompaktowe - z jednorazowym. Palną substancją w palnikach jest zazwyczaj mieszanina acetylenowo-tlenowa lub propan.

Technologia spawania rur miedzianych

Po wyborze odpowiedniego sprzętu i wyborze lutu rozpoczyna się kolejny etap prac - lutowanie rur.

Rozważ najważniejsze punkty technologiczne, które należy wziąć pod uwagę zarówno podczas początkowego połączenia, jak i, jeśli to konieczne, w naprawie rur miedzianych.

 • Aby uzyskać najbardziej jednorodne i trwałe połączenie, głównym zadaniem jest dokładne oczyszczenie powierzchni rury. Do tych celów zwykle stosuje się specjalne gąbki lub szczotki ROFLAYZ.

Przed rozpoczęciem lutowania należy się upewnić, że na spawanych powierzchniach nie ma kurzu, tłuszczu ani innych obcych substancji, ponieważ może to zakłócać prawidłowy rozkład lutu.

Zwróć uwagę! Przed lutowaniem rur miedzianych nie należy ich czyścić za pomocą substancji ściernych lub narzędzi.

 • Podczas budowy systemu zaopatrzenia w wodę z miedzi przeznaczonego do zaopatrzenia w wodę (na ciepło i na zimno), a także w systemach grzewczych zaprojektowanych dla temperatury nieprzekraczającej 110 stopni, montaż osprzętu nie jest obowiązkowy.

Aby wykonać taką instalację, konieczne jest zwiększenie otworu na końcu jednej z rur, które mają być połączone za pomocą rozprężacza rurowego, do rozmiaru odpowiedniego do wprowadzenia do niego drugiej rury i napełnienia go lutowiem.

 • Następnie drugi wkłada się do przedłużonego końca jednej z rur na głębokość co najmniej ich średnicy. Optymalna szczelina między rurą wewnętrzną i zewnętrzną w tym samym czasie powinna wynosić 0,025-0,125 mm.
Rozgrzewka połączenia rur miedzianych
 • Zgodnie z technologią, złącze powinno być ogrzewane na całej jego długości. Równocześnie należy równomiernie rozprowadzić ciepło na całym obwodzie złącza rurowego.

W procesie ogrzewania warto unikać nadmiernego (metal nie powinien się topić) przegrzania złącza rurowego, ponieważ ma to negatywny wpływ na niezawodność szwu i odpowiednio skraca żywotność rurociągu.

 • Aby określić, czy rury są wystarczająco rozgrzane, można je dotknąć prętem lutowniczym, jeśli zacznie się topić - zostanie osiągnięta żądana temperatura. Aby połączenie było bardziej jakościowe, przed rozpoczęciem lutowania pręty lutowia można lekko podgrzać palnikiem, uważając, aby się nie stopić.
Wypełnienie szwu lutowiem
 • Jeśli powierzchnia łączonych rur została starannie oczyszczona, to po przylutowaniu do złącza, pod wpływem wysokich temperatur, zaczyna się topić i wypełnia szczelinę między rurami. Ma tendencję do poruszania się w kierunku źródła ciepła, więc rury na skrzyżowaniu są starannie ogrzane.
 • Po lutowaniu rury, w celu uniknięcia deformacji, układane są na płaskiej powierzchni. Są one odpowiednie do dalszego użytkowania w przybliżeniu w godzinę po zakończeniu prac spawanych.

Podstawowe zasady łączenia rur miedzianych przez spawanie

Aby spawanie i instalacja rur miedzianych przebiegały pomyślnie, należy przestrzegać kilku zasad podczas pracy, a mianowicie:

 • Nie jest konieczne wytwarzanie spawania ze zbyt długim płomieniem palnika gazowego, ponieważ zmniejszony płomień zapewnia lepsze ogrzewanie łączonych powierzchni, a także ułatwia czyszczenie złącza.
 • Kolejnym ważnym niuansiem jest dokładne odtłuszczenie i czyszczenie metalowej powierzchni przed spawaniem. Wszystkie czynności należy wykonywać ostrożnie, nie naruszając integralności rury. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie prac spawalniczych niespełniających tego warunku.
 • Przed rozpoczęciem ogrzewania należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo umieszczone, mają odpowiedni rozmiar i szczeliny. Jeśli szczelina jest mniejsza niż wymagana technologia, należy ją zwiększyć, używając rozpylacza do rur z odpowiednią dyszą.
 • Jeśli połączysz dwie miedziane rury metodą lutowania kapilarnego i użyjesz lutowia miedziano-fosforowego, wtedy strumień nie jest wymagany w tym przypadku, ponieważ lut ten sam się topi. Ale gdy rury miedziane są połączone za pomocą złączki z innego metalu lub przy użyciu lutu innego typu, wówczas należy zastosować niewielki strumień od strony zewnętrznej złącza.

Po zakończeniu spoin i przed montażem rur i ich instalacji należy usunąć nadmiar strumienia z metalowej powierzchni.

Połączenie poprzez dopasowanie

 • W procesie lutowania łączone części, ogrzewając je równomiernie, należy doprowadzić do wymaganej temperatury, nie pozwalając na rozgrzanie do stopnia stopienia metali. Jeżeli jednak dojdzie do przegrzania i odkształcenia odcinków rur, zostaną one odrzucone.
 • Cykle grzewcze do lutowania powinny być krótkie. Ogrzewanie już ochłodzonej części nie jest dozwolone, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia wytrzymałości stawów.
 • Lutowanie powinno być nakładane bezpośrednio na spoinę, jednocześnie kontrolując równomierność jej rozkładu. Aby uzyskać większą jednolitość, szew jest ogrzewany za pomocą palnika gazowego.

Środki bezpieczeństwa podczas spawania

Rury miedziane, jak każdy inny rodzaj spawania, powinny być spawane zgodnie ze wszystkimi zasadami i środkami bezpieczeństwa.

Ponieważ lutowie używane do spawania zawierają związki kadmu i fluoru, które przyczyniają się do powstawania toksycznych gazów i dymu, które są niebezpieczne dla zdrowia, możliwe jest rozpoczęcie prac tylko po to, aby pomieszczenie było dobrze wentylowane.

Nie zapominaj również o zasadach działania palników gazowych, jako standardowego acetylenu-tlenu oraz z jednorazowymi cylindrami. Palników gazowych nie należy włączać w pobliżu łatwopalnych przedmiotów i substancji, aby uniknąć pożaru. Jeśli używasz latarki z wymiennymi cylindrami, w trakcie wymiany, zachowaj ostrożność - nie pozwól im spaść i spowodować wstrząs mechaniczny.

Ponadto w celu uniknięcia oparzeń i uszkodzenia oczu należy zawsze wykonywać prace spawalnicze w kombinezonie i przy użyciu osobistego wyposażenia ochronnego - specjalnych okularów z filtrami świetlnymi, respiratora i rękawic.

Lekcja wideo. Montaż rur miedzianych.

Lekcja wideo. Spawanie rur miedzianych.

Technologia przedstawiona w tym artykule pozwala na instalowanie miedzianych rurociągów bez użycia drogich okuć. Stosując się do powyższych zaleceń i posiadając pewne podstawowe umiejętności, możesz łatwo wyposażyć miedziany rurociąg w swój dom o niemal każdej złożoności.

Jak wybrać i używać sprzętu do lutowania rur miedzianych

Montaż rurociągu z rur miedzianych odbywa się głównie metodą lutowania, ponieważ metoda ta pozwala uzyskać mocne i szczelne połączenie. Aby proces lutowania powodował problemy, należy przygotować sprzęt do lutowania miedzianych rur i dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystuje się określone urządzenie. Artykuł poświęcony jest opisowi sprzętu i metod jego wykorzystania.

Połączenie rur miedzianych w rurociągu

Palnik gazowy

Głównym narzędziem roboczym kolektora rur miedzianych jest lutownica lub palnik gazowy.

Narzędzie składa się z następujących elementów:

 1. dysze, z których wychodzi ogień, który jest wymagany do podgrzania rur w miejscu lutowania;
 2. korek trzymający dyszę;
 3. kapsułka, przez którą gaz z butli wchodzi do dyszy;
 4. rura łącząca dyszę z uchwytem uchwytu;
 5. długopisy;
 6. wąż łączący palnik z butlą gazową;
 7. zawór odcinający i kontrolny, przeznaczony do odcięcia gazu, a także do ograniczenia ilości jego odbioru;
 8. butla z gazem.

Główne elementy palnika gazowego do lutowania rur

Palniki stosowane do lutowania rur miedzianych pracują na następujących rodzajach mieszanin gazowych:

 • palniki domowe;
 • profesjonalne palniki;
 • aparat acetylenowo-tlenowy.

Palniki domowe

Palnik propanu domowego ogrzewa płomień do temperatury 1000ºС - 1500ºС, co wystarcza do lutowania. Takie urządzenie jest wyposażone w jednorazowy balon o niewielkich rozmiarach.

Palnik do użytku domowego

Zalety palnika domowego to:

 • mobilność. Urządzenie można dowolnie przesuwać w przestrzeni i lutować nawet w trudno dostępnych miejscach, na przykład podczas dystrybucji systemu zaopatrzenia w wodę w łazience;
 • wielofunkcyjność. Większość palników do użytku domowego uzupełniają różne typy dysz, które pozwalają dostosować nie tylko moc pojawiającego się płomienia, ale także szybkość nagrzewania metali;
 • bezpieczeństwo podczas użytkowania. Maksymalny poziom bezpieczeństwa osiąga się przez zainstalowanie zaworu zwrotnego na urządzeniu, który blokuje przepływ mieszaniny gazów.

Profesjonalne narzędzie

Profesjonalne palniki, w przeciwieństwie do narzędzi domowych, są w stanie ogrzewać płomień do temperatury 1500ºС - 2000ºС. Ponadto do urządzenia można podłączyć balon wielokrotnego użytku, który z reguły wypełnia się mieszaniną propan-butan. Aby ułatwić użytkowanie, profesjonalne narzędzie jest instalowane w specjalnym pudełku zapewniającym mobilność urządzenia. Dodatkowo palnik wyposażony jest w:

 • zawór pokrywa się z przyjęciem mieszaniny, która znajduje się na uchwycie;
 • skrzynia biegów do regulacji ciśnienia gazu w palniku;
 • manometry, które mogą określać ciśnienie gazu na wlocie i wylocie skrzyni biegów.

Palnik gazowy z balonem wielokrotnego użytku

Palniki acetylenowo-tlenowe

Palnik gazowy działający na mieszaninie acetylen-tlen jest rozdzielany na oddzielną grupę. Takie urządzenie może być zarówno domowe, jak i profesjonalne.

Zalety używania palnika acetylenowo-tlenowego to:

 • podwyższona temperatura wychodzącego płomienia;
 • rentowność, która jest osiągana dzięki pracy w warunkach wyższej temperatury.

Jednak w palniku acetylenowo-tlenowym należy działać bardzo ostrożnie, ponieważ:

 • w pomieszczeniu, w którym lutowane są rury, poziom zanieczyszczenia gazem znacznie wzrasta, co prowadzi do konieczności przestrzegania wszystkich norm bezpieczeństwa (otwarte okna, brak łatwopalnych przedmiotów itd.), w tym indywidualnych;
 • prawdopodobieństwo przegrzania metalu, które doprowadzi do deformacji i pojawienia się defektów.

Instrukcja korzystania z palnika gazowego

Do lutowania rur miedzianych potrzebny jest dodatkowo zestaw do lutowania, który obejmuje:

 • topnik - specjalna mieszanina zapobiegająca utlenianiu metalu, poprawiająca przyczepność i zwiększająca płynność lutowia;

Kompozycja poprawiająca jakość lutowania

 • stop lutowniczy - stop wypełniający przestrzeń między spawanymi rurami.

Stop do wypełnienia spoiny

Topnik i lutowie mogą mieć wysoką temperaturę lub niską temperaturę. Jeśli do lutowania używa się palnika, wówczas strumień wysokiej temperatury jest odpowiednio dobierany i na odwrót.

Palnik gazowy jest używany w następujący sposób:

 1. jeśli urządzenie jest wyposażone w jednorazowy balonik, balon jest przed użyciem podłączony do palnika. Jeżeli stosowany jest palnik z cylindrami wielokrotnego użytku (profesjonalny), to w pierwszym etapie konieczne jest otwarcie gazu do zasilania palnika;
 2. strumień wydobywający się z dyszy jest zapalany. W palnikach domowych do zapłonu używana jest zwykła zapalniczka, a profesjonalne narzędzie z reguły jest wyposażone w element piezoelektryczny.

Urządzenie jest gotowe do pracy. Jak korzystać z domowego palnika z jednorazowym balonem, spójrz na wideo.

Wybierając sprzęt, należy preferować sprawdzonych producentów.

Znane marki handlowe

Dodatkowe narzędzia

Przed lutowaniem należy przygotować rurę. Aby ukończyć tę pracę, potrzebne będą dodatkowe narzędzia, takie jak:

 • przecinak do rur Urządzenie dobiera się w zależności od rozmiaru przecinanej rury. Niektórzy producenci produkują uniwersalne przecinarki do rur, które są odpowiednie do cięcia rur o różnych średnicach. Aby uzyskać cięcie tak gładkie i równe, jak to możliwe, rura jest ułożona ściśle prostopadle do elementu tnącego;

Narzędzie do cięcia rur

 • skos - specjalny sprzęt do czyszczenia końcówek rur po cięciu. Urządzenie pomaga usunąć zadziory, a nawet zdeformowaną powierzchnię rury, co powoduje bardziej równomierne i trwałe połączenie;

Urządzenie do obróbki końców rur

 • ekspander rur. Aby złącza rurowe były jak najbardziej niezawodne, konieczne jest nieznaczne zwiększenie końca jednej z łączonych rur. W tym celu stosuje się urządzenie takie jak ekspander rurowy.

Sprzęt do zwiększania średnicy rury

Wszystkie dodatkowe urządzenia wybiera się zgodnie ze średnicą rur, które mają być połączone za pomocą lutowania. Korzystanie z selektora ścian, obcinarki do rur i ekspandera rur nie jest trudne. Nawet początkujący mistrz może z łatwością poradzić sobie z tym zadaniem.