Jak głębokie powinno być ułożenie rury wodnej

Istnieją stałe standardy dotyczące głębokości, na której należy układać wodę. Głębokość linii zależy od położenia geograficznego obszaru, klimatu i składu gleby.

Rura wodna ułożona w rów

Będąc jednym z etapów budowy, układanie wody ma własne zasady, których należy przestrzegać, aby woda zawsze znajdowała się w domu. Jedną z przyczyn wadliwego działania kanalizacji i linii zasilającej jest zamarzanie w zimie. Aby system wodociągowy służył przez długi czas i niezawodnie, ważne jest, aby wiedzieć, jak głęboko rury powinny być układane w ziemi.

Układanie rur wodociągowych w ziemi

Jak określić głębokość układania rur wodociągowych

Parametry układania rur w podłożu są ustandaryzowane i ustalone w SNiP 2.04.02-84. Oddzielne normy SP 40-102-2000 dotyczące polimerowego zaopatrzenia w wodę wprowadzone później i uzupełniają określony dokument regulacyjny.

W obu dokumentach wartość 0,5 m pojawia się poniżej poziomu, przy którym ziemia chłodzi zimą do temperatury zerowej. Podana wartość jest uważana za dolną część ułożonej rury. Głębokość, na jakiej ziemia zamarza na ujemne temperatury, zależy od dwóch czynników:

 • szerokość geograficzna i stopień nasilenia klimatu;
 • skład gleby.

Uśredniona głębokość Ziemi, przy której temperatura może spaść do 0 stopni C:

 • regiony południowe - 0,85 m;
 • regiony centralne - 1,6 m;
 • regiony o trudnym klimacie - 2,75 m.

Z kolei skład gleby może powodować wahania wartości zamarzania na poziomie 0,6 m.

Poprawka: te standardowe wartości zostały przyjęte w 1984 r., Kiedy globalny klimat był na następnym etapie chłodzenia. Dlatego te wartości mają charakter ograniczający: tj. na tych głębokościach gwarantuje się, że ziemia nie zamarza, nawet w najcięższe zimy.

Rozważmy temperatury gruntu na głębokości 1,6 m w zimie i wiosną w środkowej części przykład regionu Moskwa, a w strefie o trudnych warunkach klimatycznych w przykładzie Krai.

Tak więc na głębokości 1,6 m temperatura gleby w miesiącach zimowych i wiosennych zbliża się do 0 stopni, ale nie zmienia się w wartości ujemne. Kanalizację można układać na tej głębokości bez dodatkowej izolacji.

W Chabarowsku ziemia na głębokości 1,6 m ma ujemną temperaturę przez cztery miesiące w roku. Hydraulika toczy się głębiej i dodatkowo ogrzewa.

W praktyce rzadcy właściciele domów dostarczają wodę na tak dużą głębokość. Często widać izolowane rury przebiegające nad ziemią. W tym samym czasie wszyscy wiedzą, że woda w nich nie zamarza. Dlaczego więc kopać tak głęboko? Fakt, że obecne zimy są stosunkowo ciepłe, nie oznacza, że ​​zawsze tak będzie. Na przykład w centralnym regionie przez całą zimę temperatura może utrzymywać się poniżej -20 stopni, przy braku pokrywy śnieżnej temperatura zerowa spada do poziomu 1,5 metra.

Julia Petrichenko, ekspertka

Które rury są odpowiednie do układania w ziemi

Historycznie, rury wodne, w tym te ułożone w ziemi, są wykonane ze stali jako najbardziej trwałe i odporne na zewnętrzne wpływy materiału. W przemyśle i wodociągach preferowane są rury stalowe, w tym ze względu na brak alternatywy podczas transportu dużych ilości ciepłej wody.

Gospodarstwa domowe stopniowo przenoszą się do rur o różnym składzie chemicznym, do których w języku potocznym używa się określenia "plastik": polietylen, polichlorek winylu, polipropylen. Spośród nich najbardziej niezawodne są produkty polipropylenowe, które są wystarczająco wytrzymałe i mogą być stosowane z dużą różnicą temperatur: od -5 do +140 stopni C.

Należy wziąć pod uwagę, że ziemia jest wywierana przez zewnętrzne ciśnienie, które zwiększa się wraz z dodatkowymi obciążeniami naziemnymi, takimi jak: przejście człowieka i przejście transportu. Do zastosowań podziemnych stosuje się rury ze wzmocnionego polipropylenu.

Układanie rur z polipropylenu

Przed zaplanowaniem pracy należy pamiętać, że polipropylen staje się kruchy w niskich temperaturach.

Zwiększenie poziomu występowania rur może być spowodowane ich ociepleniem. Do tej pory dostępne są różne materiały izolacyjne: pianka poliuretanowa, pianka polietylenowa, polipropylen i inne. Ważne jest, aby materiał nie marszczył się ani nie wchłaniał wilgoci - w przeciwnym razie straci swoje właściwości izolacyjne. W klimacie umiarkowanym, pod warunkiem, że ziemia w miejscu występowania jest pod śniegiem, w przypadku rur izolowanych wystarczająca jest głębokość układania - co najmniej 1-1,2 m.

Jak położyć rurociąg w ziemi:

 1. Wykopać rów. Szerokość wykopu pozostaje w gestii budowniczego. Komunikacja hydrauliczna powinna odbywać się w odległości co najmniej 0,5 m od innych autostrad inżynieryjnych.
 2. Rury, które mają być układane, są spawane specjalnym urządzeniem.
 3. W dolnej części rowu umieścić 10-centymetrową warstwę piasku. Ta warstwa kompensuje możliwe ruchy gruntu.
 4. Umieść rozgrzane rury w wykopie. Robią to z niewielkim nachyleniem (2-3 cm na każdy metr zaopatrzenia w wodę) w pionowej płaszczyźnie w kierunku domu. Tworzy to prawidłowe ciśnienie w rurze przy jej zakładaniu w domu.
 5. Zamontuj węzły wejścia i wyjścia komunikacji z ziemi. W przypadku mrozu są to obszary najbardziej podatne na zagrożenia. Zwracają szczególną uwagę na izolację, budują studnie w tych miejscach.
 6. Po podłączeniu wszystkich działek testują one wydajność rurociągu w ciągu dnia. Patrzą, jak woda wpływa do domu, czy ciśnienie jest dobre, czy jest jakikolwiek wyciek z rury. Jeśli to konieczne, zwiększ kąt nachylenia kanalizacji.
 7. Jeśli test się powiedzie, zakop w wykopie. Rozpocznij od kolejnej 10 centymetrowej warstwy piasku. Okazuje się, że rury leżą w wyrównującej warstwie piasku. Następnie warstwy pokrywa się ziemią.

Układanie rur wody ze stali

Obecnie rury stalowe są rzadko układane. Są kłopotliwe, czasochłonne. Ponadto stal podlega korozji. W rzeczywistości organizacja zaopatrzenia w wodę za pomocą konstrukcji stalowych nie ma przewagi nad polipropylenem.

Sposób układania rur wodnych ze stali jest taki sam jak w przypadku polipropylenu. Instalacja odbywa się zgodnie z normami SNiP. Ze względu na to, że stal jest najtrwalszym materiałem gospodarstwa domowego, przy układaniu piaszczystej warstwy wyrównawczej nie wylewa się.

Funkcje układania rur na gorącą wodę

Powyższa forma uszczelki jest pozbawiona kanałów. Drugim wariantem podziemnego przewodzenia wody jest wersja kanałowa.

Gorąca woda powinna być gorąca podczas transportu do miejsca użytkowania. Taki przewód wodny jest dodatkowo izolowany nie tylko poprzez owinięcie go specjalnym materiałem. Często rura z gorącą wodą jest ukryta w betonowym pudle, które jest umieszczone na dnie wykopu.

Z drugiej strony wykorzystanie konkretnego kanału jest dodatkową stratą wysiłku i finansów. Możliwość zastosowania metody kanałowej w gospodarstwie domowym jest wysoce wątpliwa. Wiele osób woli układać gorącą rurę wraz z zimną rurą w jednym rowku bez kanałów.

Master-klasy na układanie rur wodnych w ziemi

Praktyczne porady

 1. Wlać pierwszą warstwę piasku wyrównawczego do rowu wodą i ubić.
 2. W tych częściach uszczelki, w których spodziewane jest znaczne obciążenie podłoża, należy stosować rury faliste o lepszych właściwościach amortyzujących.
 3. Należy pamiętać, że po podgrzaniu rury polipropylenowe są rysowane na całej długości. Przed zakopaniem gorącej wody przeprowadź przez nią dużą ilość wody, aby upewnić się, że długość nie wykracza poza wykop.
 4. Z tego samego powodu zabezpieczyć warstwę termoizolacyjną, ale pozostawić ją ruchomą względem rury.
 5. Kiedy układany jest rów z ułożoną rurą wodną, ​​każda warstwa jest ubita, aby zapobiec dalszemu opadaniu gleby.

Lekcja wideo. Jak głęboko układać fajkę wodną

Na jakiej głębokości leżały fajki? Czy zapas wody został zamrożony? Dziel się faktami i historiami z praktyki w komentarzach.

Na jakiej głębokości położyć wodę?

Czasem istnieje zapotrzebowanie na wodę do prywatnego domu, a właściciele stoją przed dylematem, jak głęboko należy zakopać rurę podwodną, ​​aby woda nie zamarzała w zimie, a latem nie była ciepła.

Decyzja "im głębiej, tym lepiej" nie może być panaceum: po pierwsze, biorąc pod uwagę lokalne warunki (nie zawsze istnieje możliwość głębokiego kopania, bliskości wód gruntowych itp.); a po drugie, konieczność wykonywania ciężkiej niepotrzebnej pracy; dobrze, a po trzecie, praca nad zmianą lub zapobieganiem rurociągom będzie wiązać się z trudnościami w przyszłości.

W regionach północnych, gdzie poziom głębokości wykopu pod systemem zaopatrzenia w wodę jest kilkakrotnie niższy niż w regionach umiarkowanych, jeśli popełnisz błąd z obliczeniami, wtedy topnienie wody w rurach może być wstrzymane dopiero wraz z nadejściem lata.

Głębokość zaopatrzenia w wodę zależy od kilku czynników: minimalnej temperatury w zimie, rodzaju zamarzania gleby, rodzaju gleby, sposobu dostarczania wody przez sieć rurociągów, jej temperatury i cyrkulacji, bliskości wody gruntowej, grubości śniegu, ogrzewania powierzchni słońca, roślinności na powierzchni i tak dalej

Jak stwierdzono powyżej, głębokość rurociągu powinna być taka, aby woda w nim nie zamarzała zimą i latem pozostała zimna. Rozsądne rozważenie tych okoliczności pozwoli uniknąć kosztów związanych z pracami nad nadmiernym pogłębieniem systemu zaopatrzenia w wodę i zapewnić jego nieprzerwane działanie.

W praktyce, na jakiej głębokości ułożyć rurociąg, określa się go za pomocą wyrafinowanych obliczeń cieplnych. Uwzględnia wszystkie powyższe warunki. Dzięki temu obliczenia te dają dokładniejsze wyniki, biorąc pod uwagę zastosowanie wszystkich niezbędnych parametrów i założeń.

Głębokość wykopu pod wodą

A więc na jakiej głębokości zakopać wodę? Oczywiście możesz używać formuł do inżynierii cieplnej, ale po co odkrywać nowe koło, jeśli możesz odwołać się do SNiP, gdzie normy są weryfikowane przez praktykę. Czytamy, że głębokość dostarczania wody według SNiP P-G.3-62 w każdym przypadku powinna wynosić 0,5 m poniżej obliczonej głębokości zamarzania, z zastrzeżeniem pomiaru od dna rury. Oto jedna część odpowiedzi.

Następnie w tym samym SNiP znajdujemy głębokość zamarzania zgodnie z regionami (do tego celu można użyć kalkulatorów online).

Na przykład w przypadku Moskwy i regionu moskiewskiego głębokość zamarzania wynosi: dla gliny i iłu - 1,32 m, dla gliny piaszczystej i piasku - 1,61, dla piasku żwirowego - 1,72 mi dla gleby z dużych frakcji - 1,9 m.

Jeśli weźmiemy, powiedzmy, północny pas, głębokość przemarzania wzrasta o dwa, a nawet trzy razy.

Podsumujmy spacery na SNiP. Znalezienie średnich wartości głębokości wykopu pod rurą wodociągową z rur metalowych i biorąc pod uwagę obliczoną głębokość zamarzania uzyskujemy: dla północnych terenów Rosji - od 2,0 do 3,5 m + 0,5 m; dla obszarów w środkowym pasie od 1,2 do 2,0 m + 0,5 m; dla regionów południowych - od 0,5 do 1,2 m + 0,5 m.

W odniesieniu do minimalnej głębokości zaopatrzenia w wodę, dla SNiP określa się ją ze względów ochrony rurociągu na potrzeby gospodarstwa domowego i picia z mechanicznych skutków transportu i innych zewnętrznych obciążeń. W tym celu SNiP reguluje głębokość 0,5 m od górnego poziomu rury.

Oczywiście, dla dokładniejszych obliczeń, możesz skontaktować się z odpowiednimi specjalistami.

Zalecenia - jak głęboki powinien być dopływ wody

Kilka zaleceń dotyczących układania wody i łączenia z główną autostradą:

Przede wszystkim należy zadbać o lokalizację głównego dźwigu, wykopać studnię i wyłożyć ją cegłami, aby można było z niej łatwo korzystać. Jeśli żuraw znajduje się nad ziemią, należy go bezpiecznie zaizolować wełną izotermiczną.

Pożądane jest, aby miejsce dla dźwigu znajdowało się blisko autostrady centralnej, a kąt wejścia nie załamał się. Zapytaj o co? Bez względu na to, ile chcemy, ale czasami woda z cząsteczkami obcymi przepływa przez linię, a najbardziej prawdopodobne miejsca zanieczyszczenia są dokładnie punktami połączenia z główną rurą (piaskiem, korzeniami roślin itp.).

W przypadku zatkania, przy bliskim sąsiedztwie linii głównej i bez kąta załamania, można to łatwo wyeliminować za pomocą kawałka pręta zbrojeniowego, po odkręceniu zaworu rozdzielczego ze sprzęgła. W przeciwnym razie będziesz musiał ponownie wykopać skrzyżowanie z autostradą, gdzie nie możesz się obejść bez pomocy specjalistów.

W przypadku rur wodociągowych z rur metalowych należy zadbać o obecność tulei przejściowych po obu stronach zaworu rozdzielczego, aby w przypadku jego awarii można było go łatwo wymienić. Co trzy miesiące należy zapobiegać dźwigowi, aby uniknąć niedziałającego mechanizmu zamykającego.

Jak to się mówi, "nic nie trwa wiecznie pod księżycem", więc podczas układania metalowych rur, nawet jeśli są one wykonane z materiału nierdzewnego, należy je pokryć dwiema warstwami powłoką antykorozyjną. Podczas układania rur z tworzyw sztucznych i metalu należy uważać, aby prawidłowo złapać złącza w złączach.

Prowadząc rury wodne do obiektu, zadbaj o odpowiednią izolację termiczną. Z reguły woda zamarza w tych miejscach.

Pamiętaj, aby po ułożeniu źródła wody i zasypianiu ziemi, wykonać dokładny rysunek roboczy, aby w razie sytuacji awaryjnych móc wykopać się we właściwym miejscu.

Cóż, to w zasadzie wszystko. Sukcesy w pracy z układaniem fajki wodnej!

Zasady określania głębokości kanalizacji

Podczas budowania obiektu w dowolnym celu prawie zawsze istnieje potrzeba zaopatrzenia w wodę. Ponieważ, jak poprawnie obliczona głębokość zasilania w wodę i szereg innych parametrów, zależy od możliwości nieprzerwanego działania mediów w ciągu roku.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia rurociągu w wyniku tworzenia się lodu i wymagane będą skomplikowane i kosztowne naprawy.

Czynniki decydujące o głębokości dostaw wody

Opinia, że ​​konieczne jest pogłębienie komunikacji w terenie w jak największym stopniu, jest zła. W niektórych przypadkach powoduje to stratę pieniędzy i wysiłku, a także komplikuje prace naprawcze, a ponadto zbyt duża grubość gleby nad rurą może spowodować, że komunikacja po prostu pęknie, nie będąc w stanie wytrzymać ciśnienia.

Przy określaniu głębokości rurociągu uwzględnia się zaopatrzenie w wodę:

 • Maksymalna temperatura w zimie;
 • Rodzaj gleby na ziemi;
 • Temperatura wody w układzie;
 • Obecność roślinności na powierzchni;
 • Czas trwania okresu słonecznego;
 • Czas dostawy wody;
 • Ilość opadów;
 • Głębokość wód gruntowych.

SNiP 2.04.02-84 * zawiera zalecane parametry uzyskane z uwzględnieniem tych czynników. Głębokość rury wodnej powinna zapobiegać zamarzaniu wody w temperaturach powietrza poniżej 0 ° C i jej nadmiernemu nagrzewaniu się w wysokiej temperaturze.

Uwzględnienie wszystkich czynników w obliczeniach w każdym przypadku jest konieczne, aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu bez jego nadmiernie silnej penetracji.

Wskaźniki regulacyjne głębokości rurociągu

Istnieją dość złożone metody obliczania tego parametru, ale ich uogólnione wyniki są zawarte w SNiP 2.04.02-84 * "Dostarczanie wody. Sieci zewnętrzne i urządzenia. Wartość zawartych w nim danych polega na ich praktycznym uzyskaniu.

Minimalna głębokość układania rurociągów jest określona przez normy SNiP 2.04.02-84 *, jako taka wartość, która umożliwia ochronę konstrukcji przed odkształceniem i uszkodzeniem pod wpływem zewnętrznych obciążeń (na przykład transportu).

Głębokość układania rur licząc do dna powinna być o 500 mm większa niż obliczona głębokość wnikania w glebę w zerowej temperaturze. Rurociągi o średnicy do 500 mm powinny leżeć co najmniej 300 mm poniżej znaku zamarzania gleby, rura większa niż 500 mm - głębiej o 500 mm lub więcej.

Dodatkowe czynniki do określenia głębokości rurociągu

Stopień pogłębienia komunikacji można zwiększyć w zależności od następujących punktów:

 • Lokalizacja studni - rurociąg musi być położony na poziomie jego dna;
 • Punkt wejścia instalacji wodociągowej do budynku - im mniejsza jest jej przepustowość przez fundament, tym ważniejsza powinna być głębokość komunikacji;
 • Sztywność obwodowa rur.

Czynniki, które mogą zmniejszyć głębokość rurociągu:

 • Poziom wód gruntowych - im wyższy poziom ich występowania, tym mniej głębokości można wykopać;
 • Urządzenie izolacji termicznej rur lub przewodu instalacji elektrycznej.

Funkcje gorącej wody

Podczas układania rurociągu do dostarczania ciepłej wody należy wziąć pod uwagę, że w tym przypadku można zastosować rury ocynkowane, metalowe-plastikowe, polipropylenowe i polietylenowe specjalnie zaprojektowane do tego celu. Muszą być w stanie wytrzymać wysokie temperatury wartości projektowej. Głębokość rurociągu wodnego ustala się zgodnie z ogólnymi zasadami - pod znakiem zamarzania gleby.

Izolacja rur

Ocieplenie komunikacji umożliwia zmniejszenie głębokości ich instalacji, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i koszty pracy w trakcie budowy, a także upraszcza prace konserwacyjne w razie potrzeby. Trasę rurociągu można zaizolować dowolnymi materiałami, które mają niezawodność, trwałość, niską absorpcję wody i przewodność cieplną oraz, co ważne, niskie koszty.

Najczęściej zewnętrzne sieci są ogrzewane za pomocą:

 • Styropian (z polistyrenu), z którego powstaje rodzaj "powłoki" chroniącej rury na całej średnicy. Materiał nie wymaga dodatkowego urządzenia hydroizolacyjnego.
 • Izolacja bazaltowa jest stosowana w postaci cylindrów, noszonych na rurze. Wymaga ochrony przed wilgocią za pomocą pokrycia dachowego, folgoizolu, szkliwa.
 • Materiały piankowe: guma, polietylen, pianka poliuretanowa.
 • Wełna szklana wymaga dodatkowej impregnacji, ponieważ w stanie mokrym obniża się jakość izolacji.

Uwaga - Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację termiczną sieci wodociągowej w miejscu wejścia sieci do budynku. W tym celu rurociąg można umieścić w piankowym pudle. Inną opcją jest użycie rury o większej średnicy (obudowa), wyposażenie źródła wody w kilka metrów kabla grzejnego lub wypełnienie powstałej przestrzeni płynną izolacją.

Możliwe problemy podczas układania zewnętrznego źródła wody

W niektórych przypadkach szacowana głębokość rurociągu jest większa niż pozwalają na to lokalne warunki, takie jak obecność skalistych gleb w sekcji. W takiej sytuacji wykop jest wykopany tak głęboko, jak to możliwe, a rury wodne są izolowane przed ułożeniem. Ponadto rurociąg na całej długości jest wyposażony w przewód grzejny. Ta metoda jest droższa w instalacji i obsłudze, ale czasami jest to jedyna możliwa.

Lokalizacja sieci kanalizacyjnych może wpłynąć na głębokość sieci wodociągowej. Minimalna odległość do nich to 2 metry. W przypadku, gdy niemożliwe jest uniknięcie skrzyżowania z kanałami, układ zasilania wodą powinien znajdować się nie mniej niż 20 cm nad nimi, tak aby po przebiciu się systemu kanalizacyjnego jego zawartość nie mogła dostać się do wejścia.

Zewnętrzne sieci wodociągowe powinny znajdować się w odległości 75 cm od miejsca ułożenia kabli elektrycznych, co w praktyce jest dość łatwe do zrealizowania, ponieważ kable są łatwe do zbudowania i rozłożenia na wymaganą odległość.

Podczas układania rur wodociągowych z rur stalowych w pobliżu przejścia sieci elektrycznych konieczne jest zastosowanie uziemienia.

Aby uzyskać gwarantowane wyniki jakości i zapewnić ciągłość dostaw wody przez cały rok, wskazane jest przeprowadzenie wszystkich obliczeń z uwzględnieniem funkcji witryny.

Na jakiej głębokości zakopać rurę wodną w ziemi?

Głębokość zaopatrzenia w wodę jest kryterium wpływającym na jakość funkcjonowania systemu komunikacji. Wpływa na ciśnienie, które muszą wytrzymać rury - nadmierne obciążenie może prowadzić do deformacji systemu, pęknięć w fałdach itp.

Izolacja rur wodociągowych w gruncie za pomocą papy

Dlatego przy wyborze optymalnej głębokości należy wziąć pod uwagę wiele czynników: specyfikę gleby i topografii, poziom występowania wód podziemnych oraz wymagania dotyczące taboru z SNiP. Prawidłowy montaż rur doprowadzających wodę do ziemi będzie stanowił gwarancję długiego działania systemu.

Czynniki wpływające na głębokość zakładki

Aby właściwie utorować komunikację, należy wziąć pod uwagę głębokość zamarzania gleby. Jednocześnie optymalna głębokość wynosi 1,5-2 m. Zagłębienie w głębszy rów powoduje wzrost kosztów systemu zaopatrzenia w wodę. Inne czynniki, które zmieniają głębię zakładki to:

 • poziom wód gruntowych;
 • wskaźnik sztywności pierścienia samej rury;
 • głębokość studni - keson;
 • dostępność systemu ogrzewania lub izolacji cieplnej systemu zaopatrzenia w wodę;
 • Cechy lokalizacji punktu wejścia komunikacji w domu.

Czynniki, które zwiększają głębokość

Do czynników, które mogą zwiększyć stopień penetracji wykopu pod rurociągiem należą:

 • położenie studni - rura wyprowadzana jest od dna do poziomu wyjścia szyjki kopalni lub autostrady;
 • punkt wejścia oddziału komunikacyjnego do domu - im niższy poziom powiązania z fundamentem, tym głębiej będzie działał system wodociągowy;
 • sztywność obwodowa - im wyższy wskaźnik, tym wyższa wytrzymałość zbrojenia, więc niektóre systemy są pochowane 12-16 m (jeśli używa się rur PND), inne - na poziomie 5-8 m.

Czynniki redukcji głębokości:

 • obecność systemu ogrzewania lub izolacji termicznej eliminuje efekt zamarzania gleby;
 • woda gruntowa - im wyższy poziom, tym mniejszy wykop.

Zakładki standardów przez SNiP

Głębokość rowu do zaopatrzenia w wodę zostanie również określona przez SNiP. System zasilania wodą powinien leżeć 0,5 m niżej od mroźnej gleby, w przeciwnym razie wskaźnik głębokości zależeć będzie od regionu kraju i rodzaju gleby.

Dla północnych terytoriów Federacji Rosyjskiej średnia głębokość SNiP wynosi 2-3.5 m (plus 0,5 m), dla środkowej strefy - 1,2-2 m (plus 0,5 m), dla południowych terytoriów - 0,5 1,2 m (plus 0,5 m).

SNiP określa minimalny punkt instalacji systemu, biorąc pod uwagę ochronę rur wodociągowych przed uszkodzeniami mechanicznymi (z powodu obciążeń, transportu itp.). Według SNiP minimalny poziom głębokości wykopu powinien być nie mniejszy niż 0,5 m od górnej krawędzi rury.

Układanie komunikacji z rur HDPE

System zaopatrzenia w wodę z HDPE - produkty wykonane z polietylenu o niskiej gęstości, gwarantuje maksymalną głębokość systemu zaopatrzenia w wodę. HDPE stosuje się w miejscach o wysokim poziomie zamarzania gleby, przy prowadzeniu komunikacji bagażowej, gdzie konieczne jest wytrzymanie wysokiego ciśnienia itp. Poniżej podano normy dotyczące układania rur PND w zależności od średnicy i rodzaju gruntu:

 • HDPE o średnicy 250-280 mm - głębokość złożenia na piaskach do 8 m, w glebie gliniastej - do 4 m;
 • HDPE o średnicy 355-500 mm - głębokość układania na piaskach do 6 m, w glinie - do 3 m;
 • HDPE o średnicy 560 mm - układanie w piasku wynosi 6 m, w glebie gliniastej - 2,2 m.

Ta średnica jest najczęściej używana w systemach zaopatrzenia w wodę. Im mniejsza średnica rury PND, tym lepiej może ona wytrzymać obciążenie, ta właściwość określa głębokość zakopania produktu.

Standard szerokości i głębokości wykopu

Jak głęboko powinny być pochowane rury? Wiele zależy od wykopu, do którego stosowane są standardy kopania.

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody, jest ona izolowana kablem grzewczym.

Normy te obejmują:

 1. Prosta Ścieżka Płótna. Wykop musi być wyciągnięty najkrótszą i najbardziej bezpośrednią ścieżką, jeśli są gałęzie, kąt ich zwojów powinien wynosić 90 °.
 2. Głębokość według SNiP. Rynny kanału wodnego powinny być o 30-50 cm głębsze niż znak zamarzania gleby. W przypadku gleby piaszczysto-żwirowej wielkość rowu wynosi 1 m, w glinie piaszczystej - 1,25 m, w glebach gliniastych / gliniastych - do 1,5 m, w glebie torfowej - około 2 m.
 3. Szerokość według SNiP. Szerokość powinna wynosić od 70 cm, w praktyce układanie prywatnych rur wodociągowych takiej szerokości nie jest przestrzegane - wtedy wyciągają one wykop o szerokości 45-50 cm.
 4. Kąt pochylenia. Jakie kąty nachylenia są zalecane do kopania rur? Zasadniczo - od 0,002-0,005 do studni, jeśli ma zawór spustowy do odprowadzania wody z systemu.

W jednym wykopie we wszystkich normach nie można zakopać kanalizacji i kanalizacji. Czasami dopuszczalne jest ułożenie kabla i systemu kanalizacyjnego w jednym rowu - jeżeli kabel do 35 kV jest izolowany rurą z tworzywa sztucznego i ułożony nad źródłem wody w odległości 25 cm.

Instalacja zewnętrznego zaopatrzenia w wodę w ziemi (wideo)

Technologia wykopów i kanalizacji

Podczas instalacji systemu biorą pod uwagę, które rury zostaną zainstalowane dla systemu zasilania wodą do ziemi (ich materiał, średnica, zdolność wytrzymania obciążenia itp.), A także rodzaj gruntu, w którym będzie miała miejsce instalacja.

Główne elementy instalacji hydraulicznej

Niezależnie od powyższych czynników, każdy system wodno-kanalizacyjny powinien zawierać:

 • stacja pomp;
 • zbiornik do utrzymywania stałego ciśnienia płynu w komunikacji;
 • bezpośredni rurociąg;
 • mechanizmy zaparcia;
 • regulatory regulacji systemu.

Prace wykopowe pod rowami urządzeń pod rurami są następujące:

 1. Otwór o wymiarach 100 × 100 cm jest podciągany wzdłuż linii głównej lub kopalni studni (lub wyciągany jest rowek poprzeczny).
 2. Dodatkowo wyciągana jest studzienka 100 × 100 cm u podstawy domu.
 3. Pomiędzy fundamentem budynku a źródłem pociągają dwa kable pokazujące najkrótszą drogę i rozmiar rowu.
 4. Wzdłuż wyznaczonej granicy za pomocą łopaty lub specjalnego wyposażenia wyciągają kanał, którego szerokość wynosi od 50 cm. Aby kontrolować pionowość ścian, lepiej jest korzystać z pochyłości.
 5. Odkopaną glebę układa się w pobliżu dołu (najlepiej w odległości 2-3 metrów, aby uniknąć zawalenia się ścian).
 6. Następnie dno rowu jest zagęszczane piaskiem, wodą i żwirem.
 7. Końcowy etap prac - zasypanie wykopu ziemią (po ułożeniu sieci wodociągowej).

Oznakowania wymagają dwóch sznurków, które ciągną między boksami, kopią. Do dna wykopu należy zwęzić, dlatego lepiej jest wyciągnąć ścianę o nachyleniu 45 °. W rezultacie przy górnej krawędzi szerokość studzienki staje się równa głębokości rur, a na dole rowu szerokość jest zwykle mniejsza.

Następnie musisz zorganizować "poduszkę" z piasku. W tym celu na dno rowu wlewa się warstwę piasku, która jest ubita i zwilżona wodą - ta czynność jest niezbędna do zwiększenia nośności gleby, zmniejszenia jej nachylenia itp.

Dodatkowo można położyć warstwę izolacyjną pokrycia dachowego, która będzie chronić komunikację przed zamarzaniem w sezonie zimowym.

Następnie musisz zamontować wejście źródła wody do fundamentu. Aby to zrobić, za pomocą wiertła i perforatora narysuj kwadrat w miejscu przejścia, lepiej, jeśli jego rozmiar jest 2-3 cm większy niż średnica rury. Następnie za pomocą dłuta betonowy fundament zostaje wybity na obrysie.

Następnie przejdź do instalacji rur do wodno-kanalizacyjnych w ziemię, która jest następująca:

 1. Rura ułożona jest u dołu wykopu - długość odcinka jest określona nie tylko wielkością wykopu, ale także wielkością wejścia rury przez podstawę.
 2. Pompa jest opuszczana do studni, po czym adapter jest montowany. W tym celu wolna krawędź rury jest lutowana złączką adaptera lub zamontowana z tuleją zaciskową.

Montaż systemu zaopatrzenia w wodę zależy od materiału rury - produkty z polipropylenu są najłatwiej montowane, ponieważ można je zmontować za pomocą złączek, kolanek, adapterów, które przyspieszają proces instalacji.

Stal ocynkowana, rury miedziane są trudniejsze do zainstalowania, ale są stosowane rzadziej ze względu na wysokie koszty.

Końcowy etap prac - zasypywanie wykopu. Do zasypywania można użyć ziemi wykopanej. Podczas zasypywania konieczne jest podbicie gleby za pomocą łopaty i wody - ta czynność pozwoli uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza, które doprowadzą do odkształcenia akweduktu.

Głębokość układania rur wodnych: podstawowe wytyczne i zalecenia

Kiedy budowany jest nowy dom lub konieczne jest doprowadzenie wody do istniejącego obiektu, zawsze przed właścicielami i budowniczymi jest pytanie, jaka powinna być głębokość układania rur wodociągowych, aby zapewnić bezproblemową eksploatację o każdej porze roku.

Wielu uważa, że ​​im większa głębokość, tym lepiej. Jednak nie jest to całkowicie prawdą. Nie ma sensu poświęcać dodatkowego wysiłku i pieniędzy na zrobienie głębokiego rowu. Również w niektórych sytuacjach wykonanie takiej pracy nie będzie możliwe, ponieważ grunt nie pozwoli na to, lub wody są zbyt blisko powierzchni. Ponadto, jeżeli konieczne jest przeprowadzenie prac naprawczych lub wprowadzenie zmian w systemie zaopatrzenia w wodę, mogą pojawić się trudności.

Głębokość rur wodnych

Jeśli mówimy o regionach położonych na północy, wówczas konieczne jest układanie rur na płytkiej głębokości, mniej w porównaniu z bardziej południowymi obszarami. Jeśli zrobisz wszystko źle, woda zamarznie, a zatem z takiego zaopatrzenia w wodę nie będzie sensu.

Oznacza to, że można powiedzieć, że głębokość rur wodnych jest określona przez następujące parametry:

 • temperatura zimą;
 • charakterystyka gleby, jej zamarzanie;
 • temperatura w systemie rurociągów;
 • pokrycie roślin na ziemi;
 • ilość czasu słonecznego;
 • opady, w tym śnieg;
 • czas dostarczania wody;
 • odległość wód gruntowych

Jest to tylko część czynników, które wpływają na głębokość układania rur na zimno. Wspomniano już, że rurociąg należy ułożyć na takiej głębokości, aby w zimnych porach roku, gdy temperatura spadnie poniżej 0, woda nie zamarznie. W tym samym czasie w gorącym sezonie nie powinno być zbyt gorąco. Oznacza to, że konieczne jest znalezienie pewnej równowagi w celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego działania całego systemu. To z kolei jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie te parametry wpływu są brane pod uwagę.

Układanie rur ze specjalnym wyposażeniem

Jeśli chodzi o rzeczywiste życie, istnieją tutaj specjalne technologie, które określają parametr, którego potrzebujemy. Jedno jest pewne - wszystkie czynniki są koniecznie brane pod uwagę. Dzięki nowoczesnym instrumentom i metodom możliwe jest wykonywanie określonych obliczeń i uzyskanie odpowiedniego wyniku, który zapewni sprawne działanie.

Wskaźniki regulacyjne

Tak, na jakiej głębokości ułożyć rurę na końcu? Istnieją czynniki, które należy wziąć pod uwagę, istnieją specjalne obliczenia do określenia głębokości, ale czy jest to konieczne? Istnieją pewne normy i zasady konstrukcji (SNiP), które wskazują na interesujące nas wskaźniki. Wartość tego źródła jest taka, że ​​wszystkie dane są uzyskiwane eksperymentalnie, czyli w wyniku praktycznych działań. Zasady te określają, że rura musi być położona w odległości co najmniej pół metra niższej od możliwej głębokości zamarzania gleby. Coś już tam jest, śmiało.

W SNiP istnieją specjalne tabele, w których wskazano dane dotyczące zamrożenia ziemi dla każdego regionu. Co więcej, niektóre zasoby online oferują możliwość skorzystania z usług online do obliczania głębokości. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić informacje o źródle.

Na przykład, Moskwa i region moskiewski charakteryzują się wskaźnikami głębokości zamarzania w zależności od konkretnego rodzaju ziemi:

Układanie rur wodnych

 1. gleba z dużych elementów - 1,9 m,
 2. glina i glina - 1,3 m,
 3. żwir - 1,7 m,
 4. piaski piaszczyste - 1,6 m.

Jeśli celem jest układanie rur wodociągowych na Syberii, to wszystko jest znacznie poważniejsze. Głębokość zamarzania ziemi wzrasta kilkakrotnie, a czasami 3-4 razy.

Podsumujmy trochę na temat tych zasad i przepisów. Biorąc pod uwagę głębokość zamarzania gruntu i ogólną szybkość układania rurociągu, otrzymujemy następujące dane: w rejonach południowych rury należy układać na głębokości 0,5-1,2 m, w rejonach północnych - 2-3, 5 m, a głębokość od 1 do 2 m jest odpowiednia dla środkowego pasa. Oczywiście należy również wziąć pod uwagę cechy lokalne.

Jeśli mówimy o najmniejszej głębokości rurociągu, normy i zasady konstrukcji określają go jako odległość, która chroni konstrukcję przed uszkodzeniami mechanicznymi (transport) i innymi ładunkami. Może to być poziom 0,5 m. Wciąż jednak lepiej jest wykonywać obliczenia dla określonego terytorium, aby wszystkie prace były wysokiej jakości. Mogą to zrobić specjaliści, którzy posiadają niezbędny sprzęt, mają doświadczenie i mogą w pełni zaspokoić Twoje potrzeby.

Układanie rur gorącej wody

Funkcje gorącej wody

Bez wyjątku wszystkie nowoczesne miasta mają centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. W skali miejskiej ciepłą wodę zapewnia wspólny system, który składa się z rurociągu i specjalnych punktów grzewczych zlokalizowanych w obszarach, które obsługuje.

Jednak ci, którzy chcą zaopatrzyć się w nowy budynek, nie zawsze wiedzą, jaka powinna być głębokość gorącej rury. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest rodzaj rur. Dostarczanie ciepłej wody wymaga użycia rur metalowych lub ocynkowanych. Ważne jest, aby mogły wytrzymać wysokie temperatury. Jeśli chodzi o głębokość uszczelki, obowiązują ogólne zasady - musi ona być większa niż odległość zamarzania ziemi.

Ważne jest, aby dbać o przyzwoitą izolację termiczną, aby woda nie traciła temperatury w drodze do kranu. Jest to jednak tylko jeden powód, a drugim jest to, że bez izolacji termicznej może pojawić się sytuacja, gdy rurociąg po prostu pęknie z powodu poważnej różnicy temperatur.

W tym celu należy zastosować izolację, która ma niskie przewodnictwo cieplne i absorpcję wody, trwałość i niezawodność, a także, co ważne, niską cenę. Jeśli chodzi o konkretny materiał, istnieje wiele opcji, ale wszystko zależy od twojej sprawy i warunków, które istnieją w terenie.

Praktyczne porady

Układanie rur wodociągowych w wiejskim domu to bardzo ważny proces, od którego zależy wygoda twojego życia. Jeśli jednak już zdecydowaliśmy się na głębokość mniej więcej, chciałbym opowiedzieć o kilku przydatnych punktach w prowadzeniu systemu zaopatrzenia w wodę i jego połączeniu z główną autostradą.

Najpierw znajdź dobre miejsce na główny dźwig, zbuduj odwiert i ułóż go materiałem, który zapewni dostęp w dowolnym momencie. Jeśli żuraw będzie cały czas nad ziemią, musi być izolowany.

Po drugie, zawór ten musi znajdować się bardzo blisko głównego rurociągu, a jego kąt musi być prosty. Jest to niezwykle ważne: woda przepływa przez rury, które mogą zawierać różne cząstki metalu i inne zanieczyszczenia. Prowadzi to do zanieczyszczenia, które należy wyeliminować. Jeśli wszystko zostanie zrobione zgodnie z zaleceniami, wyeliminowanie wszelkich zapychań nie będzie problemem. Można to zrobić za pomocą walcówki ze zbrojenia. Odkręcając kran, możesz zrobić wszystko sam. Jeśli jego lokalizacja jest inna, będziesz musiał wykonać znacznie poważniejszą pracę lub skorzystać z usług specjalistów.

Jeśli używasz metalowych rur, upewnij się, że kiedy zawór rozdzielczy ulegnie uszkodzeniu, można go łatwo naprawić. Podczas regularnych inspekcji można uniknąć problemów. Metal ma skłonność do korozji, nawet jeśli jest nierdzewny. Dlatego należy pokrywać rury specjalnymi materiałami antykorozyjnymi. Nie ma takich problemów z plastikowymi rurami, ale tutaj musisz zadbać o niezawodność wszystkich połączeń.

Po zakończeniu wszystkich prac, należy narysować diagram pokazujący głębokość układania rur wodociągowych i inne cechy systemu zaopatrzenia w wodę. Uprości to rozwiązanie ewentualnych problemów.

Na koniec podsumujmy wszystko, co powiedzieliśmy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na temat głębokości wykopu dla rurociągu, a nie może być. Wynika to z faktu, że każdy region ma swoje własne cechy (liczba słonecznych dni w roku, temperatura, opady itp.). Wszystko to należy wziąć pod uwagę
Ułóż rurę wodociągową prawidłowo, zapewniając długą żywotność. Możemy powiedzieć na pewno, że stosując odpowiednie podejście i korzystając ze wszystkich wskazówek i zaleceń podanych w naszym artykule, możesz zrobić wszystko samemu. Jeśli chcesz powierzyć pracę profesjonalistom, zrobią wszystko jakościowo, poprawnie i z gwarancją. Powodzenia!

Głębokość rury wodnej w prywatnym domu: SNiP

Jak tylko rozpocznie się budowa domu, pojawia się pytanie, na jakiej głębokości powinien znajdować się układ wodociągowy. To samo pytanie dotyczy konstruktorów układających system zaopatrzenia w wodę w już wybudowanym budynku. Znalezienie odpowiedzi pomoże tylko w obliczeniach, które są wykonywane bardzo ostrożnie, ponieważ zależy to nie tylko od możliwości obsługi zaopatrzenia w wodę przez cały rok, ale także od oszczędności pieniędzy i siły roboczej. Po co kopać duży i głęboki rów, jeśli można sobie poradzić przy najniższych kosztach.

Przy obliczaniu głębokości, na którą należy układać komunikację, należy wziąć pod uwagę jakość gleby i obecność wód gruntowych, które znajdują się blisko powierzchni. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że prędzej czy później będzie konieczne przeprowadzenie prac naprawczych, aw tym momencie w celu napotkania określonych trudności.

Dom na wsi, do jakiej głębokości należy doprowadzać wodę?

Jakie parametry wpływają na głębokość?

 • Temperatura powietrza w zimie
 • Jak zamarza glebę iw jakim okresie
 • Jaka temperatura będzie w komunikacji,
 • Jakie rośliny będą rosły w witrynie
 • Ile słonecznych dni, jaka pokrywa śnieżna dzieje się zimą, ile deszczu pada latem,
 • O której godzinie woda będzie dostarczana do sieci wodociągowej,
 • Obecność bliskich wód podziemnych.

Są to tylko najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu głębokości wykopu podczas układania rurociągów wodnych; istnieją również inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Konieczne jest pogłębienie zaopatrzenia w wodę na taką odległość, aby nawet w zimnych porach temperatura w systemie zaopatrzenia w wodę nie była niższa niż zero,
 • W letnim upale woda nie powinna się zbytnio przegrzewać.

Aby zapewnić płynne i niezawodne działanie systemu zaopatrzenia w wodę, musisz znaleźć najlepszą równowagę, którą można osiągnąć tylko dzięki dokładnym obliczeniom.

Wskazówka: aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik w obliczaniu głębokości układania komunikatów, można użyć przyrządów obliczających dokładne parametry, które zapewnią prawidłowe działanie systemu zaopatrzenia w wodę.

Standardowe odczyty

Jeśli nie jest możliwe określenie parametrów, należy odnieść się do obliczeń wykonanych dzięki SNiP, to właśnie w nich można znaleźć odpowiednie liczby. Dane te są bardzo profesjonalne i przydadzą się nie tylko podczas układania komunikacji w prywatnym domu, ale także przy budowie budynków wielopiętrowych.

Zgodnie z tymi parametrami oczywiste jest, że wszelkie systemy zaopatrzenia w wodę powinny znajdować się 50 centymetrów poniżej poziomu zamarzania gleby w zimie.

Zauważ, że w różnych regionach naszego kraju parametry będą bardzo różne, ponieważ, powiedzmy, w Moskwie będzie znacznie niższy niż na Syberii, ponieważ zimy syberyjskie różnią się bardzo ostrym klimatem.

Od głębokości ułożenia, dostawa wody zależy bezpośrednio od jej kosztu, ponieważ im głębiej potrzebujesz wody, tym droższe będą koszty instalacji.

Tak więc, na przykład, w różnych regionach odbywa się układanie sieci wodociągowej:

 • Obszary północne o głębokości do czterech metrów,
 • Południowe obszary do dwóch metrów,
 • Średnie pasmo wynosi jeden metr, maksymalnie półtorej.

Obliczenia te są dokonywane z uwzględnieniem wszystkich rodzajów cech klimatu. Ale w tych obliczeniach ważny jest nie tylko klimat, ale także kategoria gleby, w której układane są rury.

Jeśli gleba nie zamarza z powodu ciepłego klimatu przez cały rok, w każdym przypadku rury schodzą głębiej o pół metra, co ma na celu zapewnienie, że komunikacja nie zostanie uszkodzona przez transport lub inne obciążenia gleby. Ale najdokładniejszym sposobem jest wykonanie obliczeń na miejscu, ponieważ dopiero po sprawdzeniu obszaru i pobraniu próbek gleby możliwe jest dokładne obliczenie głębokości układania rur.

Praktyczne porady

Układanie rur wodociągowych jest ważnym i kluczowym momentem, ponieważ zależy od komfortu życia w daczy.

Po przeczytaniu tego artykułu wielu zaczęło mieć wyobrażenie o tym, jak głęboko układać rury wodociągowe. Czas porozmawiać o innych aspektach układania łączności z wiejskim domem lub wiejskim domem.

Ten element akweduktu powinien mieć swobodny dostęp, który jest niezbędny w każdej nienormalnej sytuacji. Jeśli system zaopatrzenia w wodę jest wystarczająco głęboki, lepiej jest zamontować odwiert, z pokrywką, dzięki czemu zawór z kranem nie zamarznie w zimnych porach dnia. Jeśli zawór znajduje się na powierzchni, należy zadbać o jego izolację.

Pipeline

1. Jeśli łączność jest montowana z żelaznych rur, podejmowane są różne działania zapobiegawcze, aby żuraw nie zawiódł. I oczywiście musi istnieć stały swobodny dostęp do niego.

2. Warto również wziąć pod uwagę, że metal wykazuje skłonność do korozji. Żadnym wyjątkiem nie jest nawet stal nierdzewna. Aby uniknąć tego problemu przez długi czas, konieczne jest stosowanie powłok antykorozyjnych.

3. Jeśli używane są plastikowe rury, tego problemu można łatwo uniknąć, ponieważ ten rodzaj rury nie koroduje. Ponadto ten rodzaj rur wodociągowych jest znacznie tańszy i ważne jest tylko prawidłowe połączenie ich ze sobą.

Schemat

Gdy komunikacja będzie już gotowa, musisz narysować diagram ich lokalizacji i głębokości. Należy to zrobić, aby nie przerwać całej sekcji w razie wypadku.

Wniosek

Jak widać z tego artykułu, nie ma dokładnego parametru dla układania rur wodnych i ich pogłębiania w glebie. Dla każdego regionu ma swój i dla każdego rodzaju gleby. Istnieje wiele wskaźników wtórnych, które należy wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu tego problemu.

W celu prawidłowej instalacji zaopatrzenia w wodę oraz długiej i owocnej pracy należy wziąć pod uwagę wszystko, jeśli nie możesz tego zrobić samodzielnie, możesz skontaktować się z ekspertami w tej dziedzinie. Tylko specjalista przeprowadzi dokładne badanie gleby i może dokładnie określić, w jakiej odległości pogłębić komunikację.

Drenaż: GOST, rozmiar

Ciśnienie w rurze wodnej w mieszkaniu: jak mierzyć

Głębokość wykopu do układania rur wodociągowych: jak obliczyć parametry

Podczas instalacji podziemnego systemu zaopatrzenia w wodę w części prywatnego domu, często chodzi o to, jak głęboka powinna być komunikacja. Nie sądzę, że im głębiej wykopany jest rów, tym lepiej będzie działał rurociąg. Aby zapewnić bezproblemową eksploatację rur wodociągowych, konieczne jest przeprowadzenie prac naprawczych zgodnie ze wszystkimi standardami technologicznymi.

Głębokość układania rur wodnych zależy od wielu czynników.

Jak obliczyć głębokość układania rur wodociągowych

Na głębokość układania rur wpływa wiele czynników. Podstawowym parametrem określającym głębokość rurociągu będzie poziom zamarzania gleby w najzimniejszym okresie roku. Oznacza to, że nawet przy najsilniejszych mrozach temperatura cieczy w rurze nie powinna spaść poniżej 0 stopni. W przeciwnym razie woda zamarznie i naturalnie będzie tylko mogła się rozmrozić przez sprężynę. A udział w topnieniu zamarzniętej wody w systemie hydraulicznym, położonym w środku ziemi, nie będzie możliwy. W gorącym sezonie rurociąg nie powinien się przegrzewać, aby jego praca nie została zakłócona.

Możemy więc wyróżnić kilka z następujących parametrów, które wpływają na wyznaczenie głębokości rury doprowadzającej wodę:

 1. Warunki temperaturowe w danym regionie zimą i latem.
 2. Charakterystyka struktury gleby (luźne, stałe, gliniaste, kamieniste).
 3. Obecność pokrywy roślinnej na ziemi.
 4. Temperatura wody krążącej w wodociągu.
 5. Ilość światła słonecznego (godziny dziennie, dni w roku).
 6. Odległości i dostępność wód podziemnych.
 7. Ilość opadów w regionie.

To ważne! Aby zapewnić efektywne i prawidłowe działanie całego systemu zaopatrzenia w wodę, bierze się pod uwagę każdy z przedstawionych czynników.

Możliwe jest określenie parametrów niezbędnych do naprawy przy użyciu nowoczesnych technologii i metod. Umożliwia to wykonanie niezbędnych obliczeń i uzyskanie dokładnego wyniku do dziesiątek części metra.

Płytka, wypompowana woda w niektórych regionach zimą przestaje działać

Normatywne wskaźniki głębokości zakraplania rur wodociągowych

Profesjonalne obliczenia i pomiary stają się opcjonalne, jeśli istnieje podstawa standardowych wskaźników istotnych dla obszaru, na którym prowadzone będą prace remontowe. Wszystkie normy są dostarczane przez specjalne organy. Szczególna wartość ram regulacyjnych polega na tym, że wszystkie wskaźniki uzyskano w trakcie badań pilotażowych i wielokrotnie testowano w praktyce. Zasady określają, że głębokość układania rur wodociągowych można określić dodając minimum 0,5 metra do rzeczywistej głębokości zamarzania gleby.

Mając początkową informację (z reguły jest to po prostu lokalizacja regionu), można skorzystać z usług online, aby obliczyć głębokość układania rur wodociągowych. Specjalne tabele są również dostarczane przez SNiP.

Dobra rada! Trudności w wykopie wykopu mogą wystąpić w przypadkach, gdy optymalna głębokość nie pozwala na osiągnięcie struktury gleby. W takich okolicznościach najlepszym rozwiązaniem byłoby wykopanie rowu na maksymalną możliwą głębokość, ale jednocześnie należy zastosować izolację, aby chronić rury przed niskimi temperaturami.

Na przykład istnieją specjalne wymagania dotyczące układania systemów wodnych w ziemi na terytoriach północnych. Głębokość zamarzania w tym przypadku może sięgać 3-4 metrów od powierzchni ziemi. W związku z tym trudno jest wykopać rów o takiej głębokości bez użycia specjalnego sprzętu.

W regionach, w których gleba głęboko zamarza, niezbędna jest izolacja rur.

Na obszarach położonych w środkowym pasie wskaźniki głębokości mogą się różnić w zależności od rodzaju składu gleby:

 • miękka, luźna gleba, w składzie gleby dominuje piasek - 1,6 m;
 • średnia kruchość gleby, żwir występuje w kompozycji - 1,7 m;
 • gliniaste, lepkie gleby - 1,3 m;
 • gruboziarnisty, kamienisty, solidny grunt - 1,9 m.

W przypadku regionów południowych przyjmuje się, że głębokość, na której można zakopywać rury, jest mniejsza, począwszy od 1 m. Niższe wartości nie są brane pod uwagę z powodu możliwego mechanicznego uszkodzenia rurociągu podczas pracy na odcinku. Grubość gleby chroni rurociąg przed skutkami obciążeń z zewnątrz (pieszy, obciążenie ruchem), które mogą uszkodzić integralność systemu.

Głębokość plastikowej rury

Jeżeli wymagane jest ułożenie rurociągu głębiej niż poziom zamarzania gleby, bierze się pod uwagę, która rura ma być użyta do rurociągu i właściwości jego materiału. Konieczne jest rozważenie ostatecznego stopnia wytrzymałości rury, która wytrzyma nacisk gleby. Rury metalowe (stal, żeliwo, miedź) wytrzymują maksymalne obciążenia, ale ze względu na wysokie koszty i złożoność instalacji są rzadko używane. Teoretycznie rury z tworzyw sztucznych mogą wytrzymać obciążenia do 8 m, ale taka głębokość nie będzie miała najlepszego wpływu na czas ich eksploatacji.

Do umieszczenia na dużej głębokości lepiej jest stosować rury PND, są one w stanie wytrzymać silne naciski na podłoże

Głębokość rur instalacyjnych jest określana w zależności od oznakowania produktu. Oznaczenie wskazuje grubość ścian, a tym samym wytrzymałość konstrukcji. Pomarańczowe rurki polipropylenowe (PP) stosowane do układania kanalizacji mogą być zakopane na głębokości 3 m. Rury z polipropylenu szarego mają mniejszą gęstość i nie wytrzymują takiego ciśnienia. Rury polietylenowe niskociśnieniowe (HDPE) są bardzo elastyczne, plastikowe, wytrzymują ciśnienie do 10 atmosfer. Mogą być zaszczepione na dowolną pożądaną głębokość bez narażania integralności konstrukcji. Mówimy o rurach PND marki PN10 o średnicy co najmniej 25 mm), niższej jakości rury z gatunku PN6 nie nadają się do podziemnego zaopatrzenia w wodę.

Rury polietylenowe mogą być układane nie tylko dla wody pitnej, ale również w celu odprowadzania ciśnienia. Jeśli istnieje możliwość nadmiernie wysokich obciążeń na glebie, a w związku z tym na rurze, można je układać w stalowych lub betonowych skrzynkach.

Praktyczne wskazówki dotyczące układania rur wodnych w ziemi

Decydując o głębokości, na której należy zakopać rurę wodną, ​​należy wziąć pod uwagę niektóre cechy instalacji podziemnych rurociągów.

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, która rura dla systemu zaopatrzenia w wodę ma być wykorzystywana na danej autostradzie. Jeśli planujesz ułożyć system zaopatrzenia w wodę w celu zaopatrzenia gorącej wody w miejsce, lepiej użyć rur metalowo-plastikowych lub wzmocnionych. Pomimo tego, że konstrukcje polipropylenowe są czasami używane nawet podczas instalacji systemów grzewczych, w przypadku ewentualnego wypadku na trasie podziemnej, naprawy będą bardzo trudne i kosztowne. Niskociśnieniowy polietylen zmiękcza się w zbyt wysokich temperaturach, więc instalowanie go jako gorącej wody jest bardzo niebezpiecznym przedsięwzięciem.

Dobra rada! Izolacja termiczna jest wymagana nie tylko do układania na zimno, ale także do doprowadzania gorącej wody. Po pierwsze, woda nie traci temperatury po drodze ze źródła. Po drugie, dzięki wysokiej jakości izolacji istnieje gwarancja na awarię rury ze względu na różnice temperatur.

Rury do wodociągów podziemnych lepiej spawać, tak aby połączenie było jednoczęściowe

Do instalacji konstrukcji podziemnych preferowane metody stałych połączeń. Rura z PP i PND lepiej jest instalować metodą zgrzewania. Zapewnia to prawie monolityczną konstrukcję, a odłączane połączenia nie mają sensu, pod warunkiem, że są zakopane pod ziemią.

Warto również wspomnieć o cechach instalacji wodociągowej w obszarach o podwyższonej aktywności wód podziemnych. W rejonie trasy wodnej, która często jest zalana wodami gruntowymi, warstwa podsadzki wzmacniającej nie może być mniejsza niż 1 m. Oprócz tej metody stosuje się również kotwiczenie, które chroni wznoszenie rur pod działaniem wód gruntowych. Kotwienie może być zlokalizowane w odległości nie większej niż 4 m od siebie o szerokości mocowania 25 mm.

W procesie podłączania dopływu wody do głównej linii znajduje się także kilka interesujących punktów. Ważne jest, aby określić optymalne miejsce do położenia głównego dźwigu. Powinien być ustawiony tak, aby zawsze był dostępny dla dostępu. Jeśli zdecydowano się pozostawić kran pod ziemią, należy zwrócić szczególną uwagę na jego izolację.

Kran powinien być pod kątem prostym i jak najbliżej głównego źródła wody. Ten projekt zapewni ochronę przed blokadami i brudem w grubości rury. W tym przypadku, obce cząstki, które zawsze są obecne w strumieniu niefiltrowanej wody, łatwiej będzie poruszać się w strumieniu i nie osiądą na ścianach rurociągu. Dzięki prostokątnemu położeniu żurawia znacznie łatwiej jest przeprowadzić niezależny system czyszczenia. W przeciwnym razie trudno będzie wyczyścić rurę instalacyjną gruzu własnymi rękami.