Rotary well for home drainage: jak zrobić to dobrze własnymi rękami

Główne sposoby aranżacji kanalizacji domowej - połączenie z autostradą miejską lub instalacja autonomicznego szamba. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wykonanie projektu systemu z uwzględnieniem charakterystyki reliefowej obiektu, odległości między punktami wyjścia rury kanalizacyjnej od fundamentu a węzłem do kolektora. Optymalną trajektorią prywatnego rurociągu jest linia prosta o gładkim, równym nachyleniu. Jeśli nie można zainstalować odgałęzienia w linii prostej, konieczne jest zaplanowanie i zainstalowanie obrotowego otworu na ścieki własnymi rękami.

Treść

Rodzaje i funkcje studni kanalizacyjnych ↑

Oprócz zbiorników, które są wykorzystywane w kanalizacji do gromadzenia i przetwarzania, odprowadzania ścieków, w miejscu układania rurociągu należy zainstalować:

 • Wersja lub kontrola, projekt.

Sprawdzanie i obracanie zbiorników montażowych

 • Studnie obrotowe.
 • Opróżnij zbiorniki, jeśli zachodzi potrzeba gwałtownej zmiany wysokości ułożenia rurociągu.

Projektując lokalną sieć kanalizacyjną, warto wybrać miejsca do zainstalowania studni tak, aby funkcjonalnie łączyć różne typy konstrukcji i oszczędzać na liczbie zbiorników.

Odchylne odwierty: obowiązkowe miejsca instalacji ↑

Konstrukcje obrotowe są produkowane fabrycznie lub samoorganizowane z części zbiornika, które są instalowane na odcinkach prywatnego rurociągu, gdzie istnieją połączenia wymagające stałego monitorowania i czyszczenia zapobiegawczego.

Obrotowe studnie kanalizacyjne koniecznie instalują:

 • W obszarach, w których rura zmienia kierunek pod dużym kątem. Jeśli kąt jest nie mniejszy niż 90 °, montuje się standardową konstrukcję obrotową. Gdy kąt obrotu jest mniejszy niż 90 °, może być konieczne zainstalowanie złożonej hermetycznej klapy-zbiornika, tak aby nadciśnienie i uderzenie przepływu nie powodowało przebicia. Zaleca się zaplanować układanie, aby uniknąć gwałtownych zmian trajektorii.

Zmiana trajektorii - powód instalacji zbiornika obrotowego

 • W miejscach łączenia kilku odgałęzień z jedną rurą: jako rewizję służy jednocześnie obrotowy zbiornik. Na interfejsie wymagany jest rozdzielacz z wtyczką do sprawdzania i czyszczenia wewnętrznej powierzchni złącza.

Kompletne rozwiązanie dla złożonego obszaru z 3 oddziałami

 • Po zmianie wysokości układania. W domowych systemach kanalizacyjnych różnice są ustalane, jeżeli konieczne jest ominięcie przeszkody w ziemi lub gwałtowna zmiana wysokości na wyjściu rury z domu.

Odwierty kontrolne do inspekcji i naprawy ↑

Studnie kontrolne w miejscach zmiany wysokości lub kierunku są połączone z obrotowymi: zamiast dwóch zbiorników wystarczy zainstalować jeden. Zestaw dodatkowych punktów kontrolnych:

 • Jeśli długość prostego odcinka rury kanalizacyjnej jest większa niż 15 - 20 m. W miejscu montażu pierścieni na rurze, zainstaluj korki sterownicze ze zdejmowanymi uszczelnionymi pokrywami.
 • Przed wejściem do systemu miejskiego.

Gotowy plastikowy zbiornik gramofonu

 • Zamiast remisu w połączeniu z jednoczesnym połączeniem kilku lokalnych oddziałów w jeden.

Zmniejszenie obciążenia kanału ściekowego: amortyzator obrotowy ↑

Pochłaniacze ciśnienia instaluje się w miejscach, gdzie z powodu niewłaściwego nachylenia lub ostrej różnicy wysokości istnieje ryzyko uszkodzenia ściany rury. W obszarach, w których występuje równoczesny obrót i pogłębianie rurociągu, instalowane są zróżnicowane konstrukcje obrotowe.

Ostra różnica wysokości w punkcie zwrotnym rury

Gdy zbiornik lub odcinek miejskiej rury znajduje się nad linią do układania domowej rury kanalizacyjnej, konieczne jest wyposażenie dyferencjału w celu zwiększenia ciśnienia. Takie studnie są dodatkowo wyposażone w zawory zapobiegające przepełnieniu i pompy, które pompują ścieki do następnego odcinka rurociągu.

Gotowe rozwiązania do samodzielnej instalacji

Po zliczeniu punktów, w których konieczne jest zainstalowanie odwiertów obrotowych, wybierz rodzaj wydajności. Producenci oferują wystarczającą liczbę gotowych projektów o różnych rozmiarach. Główne materiały, z których wykonane są kanały:

Polipropylenowe studnie obrotowe

Produkty polimerowe i plastikowe: zalety ↑

W przypadku ścieków bytowych należy wykonać obrotowe odwierty z materiałów kompozytowych i polimerowych. Projekty o różnych konfiguracjach, z możliwością wyboru gotowego produktu z pełnym przygotowaniem do okablowania rur.

Otwory mocujące są wykonane w rozmiarach równych standardowym średnicom rur

Jeśli zbiornik jest zaprojektowany jednocześnie do kontroli i naprawy, należy podnieść zbiornik o większej średnicy. Wysokość gotowych produktów jest różna. W niestandardowych warunkach do montażu pierścieni stosuje się prefabrykowane konstrukcje z tworzywa sztucznego z elementami złącznymi.

Odwierty polietylenowe to wielowarstwowe produkty wykonane w technologii bezszwowej. Materiał jest uszczelniony, ale wystarczająco miękki: w twardych skałach z dużą ilością kamieni, pusty zbiornik może zostać zdeformowany pod wpływem nacisku gleby.

Fabryczne odwierty z rozdzielaczami

Odwierty polipropylenowe mają wysoką wytrzymałość, mogą być instalowane w każdych warunkach. Konstrukcja - spawane. Ściany są wykonane z usztywniaczy.

Plastikowy zbiornik z hermetyczną klapą

Produkty z włókna szklanego są stosowane podczas pracy na dużych głębokościach, w złożonych skałach, w glebach o wysokim rocznym poziomie wód gruntowych. Wytrzymałe ściany wytrzymują zwiększone obciążenia. Takie studnie instaluje się w połączeniach odgałęzień centralnych linii kanalizacyjnych.

Kompozytowy zbiornik obrotowy

Zalety produktów polimerowych:

 • Niska cena
 • Niska waga.
 • Łatwość transportu i instalacji.

Żelbetowe pierścienie do szybów obrotowych ↑

Gotowe pierścienie ze zbrojonego betonu są instalowane jako wzmocnione obrotowe studzienki kontrolne. Wybierz produkty o szczególnie niskiej przepuszczalności ścian - ten beton nie pozwala wodzie gruntowej przedostać się do zbiornika.

Standardowe rozmiary pierścieni

Części z żelbetu łączą projekty o różnych poziomach złożoności. Główne części do montażu studni obrotowej:

 • Grubość płyty do 20 cm w celu ochrony okablowania. Podnieś produkt na średnicy obrotu.
 • Pierścienie: produkty fabryczne z blokadami są ze sobą połączone, aby osiągnąć wymaganą wysokość. Przy indywidualnym zamawianiu producenci mogą wykonywać otwory na rysunku, aby wchodzić i wychodzić z rur.
 • Szyja i sufit z pokrywkami. Usta wyposażone są w drabinkę i pokrywę włazu.

Szczegóły dotyczące montażu zbiornika betonowego

Jak wykonać audyt obrotowy własnymi rękami ↑

Wykonanie studni obrotowej dla prywatnych ścieków własnymi rękami nie stanowi problemu, jeśli przewiduje się zakup zbiornika przygotowanego do instalacji z lekkich materiałów. O wiele trudniej jest zainstalować konstrukcję z betonu zbrojonego - do instalacji potrzebne będą asystenci, a najlepiej technik.

Przygotowanie do instalacji ↑

Optymalne warunki instalacji - układanie rurociągu w szeroki wykop z dogodnym dostępem do miejsca, w którym planowany jest przełom.

Łatwiej pracować na otwartym terenie

Jeśli instalacja musi zostać przeprowadzona na ograniczonym obszarze, najpierw wykop w zagłębieniu wokół sekcji rury w zakręcie, na skrzyżowaniu lub na skrzyżowaniu kilku gałęzi. Średnica wykopanego wykopu powinna przekraczać średnicę zainstalowanej konstrukcji o 30-40 cm.

Wgłębienie na zakręcie

Wykop otwór poniżej poziomu rury. Dno musi być wyrównane, ram. Pod rurociągiem w miejscu obrotu ustawić płytę betonową. Na twardych skałach wystarczy wypełnić żwirem i wyposażyć poduszkę piaskową o wysokości do 15 cm.

Przed zainstalowaniem otworu obrotowego sprawdź prawidłowość głębokości: biorąc pod uwagę grubość dna, dolna krawędź rury kanalizacyjnej powinna znajdować się 5-10 cm od dolnej powierzchni wewnątrz zbiornika.

Montaż fabrycznych konstrukcji z tworzyw sztucznych

Plastikowe i kompozytowe studnie kanalizacyjne mogą być instalowane na piaszczystej, betonowej podstawie. Przed instalacją należy sprawdzić glebę pod kątem obecności ostrych kamieni, które mogą uszkodzić plastik. Wszystkie głazy są usuwane.

Pojemność ustawiona na solidnym i płaskim dnie

Rury wewnątrz zbiornika powinny spoczywać na solidnej podstawie. Do mocowania pod dolną krawędzią stosu rury kanalizacyjnej należy układać gładkie bryły z desek.

Jeżeli zbiornik nie jest wyposażony w dysze, otwory na wlot i wylot rurociągu są przecinane piłą lub piłką elektryczną, pozostawiając szczeliny o średnicy 1 - 1,5 cm. Po zamontowaniu otwory są uszczelnione izolacją: ciecze uszczelniające, wełna mineralna.

Instalacja obrotowa bez połączeń fabrycznych

Prefabrykowane zestawy studni polimerowych, począwszy od mocowania dna rurociągu.

Dzwony ustawione w kierunku przepływu. Po instalacji dolne ściany rosną.

Montaż dolnej części zbiornika z tworzywa sztucznego

Pojemniki z okablowaniem fabrycznym nie wymagają uszczelnienia: wystarczy sprawdzić połączenia pod względem szczelności.

Zamontowany skręt z polietylenu

Montaż studni betonowych ↑

Przed zainstalowaniem pierwszego pierścienia studzienki studzienki należy wykonać znakowanie miejsc wlotu i wylotu rury, użyć perforatora do wykonania otworów o nieco większej średnicy. Wykrawanie betonu w wąskim dole jest niewygodne.

Obrót pierścienia z betonu zbrojonego

Zamontuj pierścień na piecu lub podkładce do fug. W glebie stałej i suchej dopuszczalny jest montaż na podłożu żwirowym. Możesz kupić gotową studnię z głuchym dnem - do takiej konstrukcji wystarczy złożyć piaskowaną posadzkę.

Pierścień z dnem na piaszczystej poduszce

Po zakończeniu instalacji połącz rury, rozgałęźniki wewnątrz pierścienia. Pomiędzy podstawą a dolną krawędzią rury sztywne wsporniki są umieszczone tuż obok.

Połączenie elementów rotacji

W obszarach o ostrym zakręcie należy założyć koszulkę z zewnętrzną nasadką na górnej krawędzi. Przez otwór można skasować zakręt w przypadku zatkania.

Tee, aby sprawdzić stan i czyszczenie rury

Otwory w ścianach są uszczelnione roztworem. Zewnętrzne ściany kopalni muszą być pokryte bitumem lub zastosować izolację walcową - folią, wełną mineralną. Jako zabezpieczenie termiczne można nakładać resztki styropianu. Pierścienie betonowe są słabo odporne na zamarzanie, dlatego konieczna jest izolacja konstrukcji.

Co wybrać: gotowe produkty lub domowy kanalizator oraz ↑

Wybór gotowych projektów jest ogromny. Nie warto eksperymentować z obrotową studnią wylaną z betonowego roztworu. Musisz spędzić znacznie więcej czasu. Do pracy potrzebny jest betoniarka, pewna wiedza i umiejętności, dobra kondycja fizyczna.

Najlepszym rozwiązaniem dla systemu domowego jest zakup lekkiego plastiku. Takiej studni nie trzeba ogrzewać, nie ma ryzyka, że ​​ściany będą rdzewieć. Instalacja zajmie około godziny, biorąc pod uwagę pracę przy wykopywaniu dziury.

Jeśli konieczne jest zainstalowanie na dużej głębokości, lepiej zamówić odwierty z betonu zbrojonego i powierzyć instalację kapitanom. Podnoszenie i instalowanie ręcznie masywnych części jest niepraktyczne.

Włazy kanalizacyjne - opcje urządzeń i instalacja

Nie tylko dokładnie określa położenie i stopień blokady, ale także eliminuje powstały problem, który zakłóca normalne funkcjonowanie całego systemu kanalizacyjnego jako całości. Kopalnia takiej studni jest zwykle okrągła, ale może też być kwadratowa. Z góry bezpiecznie zamyka właz. Ponadto w takiej studni znajduje się drabina, która pozwala rzemieślnikom zejść, jeśli to konieczne, w celu wyeliminowania tych samych blokad lub przeprowadzenia napraw systemu.

Elementy studzienek

 • Taca.
 • Dół.
 • Hatch
 • Szyja.
 • Mój

Sam właz jest szybem lub komorą. Zwykle budowałem moje.
 1. Rury wejściowe i wyjściowe różnią się średnicą.
 2. Pipeline radykalnie zmienia nachylenie.
 3. Kierunek przepływu wody się zmienia.
 4. Boczne odgałęzienia rury są połączone w jeden.
 5. Na prostych odcinkach rury kanalizacyjnej jest również zaprojektowana komora, a nie moja.


Rurociąg jest podłączony bezpośrednio do tacki wiertniczej. Co więcej, wysokość korytka pokrywa się z średnicą rur wchodzących i wychodzących. A sama taca jest monolitem z betonu, w rzeczywistości jest to połączenie rur.

Rodzaje odwiertów audytowych dla ścieków

Liniowy

Nodal

Obrotowy

Krople kropli

 • Jeśli istnieje potrzeba zmniejszenia głębokości rury wejściowej.
 • Natężenie przepływu jest zmienne i nie jest kontrolowane.
 • Rurociąg jest układany przez podziemne struktury i konstrukcje.
 • Pomiędzy rurami wejściowymi i wyjściowymi występuje duża różnica wysokości, sięgająca trzech metrów. Jeśli jednak taka różnica wynosi tylko pół metra, a średnica rurociągu wynosi 600 mm, wówczas można zrobić bez studni zrzutowej.
 • I na koniec, to dobrze kończy rurociąg, a następnie następuje uwolnienie wody do zbiornika.

Co ciekawe, konstrukcja studni zrzutowych może być inna. Na przykład taka studnia może być wielostopniowa, gdzie prędkość wody maleje na każdym etapie. A może studnia z rurkową kroplą. Często występują studnie zrzutowe w postaci zwykłego szybkiego prądu, który jest prostym kanałem o danym nachyleniu.

Filtracja

Łącznie

Listy kontrolne

Budujemy właz

Jednak dobrą, choć nieco kosztowną alternatywą jest plastik. Plastikowe zbiorniki ściekowe są bardzo bezproblemowe w eksploatacji, a ich instalacja nie jest tak trudna, ze względu na niską wagę.

Audyt studni dla ścieków: ich struktura i rodzaje

Kontrola odwiertów dla ścieków jest ważnym elementem zapewniającym normalną pracę systemu odprowadzania ścieków. Bez żadnej innej struktury dystrybucyjnej, czy to wody, gazu czy komunikacji, nadal można żyć przez jakiś czas, znajdując dla nich alternatywę. Ale bez ścieków, nawet w prywatnym domu, po prostu nie jest wygodnie istnieć. Jeśli chodzi o budynki wielopiętrowe, grozi to powikłaniem sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i rozwojem niebezpiecznych chorób.

Struktura struktur widokowych

Ze względu na obecność grupy specjalnych wgłębień na trasie komunikacyjnej, możliwe jest sprawdzenie jego stanu, przegląd i, jeśli to konieczne, usunięcie korków, gruzu lub wyeliminowanie stojących płynów w rurach. Odwiert pomaga określić dokładną lokalizację i poziom zatkania. Strukturalnie, kopalnia może być okrągła lub kwadratowa. Składa się z następujących elementów:

 • szyja;
 • kopalnia lub komora robocza;
 • taca;
 • dno.

Z góry zamyka się bezpiecznym lukem, aby nikt tam nie spadł. Jeśli struktura jest głęboka, to jest dostarczana ze stałą klatką schodową.

Dno studni pokryte jest warstwą betonu na żwirowym łóżku. Rura kanalizacyjna łączy się z tacą budowlaną. Jest to obudowa żelbetowa, której wysokość odpowiada średnicy rurociągów wchodzących i wychodzących. W dolnej strefie element w kształcie jest identyczny z konfiguracją rury. Powierzchnię tacki ociera się mieszanką cementową z fermentacją. Po obu stronach są zamontowane półki, aby pomieścić mechaników. Szyja ma jednolity rozmiar - 700 mm. Jest on zamykany lukiem żeliwnym lub plastikowym, który musi wznosić się ponad poziom gruntu o co najmniej 7 cm.

Istnieje wiele czynników, gdy komora jest budowana zamiast szybu. Wśród nich są:

 • różne średnice rurociągów wchodzących i wychodzących;
 • zmiana kierunku przepływu ścieków;
 • boczne gałęzie rury przechodzą do jednego rurociągu;
 • nachylenie rury zmienia się stromo.

Audyt bezpośrednich miejsc kanalizacyjnych przeprowadzany jest w komórkach, a nie w kopalniach. Wymiary pierwszego muszą być takie, aby pracownicy mogli tam się zmieścić, ale także przeprowadzali rutynowe lub awaryjne naprawy. Standardowa wysokość konstrukcji rewizyjnej wynosi co najmniej 180 cm.

Rodzaje systemów kanalizacyjnych

Wszystkie odwierty audytu dla ścieków są podzielone na kilka typów. Najczęściej spotykane z nich są liniowe. Są wyposażone w linię prostą, bez pochyłości i ostrych zakrętów. Zadanie projektowe obejmuje kontrolę i naprawę w odpowiednim czasie. Odległość między kopalniami określana jest na podstawie średnicy rur. Struktury piasty są instalowane na skrzyżowaniu dwóch lub więcej rurociągów z jednym wylotem. Wszystkie wejścia do tacy powinny mieć łagodny obrót.

Studnie węzłowe zamontowane na kolektorach bagażnika nazywane są komorami połączeniowymi. Toczenie wałków umieszcza się w przypadku zmiany kierunku pod kątem większym niż 45 °. W przypadku braku szybu kontrolnego następuje gwałtowny wzrost ciśnienia płynu. Ponieważ taca w kopalni ma technologiczny promień krzywizny. Konstrukcje zrzutowe są budowane w miejscach, w których poziomy rur wlotowych i wylotowych nie pokrywają się, a ze względu na warunki krajobrazu niemożliwe jest wykonanie zbocza autostrady. Czasami różnica między rurą wlotową i wylotową może sięgać 3 m. W ten sposób natężenie przepływu jest regulowane. Czasami projekty mają kilka kroków. Każdy z nich zmniejsza prędkość masy do optymalnej wartości.

Poniższy typ odwiertów odnosi się do filtracji. Ich zadaniem jest oczyszczanie drenów. Systemy filtracji są konstruowane zgodnie z następującymi warunkami:

 • gleba powinna być miękka - piasek lub glina piaszczysta;
 • minimalna odległość od wód gruntowych do dna odwiertu wynosi 1 m;
 • mała dzienna ilość odpadów.

Pogłębianie filtracji jest odpowiednie dla domów prywatnych, w których mieszka nie więcej niż 4 osoby.

Odwiert kontrolny jest zbudowany na skrzyżowaniu wielu rurociągów wchodzących z kilku oddzielnych domów. Dlatego szczególnie ważna jest rewizja i kontrola integralności struktury. Na początku systemu kanalizacyjnego nadal znajdują się komory myjące. Wynika to z wielu stałych cząstek, które powodują powstawanie korków. Włazy odwadniające są skonstruowane w celu usuwania wód gruntowych, gdy znajdują się blisko powierzchni. Brak takiej konstrukcji prowadzi do zatkania osadowego szlamu osadowego. Zwykle znajdują się w prostych odcinkach w odległości 50 m lub przez jeden zjazd autostrady.

Budowa komór kontrolnych

Kontrola kanalizacji może być wykonana z betonu zbrojonego, polietylenu, włókna szklanego lub cegły. Nowoczesne materiały w postaci plastiku są bardzo opłacalne i wygodne w instalacji i obsłudze, szczególnie w przypadku sieci o małej średnicy. Są łatwe do zainstalowania. Jeśli są one wykonane w postaci falistej, to sezonowe spadki temperatury gleby są dla nich prawie nie do zniesienia. Zapewnia to dobrą szczelność okuć. Projektowanie systemów rozpoczyna się od określenia lokalizacji sieci, w której potrzebny jest ten lub inny typ studni. Poruszono kwestię dróg dojazdowych, ponieważ konieczne jest korzystanie z urządzeń transportowych i dźwigowych. Po tym wydarzeniach przygotowawczych odbywają się w wybranym miejscu. Śmieci są usuwane, ścinane są korzenie drzew i krzewów.

Prace wykopaliskowe polegają na przygotowaniu wykopu i uszczelnieniu. W tym celu kruszony kamień lub żwir jest wylewany na dno i pokryty bitumem, co poprawia odporność na wilgoć i niezawodność konstrukcji. W dolnej części żelbetowe dobrze dopasować armatury i wylano roztwór betonu. Materiał musi wyschnąć, co zajmuje co najmniej dwa tygodnie. Po zainstalowaniu pierwszego pierścienia z betonu zbrojonego, a następnie resztę. Wszystkie połączenia są uszczelniane zaprawą cementową w celu uzyskania maksymalnej szczelności. System powinien być pokryty nie mniej niż trzema warstwami hydroizolacji bitumicznej. Do przygotowania włazu domowego odpowiedni będzie fabrycznie wykonany pojemnik z tworzywa sztucznego. Projekt jest dość prosty, ale niezawodny i trwały.

Po zakończeniu prac budowlanych przeprowadzane są testy testowe. Polegają one na napełnieniu szybu wodą z wstępnie zakorkowanymi wylotami rur. Test trwa 24 godziny, co wystarcza do wykrycia nieszczelności. Po próbie szczelności, studnia na zewnątrz jest wypełniona żwirem i piaskiem. Górna część konstrukcji w pobliżu szyi jest wypełniona betonem. Obszar niewidoczny musi mieć co najmniej 1,5 m szerokości, co chroni wnętrze budynku przed przenikaniem opadów atmosferycznych.

Studnie kanalizacyjne: urządzenie i subtelności działania

Wszyscy właściciele prywatnych domów zastanawiają się nad układem komunikacji i innymi systemami podtrzymującymi życie. Studnie kanalizacyjne muszą być obecne w każdym domu, dlatego konieczne jest zbadanie urządzenia i subtelności działania takich urządzeń.

Funkcje specjalne

W każdym systemie odwadniającym musi znajdować się kanalizacja lub komora. Sprzęt taki powinien znajdować się przy wejściu do szamba, który znajduje się na terenie kraju. Również oczyszczalnie ścieków mają inną nazwę - dobrze mokra lub drenaż.

Kanalizacja o charakterze autonomicznym jest złożonym typowym projektem systemu inżynierskiego, którego instalacja wymagać będzie wiedzy sanitarnej i budowlanej. Kluczowym elementem każdego niezależnego kanału jest specjalny odwiert.

System powinien mieć kilka odwiertów:

 • punkt widokowy;
 • obrotowe;
 • również pod marnotrawieniem natury gospodarczej;
 • dobrze dla wody deszczowej.

Właściciel własności podmiejskiej powinien rozumieć cechy i różnice każdego rodzaju struktur.

Cechy tworzenia studni kanalizacyjnych opisane są w normach sanitarno-technicznych przepisów budowlanych. Dokumenty opisują lokalizację odwiertów, wykonanie oznaczeń i potrzebę wstępnego przygotowania.

Funkcje aranżacji według SNiP są następujące:

 • przed pracą należy zdecydować, gdzie będzie studnia;
 • oznaczenie będzie wymagane na ziemi;
 • drzewa z krzewami, które przeszkadzają w pracach budowlanych, muszą zostać wyrwane z korzeniami;
 • na plac budowy trzeba zapewnić łatwe przejście sprzętu;
 • będzie wymagać przygotowania szczegółowego schematu zgodnego z kanałem wodnym i sąsiadami.

Na odwierty ścieków nałożono następujące wymagania techniczne:

 • konstrukcje inspekcyjne powinny być rozmieszczone co 30-40 m, jeżeli średnica luku wynosi 15 cm, lub 50 m - przy średnicy 20 cm;
 • na każdym łuku rurociągu, jak również w punktach odgałęzień dyszy należy umieścić studnie obrotowe;
 • w miejscach, w których średnica rur jest zmienna lub występuje ostre nachylenie, wymagane będzie zainstalowanie studni różnicowej;
 • odległość między studnią magazynową a przestrzenią mieszkalną musi wynosić co najmniej 3 m;
 • średnica nowoczesnego studni kanalizacyjnej może wynosić 40-70 cm, do wylotu można wykorzystać rury pomocnicze.

Urządzenie i cel

Zbiorcze studzienki są potrzebne tylko dla autonomicznego typu ścieków. Konstrukcje różnicowe stosuje się w trakcie podłączania domowych kanalizacji do autostrady centralnej. Konstrukcje obrotowe i widokowe można instalować w autonomicznym systemie lub rurociągu, który jest połączony z publicznymi autostradami.

Studnie filtracyjne można wykorzystać do drenażu czystą wodą, w której nie ma żadnych szkodliwych substancji (dla systemu wód opadowych, drenów z natrysków lub kąpieli).

Nie wolno filtrować wody z pralek i zmywarek, ponieważ płyn zawiera agresywne składniki.

Wysokość odwiertów domowych nie powinna być większa niż 2,5 m. Średnica pierścienia może wynosić jeden metr. Ponieważ gleba może mieć inny skład, nie można dokładnie określić wymiarów studni. Jeżeli objętość jednego metra nie wystarczy, druga konstrukcja powinna być zainstalowana obok rury przelewowej.

Studnie kanalizacyjne mogą mieć dowolny kształt. Istnieją okrągłe, prostokątne, kwadratowe typy konstrukcji. Tace urządzenia mogą składać się z betonowych pierścieni, cegieł lub gotowych plastikowych pojemników.

Struktura studni kanalizacyjnej jest dowolną formą, w której obecne są następujące składniki:

Podstawą projektu technicznego jest taca, która jest wykonana z betonu M200 przy użyciu szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie cegieł, kamieni gruzowych lub bloczków żelbetowych.

W kompletnym zestawie szybu inspekcyjnego zwykle znajduje się kilka przedmiotów roboczych.

 • Rama ze wzmocnieniem, która może mieć kwadratowy przekrój lub okrągły kształt. Wewnątrz klatki schodowej powinny znajdować się.
 • Płyta, w której znajduje się otwór na właz.
 • Pokrywa robocza. Może mieć okrągły lub kwadratowy kształt. Na zewnątrz powinien znajdować się symbol wskazujący rodzaj studni.
 • Beton zbrojony jest wykorzystywany jako podstawowy materiał dla szkieletu wzmacniającego. Montaż części odbywa się za pomocą pierścienia betonowego. Dno jest okrągłym talerzem.
 • Dno studzienki można wylać roztworem betonu, który wchodzi w podstawę szalunku.
 • Na wierzchu powinna być okładka.

Włazy mogą być wykonane z kilku materiałów:

Stalowa klapa jest najtrwalszą opcją. Jeżeli studnia rewizyjna znajduje się na drodze o dużym natężeniu ruchu, zalecane są metalowe lub żeliwne części.

Istnieje kilka rodzajów studni, które różnią się przeznaczeniem i funkcjami.

Lookout

Drugą nazwą takiego odwiertu jest kontrola, kontrola. Jest stworzony, aby uzyskać dostęp do linii komunikacyjnych, które są pod ziemią. Rury z kolektorami systemu odwadniającego są zastępowane konwencjonalnymi tacami. Ten rodzaj konstrukcji jest optymalny dla miejsc, w których następuje zmiana kierunku, nachylenia lub średnicy, a także na skrzyżowaniu na wydłużonych i prostych odcinkach. Dobrze pozwala sprawdzić potrzebę czyszczenia kanału.

Obrotowy

Jeśli jest kąt lub włączasz autostradę, która przekracza 45 stopni, będziesz potrzebował wyposażenia obrotowej studni. Jest również wymagane na skrzyżowaniach i rozgałęzieniach sieci. Jednocześnie taką strukturę można wykorzystać jako strukturę obserwacyjną.

Delta

Używane podczas łączenia rurociągów, których głębokość może być różna. Za pomocą konstrukcji przelewowych możliwe jest podłączenie rur kanalizacyjnych nad tacą.

Odwiert jest przeznaczony do następujących celów:

 • integracja systemu odprowadzania ścieków z kolektorami głębinowymi;
 • ominąć miejsca, w których krzyżują się podziemne struktury;
 • w celu uniknięcia wysokich przepływów ścieków, które są spowodowane wysokim nachyleniem terenu.

Dystrybucyjne

Studnie rozdzielcze są stosowane w systemach oczyszczania wód burzowych w celu kontrolowania przepływu burzy i rozmrożonego charakteru. Oprócz tego obiektu, system składa się z separatora piasku, filtra sorpcyjnego, separatora oleju i studni do zbierania próbek.

Struktura dystrybucji jest pojemnikiem w postaci cylindra ze wzmocnionego włókna szklanego, na którym znajduje się wlotowy gardziel. Szyja musi być szczelnie zamknięta pokrywką.

W przypadku, gdy istnieje kilka dziur:

 • do pobierania wody;
 • otwory do odprowadzania płynu.

Wszystkie otwarcia znajdują się na różnych poziomach.

Prace budowlane prowadzone są na zasadzie prostej przepustowości wody powierzchniowej z późniejszym oczyszczaniem i utylizacją z funkcjonowaniem w trybie normalnym. Odwiert powierza się zadanie, które polega na umiejętności wykonywania czynności w trybie ekstremalnym.

Urządzenie może płynnie funkcjonować przy masowym przepływie nadmiaru wody z wody burzowej, kierując ciecz do rury wylotowej. Zgodnie z tym woda trafia do rezerwuaru zbiorników lub stawów w celu odwodnienia.

Projekt jest prosty, dlatego studnia jest zawsze umieszczona w domenie publicznej do rutynowej konserwacji.

Przepełnienie

Studnie przelewowe są również nazywane osadnikami septycznymi. Jest to kilka akumulatorów podłączonych za pomocą rur przelewowych na najwyższym poziomie. Konstrukcja służy do zbierania ścieków. Zanieczyszczenia o nierozpuszczalnym charakterze gromadzą się na dnie pierwszego pierścienia magazynującego. Oczyszczona ciecz przepływa przez nachylone rury do następnego zbiornika.

Układ oddziela stałe i ciekłe fazy ścieków.

Studnie przelewowe różnią się tym, że nie potrzebują dodatkowego sprzętu i prądu.

Łącznie

Zbiorcze konstrukcje są nowoczesną i przyjazną dla środowiska wersją szamba.

Obiekt ma znaczącą listę zalet:

 • objętość zbiornika może osiągnąć 2-50 tysięcy litrów, dzięki czemu można odebrać produkt w dowolnym celu;
 • takie studnie nie przyczyniają się do skażenia terenu;
 • nie ma nieprzyjemnego zapachu w pobliżu kanalizacji.

Często użytkownicy preferują podziemne studnie, które podnoszą jakość estetyczną terytorium.

Materiały produkcyjne

W produkcji takich materiałów są używane.

Polimer

Studnie polimerowe - najczęstsze odmiany takich urządzeń. Niektórzy użytkownicy stosują niekonwencjonalne metody ich produkcji, polegające na stosowaniu gumy samochodowej. Ta metoda jest uważana za najprostszą i niskokosztową. Jednak to rozwiązanie nie różni się szczelnością i długą żywotnością.

Plastik

Plastik to najprostszy i najtrwalszy surowiec do układania studni. W sprzedaży dostępne są gotowe modele polimerów, możesz również stworzyć taką strukturę własnymi rękami. Będzie to wymagało użycia falistych rur i plastikowych płytek. Do budowy wymaga niewielkich kosztów wraz z pewnymi umiejętnościami.

Zalety plastiku:

 • mała waga;
 • wysoki poziom niezawodności i trwałości;
 • wymienność dolnej tacy;
 • wszystkie elementy są zapieczętowane;
 • Możesz zamówić pojemnik o dowolnym rozmiarze.

Wady:

 • wysoka cena;
 • określona głębokość umieszczenia;
 • tworzywo sztuczne jest często elementem nierozłącznym.

Modele składane są wyposażone w uniwersalność, ponieważ głębokość może się zwiększać lub zmniejszać. Najczęściej plastikowe studnie są wykorzystywane w roli konstrukcji obrotowych lub obserwacyjnych. Jednak ze względu na hermetyczność takie konstrukcje mogą być stosowane zamiast zlewni. Płyn do pompowania odbywa się za pomocą przepompowni.

Żelbeton

Żelbeton jest klasycznym materiałem do układania ścieków. Konstrukcja wykonana jest z betonowych pierścieni z dalszą obróbką wszystkich połączeń z uszczelniaczem. Podobne szambelki wyróżniają się dużą funkcjonalnością.

Zalety obejmują następujące kryteria:

 • cechy uniwersalne;
 • długi okres użytkowania, który przekracza 50 lat;
 • szybka instalacja;
 • wysoka wytrzymałość;
 • materialna niezawodność;
 • przystępna kategoria cenowa.

Wady:

 • duża masa;
 • do instalacji będzie wymagać użycia wyciągarki i innego specjalnego wyposażenia.

Takie zbiorniki są często wykorzystywane w roli struktur obserwacyjnych o znacznej głębokości rurociągu. Dzięki wysokiej jakości uszczelniającym produktom betonowym mogą pełnić rolę zbiorników na wodę.

Układ

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne będzie wykonanie obliczeń wymaganej objętości, a także określenie lokalizacji odwiertu. Podczas dokonywania obliczeń należy wziąć pod uwagę całkowitą liczbę łazienek i osób mieszkających w domu. Objętość studni zależy od ilości zużytej wody.

Jeśli struktura jest tworzona do użytku domowego, wysokość powinna wynosić 2-2,5 metra. Aby określić wymaganą średnicę, musisz znać objętość. Objętość zbiornika powinna zawierać rezerwę na półtora miesiąca.

Aby obliczyć wymaganą objętość odwiertu o okrągłym przekroju, należy znać przybliżone zużycie wody na miesiąc.

Do obliczeń używana jest formuła:

V = L x 3,14 x R2.

V to zużycie wody na miesiąc;

L jest wysokością struktury;

R jest wartością promienia w kwadracie.

Aby znaleźć promień, musisz wyodrębnić pierwiastek kwadratowy z V / (3,14 x L).

Aby obliczyć średnicę przekroju studni, konieczne będzie podwożenie promienia.

Montaż studni kanalizacyjnej z żelbetowych pierścieni

Pierścienie betonowe są bardzo poszukiwane w zakładach użyteczności publicznej, które obsługują i układają podziemne rurociągi. Są również wykorzystywane do tworzenia systemów kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej, kolektorów. Ten materiał nie ma analogów w swojej dziedzinie.

Ze względu na wysoką wydajność żelbet może być stosowany w każdych warunkach klimatycznych. Ze względu na dużą listę zalet, studnie betonowe są bardzo popularne.

Zalety pierścieni betonowych do studni:

 • przystępna kategoria cenowa;
 • szybka instalacja;
 • łatwość hydroizolacji;
 • wysoki poziom siły;
 • długi okres użytkowania;
 • poprawność kształtów geometrycznych;
 • pierścienie pasują ściśle do siebie, pozostałe szczeliny są łatwo eliminowane, dzięki czemu uszczelnienie jest na wysokim poziomie.

Pierścienie betonowe mają również wady:

 • niska odporność na rozłupywanie;
 • pierścienie mają tendencję do pękania;
 • instalacja i transport mogą być wykonywane tylko przy pomocy specjalistycznego sprzętu;
 • Ciężka waga wymaga kosztów wysyłki i instalacji.

Aby zbudować studnię z betonowych pierścieni własnymi rękami, należy wykonać szereg czynności.

 • Konieczne jest opracowanie schematu, w którym będą wyświetlane wszystkie obliczenia i liczba materiałów.
 • Wymagane będzie wyposażenie wykopu, czyli wykop w wykopie zgodnie z wymaganymi parametrami.
 • Po utworzeniu dołu, musisz wykonać pracę na dole struktury.
 • Wdrożenie instalacji pierwszego pierścienia, który znajduje się na roztworze betonu.
 • Rura jest włożona do otworu pierścienia.
 • Wszystkie pęknięcia występujące w złączach powinny być szczelnie przykryte szczeliwem.
 • Montaż pozostałych pierścieni odbywa się w taki sposób, aby zamki pokrywały się w ich położeniu. Wszystkie szczeliny w stawach są również traktowane szczeliwem.
 • Betonowy klocek z klapą jest umieszczony na wierzchu wynikowej struktury.

Budowa studni ceglanych

Aby wyposażyć studnię z cegieł, niezbędne jest posiadanie pewnych umiejętności i wiedzy, ponieważ konieczne jest podjęcie działań w celu zainstalowania ramy i innych konstrukcji, a także prace nad zewnętrznym i wewnętrznym projektem studni. W pracy używa się tylko czerwonej cegły lub kamienia naturalnego.

Jako materiał łączący stosuje się zaprawę cementową, która jest wytwarzana z piasku rzecznego. Ponadto, aby utworzyć studnię będą wymagać wsporników, okrągłej ramy, okuć i kotew.

Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, jak zbudować ceglaną studnię.

 • Po obliczeniu wymiarów i objętości konstrukcji będą wymagane oznaczenia przyszłych wykopów.
 • Jeśli dół będzie miał niewielki rozmiar, można go wykopać ręcznie lub poprosić o usługi koparki.
 • Na dnie uformowanego rowka tworzy się szalunek, który wylewa się zaprawą cementową. Grubość warstwy powinna wynosić 20 cm.
 • Roztwór powinien schładzać się przez tydzień. Okresowo należy go zwilżyć wodą.
 • Następnie możesz zacząć układać ściany na roztworze cementu.
 • Ściany formowane muszą być otynkowane zaprawą cementową.
 • Po polimeryzacji przeprowadza się proces tynkowania żelaza.
 • Tworzenie dna odbywa się na podstawie celu konstrukcji.
 • Następnie należy uszczelnić wysuszoną warstwę tynku. W tym celu wewnętrzna powierzchnia studni pokryta jest mastyksem lub gorącym bitumem.
 • Rury wkłada się do przygotowanych otworów. Szczeliny powinny być uszczelnione silikonem.
 • Szczeliny znajdujące się między studzienką a ścianami powinny być wypełnione.
 • W studzienkach odpływowych zapewniona jest wentylacja, która służy do tworzenia rury z tworzywa sztucznego. Na rurze powinien nosić grzyb.
 • Brzeg budynku jest pokryty ziemią. Dno studni powinno wzrosnąć 10 cm ponad glebę.

Podszewka

Podszewka studzienki kanalizacyjnej jest wyposażeniem budynku w pomocniczą warstwę ochronną z polipropylenu lub polimerów. Ta warstwa zapewnia ochronę przed szkodliwym wpływem bodźców zewnętrznych. W autonomicznych kanałach podszewka uważana jest za wydarzenie obowiązkowe.

Za pomocą podszewki można zabezpieczyć konstrukcję przed obciążeniami mechanicznymi, narażeniem na odczynniki chemiczne, spadkami temperatury i ciśnieniem fizycznym.

Jest to najbardziej zaawansowana metoda uszczelniania odwiertu, ponieważ panele polietylenowe mają wszystkie niezbędne cechy.

Wdrożenie technologii odbywa się za pomocą środków kwasoodpornych, które są cylindrem. Element zmniejsza szkodliwy wpływ na podłoże, wykluczając kontakt z agresywnymi substancjami na studni. Podszewka z opryskiwaniem ściekami jest również pożądana.

Specjalne preparaty wykonane są z PCV, polipropylenu i polietylenu. W niektórych przypadkach zastosowanie teflonu lub produktów z betonu. Płyty betonowe są wylewane z betonowym roztworem i montowane na szalunku lub bezpośrednio w środowisku pracy.

Podczas instalacji należy użyć profili montażowych i kotew. Instalacja obejmuje spawanie ekstruzyjne, którego nie można wykonać ręcznie, więc większość użytkowników używa plastikowych pierścieni. Montowane są w pierścieniach z betonu i polietylenu. Grubość ścianek wynosi około 2-8 mm.

Instalacji urządzenia towarzyszą następujące zdarzenia:

 • pełne suszenie;
 • mycie ścian;
 • aby wyeliminować defekty, musisz użyć roztworu cementu;
 • klej jest nakładany;
 • panele z polipropylenu lub polietylenu są zainstalowane na podstawie kleju;
 • arkusze muszą stykać się ze sobą;
 • rozwiązanie jest stosowane na następny poziom;
 • połączenia szpikulców są wykonywane za pomocą suszarki budowlanej;
 • Zdarzenie kończy się testem szczelności.

Usługa

Studnie kanalizacyjne powinny być monitorowane i terminowo serwisowane. W niektórych przypadkach mogą być wymagane naprawy. Najczęściej występuje rozszczelnienie szwów. Aby uszczelnić szwy, można użyć zaprawy cementowej, której partia oparta jest na kleju PVC.

W tej pracy należy użyć szczotki do pracy z metalem, młotkiem, szpachelką i kompozycją do uszczelniania.

Usuwanie rozprężania składa się z kilku etapów opisanych poniżej.

 • Najpierw musisz usunąć pozostałości starego rozwiązania. Szwy będą musiały być wolne od pyłu, tak aby nowe rozwiązanie było dobrze zamocowane na podstawie.
 • Przygotowany szew jest smarowany roztworem. Jeśli szwy są duże, musisz wykopać ziemię obok studni i wykonać wykończenie na zewnątrz.
 • Następnie musisz stworzyć warstwę hydroizolacyjną. W tym celu stosuje się bitumiczną masę uszczelniającą.

Często również offset pierścienie. Do realizacji prac remontowych będzie wymagana częściowa analiza struktury. Konieczne jest zwolnienie pierścieni i ponowne złożenie, mocowanie za pomocą metalowych klipsów. Instalacja elementów odbywa się na rozwiązaniu. Jako usługa stosuje się pompowanie.

Regularne pompowanie pozwala przedłużyć żywotność konstrukcji, eliminuje gromadzenie się zanieczyszczeń w kanalizacji, a także powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Czyszczenie odbywa się na kilka sposobów:

 • próżnia;
 • wylot wody;
 • za pomocą odczynników chemicznych;
 • termiczne.

Dwie pierwsze metody obejmują odwoływanie się do specjalistów. Najnowsze opcje można wykonać ręcznie.

Po oczyszczeniu systemu kanalizacyjnego wymagane jest ręczne oczyszczanie. Postępując zgodnie z tą zasadą, możesz być pewien maksymalnego wyniku.

Jak zrobić kanalizację, zobaczyć wideo.

Odwiert obrotowy do ścieków: rodzaje i urządzenia

Audytowanie dla kanalizacji

Rewizja studni dla kanalizacji - jest obowiązkowym węzłem całego projektu. Są różne rodzaje.
Z ich pomocą system jest kontrolowany. Film w tym artykule pokazuje zasadę pracy, a na zdjęciu widać zasadę pracy.
System ten powinien być zapewniony na początkowym etapie budowy. Wiedz o zasadzie pracy. W tym artykule dowiesz się o typach takiej struktury.

Włazy do urządzeń

Cały system oglądania ma swoje cechy, jest instrukcja na ten temat i jest obowiązkowa do użycia.

Składniki i zasada instalacji

Najpierw zrozumiemy, z czego składa się ten węzeł.

Zasada instalacji włazu

 • W górnej części znajduje się właz;
 • Potem przychodzi szyja, która jest wykonana z różnych materiałów. Do ścieków można wykorzystać studnie polimerowe. Cena materiałów jest zupełnie inna i każdy może wybrać, na co stać;
 • Kamera działa. Średnica studni kanalizacyjnej dobierana jest indywidualnie;
 • Taca;
 • Podstawa.

Sam pierścień może mieć prawie dowolny kształt geometryczny. Do produkcji najczęściej używanych pierścieni zhby, które są umieszczone na poduszce, jest on wykonany z gruzu.
Sam system to tacka, płynnie przechodzi w połączenie rurowe.

Uwaga: Konieczne jest prawidłowe przewidzenie wielkości komory roboczej, osoba powinna się tam swobodnie dopasować. I nie jest łatwo dostać się do środka, powinna również istnieć możliwość wykonania pracy.

Kroki prowadzone są wzdłuż ścian komory, są przeznaczone do zejścia. Rozmiar reguły Ka wybiera się na wysokości około 1,8 metra.
Właz jest zamontowany na powierzchni, która wznosi się w przybliżeniu na 20 cm, materiały polimerowe lub żeliwo są wykorzystywane jako materiał do produkcji.

Cóż, grupy

Ścieki studni można podzielić na kilka grup. Określają ich wygląd i funkcje.
Wszystko można zrobić bez problemów własnymi rękami. Musisz tutaj dokonać własnego wyboru.
Podczas budowy prywatnego domu ma się do czynienia z wieloma subtelnościami i niuansami. Ważnym punktem jest budowa studni kanalizacyjnej.
Aby mieć pojęcie o tym systemie, istnieje małe wyjaśnienie. Właściwe ścieki będą działały przez długi czas i nie spowodują problemów, jeśli zostaną oczyszczone w odpowiednim czasie.
Istnieje kilka rodzajów.

Dobrze przechowywanie

Ten projekt jest największy w tej serii:

Schemat instalacji studni magazynowej

 • Cały żużel z domu przez rury wchodzi do tej części kanalizacji.
 • Rozmiary są obliczane na podstawie liczby osób mieszkających w domu, a także ilości zużytej wody. Przeznaczony jest do rozdzielenia na bardziej płynny i gęsty ułamek całej zawartości. W tym przypadku płynna część przechodzi do sekcji filtracyjnej, a gęsta osada dochodzi do dna studzienki.

Uwaga: Linia kanalizacyjna musi mieć optymalny kąt nachylenia. Aby to zrobić, jest instalowany w najniższym punkcie witryny. W jego konstrukcji stosowane są pierścienie żelbetowe. Ta chwila jest dość ważna, przemyśl ją dokładnie.

Oczywiście można użyć analogowego - plastikowego zbiornika septycznego, który jest dość prosty w montażu, ma mniejszą wagę i może być instalowany bez specjalnych umiejętności. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu z nieszczelności, konieczne jest zachowanie szczelności, co oznacza, że ​​luki i szczeliny muszą zostać usunięte.

Filtruj dział

Zaprojektowany do usuwania wody, która dostaje się do gruntu z płynnej masy:

 • Objętość tego działu jest mniejsza niż łączna. Obie studzienki nie wymagają częstego czyszczenia, ponieważ filtracja odpadów przez dno (naturalna filtracja) usuwa płynną część.
  W związku z tym jest to korzystne ekonomicznie, ponieważ zmniejsza się koszty korzystania ze ścieków;
 • Pierścienie (patrz Pierścienie do studni: rodzaje i cechy funkcjonalne) sekcji filtracyjnej są zwykle również wykonane z betonu zbrojonego. Jednak różnica od skumulowanych leży w mniejszej średnicy pierścieni i braku dna.
  Funkcja filtrowania jest wykonywana za pomocą grubego piasku lub pokruszonego kamienia.

Inspekcja dobrze

Sama nazwa mówi o tym spotkaniu.
Używając go można określić potrzebę czyszczenia:

 • Instalacja jest zwykle wykonywana w odstępach 15 metrów;
 • Specyfika leży w lokalizacji pierwszej struktury. Powinien być zainstalowany w pobliżu domu, ale nie mniej niż 3 i nie więcej niż 12 metrów od niego;
 • Również w pierwszym zbiorniku zainstalowany jest zawór zwrotny, który zapobiega w przypadku zablokowania przepływu zwrotnego odpadów. Jeśli gromadzi się dużo odpadów, czyszczenie odbywa się za pomocą tych studni;
 • Konieczne jest regularne monitorowanie stanu systemu kanalizacyjnego, aby uniknąć blokad, które będą trudniejsze do wyeliminowania.

Podobne pierścienie kontrolne mogą być wykonane z betonu zbrojonego i tworzywa sztucznego. Jeśli chodzi o te ostatnie, znalazły one zastosowanie, montując je w ziemi, a tym samym łącząc inne części rurociągu kanalizacyjnego.
Czasami rury o większej średnicy, zaadaptowane przez rzemieślników, doskonale wykonują przypisane funkcje.

Dobrze obracaj

Jest instalowany w przypadku braku prostego rurociągu kanalizacyjnego w miejscach odgałęzień.

Instalowanie obrotowej studni

Uwaga: kąt odgałęzienia nie powinien być mniejszy niż 90 stopni, w przeciwnym razie rozsądne byłoby korzystanie z wylotu rury i unikanie instalacji obrotowego odwiertu. Optymalny kąt, pod którym rura jest wkładana do tego elementu, wynosi 90-180 stopni.

 • Może być używany do czyszczenia odcinka rury, ale bezpośrednim celem jest przytrzymanie odgałęzienia w zbiorniku septycznym. Materiałem do wykonywania pierścieni może być również tworzywo sztuczne, żelbet lub zastosowanie gotowej wersji;
 • Instalacja odbywa się w miejscach, w których zmienia się kierunek trasy;
 • Głównym celem jest erozja opadów. Powstają w wyniku niewielkiego przepływu ścieków. Jest to bardzo istotne w sektorze prywatnym;
 • Formularz do produkcji może być zastosowany, jak również okrągły i prostokątny. Ostatnio wykonane z polimerów stają się coraz bardziej popularne.

Upuść dobrze

Jeżeli niemożliwe jest wykonanie prostoliniowego rurociągu kanalizacyjnego o wymaganym kącie nachylenia, stosuje się konstrukcję różnicową:

 • Jest przeznaczony do nierównego terenu, a jego istotą jest to, że rura wlotowa jest umieszczona znacznie powyżej wylotu;
 • Główny element - obniżenie - służy jako połączenie górnej części (rura wlotowa) i dolnego wylotu, która znajduje się pod kątem 45 stopni do pionowego opuszczania;
 • Do mocowania do ściany odwiertu dochodzi poprzez mocowanie zacisków. Może służyć jako obracający i wyświetlający odpowiednik i może być czyszczony.
  Wynika to z tymczasowo zamykającego się tee, który jest przymocowany do wlotu.

Wybieramy materiał

Decyzję podejmuje się na początkowym etapie budowy.
Najpierw musisz rozwiązać ten problem, a potem już powinieneś dokonać zakupu materiału:

 • Możesz nakładać plastikowe pojemniki. Są dość proste w montażu i mają niewielką wagę.
  Kopalnia falistych daje możliwość zmiany rozmiaru, to pytanie jest bardzo dobrze dostosowane do miejsc, gdzie istnieje duża różnica temperatur w offseason. W tym czasie pojemność nylonowa nie jest zdeformowana;

Aplikacja z betonowym pierścieniem

 • Żelbetowe pierścienie, to dość mocny i wytrzymały materiał, który jest popularny. Tylko tutaj jest jedno pytanie, które musisz wydać na dźwig, taka konstrukcja jest dość ciężka;

W związku z tym, w zależności od terytorium, skali i cech budynku, można zastosować różne dogodne opcje, a system kanalizacyjny może działać dobrze.