Inspekcja - typy i cechy instalacji

System kanalizacyjny składa się z zestawu elementów, które łącznie zapewniają płynne działanie sieci jako całości. Właz jest w tym przypadku główną konstrukcją, wykonującą nie tylko sprawdzenie funkcjonowania, ale także terminowe czyszczenie kanalizacji. Można zatem powiedzieć, że odwierty obserwacyjne są centralnym ogniwem zewnętrznego systemu kanalizacyjnego.

Treść

Rodzaje włazów ↑

W zależności od miejsca przeznaczenia zwykle rozróżnia się następujące typy studni:

 • liniowy, zainstalowany na prostych odcinkach całego systemu kanalizacyjnego w odległości, która zależy od średnicy rur;
 • czopy obrotowe znajdują się w miejscach, w których linia zmienia kierunek, tj. zakrętach. Tego typu studnie różnią się od liniowej konfiguracji tacki, mającej postać w postaci obrysu gładkiej krzywizny o najmniejszym promieniu krzywizny, który jest równy trzem średnicom rur. Kąt obrotu nie powinien przekraczać 90 stopni.
 • węzły są rozmieszczone w punktach połączenia kilku linii kanalizacyjnych. Mają jednostkę tacową łączącą nie więcej niż jeden wylot i trzy rury zasilające. Studnie węzłowe w dużych sieciach kolektorowych nazywane są komorami łączącymi;
 • Kontrole są przeprowadzane w częściach fabryki, wewnątrz bloku lub w sieci stoczni do sieci ulicznej i znajdują się poza czerwoną linią placu budowy - od strony domów. Odwierty typu kontrolnego są niezbędne do sterowania pracą systemu kanalizacyjnego dodawanych obiektów;
 • studnie płuczące są potrzebne do płukania systemu w obszarach pierwotnych (początkowych), gdzie możliwe jest opadanie z powodu niskich prędkości;
 • studnie zrzutowe znajdują się w strefach, w których wysokość tacki rur odprowadzających i zasilających jest różna;
 • Specjalne studnie o powiększonych wymiarach szyi i klapy są montowane na kolektorach o średnicy 600 mm w odległości większej niż 50 m od siebie.

Jak wygląda obserwacja źródła wody

Cechy konstrukcyjne ↑

Niezależnie od standardowego wyposażenia właz odwadniający składa się z podstawy, tacki, komory roboczej, szyjki i włazu.

[include id = "1" title = "Reklama w tekście"]

Studnie mogą być wykonane z różnych materiałów: cegieł, żelbetowych bloków, gruzu.

Na schemacie (planie) włazy są okrągłe, prostokątne i wielokątne. Podstawa składa się z płyty żelbetowej, która jest umieszczona na gruzach. Główną częścią technologiczną jest taca, która jest wykonana z monolitycznego betonu (M 200) za pomocą szablonów - szalunku, a następnie tarcia powierzchni żelazem lub cementowania.

Rurociąg przechodzi do części tacy, przez którą przepływa ściek. W liniowych studzienkach część tacki jest prosta, a dolna powierzchnia jest pionowa. Wysokość tacy - nie mniejsza niż średnica większej rury. Nasady (półki) są uformowane po obu stronach tacki, które należy odchylić o 0,02 od strony tacki. Półki pełnią funkcję platform, na których umieszcza się pracowników podczas działań operacyjnych.

To ważne!
Komora robocza powinna mieć następujące wymiary: wysokość 1800 mm, a średnica zależy od średnicy rur. Tak więc, gdy d 600 mm - 1000 mm; z d 800-1000 mm - 1500 mm; w d 1200-2000 mm.

Standardowe ząbki - 700 mm. Przy średnicy rury 600 mm gardziel powinna być zainstalowana w taki sposób, aby pozwalała na wnikanie urządzeń czyszczących (cylindrów i kulek).
Usta i komory robocze są wyposażone w zamontowane drabiny lub wsporniki do opadania.

[include id = "2" title = "Reklama w tekście"]

Przejście do szyi jest możliwe za pomocą stożkowej części lub zbrojonego bloku betonowego podłogi.
Na poziomie ziemi szyjki kończą się klapą, która może być lekka lub ciężka.

To ważne!
Montaż luk o poprawionej nawierzchni drogowej odbywa się w odległości 70 mm od powierzchni ziemi - w strefie zielonej; w niezabudowanym obszarze - 200 mm nad ziemią.

Jeśli odwiert znajduje się na obszarze niepokrytym, wówczas wokół klapy należy zbudować ślepy obszar, aby odprowadzić wodę.

Normy w produkcji luków ↑

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że właz nie jest tak ważnym elementem włazu, ale tak naprawdę nie jest. Dowodem są standardy, których należy przestrzegać przy ich produkcji. Głównym materiałem jest żeliwo (GOST 3634-61). Wnęki żeliwne składają się z korpusu z jedną pokrywą do instalacji na szyjce o średnicy 700 mm iz otworem na przejście o średnicy 620 mm. Ciężkie włazy układane są na jezdni i mają masę 134 kg, a lekkie, które są układane głównie na chodnikach, ważą nie więcej niż 80 kg.

Oprócz żeliwa do produkcji wykorzystywane są materiały polimerowe, które wyróżniają się wytrzymałością, lekkością, trwałością i bezpieczeństwem środowiskowym.

To jest interesujące!
W klapach polimerowych w produkcji dodanych specjalnych wypełniaczy, które uniemożliwiają proces recyklingu. Właśnie dlatego takie włazy nie są interesujące dla odbiorców surowców wtórnych.

Odstępy między lukami inspekcyjnymi ↑

Kiedy urządzenie powinno wziąć pod uwagę, że odległość między włazami typu liniowego zależy od średnicy rury. Wygląda to tak:
d = 150 mm - 35 metrów;
d = 200 mm - 50 metrów;
d = 500 mm - 75 metrów;
d = 700-900 mm - 100 metrów;
d = 1000-1400 mm - 150 metrów;
d = 1500-2000 mm - 200 metrów;
d> 2000 - 300 metrów.

Wały kontrolne są głównym elementem systemu kanalizacyjnego, który nie tylko zapewnia niezakłóconą inspekcję i obserwację działania rurociągów miejskich, ale także stwarza warunki do realizacji ważnych działań operacyjnych. Zauważono, że proces budowy włazów jest kosztownym przedsięwzięciem, ponieważ wymaga, oprócz czasu i wysiłku, użycia dużych blokowych masywnych konstrukcji i specjalistycznego sprzętu.

Procedura instalacji włazów ↑

Pierścień z betonu dobrze ↑

 1. Określ położenie włazu i przygotuj go do robót ziemnych - oczyszczamy teren, w razie potrzeby zastanawiamy się nad wejściem do urządzenia.
 2. Przygotowujemy kopalnię według gotowych obliczeń.
 3. Zapewniamy wodoodporność. Aby to zrobić, wylewamy żwir i gruz na dno wykopanego dołu, wypełniamy warstwę bitumu od góry.
 4. W przypadku włazu żelbetowego dno jest wypełnione betonem (taca jest wykonana ze zbrojenia). Gdy beton wyschnie (zajmie to około dwóch tygodni), można zainstalować pierścienie.
 5. Zamknij stawy i przerwy.
 6. Izolacja rur z włazem jest izolowana. Do tej odpowiedniej bitumicznej lub betonowej zaprawy.
 7. Testujemy studnię - czasowo napełnijmy ją wodą i wytrzymajmy co najmniej jeden dzień.
 8. Wypełniamy studnię na zewnątrz ziemią, mocno ubijając ziemię.
 9. Na szyję wykonujemy betonowy obszar ślepy o szerokości około 1,5 metra.

Wideo: Instalacja włazu z tworzywa sztucznego ↑

Wideo: właz z rurki z tworzywa sztucznego ↑

Wideo: zalety studni plastikowych ↑

Zalety progresywnych włazów plastikowych zostaną wprowadzone dzięki klipowi wideo:

Inspekcja dobrze: co to jest?

System kanalizacyjny zapewnia obecność wielu elementów, z których każdy ma na celu zapewnienie sprawnego działania sieci. Jednym z głównych elementów tego systemu jest właz. Jest przeznaczony do sprawdzania wydajności i funkcjonalności mechanizmów i struktur sieci kanalizacyjnej, a także do czyszczenia kanałów ściekowych. Wskazuje to, że ten element systemu jest jednym z wiodących i warto go bardziej szczegółowo przemyśleć.

Mianowanie podziemnych komór obserwacyjnych

W bardziej krytycznych obszarach sieci kanalizacyjnej są ustawione kamery do oglądania. Odbywa się to z reguły na dość długich odcinkach, które mają dużą liczbę węzłów, skrzyżowań, zakrętów, a także różnice poziomów. Za pomocą punktów kontrolnych można przeprowadzać kontrole wydajności rurociągu leżącego na głębokości do dwóch metrów, a w przypadku wykrycia usterek dokonywać napraw w odpowiednim czasie. Zawory odcinające i sterujące, które są częścią komór rewizyjnych, znajdują się w pełnym widoku, dzięki czemu nie będzie trudno śledzić i zastąpić elementy konstrukcyjne, które same służyły.

Trudno przecenić rolę włazu, ponieważ jeśli zdarzy się wypadek w miejscu nie wyposażonym w niego, trzeba będzie usunąć dużą warstwę gleby, podczas gdy komory widokowe pozwolą dość dokładnie określić lokalizację wycieku.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele dokumentów, które normalizują konstrukcję takich obiektów, a ich cechy są odzwierciedlane w dokumentach mających typ SNiP lub GOST. Wymogi w nich określone są podyktowane doświadczeniem poprzednich pokoleń od czasu pojawienia się pierwszych systemów komunikacyjnych do przemieszczania wody. Jako przykład regulacji budowy ram regulacyjnych, pkt 2.04.03-85 (SNIP) o nazwie "Kanalizacja. Outdoor Networks and Structures ", który zawiera zasady budowy studni. Przejściowy właz kablowy do kanalizacji i ścieków można wykonać ręcznie i niezależnie zbadać stan instalacji. Możesz wybrać typowy projekt, który składa się ze specjalnego schematu. Konieczne jest również określenie takich parametrów, jak wysokość, wymiary wody i odległość konstrukcji z podwójnymi ściankami.

Funkcje konstrukcyjne i urządzenie

Każdy z elementów ścieków ma określone cechy strukturalne. Odwiert inspekcyjny nie stanowi wyjątku, warto więc dokładniej przeanalizować ten punkt.

Na początek warto zauważyć, że wszystkie typy włazów mają oczywiście takie integralne elementy jak:

Inne elementy konstrukcyjne mogą się różnić w zależności od celu. Wymagania dla studzienek, ustawodawca odzwierciedlił w GOST 2080-90, który zawiera wymagania dotyczące prefabrykowanych konstrukcji z betonu zbrojonego, a także wymagania techniczne dla produktów, ich charakterystyki i oznakowania.

Prefabrykowane budynki mają kilka zalet w stosunku do monolitycznych. Jednym z głównych jest niska waga poszczególnych elementów konstrukcyjnych, co pozwala na ich transport i instalację bez udziału specjalnego wyposażenia. Ponadto dostarczanie pojedynczych części jest łatwiejsze do wdrożenia niż dostarczenie integralnej struktury. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych wymaga mniej wysiłku w przypadku zbierania konstrukcji w częściach.

Dolna część konstrukcji to płyta betonowa umieszczona na uprzednio przygotowanej podstawie, umieszczona poziomo na warstwie gruzu. Ma to na celu nadanie konstrukcji dodatkowej stabilności i zapewnienie odpływu wód gruntowych. Dolna część nazywa się tacą. Z reguły jest on wyposażony w otwory do instalacji rurociągu, których lokalizacja zależy bezpośrednio od przeznaczenia odwiertu. Ze względu na swoją specyfikę główna komora robocza ma największe wymiary. Wchodzą do niego, aby zejść, by sprawdzić zużycie struktur i mechanizmów studni. Ściana komory roboczej wyposażona jest w specjalną drabinkę dla wygodniejszego zejścia.

Inspekcja - urządzenie, cel, cechy konstrukcyjne

Do kontroli, czyszczenia lub pilnej naprawy systemu odwadniającego potrzebne są specjalne urządzenia, które umożliwiają szybki dostęp do komunikacji. Inspekcja dla kanalizacji jest wykorzystywana właśnie do takich celów.

Co to jest właz?

Studnia inspekcyjna lub inspekcyjna to urządzenie kanalizacyjne, które umożliwia szybki dostęp do różnych części systemu hydraulicznego. W zależności od rodzaju zastosowania i miejsca instalacji, otwór inspekcyjny może mieć różne kształty i średnice. Główną różnicą w jego konstrukcji od innych napędów i szamba w zwiększonej średnicy. Jego rozmiar pozwala łatwo dostać się do osoby dorosłej.

Inspekcja Dobrze zdemontowana

Istnieją następujące typy studni:

 1. Liniowy. Jego instalacja odbywa się wyłącznie na płaskich poziomych odcinkach sieci wodociągowej. Jest zainstalowany w kilku miejscach, na przykład w węzłach lub złączach rurowych;
 2. Obrotowy. W miejscach, gdzie komunikacja się obraca, koniecznie zorganizowany jest otwór inspekcyjny, ponieważ to te obszary są najbardziej podatne na odkształcenia. Jego konstrukcja jest zakrzywionym korpusem, który można obrócić o pewną liczbę stopni w stosunku do rur;
 3. Nodal jest używany w obszarach, w których podłączonych jest kilka rur. To największy punkt widokowy na kanalizację. Może być wyposażony w 2, 3 lub więcej gałęzi dla wody;
 4. Dip reprezentuje dość złożoną konfigurację, która uwzględnia przejście z wysokiego poziomu potoku na niski.

Odwodnienie i właz kanalizacyjny mogą być wykonane z różnych materiałów: tworzywa sztucznego, polimeru, żeliwa, stali, żelbetu. Na przykład w przypadku bezciśnieniowych kanałów burzowych powszechne jest stosowanie plastikowych modeli PVC, często reprezentujących rury o zwiększonej średnicy. Aby chronić je przed odkształceniem, umieszcza się je w metalowych osłonach z siatki.

Plastikowa rura kablowa do studni

Żelbetowy właz jest najczęstszą opcją dla prywatnego domu. Modele betonowe znane są z ich dostępności i niezawodności - można je wytwarzać ręcznie, ponadto beton nie ulega deformacji pod wpływem nacisku ziemi. Ale żywotność takiego wycofania wynosi mniej niż 20 lat. Pod stałym wpływem odpadów materiał jest niszczony. Podobnie jak beton, cegła może służyć jako materiał do wykopu. Ten model może być użyty do uziemienia domu.

Betonowe pierścienie do studni

Modele żeliwne służą do organizacji monitorowania kanałów wysokiego składowania. Jego instalacja jest prawie niemożliwa do przeprowadzenia sama, ponadto z biegiem czasu żeliwo może być pokryte różnymi wzrostami. Jednocześnie ten typ studni jest jednym z najbardziej trwałych i niezawodnych.

Funkcje konstrukcyjne

Właz uliczny składa się z następującej struktury:

 1. Dół. Wszystkie zawory inspekcyjne powinny być zamknięte;
 2. Część robocza. Może to być szeroki pierścień, zakrzywiony geometryczny kształt, rzadziej kwadrat lub prostokąt. W razie potrzeby specjalista pogrąża się tutaj;
 3. Pokrywa, GOST 3634-99. Podstawowym elementem jest właz z tworzywa sztucznego lub żeliwny do włazu. Chroni system kanalizacyjny przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i gwarantuje bezpieczeństwo gospodarstwa domowego. Zaleca się uzupełnienie zamka.
Inspekcja liniowej konstrukcji studni

Czasami konstrukcje są wyposażone w drabinę, która pozwala na łatwe przemieszczanie się wokół studni. Czasami zastępowane są półkami. Ich rysunek przedstawiono poniżej.

Zasada działania systemu jest prosta. Główna rura przechodzi do struktury widokowej poprzez połączenie ze zbiornikiem. Połączenie jest starannie uszczelnione. W każdym przydziale kontrolnym znajduje się część zsypowa - ta, w której przeprowadzana jest inspekcja, oraz część robocza. Ścieki przepływają przez pracownika, więc ma małe nachylenie.

Wideo: dobrze widoczne d 300mm z plastikowej rury

Zgromadzenie

Instalacja włazu wymaga spełnienia wymagań SNiP. Mówią, że taca musi być umieszczona na gęstej, piaszczystej poduszce. W zależności od poziomu zamarzania gleby może być potrzebna izolacja ścian. W tych celach dół jest wyposażony w glinianą lub tekstylną obudowę.

Ogólne wymagania dotyczące budowy i instalacji odwiertów:

 1. Powinny znajdować się w odległości co najmniej 30 metrów od siebie. Wskaźnik ten zależy od średnicy głównego rurociągu. Na przykład obwód z rurą 600 mm wymaga minimalnej odległości między kranami 100 metrów. Ponadto urządzenia kontrolne powinny znajdować się w każdej "ważnej" części systemu kanalizacyjnego;
 2. Jeśli wybrano wylot z tworzywa sztucznego, zaleca się użycie rurociągu typu kabel. Różni się od klasycznej powierzchni falistej, wyposażonej w liczne usztywniacze;
 3. Ważne jest również, aby system odwadniający nie był przepłukiwany przez instalację wodociągową.

Instrukcja instalacji krok po kroku:

 1. Przygotowywany jest dół fundamentowy. Wykopany jest dół, który jest o 50 centymetrów większy od studni. Po tym, jego ściany są uszczelnione, jeśli to konieczne, zbudowany jest szalunek. Na niej w przyszłości możesz wlać osłonę;

Przykład lokalizacji

 • W dolnej części wkładu wylewa się z piasku i gruzu w równych proporcjach. Piasek na właz jest lepszy do podjęcia rzeki - jest bardziej gęsty;
 • Po zanurzeniu tacy (odcinek rury, którego średnica jest nie mniejsza niż 600 mm), a dno jest uszczelnione. Jeśli wybrano plastikową baterię, można to zrobić ręcznie. Aby zainstalować modele żeliwa i betonu, należy skorzystać z usług urządzeń dźwigowych;
 • Rura wydająca (ścieki, drenaż, drenaż) jest połączona z rurami studni. Złącza są uszczelnione, izolowane i uszczelnione. Aby zapobiec spadkom ciśnienia w sieci podczas pracy, należy pomyśleć o wentylacji komory inspekcyjnej;

  Zdjęcie: połączenie rurowe

 • Wolna przestrzeń po bokach zbiornika wypełniona jest piaskiem i gruzem. Kompaktowy. Po kilku dniach procedurę należy powtórzyć;
 • Ostatnia osłona zestawu. Włazy do studzienek wybierane są w zależności od średnicy działki i niezbędnych funkcji. System kanalizacji będzie można obsługiwać już 3 dni po instalacji obiektu kontroli.
 • Możesz kupić gotowe odwierty inspekcyjne w każdym sklepie hydraulicznym, ich cena zależy od marki i cech konstrukcyjnych. Na przykład model firmy Uponor (300 mm) w St. Petersburgu będzie kosztował 60 euro, aw Krasnodarze - 58.

  Przeznaczenie i urządzenie włazu

  Ścieki zewnętrzne, jak każdy inny system, składają się z różnych elementów, które są odpowiedzialne za skoordynowaną pracę i wydajność. Najważniejszym elementem sieci jest właz. Jego główne funkcje obejmują monitorowanie i konserwację systemu kanalizacyjnego. Podczas pracy takie urządzenie umożliwia kontrolę rur i, jeśli to konieczne, ich czyszczenie i naprawę.

  Potrzebne są odwierty inspekcyjne do szybkiego wykrywania i eliminowania problemów z siecią kanalizacyjną.

  Odwierty kontrolne mogą różnić się materiałem, kształtem i rozmiarem, które będą zależeć od rodzaju podziemnych narzędzi i przypisanych im zadań konserwacji systemu. Szyba kanalizacyjna ma najczęściej okrągły lub kwadratowy kształt i jest koniecznie wyposażona w drabinkę. Ze względów bezpieczeństwa musi być pokryty niezawodnym i szczelnym lukem. Obowiązkowe jest stosowanie górnego etykietowania, które określa rodzaj komunikacji w kanalizacji.

  Właz urządzenia

  Studnie tego typu nazywane są kopalniami lub komorami umieszczonymi nad rurą odwadniającą, w której wnęce kolektor lub rura jest zastąpiona otwartą półką.

  Odwierty kontrolne dzielą się na następujące cele:

  Różnią się one również wewnętrzną strukturą rurociągu i są:

  1. Listy kontrolne.
  2. Filtracja.
  3. Delta.
  4. Łącznie.

  Nowoczesne prefabrykowane plastikowe studnie są łatwe do zainstalowania i nie wymagają zaangażowania ciężkiego sprzętu.

  Bez względu na rodzaj studni, składa się z:

  • kopalnie;
  • taca;
  • szyja;
  • dna;
  • kreskowanie.

  Zwykle odwiert jest wykonany w postaci wału, wewnątrz którego znajduje się komora, a rura wlotowa i wylotowa są połączone specjalną tacą. Dno włazu jest zwykle wyłożone płytami z betonu zbrojonego położonymi na drenażowej poduszce gruzu. Rurociąg wchodzący do studni trafia na tacę, która jest głównym technologicznym detalem. Taca jest wykonana z betonu monolitycznego. Całkowita wysokość tacy nie powinna być mniejsza niż średnica większej rury.

  Otwór studni jest standardowy i wynosi 700 mm.

  Studnie z komorą inspekcyjną instaluje się w przypadku, gdy:

  • średnica lub nachylenie zmiany rurociągu;
  • zmiany kierunku przepływu;
  • boczne gałęzie łączą się;
  • na prostych odcinkach w odległości 35-300 m od siebie.

  Przeznaczenie włazów

  Włazy nodalne są instalowane przy ujściu kilku rur, które zbiegają się w pojedynczą rurę odpływową.

  Pomost typu włazowego jest ułożony przy zbiegu dwóch lub trzech rurociągów. Nie można przekraczać punktów zbiegu i obecności więcej niż jednej rury odprowadzającej. Podłączenie linii kanalizacyjnych do korytka odbywa się za pomocą gładkiego zaokrąglenia. Na dużych urządzeniach zbierających włazy nazywane są komorami łączącymi.

  Typ liniowy odwiertu jest zainstalowany na prostym odcinku sieci i jest przeznaczony do kontroli i konserwacji ścieków. Odległość między komorami rewizyjnymi zależy od średnicy rury:

  • do 155 mm - 35 m;
  • od 200 mm do 450 mm - 50 m;
  • od 500 mm do 600 mm - 75 m;
  • od 700 mm do 900 mm - 100 m;
  • od 1000 mm do 1400 mm - 150 m;
  • od 1500 mm do 2000 mm - 200 m;
  • więcej niż 2000 mm - 250-300 m.

  Obrotowy właz jest konieczny, jeśli zachodzi potrzeba radykalnej zmiany kierunku rurociągu.

  W razie potrzeby i z odpowiednim uzasadnieniem powodu, można zwiększyć odległość między studniami o nie więcej niż 10%. Na kolektorach zbudowanych metodą kolektora tarczy i kolektorów tranzytowych o średnicy ponad 2000 mm można zwiększyć odległość między studniami do 300 m.

  Obrotowy odwiert jest umieszczony w sekcjach rurociągu, gdzie konieczna jest zmiana kierunku sieci kanalizacyjnej, a także jest konieczna w miejscach o kącie obrotu większym niż 45º. Aby wyeliminować wysokie ciśnienie hydrauliczne podczas instalacji rurociągu, tworzą pomiędzy rurą, która ma być połączona, a kątem kąta co najmniej 90º, podczas gdy promień skrętu składa się z 1-5 rur. W otworze właz jest gładko zakrzywiony. Obrotowy właz jest przeznaczony do czyszczenia rur z blokad, ponieważ w takich miejscach często występują korki.

  Typowe cechy konstrukcyjne włazów

  Kolejnym typem szybów inspekcyjnych, które różnią się od poprzedniej w ich wewnętrznej strukturze drenażowej, są zróżnicowane studnie kanalizacyjne. Zaprojektowany, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość przepływu ścieków, a także dostosować ich wysokość. Zainstalowany w miejscach, gdzie nie można złożyć odpowiedniego nachylenia ze względu na konkretny teren. Z tego powodu studnie zrzutowe mają szeroki zakres w ich konstrukcji.

  Dysza różnicowa jest instalowana w złożonym terenie.

  Ten widok jest ustawiony, jeśli:

  • wymagane jest zmniejszenie głębokości układania rurociągu wejściowego;
  • natężenie przepływu jest nieprzewidywalne i może się radykalnie zmienić;
  • rurociąg przechodzi przez podziemne budowle;
  • przed zrzutem do zbiornika, odwiert jest ostatnim punktem o zanurzeniu;
  • Rozbieżność między poziomami rur osiąga trzy metry.

  Włazu kanalizacyjnego nie można zainstalować, jeżeli kropla rurowa jest mniejsza niż 0,5 metra przy średnicy rury mniejszej niż 600 mm.

  Główne typy włazów elewacyjnych:

  1. Swift to mały kanał o dużym nachyleniu poziomu.
  2. Wielostopniowe krople, gdzie każdy krok stopniowo zmniejsza natężenie przepływu.
  3. Konstrukcja ściany błotnika.
  4. Rurkowy mechanizm różnicowy z pionową rurą.
  5. Na jarze profilu praktycznego znajduje się standardowy typ mechanizmu różnicowego, aw jego dolnej części znajduje się studnia.

  Odwiert filtracyjny jest przeznaczony do oczyszczania ścieków. Ale jego budowa jest możliwa, jeśli oddzielny budynek znajduje się na piaszczystej glebie lub piaszczystej glinie. W tym przypadku przejście wód podziemnych nie powinno być mniejsze niż 1 m od podstawy studni. Ponadto zużycie wody na dzień nie powinno przekraczać 50 cm / cub; lub pod warunkiem, że nie więcej niż 3 osoby mieszkają w domu. Powierzchnia studni na piaszczystej glebie wynosi około 1 mkw., A dla piaszczystej gliny - 1,5 mkw.

  Łącznie dobrze w obszarze:
  1 - szambo, 2 - rura kanalizacyjna,
  3 - studnia do składowania betonu,
  4 - ziemia.

  Łączny rodzaj włazu jest obecnie wykorzystywany jako nowoczesna i bezpieczna dla środowiska modyfikacja szamba. Korzystanie z tego urządzenia ma kilka zalet:

  • objętość zbiornika waha się od 2-50 tysięcy litrów i pozwala wybierać dla konkretnych potrzeb;
  • Wydajność nie zanieczyszcza w ogóle miejsca i nie rozprzestrzenia nieprzyjemnego zapachu.

  Studzienki kontrolne są instalowane w miejscach, w których stocznia, dom lub sieć fabryczna jest połączona z kanalizacją uliczną i znajduje się poza granicą czerwonej taśmy budowlanej z budynku. Celem tego projektu jest monitorowanie sieci połączonych obiektów.

  Budowa włazu

  Materiał jest zwykle używany z cegły, zbrojonego betonu, włókna szklanego lub tworzywa sztucznego. Wnęki inspekcyjne wykonane z betonu zbrojonego są mocne, niezawodne i trwałe. Ale do ich budowy ze względu na dużą masę konieczne jest przyciągnięcie znacznych zasobów i specjalnego sprzętu. Ponadto organizacja dodatkowych kanałów ma swoje cechy i pewne trudności.

  Budowa studni z włókna szklanego i plastiku jest znacznie tańsza. Ze względu na ujednoliconą formę będą one odpowiednie dla większości typów sieci kanalizacyjnych i nie powodują szczególnych trudności podczas budowy. Układanie kanału kanalizacyjnego jest bardzo proste, ponieważ w samej konstrukcji studni jest już miejsce na jego instalację.

  Instalacja betonowego włazu wymaga profesjonalnych umiejętności i specjalnego wyposażenia.

  Urządzenie włazu zapewnia następujące prace:

  1. Wybór lokalizacji i przygotowanie terytorium w budowie. Na tym etapie jest oczyszczany z drzew, krzewów i budynków. Jeśli technika zostanie zastosowana, konieczne jest zapewnienie dróg dojazdowych do obiektu.
  2. Wykop urządzenia. W takim przypadku należy wykonać kopanie i czyszczenie dna wykopu. Powstałe naroża zboczy ścian i głębokości zgodnie z dokumentacją projektową.
  3. Jeśli to konieczne, musisz uszczelnić kopalnię. 20 cm warstwy pokruszonego kamienia wylewa się na dno studzienki i mocno ciasno. Następnie wylewa się ją za pomocą bitumicznego mastyksu.
  4. Tworzenie studni z betonu zbrojonego. Płyta betonowa jest zainstalowana na przygotowanym dnie. Następnie wykonuje się z betonu zbrojenie urządzenia tacy o niezbędnej formie. Końce rur i wewnętrzne ściany żelbetowych pierścieni są uszczelnione betonem lub bitumem. Po dobrym dolnym drawdown zacząć instalować żelbetowe pierścienie. Na nich szwy są pocierane zaprawą cementową, a szwy wodoodporne z bitumem.
  5. W miejscach, w których dochodzi do przyłączenia rurociągu, wykonany jest gliniany zamek, który ma szerokość 30 cm i wysokość o 60 cm większą niż średnica rury.
  6. Odwiert kontrolny jest testowany w ciągu 24 godzin przy pełnym napełnieniu wodą. W czasie pobierania próbek rury są uszczelniane tymczasowymi korkami.
  7. Na zewnątrz ściany studni są pokryte ziemią z obowiązkowym ostrożnym ubijaniem.
  8. Szyja wypełniona jest betonowym obszarem żaluzji, którego szerokość wynosi 1,5 metra.

  Podobnie praca wykonywana jest na urządzeniu studni kanalizacyjnej z cegły. Instalacja studni jest zakończona przez układanie rur na głębokość nie większą niż 30-40 cm, ale ta wartość nie jest tak ważna. Najważniejsze jest, aby wytrzymać nachylenie, które powinno wynosić 1 cm na 1 m rurociągu.

  Jak zainstalować właz?

  Odwiert inspekcyjny to rodzaj specjalnych konstrukcji betonowych lub polimerowych, które są niezbędne do prawidłowego ułożenia systemu kanalizacyjnego.

  Służy do budowy takich obiektów dla wszystkich typów budynków, w tym lokali mieszkalnych, a także kompleksów przemysłowych. Jakie są cechy takich struktur i jakie rodzaje istnieją, analizujemy w tym materiale.

  1 Funkcje techniczne

  Właz jest elementem systemu kanalizacyjnego, który zapewnia regularną, prostą konserwację, naprawę i czyszczenie w zależności od tego, jaka będzie jego seria. Sam w sobie stanowi pierścień z betonu zbrojonego, w którym zwykły rurociąg trafia na tacę, przez którą faktycznie przepływa woda burzowa. Standardowe modele to 10-6, 10-3, 10-9.

  Ponadto właz z pokrywą, w tym do drenażu 10-6, 10-3, 10-9, może mieć taki specjalny element jak drabiny. Zapewnia łatwy dostęp do systemu w celu czyszczenia lub różnych napraw.

  Schody w takim bloku muszą być takiej wielkości, aby pracownik mógł wygodnie na nich usiąść, wykonując cały zakres niezbędnej pracy własnymi rękami, czy to czyszczenie lub naprawę, czy też przy użyciu specjalnych narzędzi do tego.

  Rodzaje studzienek

  System obejmuje włazy żeliwne na studzienki, dzięki czemu konstrukcja jest chroniona przed wnikaniem brudu i kurzu do rur. Do drenażu można wykorzystać inne elementy, na przykład kanalizację deszczową. Pozostałe cechy techniczne systemu, a także wymiary poszczególnych jego elementów, czy to klapy czy schodów, zależą od rodzaju i przeznaczenia takiej konstrukcji, jak właz z pokrywą.

  Takie projekty są wykonane z różnych materiałów. Wśród nich najbardziej polime- ryczne typy dwupłaszczowe dla systemów wód burzowych, metalu, a także betonu zbrojonego, w tym drenażu, są wymagane dla gliniarzy. Każda opcja ma swoje zalety i jest przeznaczona dla konkretnego typu systemu.

  Ponieważ polimerowe gliny są używane do rur domowych w ilości nie większej niż 10 na działkę, policjanci z żelbetonu są również brani do dużych kolektorów. Po odpowiednim doborze każdy z nich zapewnia doskonałą konserwację ścieków i spływ wód deszczowych.
  do menu ↑

  1.1 Rodzaje studzienek

  Odwiert techniczny dla ścieków może być reprezentowany przez różne rodzaje systemów, odpowiednio, będą miały nieco inne urządzenie, w zależności od wymagań jakie ma dla nich konstrukcja ściany. Wśród najbardziej popularnych takich struktur należy zwrócić uwagę:

  • liniowy - konstrukcja, której instalacja jest możliwa tylko na zwykłych liniowych odcinkach kanalizacji. Często nie obejmuje włazów i wlotów wody deszczowej. Z reguły tego typu struktury mają standardowe wymiary. Zwykle są to pierścienie polimerowe lub betonowe. Pożądane jest stosowanie polimerów o podwójnych ściankach, co uprości ich działanie, naprawę;

  Liniowa inspekcja dobrze

  • obrotowe. Główną cechą tej próbki: taca mająca urządzenie o gładkiej linii krzywej. Umieszczone w miejscach, gdzie rury wodociągowe zmieniają kierunek, często są uzupełniane wlotami wody burzowej. Ponieważ wymagania tego są często dość wysokie, jest on ubrany w betonowe pierścienie, jak zapewnia konstrukcja ściany;

  Inspekcja typu Swing Well

  • urządzenie węzła. Nazywa się ją również komorą połączeniową. W takim otworze kilka rur magistrali wchodzi jednocześnie, co zapewnia ich naprawę. Ma tacę o specjalnej konstrukcji. Instalacja jest przeprowadzana na takim sprzęcie na odgałęzieniach bagażnika, gdzie mogą być również rury wody o różnych poziomach, a także mające dowolne dostępne wymiary;

  Inspekcja typu Knock Well

  • rewizja - budowa, której instalacja odbywa się w miejscach, gdzie lokalne ścieki są podłączone do systemu ulicznego. Jego głównym celem jest naprawa;

  Właz inspekcyjny

  • umyj policjanta. Urządzenie instalowane na początkowych odcinkach rur, z podwójnymi ściankami, z reguły. Z tym są zawsze schody, aby zapewnić normalną konserwację systemu, zgodnie z ogólnymi wymaganiami dla takich konstrukcji;
  • różnica COP - należy umieścić na takich odcinkach rur, gdzie poziomy rur nie pokrywają się. Celem jest również konserwacja i naprawa. Może mieć baseny odwadniające, zawsze ma drabiny. Jego rozmiar i wysokość mogą być różne. Seria takich produktów może być inna. Często do wytwarzania takiego polimeru stosuje się;

  Inspekcja Cóż

  • Model KS, którego krtań ma większą średnicę, i przymocowany do niego właz jest powiększony - jest instalowany w obszarach z kolektorem, którego średnica przekracza 60 cm, wysokość może być różna. Wewnątrz są zawsze schody do naprawy, ale pierścienie są często używane w podwójnych ścianach. Zwykle są to betonowe pierścienie. Polimer do tych celów jest rzadko używany.

  Kolektor wyświetlający się dobrze

  Pomimo jednak wielu próbek używanych w różnych częściach kanalizacji. Wszystkie mają podobną konstrukcję i standardowy zestaw prowadnic z tacą, schodami, włazem, gdzie jest także ujście, komora robocza, a także podstawa. Aby dokonać instalacji lub naprawy, użyj jednego schematu. Ponadto prawie wszystkie wersje zawierają drabiny lub specjalne projekcje, które upraszczają pracę z prezentowanymi próbkami.
  do menu ↑

  2 Instalowanie tego obiektu własnymi rękami

  Możesz zainstalować standardowy zestaw 10-6, 10-3, 10-9 z urządzeniem drabinkowym, do którego używany jest beton lub polimer, na swojej własnej stronie, jeśli jesteś w stanie wybrać niezbędne przedmioty do urządzenia odwadniającego.

  Aby osiągnąć ten cel, musisz najpierw obliczyć liczbę próbek. Nie jest to trudne, należy pamiętać, że odległość między odwiertami inspekcyjnymi musi wynosić co najmniej 50 cm w odcinkach prostych, a także należy wykonać instalację własnych obiektów w miejscach, gdzie zmieniają się poziomy rur i zwojów.

  Po wykonaniu niezbędnych oznaczeń do tego celu, należy zakupić do nich wymaganą liczbę próbek, a także pierścienie betonowe, wloty wody lub włazy. Instalacja każdego pojedynczego obiektu i pierścienia powinna być przeprowadzona zgodnie z następującą technologią:

  Montaż włazu

  1. Przygotowujemy działkę własnymi rękami do wymiarów, które mają pierścienie polimerowe lub żelbetowe, a także rury doprowadzające wodę do niej. Kopiemy dół pod studnią, jeśli przewidziane są pierścienie, policzmy je, a na dnie kładziemy żwir i piasek, aby z czasem nasze naczynie odwadniające się nie ustało. Jest to konieczne dla dobrego drenażu.
  2. Instalujemy samą strukturę. Dla kraju, jak i wiejskiego domu, najłatwiej jest wziąć modne gotowe próbki, które mają kanał kablowy i wbudowane schody, polimerowe lub plastikowe. W instalacji są prostsze niż analogi wykonane z betonu, a ponadto można je łatwiej utrzymać. Wykonujemy rury doprowadzające wodę lub rury burzowe do naszego przedmiotu obrabianego, łączymy je z wymaganymi otworami, tym samym wykonując instalację systemu własnymi rękami. Wszystkie połączenia rurowe, niezależnie od wymiarów elementów, z pewnością uszczelnią je bitumicznym masłem. Dopiero po zastosowaniu i wysuszeniu ten etap pracy można uznać za gotowy. Na koniec sprawdzamy schody, a także każdy kanał kablowy, aby później nie przeprowadzać napraw. Jest to szczególnie ważne w przypadku konstrukcji o podwójnych ścianach.
  3. My napełniamy samą studnię, przed którą ponownie sprawdzamy rury doprowadzające wodę. Musisz zwrócić uwagę na ten moment: w mieszaninie, której używasz do wypełnienia studni, rur sztormowych lub innych sekcji kanalizacyjnych, upewnij się, że nie ma obiektów o ostrych krawędziach lub dużych frakcjach. Mogą zniszczyć systemy sztormowe i samą studnię. Aby uzyskać większą wytrzymałość, jakiej wymaga urządzenie, można użyć pierścieni z betonu zbrojonego (lub ich plastikowego odpowiednika) nieco lepiej niż sama studnia. Podobne pierścienie mają konstrukcję ścienną podczas instalowania takich komponentów, jak drut kablowy.
  4. Na ostatnim etapie musisz zainstalować pokrywy lub wloty wody, jeśli musisz pracować z elementami kanałów burzowych. Praca jest skończona.

  Będziesz musiał wykonać tę pracę na całym terytorium, instalując kanały burzowe lub inne rodzaje betonowych lub polimerowych luków na różnych elementach systemu, w zależności od przeznaczenia rur.

  Dotyczy to struktur o podwójnych ściankach. Kiedy prawidłowo zainstalowane, będzie w stanie skutecznie zakończyć instalację w ciągu kilku dni, a nowy system swojej kanalizacji i drenażu są już tego samego dnia będzie mógł rozpocząć jego skutecznego i sprawnego działania, które nie pozwala w każdej sytuacji.

  Inspekcja dla zaopatrzenia w wodę

  Często takie studzienki są instalowane w pobliżu wejścia do bramy, a jeśli nie zostaną zidentyfikowane lub zamknięte, samochody zbliżające się do domu mogą przypadkowo uderzyć w pokrywę. Z tego powodu ziemia się kruszy, studnia zostaje zatkana, a jej utrzymanie staje się trudne. Aby zapobiec takim zdarzeniom, lepiej jest raz całkowicie naprawić właz i wzmocnić go, aby nawet przypadkowe uderzenie samochodu nie wyrządziło mu żadnej szkody.

  W naszym przypadku powiązanie z centralnym zaopatrzeniem w wodę znajduje się tuż przy głównym wejściu na miejsce. Zostało zrobione dawno temu, zamiast studni była niewielka klapa pokryta kawałkiem blachy żelaznej. Ponieważ dostawa wody jest letnia, musiała być wyłączona na zimę, odkręcając połączenie, aby wyprowadzić wodę z rur przez sprężarkę, aby uniknąć rozmrażania. Ściany włazu były ziemne, kruszyły się przez cały czas. Wiosną najpierw trzeba było oczyścić zawór i rury z brudu, a następnie podłączyć dopływ wody.

  Kiedy się zmęczyło i zdecydowaliśmy się naprawić właz. Przede wszystkim wyjęli całą ziemię z włazu i zwiększyli jej rozmiar, aby ułatwić wykonywanie prac konserwacyjnych. Ściany były wyłożone pionowo, nieco opadły, więc gdy zawór był przymocowany do rury, nic nie uniemożliwiłoby jej wkręcenia. Na dnie studni wylał piasek i wyrównał go.

  Na piasku leżała czerwona stara cegła, tak że dno studni było z twardą podłogą. Szczeliny między cegłami wypełniono piaskiem, wycierając go miotłą.

  Teraz zacznijmy podłączanie źródła wody. Pomiędzy podmiejską rurą a zaworem centralnej szyny montażowej. Wkręcić do niego inny zawór kulowy. Będziesz potrzebował go do podłączenia elastycznego węża, z którego możesz podlać trawnik, i spuścić wodę z rur, zanim zapiszesz system zaopatrzenia w wodę na zimę. Zgodnie z umową z organizacją obsługującą budynek, rozliczanie wody odbywa się zgodnie z obszarem nawadnianym, dlatego instalacja licznika nie jest wymagana.

  Następnym krokiem w naprawie włazu będzie wzmocnienie jego ścian. Do tych celów potrzebujemy również czerwonej cegły. Umieść go na krawędzi, przygotuj zaprawę cementową i ułóż na poziomie gruntu.

  Na koniec rozcieńczyć rozcieńczalnik roztworu i wypełnić nim szczeliny między ścianami, dodając im siły.

  Górny rząd cegieł leży płasko. Zabrakło nam czerwonych, więc użyliśmy białego. Inspekcja dla zaopatrzenia w wodę jest już prawie gotowa.

  Pozostaje zrobić mu właz. W tym celu bierzemy 4 metalowe rogi i przecinamy je szlifierką do wielkości zewnętrznego obwodu włazu.

  Oczyszczamy je z rdzy i spawamy ze sobą za pomocą spawania elektrycznego.

  W poszukiwaniu włazu udaliśmy się do najbliższego wysypiska, gdzie za niewielką cenę znaleźliśmy stary arkusz żelaza o grubości 3 mm. Młynek obniżył ją do wielkości studni obserwacyjnej.

  Ponownie wykorzystując spawanie elektryczne, zespaliśmy zawiasy z klapą i rogami. Aby zabezpieczyć osłonę przed kradzieżą, ustaw różne pętle, jedną w prawo, drugą w lewo. Teraz nie można usunąć klapy z nich.

  Ale możesz zdjąć pokrywę wraz z rogami. Aby usunąć tę wadę, wywierć otwór w narożniku z boku i w cegle na głębokość 10 cm, włóż do niego śrubę i przyspawaj jej główkę do narożnika. Zróbmy takie zapięcia z 4 stron, teraz żelazo może zostać skradzione, a tylko zniszczyło murowanie. Ale od drobnych złodziei taki system będzie chronił niezawodnie.

  Aby zapobiec zwisaniu luku, wywierciliśmy w nim mały otwór i przyspawaliśmy gwintowany trzpień do naroża od góry. Teraz możesz zamknąć pokrywkę, kołek wchodzi do otworu i przyciągamy właz nakrętką jagnięcą.

  Pomaluj metalowe części farbą, aby zabezpieczyć się przed rdzewieniem i wszystkim, właz kanalizacyjny jest gotowy.

  Żeby nie wjechały na niego samochody, zasadzimy kilka krzaków między studnią a drogą, oprócz ochrony terenu przed pyłem drogowym.

  2 komentarze do "Jak zrobić właz do zaopatrzenia w wodę"

  Coś zbyt małego, nawet dla centralnej Rosji, gdzie głębia zamarzania jest nieco mniejsza niż metr.

  Jest to studnia do letniego zaopatrzenia w wodę, w zimie nie ma wody w rurach.

  Woda dobrze: cel, różnorodność, konstrukcja

  Odwiert wodny jest ważną częścią komunikacji, która pozwala na zaplanowane i awaryjne środki w celu naprawy, konserwacji i instalacji sieci wodociągowych. Rozważymy rodzaje takich studni, metody ich budowy i pokażemy, w jaki sposób można zbudować studnię dla wodociągu własnymi rękami.

  W celu utrzymania krytycznych obszarów lub węzłów systemu buduje się studnie wodne.

  Cel i odmiany

  Konstrukcja może blokować jednocześnie dwa rurociągi.

  Studnie zainstalowane w sieciach wodociągowych są przeznaczone do różnych celów, z których główne to:

  • Kontrola miejsc odgałęzień, skrzyżowań i zwojów głównych rur. Prawdą jest, że każda sieć podzielona jest na odcinki proste, na początku i na końcu, w których zainstalowano studnie w celu uzyskania dostępu do rur w razie wypadku lub zaplanowanych działań. Ponadto, zwoje i gałęzie zawierają połączenia i kołnierze, które są najczęściej podatne na wycieki;
  • Możliwość dostępu do lokalizacji zaworów, regulacja i odcięcie oraz regulacja zaworów. Często na skrzyżowaniach i odgałęzieniach rurociągów instalowane są różne zawory do kontroli przepływu, dla których zbudowana jest studnia;
  • Lokalizacja pompowni, urządzeń pomiarowych i innego sprzętu. Wiele różnych urządzeń umieszczonych jest bezpośrednio na linii, a ich wypełnienie ziemią nie jest zapewnione. Aby pomieścić takie urządzenia i dostęp do nich, buduj specjalne czołgi;
  • Do odbioru i odprowadzania powstałych w wyniku wypadku lub planowanego odprowadzania wody można zainstalować specjalne instalacje odbierające i odwadniające w systemie zaopatrzenia w wodę;
  • W autonomicznych systemach zaopatrzenia w wodę studnia może służyć jako źródło wody pitnej lub odgrywać rolę kesonu nad odwiertem;
  • Kontrole przeglądowe i konserwacyjne są również instalowane w punktach wejścia rur do domów lub przechodzenia przez inne przeszkody.

  Zdjęcie pokazuje, w jaki sposób dostęp personelu do punktów kontrolnych systemu został zrealizowany za pomocą studni.

  To ważne! Jak widać, wyznaczenie odwiertu może być inne, ale wszystkie są przeznaczone do działań związanych z kontrolą, naprawą lub konserwacją sieci wodociągowych.

  Tak więc, w zależności od celu, obiekty można podzielić na odmiany, wśród których są:

  • Odwierty inspekcyjne. Zaprojektowany do kontrolowania różnych krytycznych miejsc i obszarów;
  • Maszynownie i stanowiska rozmieszczenia sprzętu. Tutaj instalują pompy, liczniki, skrzynie biegów i inny sprzęt;
  • Punkty kontrolne, w których znajdują się bramy, kurki, zasuwy i inne elementy sterujące parametrami systemu;
  • Studnie odwadniające przeznaczone do zbierania, absorpcji i odprowadzania wody.

  Zbiornik można umieścić hydroakumulator i inne wyposażenie.

  Przykładem odwodnienia jest mokra studnia w systemie zaopatrzenia w wodę. W przypadku prac naprawczych konieczne jest spuszczenie wody z układu: ciecz jest wysyłana do tego zbiornika, skąd jest wypompowywana.

  Metody konstrukcji i materiałów

  Cegła

  Z cegły można zbudować studnię kanalizacyjną.

  Nowoczesna gama materiałów i technologii budowlanych jest ogromna, więc może istnieć wiele sposobów na budowanie konstrukcji hydraulicznych. Jedną z takich metod jest budowa zbiornika z cegły.

  Cegła jest znanym tradycyjnym materiałem budowlanym, którego jakość i niezawodność jest ponad wszelką wątpliwość i czasochłonna. Oczywiście, z tego można zbudować piękną studnię dla systemu zaopatrzenia w wodę, która potrwa wiele lat.

  Podczas budowy scentralizowanych sieci przez służby państwowe i najemne materiał ten praktycznie nie jest wykorzystywany, ale prywatni przedsiębiorcy często go używają.

  Z reguły miejsca umiejscowienia konstrukcji hydraulicznych (CTA) są z góry zaplanowane, a przy jednoczesnym wywoływaniu wykopów wykopuj doły dla ich instalacji.

  Kopanie rowów na etapie zagospodarowania gleby.

  Przy takim podejściu należy wykonać następujące czynności:

  1. Wyrównać, zagęścić i zalać piaskiem i żwirem dno wykopu;
  2. Wlać zbrojoną lub niewzmocnioną płytę żelbetową u dołu;
  3. Ułóż ściany budynku, biorąc pod uwagę otwory do wejścia i wyjścia z rur. Zwykle stosuje się układanie w połowie cegły przy standardowym podwiązywaniu rzędów;
  4. Przykryj ściany betonową pokrywą z otworem na właz;
  5. Wykonać zewnętrzne uszczelnienie ścian;
  6. Uruchom zasypanie.

  Zwykle stosuje się układanie na pół cegły.

  To ważne! Przy wykonywaniu otworów należy wziąć pod uwagę wymiary szkieł hipotecznych, a nie rury. Przy wprowadzaniu rur do szklanek konieczne jest podjęcie środków w celu uszczelnienia miejsc wprowadzania komunikatów.

  Wady tej metody są uważane za wysoki koszt cegieł, złożoność pracy i stosunkowo długi czas budowy.

  Plastik

  Produkty z tworzyw sztucznych zyskują coraz większą popularność.

  Dość nowym, ale bardzo popularnym typem konstrukcji hydraulicznych są zbiorniki z tworzyw sztucznych. Są w pełni zgodne z przyjętymi standardowymi rozmiarami i są gotowe do pracy, posiadają specjalistyczne wejścia do komunikacji z systemami uszczelniającymi, klatkami schodowymi i włazami.

  Zastosowane materiały są bardzo różne - polipropylen, polietylen, polichlorek winylu itp. Zazwyczaj ściany kadłuba są wykonane z usztywnieniami i marszczeniami w celu wzmocnienia konstrukcji. Na życzenie klienta produkt może mieć izolację i inne dodatkowe systemy.

  Udogodnienia są wyposażone we wszystko, co niezbędne.

  Instalacja jest prosta: zbiornik jest instalowany na przygotowanym podkładzie z betonu lub żwiru, mocowany specjalnymi kotwami (linki, wsporniki, ucha montażowe) i zakryty. Produkty ze wzmocnionym kadłubem mogą być wypełnione zwykłą ziemią lub piaskiem, zwykłe zbiorniki z płaskimi ścianami powinny być wypełnione mieszanką piaskowo-cementową.

  Zbiornik z tworzywa sztucznego jest po prostu instalowany we właściwym miejscu, zamocowany i napełniony.

  Pozytywne aspekty zastosowania tego typu konstrukcji to szybki montaż, łatwa instalacja i całkowita szczelność ścian, które nie boją się przedłużonego kontaktu z wodą. Wadą jest dość wysoka cena.

  Żelbeton

  Beton jest najpopularniejszym materiałem do budowy konstrukcji hydraulicznych.

  Najbardziej popularnym i popularnym materiałem do budowy studni jest dziś żelbetowy. Jest to najbardziej trwała, niezawodna i trwała metoda budowy.

  Istnieją dwa sposoby wykorzystania betonu:

  1. Odlewanie w przygotowanym szalunku. Metoda dość pracochłonna, ale wynikiem jest monolityczna, trwała i bardzo niezawodna konstrukcja;
  2. Budowa prefabrykowanego betonu. W tym przypadku gotowe wyroby betonowe są dostarczane do obiektu, który w naszym przypadku są pierścieniami cylindrycznymi. Z pierścieni tworzy się kolumna pokryta betonową pokrywą z włazem.

  Prefabrykowane konstrukcje są bardziej akceptowalne.

  Przyjrzyjmy się bliżej konstrukcji prefabrykatów.

  Na przykład skompilowaliśmy instrukcję krok po kroku:

  1. Dno wykopu jest ubijane, następnie wykonujemy podsypkę piaskowo-żwirową i zalewamy płytę żelbetową o grubości 100 - 150 mm;

  Robić betonową poduszkę.

  1. Krążki na zewnątrz są zabezpieczone masą uszczelniającą, kitem lub izolacją penetrującą. W obliczonych miejscach wycinamy otwory na rury za pomocą obcinarki koronowej;

  Wytnij otwory i uszczelnij.

  1. Obniżamy pierwszy pierścień na warstwę zaprawy cementowo-piaskowej i ustawiamy poziom ściśle. Następnie stosujemy rozwiązanie do miejsca połączenia i ustawiamy następny pierścień, nie zapominając o kontrolowaniu poziomu;
  1. W przypadku niestandardowej głębokości ostatni pierścień można zastąpić dodatkowym elementem o wymaganym rozmiarze. Pokrywamy kolumnę betonową pokrywą z włazem;

  Zainstaluj pokrywę z otworem.

  1. Uszczelnij złącza za pomocą roztworu z dodatkiem płynnego szkła lub specjalnego uszczelniacza do szwów;
  1. Wypełniamy strukturę zagęszczeniem warstwa po warstwie poprzez łączenie ze wzmocnieniem lub za pomocą wibrotoola.

  To ważne! Lepiej z wyprzedzeniem zrobić rysunek wody. Pomoże to uniknąć niedokładności i błędów podczas pracy.

  Wniosek

  Odwiert do kontroli i konserwacji sieci inżynieryjnych jest ważnym elementem systemu zaopatrzenia w wodę dla konsumenta. Dzięki niemu mamy szybki dostęp do najważniejszych węzłów systemu zaopatrzenia w wodę.

  Wideo w tym artykule pozwala zobaczyć proces montażu na własne oczy.

  Powiązane artykuły

  Masz pytania? Zapytaj ich w naszej grupie vkontakte

  Jaka jest łazienka w twoim domu?

  Inspekcja - zasady aranżacji

  W każdym nowoczesnym systemie kanalizacji domu jest jednym z głównych elementów komfortu. Na szczęście ustawienie standardowego systemu własnymi rękami jest bardzo realnym zadaniem. Oprócz rurociągu głównym elementem systemu jest właz kanalizacyjny.

  W tym artykule omówimy rodzaje, cel i zasady instalacji takich konstrukcji.

  Zdjęcie włazu.

  Rodzaje projektów

  Cały system może być wąsko ukierunkowany, zaprojektowany do usuwania ścieków bytowych z domu, lub może być kompleksowym, jednoczącym systemem kanalizacyjnym z systemem zaprojektowanym do osuszania działki.

  Działają według podobnego schematu, więc w przyszłości będziemy rozmawiać o ogólnych zasadach instalacji struktur do usuwania ścieków.

  • Złącze węzłowe lub łączące - konstrukcja ta służy połączeniu kilku gałęzi rurociągu w jeden wspólny odpływ. Włazy kanalizacyjne według SNIP mogą zjednoczyć się w sobie nie więcej niż w 3 gałęziach ścieków, a powinien być tylko jeden odgałęzienie wylotowe. Konfiguracja tacki do łączenia gałęzi powinna mieć gładkie łuki, wykonane w postaci rur.
  • Istnieją również odwierty liniowe, są one stosowane na prostych odcinkach autostrady w celu kontroli i konserwacji oddziału. W przypadku systemów domowych, prywatnych są one rzadko używane, ponieważ nieczęsto osobiste rzeczy mają takie odległości. Odległość między obiektami zależy od średnicy rury.

  Liniowy dla domu.

  • Konstrukcje obrotowe służą do uzyskania dostępu do punktu zgięcia rurociągu. Kąt obrotu może być inny. Konstrukcja jest zainstalowana w celu zapewnienia swobodnego dostępu do rur wlotowych i wylotowych, ponieważ ryzyko zatorów jest dość duże podczas pokonywania zakrętów.

  Ważne: podczas układania struktur obrotowych nie trzeba ich instalować na każdym kroku.

  W zależności od kąta obrotu można zamontować jeden, ale nie mniej.

  Róg, dobrze się obracając.

  • Następnym rodzajem struktur oglądania jest spadek. Różnią się od liniowych tym, że ich otwory wlotowe i wylotowe znajdują się na różnych poziomach. Mają one na celu zwiększenie lub zmniejszenie prędkości ruchu spływu w systemie i są wykorzystywane do dostosowania się do terenu.

  Te konstrukcje są montowane.

  1. Jeśli chcesz zmniejszyć poziom rury wejściowej.
  2. Z niestabilnym, z nagłymi zmianami, prędkością poruszającego się strumienia.
  3. Kiedy rury przecinają podziemne struktury, na przykład rury wodociągowe.
  4. Jeżeli przewiduje się zatopiony zrzut do jednolitej części wód, taka konstrukcja jest ostatnią linią przejścia.
  5. Z dużym dyferencjałem, do 3 m, między wejściem i wyjściem.

  Ważne: konstrukcja różnicowa jest ustalana tylko wtedy, gdy różnica między rurami przekracza 500 mm, a średnica rur musi być większa niż 600 mm.

  • Cóż do filtrowania lub szamba, jest zainstalowany w obszarze stojącym na piaszczystej ziemi lub na piaszczystych glin.

  W domach prywatnych z reguły jest wyposażony w naturalny, wielowarstwowy filtr, ale jego użycie jest ograniczone.

  1. Wody podziemne w tym obszarze nie powinny znajdować się bliżej niż 1 m od podstawy konstrukcji.
  2. Granica filtracji wynosi 0,5 m³ na dzień.
  3. Na glebie piaszczystej minimalny obszar kontaktu podstawy wynosi 1 m², a na mułach - 1,5 m².
  • Zbiornik magazynowy - zamontowany w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków. W rzeczywistości jest to nowoczesna, ulepszona forma szamba. Opcja projektowania drenażu może służyć jako zapasowy zbiornik do zbierania wody przeznaczonej na potrzeby techniczne, takie jak nawadnianie.

  Praca zbiornika magazynowego.

  Subtelności instalacji

  Materiały, z których wykonane są takie konstrukcje, nie są bardzo zróżnicowane, a raczej te z nich są tylko 3.

  • Pierwsze 2 były używane przez długi czas, są to żelbetowe pierścienie i cegły.
  • Trzeci typ pojawił się stosunkowo niedawno i jest pomysłem postępu technologicznego, są to różne rodzaje plastiku lub włókna szklanego. (Zobacz także artykuł Zawiera właz z tworzywa sztucznego do studni).

  Montaż konstrukcji żelbetowych

  Gama produktów betonowych.

  • Zanim wykonasz jakiś rodzaj dobrze, ostrożnie i biorąc pod uwagę teren, wybierzesz miejsce do instalacji konstrukcji. Teren musi zostać oczyszczony z roślinności i wyrównany.
  • Dalej wykopano wykop. Wymiary wykopu powinny przekraczać wymiary konstrukcji o co najmniej 30-40 cm W przypadku studni żelbetowych i ceglanych prześwit zewnętrzny może wynosić 60 cm, a dodatkowo należy rozważyć możliwość zbliżenia się do miejsca instalacji specjalnego wyposażenia.
  • Na dnie studzienki wylewa się poduszkę 150-200 mm z gruzu i ostrożnie ubijana. W obecności wód gruntowych osiada dolna hydroizolacja. W tym celu stosuje się bitum lub pokrycia dachowe z bitumem.
  • Włazy kanalizacyjne według SNiP powinny być instalowane na monolitycznej podstawie betonowej. W budownictwie przemysłowym stosuje się płytę betonową, ale w konstrukcji prywatnej można zachować deskowanie, wzmocnić fundament i zalać nim betonem.
  • Na przygotowanej podstawie betonowej montuje się pierścienie betonowe. Wszystkie połączenia, struktury interfejsów są uszczelnione zaprawą cementowo-piaskową i bitumem. Wiązania rur są również pokrywane bitumem lub bitumem.
  • Po zewnętrznej stronie pierścienia są impregnowane bitumem. Po zamontowaniu górnej pokrywy zbiornika od wewnątrz, pojemnik jest ponownie izolowany. (Zobacz także artykuł Luke włazu, jak wybrać.)
  • Najlepiej, gdy na obwodzie całej studni wykonany jest gliniany zamek z tłustej gliny o grubości około 30 cm, ale jeśli nie jest to możliwe, wówczas glinowy zamek jest osadzany tylko na połączeniach rur, także o grubości 30 cm i 60 cm od wierzchołka rury. Reszta przestrzeni jest wypełniona ziemią i zagęszczona.
  • Wokół szyi znajduje się żelbetowa nawierzchnia o średnicy 1,5 m. Zgodnie z przepisami, zbiornik musi przejść test szczelności w ciągu 24 godzin. W tym celu rurociągi są zatkane, a system jest wypełniony wodą.

  Układanie betonu.

  Ceglane budynki

  • Złożenie włazu z cegły nie różni się zbytnio od rozmieszczenia konstrukcji żelbetowych. Instrukcje dotyczące rozmieszczenia podstawy są prawie takie same, ale preferuje się tutaj bardziej masywny fundament, chociaż użycie monolitycznej płyty również nie będzie błędem.

  Ważne: jeśli wyłożysz cegielny szambo, wówczas układanie odbywa się na fundamencie z taśmą.

  Półmetrowy filtr wielowarstwowy składający się z innej frakcji piasku, żwiru i gruzu zostanie wlany do wnętrza konstrukcji.

  Aby uzyskać lepsze filtrowanie, możesz dodać warstwę shungite.

  • Ściany zbiornika z cegły są wykonane z minimalnej grubości 250 mm, to jest 1 cegła. Jeśli zrobisz szambo z poprzeczną przegrodą membranową, wówczas zostanie on złożony razem ze ścianami. Murowanie wykonuje się naprzemiennie z rzędów butan i łyżek.

  Cegła dobrze z hydroizolacją.

  Konstrukcje z tworzyw sztucznych

  • Obecnie plastikowe hale przeżywają wzrost popularności. Mają wystarczająco długą żywotność - do 50 lat. Tworzywo sztuczne jest materiałem całkowicie przyjaznym dla środowiska. Najważniejsze jest to, że same produkty są lekkie. Do ich instalacji nie wymaga specjalnego wyposażenia. Jeśli chcesz, wszystko można zrobić sam.
  • Jedyną wadą jest cena. Chociaż naszym zdaniem, przy rozsądnym podejściu, tę wadę można zminimalizować. Więc jeśli kupisz wszystkie elementy systemu osobno, koszt zostanie znacznie zmniejszony. Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę koszt wynajmu specjalnego sprzętu i robocizny, koszty są prawie równe.
  • Jeśli mówimy o zasadach instalacji, plastikowe studzienki wymagają tylko ułożenia żelbetowej podstawy i żelbetowej tacy. Instrukcja jest taka sama jak w przypadku poprzednich opcji. Wyroby z tworzyw sztucznych nie wymagają izolacji ani izolacji, co również oznacza oszczędności. Złącza są uszczelnione gumowymi uszczelkami.

  Konstrukcja z tworzywa sztucznego.

  Film w tym artykule pokazuje zasadę montażu produktów z tworzyw sztucznych.

  Wniosek

  Instalacja pierścieni betonowych.

  Analizując powyższe, należy zauważyć, że jeśli zajmujesz się aranżacją systemu zbiorczego, a także robisz to równolegle z budową domu, bardziej opłaca się budować z betonu lub cegły. Ale na małych objętościach jest tańszy, szybszy i bardziej niezawodny w użyciu właz z tworzywa sztucznego.

  Inspekcja - typy i cechy instalacji

  System kanalizacyjny składa się z zestawu elementów, które łącznie zapewniają płynne działanie sieci jako całości. Właz jest w tym przypadku główną konstrukcją, wykonującą nie tylko sprawdzenie funkcjonowania, ale także terminowe czyszczenie kanalizacji. Można zatem powiedzieć, że odwierty obserwacyjne są centralnym ogniwem zewnętrznego systemu kanalizacyjnego.

  Treść

  Rodzaje włazów ↑

  W zależności od miejsca przeznaczenia zwykle rozróżnia się następujące typy studni:

  • liniowy, zainstalowany na prostych odcinkach całego systemu kanalizacyjnego w odległości, która zależy od średnicy rur;
  • czopy obrotowe znajdują się w miejscach, w których linia zmienia kierunek, tj. zakrętach. Tego typu studnie różnią się od liniowej konfiguracji tacki, mającej postać w postaci obrysu gładkiej krzywizny o najmniejszym promieniu krzywizny, który jest równy trzem średnicom rur. Kąt obrotu nie powinien przekraczać 90 stopni.
  • węzły są rozmieszczone w punktach połączenia kilku linii kanalizacyjnych. Mają jednostkę tacową łączącą nie więcej niż jeden wylot i trzy rury zasilające. Studnie węzłowe w dużych sieciach kolektorowych nazywane są komorami łączącymi;
  • Kontrole są przeprowadzane w częściach fabryki, wewnątrz bloku lub w sieci stoczni do sieci ulicznej i znajdują się poza czerwoną linią placu budowy - od strony domów. Odwierty typu kontrolnego są niezbędne do sterowania pracą systemu kanalizacyjnego dodawanych obiektów;
  • studnie płuczące są potrzebne do płukania systemu w obszarach pierwotnych (początkowych), gdzie możliwe jest opadanie z powodu niskich prędkości;
  • studnie zrzutowe znajdują się w strefach, w których wysokość tacki rur odprowadzających i zasilających jest różna;
  • Specjalne studnie o powiększonych wymiarach szyi i klapy są montowane na kolektorach o średnicy 600 mm w odległości większej niż 50 m od siebie.

  Jak wygląda obserwacja źródła wody

  Cechy konstrukcyjne ↑

  Niezależnie od standardowego wyposażenia właz odwadniający składa się z podstawy, tacki, komory roboczej, szyjki i włazu.

  Studnie mogą być wykonane z różnych materiałów: cegieł, żelbetowych bloków, gruzu.

  Na schemacie (planie) włazy są okrągłe, prostokątne i wielokątne. Podstawa składa się z płyty żelbetowej, która jest umieszczona na gruzach. Główną częścią technologiczną jest taca, która jest wykonana z monolitycznego betonu (M 200) za pomocą szablonów - szalunku, a następnie tarcia powierzchni żelazem lub cementowania.

  Rurociąg przechodzi do części tacy, przez którą przepływa ściek. W liniowych studzienkach część tacki jest prosta, a dolna powierzchnia jest pionowa. Wysokość tacy - nie mniejsza niż średnica większej rury. Nasady (półki) są uformowane po obu stronach tacki, które należy odchylić o 0,02 od strony tacki. Półki pełnią funkcję platform, na których umieszcza się pracowników podczas działań operacyjnych.

  Komora robocza powinna mieć następujące wymiary: wysokość 1800 mm, a średnica zależy od średnicy rur. Tak więc, gdy d 600 mm - 1000 mm; z d 800-1000 mm - 1500 mm; w d 1200-2000 mm.

  Standardowe ząbki - 700 mm. Przy średnicy rury 600 mm gardziel powinna być zainstalowana w taki sposób, aby pozwalała na wnikanie urządzeń czyszczących (cylindrów i kulek).

  Usta i komory robocze są wyposażone w zamontowane drabiny lub wsporniki do opadania.

  Przejście do szyi jest możliwe za pomocą stożkowej części lub zbrojonego bloku betonowego podłogi.

  Na poziomie ziemi szyjki kończą się klapą, która może być lekka lub ciężka.

  Montaż luk o poprawionej nawierzchni drogowej odbywa się w odległości 70 mm od powierzchni ziemi - w strefie zielonej; w niezabudowanym obszarze - 200 mm nad ziemią.

  Jeśli odwiert znajduje się na obszarze niepokrytym, wówczas wokół klapy należy zbudować ślepy obszar, aby odprowadzić wodę.

  Normy w produkcji luków ↑

  Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że właz nie jest tak ważnym elementem włazu, ale tak naprawdę nie jest. Dowodem są standardy, których należy przestrzegać przy ich produkcji. Głównym materiałem jest żeliwo (GOST 3634-61). Wnęki żeliwne składają się z korpusu z jedną pokrywą do instalacji na szyjce o średnicy 700 mm iz otworem na przejście o średnicy 620 mm. Ciężkie włazy układane są na jezdni i mają masę 134 kg, a lekkie, które są układane głównie na chodnikach, ważą nie więcej niż 80 kg.

  Oprócz żeliwa do produkcji wykorzystywane są materiały polimerowe, które wyróżniają się wytrzymałością, lekkością, trwałością i bezpieczeństwem środowiskowym.

  W klapach polimerowych w produkcji dodanych specjalnych wypełniaczy, które uniemożliwiają proces recyklingu. Właśnie dlatego takie włazy nie są interesujące dla odbiorców surowców wtórnych.

  Odstępy między lukami inspekcyjnymi ↑

  Kiedy urządzenie powinno wziąć pod uwagę, że odległość między włazami typu liniowego zależy od średnicy rury. Wygląda to tak:

  d = 150 mm - 35 metrów;

  d = 200 mm - 50 metrów;

  d = 500 mm - 75 metrów;

  d = 700-900 mm - 100 metrów;

  d = 1000-1400 mm - 150 metrów;

  d = 1500-2000 mm - 200 metrów;

  d> 2000 - 300 metrów.

  Wały kontrolne są głównym elementem systemu kanalizacyjnego, który nie tylko zapewnia niezakłóconą inspekcję i obserwację działania rurociągów miejskich, ale także stwarza warunki do realizacji ważnych działań operacyjnych. Zauważono, że proces budowy włazów jest kosztownym przedsięwzięciem, ponieważ wymaga, oprócz czasu i wysiłku, użycia dużych blokowych masywnych konstrukcji i specjalistycznego sprzętu.

  Procedura instalacji włazów ↑

  Pierścień z betonu dobrze ↑

  1. Określ położenie włazu i przygotuj go do robót ziemnych - oczyszczamy teren, w razie potrzeby zastanawiamy się nad wejściem do urządzenia.
  2. Przygotowujemy kopalnię według gotowych obliczeń.
  3. Zapewniamy wodoodporność. Aby to zrobić, wylewamy żwir i gruz na dno wykopanego dołu, wypełniamy warstwę bitumu od góry.
  4. W przypadku włazu żelbetowego dno jest wypełnione betonem (taca jest wykonana ze zbrojenia). Gdy beton wyschnie (zajmie to około dwóch tygodni), można zainstalować pierścienie.
  5. Zamknij stawy i przerwy.
  6. Izolacja rur z włazem jest izolowana. Do tej odpowiedniej bitumicznej lub betonowej zaprawy.
  7. Testujemy studnię - czasowo napełnijmy ją wodą i wytrzymajmy co najmniej jeden dzień.
  8. Wypełniamy studnię na zewnątrz ziemią, mocno ubijając ziemię.
  9. Na szyję wykonujemy betonowy obszar ślepy o szerokości około 1,5 metra.

  Wideo: Instalacja włazu z tworzywa sztucznego ↑

  Wideo: właz z rurki z tworzywa sztucznego ↑

  Wideo: zalety studni plastikowych ↑

  Zalety progresywnych włazów plastikowych zostaną wprowadzone dzięki klipowi wideo:

  Wpust ściekowy do ścieków

  Odprowadzanie gleb jest niezbędnym elementem inżynierskiego systemu łączności w sektorze prywatnym. Zwłaszcza w obszarze, w którym wody podziemne mają negatywny wpływ na budynki i stan gleby jako całości. Dzięki specjalnym zbiornikom inspekcyjnym system odwadniający działa prawidłowo i podlega wystarczającej kontroli na wszystkich poziomach eksploatacji. Dodatkowo, każdy drenaż inspekcyjny umożliwia monitorowanie całego systemu odprowadzania wody z terenu.

  Dreny odwadniające - niezbędny element każdego systemu kanalizacyjnego

  Najważniejsze jest takie systemy odprowadzania wody w obszarach, w których wody podziemne znajdują się zbyt blisko powierzchni gleby. W wyniku tego zbiornika własność prywatna może być przedmiotem takich problemów:

  • Wodne zalanie terenu w wyniku dużej ilości wilgoci;
  • Zamrażanie gleby w zimie z powodu gromadzenia się wody;
  • Rush fundament budynków na stronie;
  • Gnicie warzyw i owoców.

  Dlatego tak ważne są w tym przypadku studnie odwadniające i dobrze funkcjonujący system odwadniający.

  Zasada odwadniania i budowa wewnętrzna studni

  Wzdłuż całego obwodu miejsca, specjalne dreny (rury) zakradają się na poziomie wód gruntowych. Cała komunikacja jest wzajemnie powiązana dzięki specjalnym udogodnieniom. Nazywane są włazami. Średnica struktur pozwala swobodnie kontrolować i, jeśli to konieczne, rozwiązywać problemy w pracy systemu komunikacyjnego.

  Każdy właz to wgłębienie o gęstych ścianach, dnie, tacy i włazie. Za pomocą specjalnych rur woda z gleby wchodzi do studni, a następnie jest odprowadzana poza teren zakładu. Średnica konstrukcji i jej kreska zależą od rodzaju i przeznaczenia zbiornika.

  Eksperci wyróżniają kilka typów włazów:

  Inspekcja dla kontroli systemu i czyszczenia

  • Audyt. Urządzenie studni kanalizacyjnej tego typu pozwala na sprawdzenie systemu komunikacji. Najczęściej zbiornik rewizyjny (widokowy) jest instalowany na złączach rurowych, gdy system odwadniający jest obracany. Dlatego nazywany jest także zwrotem. Średnica studni i włazu w tym przypadku może wynosić od 345 mm do 2000 mm. Większa instalacja w tych częściach podziemnego zaopatrzenia w wodę, gdzie zakłada się, że istnieje możliwość zapchania systemu i konieczność jego oczyszczenia. Ponadto, obrotowy zbiornik jest instalowany przez jeden obrót komunikacji, bez żadnych problemów. Jest to gwarancja niezawodnego działania całego systemu inżynierskiego.
  • Studnie obserwacyjne absorpcji. Ten typ konstrukcji jest najczęściej stosowany w przypadku, gdy nie jest możliwe doprowadzenie wód gruntowych do pobliskiego centralnego systemu zaopatrzenia w wodę. Instalacja wału absorpcyjnego pozwala na usunięcie powierzchniowej wody gruntowej na niższy poziom w stosunku do jej przepływu. Zazwyczaj średnica takiego zbiornika osiąga 1,5 m, a jego głębokość wynosi 2-2,5 m. Montaż takiego włazu dotyczy piaszczystych i piaszczystych piaszczystych gleb.
  Wchłanianie dobrze odprowadza ścieki do ziemi
  • Właz wlotu wody. Urządzenie studni kanalizacyjnej tego typu pozwala zebrać wszystkie wody gruntowe w jednym punkcie i skierować je do pobliskiego zbiornika dzięki uruchomionej pompie (przy okazji, ta sama woda może być również wykorzystana do podlewania roślin na miejscu). Instalacja poboru wody najczęściej odbywa się w najniższym punkcie obiektu i ma znaczenie, jeśli gleba jest gliniasta i nie jest możliwe usunięcie wody do centralnego systemu zaopatrzenia w wodę. Jego średnica często osiąga 1,5-2 m.

  Cel studni

  Oprócz typu konstrukcji wewnętrznej zbiorniki odwadniające mogą się różnić w zależności od rodzaju celu:

  • Toczenie struktur;
  • Liniowy, łączący całą linię komunikacji;
  • Miny węzłów (zaprojektowane do instalacji w części systemu, w której podłączonych jest kilka rur kanalizacyjnych).

  Warto wiedzieć, że niezależnie od rodzaju miejsca przeznaczenia i struktury wewnętrznej, każdy właz odpływowy ma w swojej konstrukcji sam wał, solidną tacę, szyjkę, dno i górny właz. W tym samym czasie taca służy do połączenia między sobą rury wychodzącej i wchodzącej. Oznacza to, że konstrukcja zbiornika oznacza, że ​​woda wchodząca do szybu wejdzie na tacę, a następnie do rury wychodzącej. Grubość tacy nie powinna być mniejsza niż średnica wchodzącej rury.

  Warto wiedzieć, że obrotowa studnia ma tacę wykonaną zgodnie z typem gładkiej krzywizny. Pozwala to uniknąć blokad w systemie rurociągów o określonej średnicy. Taca pozwala na równomierne rozprowadzanie strumienia wody.

  Dołki kontrolne: materiał do produkcji i korzyści

  Jeżeli wcześniejsze studnie odwadniające były wyposażone w rury betonowe o różnych średnicach, dziś na pierwszym miejscu jest wysokiej jakości i trwałe tworzywo sztuczne. Ponieważ masywny beton wymaga wiele wysiłku podczas jego instalacji.

  Plastikowe cechy takie zalety:

  • Stosunkowo niewielka waga;
  • Długi okres eksploatacji (ponad 50 lat);
  • Małe koszty pracy przy instalacji studni;
  • Przyjazność dla środowiska;
  • Trwałość i odporność na zmiany temperatury;
  • Odporność na próchnicę i tworzenie się pleśni.

  Jak zainstalować otwory inspekcyjne

  Proces instalacji studni dla ścieków jest dość prosty i składa się z następujących kroków:

  • Przygotowanie terenu do instalacji systemu kolektorów;
  • Kopanie dołów do układania rur wodociągowych i instalowanie studni do ścieków;
  • Jeśli to konieczne, przeprowadzanie systemu hydroizolacji;
  • Instalowanie płyty betonowej na dnie szybu;
  • Tworzenie zbiornika na tacy;
  • Układanie rur kanalizacyjnych i łączenie ich za pomocą łączników studzienek;
  • Zewnętrzne ściany każdej studni są pokryte ziemią z przymusowym podbiciem;
  • Zbiornik jest pokryty włazem.

  Ważne: podczas układania rurociągu należy obserwować nachylenie w kierunku najbliższej studni wzdłuż drogi do miejsca zbierania lub przepływu wody. Nachylenie jest obliczane zgodnie z zasadą 1 cm na 1 m komunikacji.

  Możesz dowiedzieć się więcej o urządzeniu studzienek z powyższego zdjęcia.

  Kopiowanie materiałów jest możliwe tylko ze wskazaniem aktywnego, nie zamkniętego na indeksację łącza do źródła.