Metody spawania kątowego

Rury zgrzewane pod kątem pozwalają zaoszczędzić nie tylko na zakrętach (wiązania narożne), ale również na trójnikach (krzyżach typu T) lub krzyżach. Dlatego każdy doświadczony spawacz lub hydraulik powinien mieć tę technikę. W tym artykule przyjrzymy się typowym sposobom "kątowego" łączenia rur okrągłych i kształtowych, realizowanych za pomocą spawania lub lutowania.

Jakie rury można podłączyć do spawania

W większości przypadków rury stalowe są montowane do spawania. Co więcej, podobny sposób łączenia odcinków rurociągu jest praktykowany w przypadku produkcji zbrojenia ze stali konstrukcyjnej, a także w przypadku produkcji rur ze stopów wysokostopowych. Różne metale wymagają różnych technik spawania i różnych elektrod.

Spawanie rur stalowych pod kątem

Ponadto za pomocą spawania lub lutowania można jeszcze dokować rury miedziane lub aluminiowe. Jednak w tym przypadku potrzebny jest specjalny aparat z łukiem argonu, który wytwarza łuk elektryczny w środowisku gazu obojętnego (argonu). Ale jako elektroda można użyć zwykłego drutu miedzianego lub aluminiowego.

Można również "spawać" rury polimerowe za pomocą techniki zgrzewania termicznego. Technologia ta jest nawet stosowana do produkcji segmentowych łączników montowanych "do spawania" z obszarów wyciętych z rur.

Rodzaje połączeń narożnych

Główny dokument regulacyjny, który reguluje spawania rur pod kątem - GOST 16037-80 - twierdzi, że istnieje osiem sposobów i sektory dokujące wyzwanie (elementy w rutynę) oprócz pięciu rodzajów spawania trójniki (żaby).

Ponadto, sprzężenie kątowe, polegające na łączeniu autostrad, zarówno pod kątem prostym, jak i kątem ostrym lub rozwartym, realizowane jest za pomocą następujących rodzajów połączeń:

Dokowanie megistral pod ostrym kątem

 • Połączenie narożne rur o tej samej średnicy, bez krawędzi skośnych, jednostronne spoiny spawalnicze. Oznaczenie według GOST - U16. W tym przypadku krawędzie rur są szlifowane i dopasowywane do siebie praktycznie bez przerw, a rzut linii interfejsu przypomina trójkąt.
 • Połączenie narożne rury i kształtki (proces lub spawanie), bez przekroju, spoina jednostronna, Oznaczenie GOST - U17, U18. Rzut spawania jest podobny do półkola. Krawędzie są dopasowane do siebie minimalną szczeliną.
 • Połączenie narożne z krawędziami ukośnymi, jednostronny szew, oznaczony kodem У19. Linia godowa jest jak sektor koła. Krawędzie dolnej rury praktycznie nie są obrabiane. Przekrój (fazka) jest usuwany tylko z górnej rury.
 • Połączenia narożne z krawędziami ukośnymi na cylindrycznym zadzioru, wykonywane za pomocą jednostronnego szwu (kod У20). Rzut linii łączącej jest podobny do sektora łukowego, a krawędzie dolnej rury praktycznie nie są przetwarzane.
 • Połączenie narożne z sekcją, na uszczelce jednokierunkowej, z umieszczeniem pierścieniowej tulei wewnątrz rury. Szew jest uszczelniony od zewnątrz i jest oznaczony na rysunkach montażowych jako U21.

Spawanie kwadratowych rur pod kątem odbywa się według tych samych zasad. Ale montaż sektorowy łokcia (kolana) odbywa się trochę inaczej.

W takim przypadku użyj następujących typów spoin:

Rozdzielenie przydziału sektorowego

 • Bez skosu (przekroju) krawędzi, gdy łączące się sektory są połączone końcami lub za pomocą tulei (wyjmowanej wkładki) włożonej od wewnątrz. Jednocześnie nakładany jest jednostronny szew.
 • Z jednostronną krawędzią skosu, zakładając dokładne przetwarzanie końca tylko jednego sektora. Ponadto to złącze może być wyposażone w zdejmowaną uszczelkę i bez niej.
 • Z krawędziami ukosowania, co oznacza względną dokładność kształtu końców rury. W tym przypadku można użyć dwóch rodzajów podszewki - cylindrycznej i pierścieniowej. Ponadto fazowanie tworzące fazę można wycinać zarówno od strony wewnętrznej, jak i od zewnętrznej krawędzi. Oznacza to, że jednostronny szew nakłada się zarówno od strony wewnętrznej, jak i od zewnętrznej strony rury, tworząc połączenia spawane pod kątem ostrym i rozwartym.
 • Z fazą krawędzi po zewnętrznej stronie i wytaczaniem (rozszerzaniem) wewnętrznej powierzchni końca tyłek. Ponadto, według GOST, istnieje sześć opcji dla wewnętrznych krawędzi otworu.

Oczywiście, ta różnorodność wymaga użycia różnych technik i metod spawania: od klasycznego łuku elektrycznego do lutowania gazowego.

Wskazania do stosowania

Spawanie rur gazowych

Spawanie elektryczne, argonowe lub gazowe bez krawędzi skośnych rozpoczyna się od dopasowania końcówek. Maksymalny rozmiar szczeliny między rurami, w tym przypadku - 1,5 milimetra, a minimalną - 0,5 milimetra. Co więcej, technika ta jest stosowana tylko w przypadku rur o grubości ściany od 1 do 6 milimetrów. Sam proces zaczyna się od sczepiania wiązania narożnego za pomocą przerywanych szwów, a następnie prostowania położenia rur i spawania pierścieniowego spoiny od zewnątrz.

Łączenie kątowe z jednostronnym zakończeniem implikuje formowanie sfazowania pod kątem 50 stopni. Obustronna sekcja obejmuje tworzenie dwóch faz, pod kątem 30 stopni. Szczelina między krawędziami w pierwszym przypadku wynosi 1-2 milimetry, aw drugim przypadku 2-5 milimetrów. Oznacza to, że dokładność końcówek może być prawie zaniedbana. Grubość ścianek rur połączonych w ten sposób wynosi od 2 do 20 milimetrów.

Łączenie narożników z krawędziami skośnymi i sekcją polega na łączeniu rur o grubości ścianki od 6 do 60 milimetrów. Szerokość sekcji wynosi od 18 do 48 milimetrów. Oczywiście takie wymiary sugerują specjalną technikę napełniania jeziorka spawalniczego.

Jak prawidłowo spawać rury profilowe - zalecenia specjalistów

Spawanie to metoda łączenia części, która umożliwia stworzenie projektu o najbardziej złożonej konfiguracji - pod dowolnym kątem i nachyleniem.

Rury profilowane są często używane do tworzenia ramy do szklarni, ogrodzeń i innych ogrodzeń, altan itp. Wszystkie metalowe rury są łączone za pomocą spawania różnych typów, przy czym należy wziąć pod uwagę grubość ścian.

Cechy i charakterystyka rur profilowanych

Rury profilowane są wykorzystywane do budowy budynków do różnych celów i wykorzystywane są w produkcji mebli.

Zastosowanie metalu jest uzasadnione kosztami finansowymi, zdolnością produktów do utrzymania kształtu w wysokich temperaturach wody i dość prostą instalacją.

Najczęściej rury profilowane wykonane są z węglowych i niskostopowych gatunków stali. Wytrzymałość i gładkość materiału, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zapewnia wygodną obsługę i trwałość całego systemu.

Przekrój profilu jest prostokątny, kwadratowy, w kształcie wielościanu lub owalu, który zapewnia wysoki margines bezpieczeństwa dla pęknięć i zgięć. Ale właśnie ze względu na charakterystykę przekroju, spawanie kształtowanych rur ma pewne odcienie.

Rodzaje spawania dla połączenia kształtowanych rur

Zarówno metoda spawania jak i cechy przygotowawczego etapu pracy zależą od grubości ściany:

 1. W przypadku rur o grubości ścianki 4 mm i więcej końce produktów są obrabiane za pomocą ściągacza do płaszczyzn - pod kątem od 25 do 50 stopni. Umożliwi to w przyszłości stworzenie kilku warstw spawania, co zapewni niezawodność i trwałość szwu.
 2. Cienkie probówki są gotowane z jednym szwem. Aby było to idealne, zaleca się twardą naprawę produktu. Zaciski są usuwane dopiero po całkowitym schłodzeniu szwu.
 3. Przy dużej średnicy i grubości sekcje chwyta się najpierw wzdłuż linii jezdnej i dopiero wtedy wykonuje się główne zgrzewanie.
 4. Szybkość pracy powinna odpowiadać stopieniu metalu bez jego rozprzestrzeniania się.

Zwróć uwagę! Podczas pracy ważne jest, aby żużel i krople nie wpadły do ​​otworu. Ciekły metal może dostać się do wewnętrznej części rury, co zmniejszy jego pojemność, zgromadzi się płytka nazębna, co nieuchronnie doprowadzi do korozji.

Do spawania rur profilowych stosowane są następujące rodzaje prac spawalniczych:

 • zgrzewanie oporowe;
 • łuk elektryczny;
 • gaz

Spawanie łukiem elektrycznym

Specyfika tego rodzaju prac spawalniczych polega na tym, że umożliwia on łączenie rur nawet w trudno dostępnych miejscach. Wykonuje się ją za pomocą spawarki i elektrod.

Podczas palenia element zaczyna się topić, topić i otaczać cięcia stawów.

 1. Po zetknięciu się z elektrodą z powierzchnią, jak tylko pojawi się łuk, narzędzie jest szybko przekierowywane o kilka milimetrów powyżej cięcia.
 2. Ruch był płynny wzdłuż linii kontaktu, bez przerw, tak że metal miał czas się stopić, ale nie ściekał.
 3. Zgodnie z technologią, zapewnione jest stałe spalanie, przerwy są dozwolone tylko przy zmianie elektrody.
 4. W punkcie końcowym łuk utrzymuje się przez kilka sekund, aby wyeliminować pęknięcia lub rozwarstwienia.

W przypadku gospodarstwa domowego, to znaczy mającego małe możliwości, elektryczne spawarki, wystarczy połączenie z okablowaniem jednofazowym.

Transformator spawalniczy jest w stanie przekształcić prąd zmienny z sieci domowej na prąd stały, który jest niezbędny do spawania. Jednakże sprzęt nie jest w stanie utrzymać stałości ani stabilności łuku, dlatego często kupuje się prostownik.

Dla początkujących najwygodniej jest wykonywać spawanie łukowe za pomocą inwertera, ponieważ w tym przypadku zapewniona jest zmiana trybu impulsowego, co zapobiega przywieraniu elektrody, zapewnia to stałe natężenie, które stabilizuje długość łuku elektrycznego.

Spawanie łukowe umożliwia łączenie rur na różne sposoby: zakładki, tyłek pod kątem, z przegubem krzyżakowym. Jakość połączenia zależy wyłącznie od wyboru elektrody.

Wybór elektrody

W przypadku kształtowanych rurek stosuje się elektrody, które mają właściwości, które odpowiadają metalom lub stopom, a także grubość produktów. Wytrzymałość i jakość spoiny zależy od poprawnie dobranych parametrów.

Istnieją dwa główne rodzaje elektrod: topliwe i nie topiące się, do których są one dodatkowo stosowane z dodatkami z drutu cynowego lub mosiężnego z dodatkiem fosforanów.

Średnicę elektrody wybiera się zawsze zgodnie z grubością ścianek rur i ich średnicą.

Elektroda musi być zawsze mniejsza lub równa grubości profilu:

 • Średnica materiału eksploatacyjnego 1,5 mm jest odpowiednia dla produktów o grubości do 2 mm;
 • 2 mm - dla rur o grubości od 2 do 3 mm;
 • 4 mm - dla grubości ściany od 4 do 6 mm.

To ważne! Przy wysokich wartościach prądu łuk pojawia się przy bliskich odległościach elektrody od powierzchni. Bez umiejętności określania długości łuku i niezbędnych umiejętności, możesz łatwo spalić cienki metal.

Spawanie gazowe

Jest stosowany w przypadkach, gdy nie ma możliwości podłączenia sprzętu spawalniczego do prądu. Metoda jest rozsądnie uważana za kosztowną: konieczne jest zakupienie butli z acetylenem i tlenem. Wymagane jest również doświadczenie zawodowe.

Spawanie gazowe nadaje się do łączenia rur o średnich lub grubych ścianach. Cienkie produkty nie mogą być przetwarzane - topione, deformujące metal, szew nie działa bez szczelin.

Do pracy konieczne jest posiadanie:

 • cylinder z acetylenem (butanem lub propanem) i tlenem;
 • skrzynia biegów,
 • palnik gazowy i zestaw końcówek do niego;
 • dodatki;
 • topnik w proszku;
 • węże o wymaganej długości do doprowadzania gazu do miejsca spawania.

Przed spawaniem przygotowane sekcje są pokryte topnikiem. Połączenie wykonuje się za pomocą drutu spawalniczego. Zaleca się łączenie rur cienkościennych zgodnie z technologią od prawej do lewej, z wprowadzeniem dodatku po płomieniu palnika. Na więcej niż 5 mm - od lewej do prawej, a materiał wypełniający kładzie się przed palnikiem.

Po zakończeniu pracy i schładzaniu szwów są one czyszczone i powlekane związkiem antykorozyjnym.

Spawanie oporowe

Metoda zgrzewania oporowego wymaga użycia specjalnego sprzętu. W procesie łączenia rur prąd elektryczny jest przenoszony przez ciśnienie elektrod na metalowej powierzchni, w wyniku czego metal jest odkształcany i powstaje bardzo silne połączenie. Spawanie takie jest wykonywane w celu połączenia struktur obiektów przemysłowych.

Zalecenia dotyczące wykonania spawania rur profilowanych

Eksperci zalecają przestrzeganie zasad podczas wykonywania prac spawalniczych podczas instalowania konstrukcji wykonanych z kształtowanych rur w celu uzyskania lepszych połączeń:

 • Cięcie metalu najlepiej wykonywać za pomocą piły zaprojektowanej specjalnie do tego celu, aby cięcie było bez rowków i występów. Wszystkie krzywizny przed spawaniem powinny być wyrównane.
 • Metal nie powinien być pokryty kamieniem ani rdzą. Powierzchnia musi być czysta i gładka. Prace wykonuje się za pomocą szlifierki lub szczotek do metalu.
 • Przed montażem poszczególnych elementów zaleca się ułożenie całej konstrukcji i sprawdzenie wszystkich głównych i pomocniczych części pod względem zgodności i wymiarów.
 • Po zakończeniu prac spawalniczych przy użyciu elementów złącznych szwy pozostawia się do ochłodzenia, a dopiero potem usuwa się je z mocowania.

Jak ugotować cienkie rury?

Lepiej jest gotować cienkie rury za jednym szwem, ale dla większości fanów nie jest to zaletą. Początkujący preferują najpierw wykonać spawanie punktowe i dopiero wtedy przystąpić do formowania szwu.

Tylko falownik o ustalonej sile prądu nieprzekraczającej 60 A może zapewnić w ten sposób komfortową i wysokiej jakości pracę.

Zwróć uwagę! W przypadku cienkich rur o grubości mniejszej niż 2 mm stosuje się elektrody o przekroju od 1,5 do 2 mm i klasie ANO-21 lub MP-3C.

Jak podłączyć rurę profilową pod kątem prostym

Przede wszystkim rury muszą być odpowiednio przycięte, a cięcia przygotowane do działania. Aby zapewnić niezawodność, wszystkie elementy konstrukcyjne są zamocowane tak, aby pod własnym ciężarem rur nie było przemieszczenia. Kąty, chusty lub kwadraty magnetyczne są używane jako urządzenia pomocnicze do ustalenia dokładności.

Samo spawanie przeprowadza się w dwóch etapach. Najpierw wykonuje się połączenie przeciągu, sprawdzane są niezbędne wartości liniowe, położenie elementu pionowego. Po schłodzeniu przeprowadzić projekt spoiny wykończeniowej.

Jakie rodzaje elektrod do gotowania rurki o profilu 2 mm, profesjonalna porada

Rury profilowane o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o ściance 2 mm cieszą się dużym popytem wśród ludności, w swoim codziennym życiu wykorzystują różnego rodzaju konstrukcje budowlane (altanki, wyloty), organizują ogrodzenia, tworzą ramy do zadaszeń i baldachimów. Główną metodą ich połączenia jest spawanie łukiem elektrycznym, a jeśli właściciel domu nabył spawarkę i nie ma doświadczenia w wykonywaniu prac spawalniczych, natychmiast pojawi się pytanie - jakie elektrody zgrzeją rurę profilowaną o średnicy 2 mm.

Oprócz doboru odpowiednich elektrod, jakość spawania kształtowanych rurek zależy w dużej mierze od przestrzegania technologii, wyboru właściwych trybów działania aparatu, znajomości podstawowych technik i metod, które ułatwiają wytwarzanie spawania elektrycznego przez początkującego.

Ryc.1 Zastosowanie konstrukcji z wyrobów walcowanych

Co to jest rurka profilowa

Rura profilowana jest walcowana kwadratowo lub prostokątnie o grubości ścianki od 0,8 do 14 mm, szerokość jej powierzchni waha się od 10 do 140 mm, długość może sięgać 14 m.

Typowym materiałem do jego produkcji są stopnie stali konstrukcyjnej St2, St4, St10, St45, na rynku istnieje profil ze stali nierdzewnej.

Przemysł wytwarza profil kwadratowy i prostokątny walcowany na gorąco i odkształcany na zimno, produkty mogą być bez szwu (wykonane z formowanych na gorąco i odkształcanych na zimno rur okrągłych przez formowanie) lub mieć spawany elektrycznie szew, gdy jest wytwarzany z blachy.

Zastosowanie ukształtowanych rur w gospodarstwie domowym ma następujące zalety:

 • Ze względu na kątowe żebra usztywniające rury mają wysoką wytrzymałość mechaniczną przy niskim zużyciu metalu.
 • Prostokątny lub kwadratowy kształt ułatwia transport i przechowywanie rurociągów, zajmując mniej miejsca niż okrągłe pręty.
 • Prostokątny przekrój, w przeciwieństwie do okrągłej stali, daje przewagę ukształtowanym rurom, gdy są stosowane jako ramy, na których zamocowane są różne części.
 • Zastosowanie jako materiał do produkcji stali konstrukcyjnych o niskiej zawartości węgla ułatwia ich spawanie dowolną metodą.

Ryc.2 Wygląd produktów profilowych

 • Kolejną zaletą stali o niskiej zawartości węgla jest niska twardość i wysoka ciągliwość (w porównaniu do stali wysokowęglowej i stopowej) - umożliwia to cięcie, przetwarzanie i deformowanie materiału narzędziami ręcznymi i elektrycznymi z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych o budżecie.
 • Zgodnie z normą (GOST 8639-82), przemysł wytwarza rurę profilowaną o grubości ścianki 2 mm. o wielkości zewnętrznej powierzchni od 20 do 60 mm. - sprawia, że ​​jego waga jest wygodna do pracy i niezależnej instalacji trójwymiarowych konstrukcji przez jedną osobę.
 • Spawanie rur profilowych jest najwygodniejsze ze wszystkich typów - mają one tę samą przekrój i grubość na całej długości, gładką i równą powierzchnię.

Metody zgrzewania rury profilowanej

Do spawania profili metalowych w codziennym życiu można zastosować kilka metod różniących się kosztem. W produkcji spawanej pojawiają się następujące trudności:

 • Podczas podgrzewania oddzielnego odcinka krawędzi spawane półfabrykaty zmieniają swoje położenie.
 • Na końcu połączenia w narożach pojawiają się punkty wysokiego napięcia.
 • Kiedy niedoświadczony spawacz zgrzewa cienkościenny profil, często się przepala.

Ryc. 3 Aparaty do zgrzewania oporowego

Spawanie oporowe

Spawanie stykowe nazywa się połączeniem pod ciśnieniem dwóch części metalowych, podgrzanych do wysokiej temperatury przez prąd elektryczny. Istnieją następujące jej odmiany, stosowane głównie w produkcji przemysłowej:

 • Dokładne. Z nazwy jasno wynika, że ​​połączenie części metalowych występuje w poszczególnych punktach.
 • Złącze doczołowe W tym sposobie końce produktów są ogrzewane przez prąd elektryczny, po czym są dociskane do siebie pod naciskiem. W wyniku dyfuzji dochodzi do wzajemnego przenikania metali do struktury części - prowadzi to do powstania silnego złącza doczołowego. W innych rodzajach spawania doczołowego, błyskanie końców występuje, gdy części są połączone, lub okresowo dotykają, aby osiągnąć ustawioną temperaturę topnienia, a następnie wytrącają się.
 • Ulga. W tym przypadku spawanie odbywa się w punktach za pomocą wstępnie ukształtowanych występów.
 • Szew. W tym sposobie elektroda w postaci dysku jest nawijana na powierzchnię sprasowanych kęsów i ogrzewa je do temperatury topnienia, po czym są one mocno połączone ze względu na wzajemną dyfuzję.
 • Kontakt z łukiem. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów zgrzewania oporowego, szeroko stosowany w przemyśle, serwisie naprawczym i małej produkcji. W tej metodzie części są spawane poprzez podgrzewanie ich powierzchni za pomocą łuku elektrycznego, proces ogrzewania zajmuje dziesiąte sekundy.

Ryc. 4 Spawanie gazoszczelne - schemat

Spawanie gazowe

Istotą zgrzewania gazowego jest podgrzanie powierzchni łączonych części i wprowadzenie pręta wypełniacza w strefę łączenia, która po stopieniu wypełnia lukę między krawędziami. Palniki gazowe są niezbędne przy podłączaniu rur miedzianych poprzez lutowanie w urządzeniach chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, wygodnie jest ich używać do cięcia metalu.

Przy tej metodzie pracy należy używać sprzętu ochronnego w postaci specjalnych okularów, rękawic spawalniczych lub legginsów, do spawania gazowego stosuje się następujący sprzęt:

 • Butle gazowe. Płomień powstaje przez dostarczenie do palnika propanu, butanu, wodoru lub acetylenu, a dodatkowo dostarcza się tlenu w celu zwiększenia temperatury spalania. Typowa standardowa butelka ma objętość około 40 litrów.
 • Skrzynie biegów. Urządzenia są niezbędne do regulacji ciśnienia i odpowiednio natężenia przepływu gazu, są instalowane na butlach z acetylenem i tlenem.
 • Manometry. Urządzenie służy do sterowania i ustawiania ciśnienia roboczego w liniach z acetylenem i tlenem.
 • Palnik Jest wybierany biorąc pod uwagę stosunek palnego gazu i tlenu, może mieć różne wymienne dysze w postaci dysz.
 • Filler Rods Główny wymóg - zgodność z kompozycją spawanego materiału.
 • Węże do zasilania gazem. Gumowe węże są zwykle używane do pracy pod ciśnieniem co najmniej 6 barów (kategoria 1) do dostarczania acetylenu i węża gumowego przeznaczonego do ciśnień do 20 barów (kategoria 3) do dostarczania tlenu.

Ryc. 5 Spawanie metali gazem

Spawanie gazowe należy wykonać w następującej kolejności:

 1. Przed spawaniem metal jest przygotowywany przez oczyszczanie jego powierzchni ze śladów rdzy za pomocą papieru ściernego lub metalowej szczotki. Gdy złącze stykowe kończy przycinaną szlifierkę, czasami usuwa fazę pod kątem 45 stopni.
 2. Zawór butli z acetylenem otwiera się, ciśnienie robocze 2 bary ustawia się za pomocą przekładni. podobnie wchodzi w reduktor tlenu, odsłaniający ciśnienie gazu o wartości 5 barów.
 3. Zawór acetylenowy zostaje otwarty, a palnik zostaje zapalony, po czym następuje włączenie tlenu i regulacja płomienia, dzięki czemu wyraźnie odróżniają się trzy komponenty - rdzeń, strefa redukcyjna i palnik.
 4. Aby utworzyć jeziorko spawalnicze, palnik znajduje się pod kątem 90 stopni względem metalowej powierzchni w odległości rdzenia 1-3 mm. od szwu, po pojawieniu się żółtego blasku, pręt może być doprowadzony do spawanej strefy.
 5. Spawanie gazowe odbywa się poprzez odchylenie palnika o 30 stopni w stosunku do płaszczyzny profilu, a pręt wypełniacza jest podawany od góry, czekając na jego stopienie. Spawanie można wykonywać kroplami lub w sposób ciągły, wykonując ruch oscylacyjny za pomocą sierpa i przesuwając pręt wzdłuż spoiny.
 6. Po zakończeniu pracy zawory acetylenowe i tlenowe na palniku są zamknięte iw tej samej kolejności zamykają cylindry, odkręcają śrubę regulacyjną na skrzyniach biegów, a następnie spuszczają gaz z węży, ponownie otwierając zawory na palniku.

Ryc. 6 Technologia spawania kształtowanych łukowych rur elektrycznych

Spawanie łukiem elektrycznym

Ręczne spawanie łukowe jest szeroko stosowane we wszystkich sektorach gospodarki narodowej oraz w codziennym życiu w celu łączenia elementów konstrukcji metalowych. Jego wyróżniające właściwości w porównaniu z innymi rodzajami połączeń spawanych to:

 • Stosunkowo niski koszt spawarki i materiałów eksploatacyjnych, którymi są elektrody.
 • Produkcja wysokiej jakości połączeń spawanych zwykłych gatunków metali, w tym stopów ze stali nierdzewnej.
 • Możliwość wykonywania prac spawanych w wielu trudnodostępnych miejscach - przyczynia się to do małej wagi i łatwości podłączenia sprzętu do energii elektrycznej.

Ze względu na powyższe zalety metoda ta jest stosowana jako główna odmiana zgrzewania profilu metalowego o grubości 2 mm. własnymi rękami w życiu codziennym.

Ryc. 7 Spawanie cienkościennej rury - rodzaj szwów

Praca z wykorzystaniem spawania łukiem elektrycznym składa się z następujących kroków:

 1. Przygotuj końce rur do spawania, ponieważ są one oczyszczane z rdzy, po czym kęsy są ustawiane w wymaganej odległości, aby wypełnić spoinę metalem ze stopionej elektrody, często za pomocą specjalnych narzędzi do tego.
 2. Włącz spawarkę, odsłaniając wymagany prąd przez wbudowany wskaźnik, umieść elektrodę w uchwycie podłączonym do spawarki, zamocuj drugi koniec do rury.
 3. Ustal położenie części do spawania względem siebie za pomocą zgrzewania punktowego (splotów), po czym spawanie elektryczne wykonuje się przy użyciu odzieży ochronnej, maski i rękawic spawacza.
 4. Pod koniec pracy zrzucają skalę i czyszczą szew metalową szczotką.

Półautomatyczne spawanie metalicznego gazu obojętnego (MIG)

Dzięki nowoczesnym technologiom stało się możliwe w warunkach domowych odpowiednie spawanie profili w najprostszy sposób, niewymagające dużego doświadczenia i wieloletniego szkolenia w zakresie specjalizacji spawacza.

Ryc. 8 Zasada działania MIG

Półautomatyczne spawanie w gazie obojętnym (MIG) jest ewolucyjnym krokiem w rozwoju konwencjonalnych metod łuku elektrycznego, w porównaniu z którymi ma następujące zalety:

 • Zamiast elektrody, specjalny przewód o średnicy od 0,6 do 1,2 mm jest automatycznie podawany do palnika spawalniczego przez palnik i nawijany na rolki - automatyzuje to proces i skraca czas wymiany elektrod.
 • Wraz z drutem gaz obojętny (zwykle mieszanina dwutlenku węgla i argonu) jest podawany do palnika przez wąż spawalniczy - zapobiega to tworzeniu się żużla i poprawia jakość spoiny.

Dzięki tej technologii półautomatyczne spawanie ma następujące zalety w stosunku do maszyn łukowych:

 • Umożliwia spawanie cienkich przedmiotów o grubości 0,5 mm.
 • Spawa stal, stal nierdzewną, żeliwo, aluminium i metale nieżelazne.
 • Podczas pracy nie ma żużla i praktycznie nie ma dymu - jest mniej szkodliwy dla zdrowia, poprawia jakość szwu w porównaniu do łuków elektrycznych.

Wady MIG obejmują nieporęczność (wymagany jest masywny butla z gazem i system podawania drutu do palnika) oraz niemożność pracy w silnym wietrze, który wieje gaz ze strefy spawania.

Ryc. 9 Spawanie cienkościennych rur profilowanych w gazie obojętnym

Jakie rodzaje elektrod do gotowania rurki profilowej 2 mm.

Przy wyborze elektrod do spawania elektrycznego kieruje się grubością półfabrykatów bezpośrednio związanych z ich średnicą.

Niezbędne dane można uzyskać z tabel na opakowaniu lub samemu określić wymiary, biorąc pod uwagę, że średnica elektrody z grubsza odpowiada grubości ściany o wartości mniejszej niż 4 mm.

Wybór trybu spawania i rodzaju elektrod

Prąd przepływający przez elektrody jest bezpośrednio związany z ich średnicą, jego wartość jest zwykle wskazana na opakowaniu. Dodatkowo jego wartość można ustawić z tabel lub w przybliżeniu określić na podstawie obliczeń, w oparciu o fakt, że 1 mm. grubość elektrody wymaga prądu 30 amperów.

Istnieją cztery główne typy elektrod w zależności od materiału powłoki:

 • Kwaśny (A). Charakteryzuje się wysoką zawartością żelaza i manganu, metalowa elektroda przechodzi do szwu w postaci małych kropelek z utworzeniem ciekłej kąpieli, podczas zestalania się żużel jest łatwo rozdzielany. Podczas pracy, zbyt wysoka temperatura łuku prowadzi do podcięć, szew jest bardzo podatny na pęknięcia - ogranicza to użycie tego typu.
 • Celuloza (C). Oprócz celulozy składają się one z rud żelazomanganu i talku, które całkowicie spalają się po ogrzaniu, tworząc gaz ochronny, podczas gdy szew nie jest pokryty żużlem. Elektroda wchodzi do szwu ze średnimi i dużymi kroplami, tworząc grubą, nierówną strukturę z licznymi rozpryskami.

Ryc. 10 Wygląd łukowego urządzenia elektrycznego i elektrody

 • Rutile (P). Powłoka składa się głównie z ditlenku tytanu lub ilmenitu, metal elektrody przechodzi do jeziorka spawalniczego ze średnimi i małymi kropelkami z niewielką ilością odprysków i tworzeniem gładkiej spoiny o wysokiej jakości. Powłoka żużlowa ma porowatą strukturę i jest łatwo oddzielana od szwu.

Elektrody rutylowe o dużej zawartości dwutlenku tytanu są bardzo łatwe do zapalenia podczas pracy - pozwala to na spawanie z przerwą bez usuwania żużla ze spawanego szwu.

 • Major (b). Powłoka zawiera ogniotrwałe tlenki wapnia i magnezu z dodatkiem fluorytu, co komplikuje spawanie prądem przemiennym. Szew jest nieco gorszy niż rutylowe elektrody, ale ma najlepsze cechy fizyczne pod względem gęstości, wytrzymałości, twardości i skłonności do pękania. Charakterystyczną cechą elektrod jest tworzenie żużla o błyszczącej powierzchni, która jest łatwo oddzielana przez ubijanie.

Z powyższej listy typów elektrod można zauważyć, że typy rutylowe są najbardziej odpowiednie do spawania cienkościennych profili, z ich pomocą innym łatwiej jest spawać elektrycznie z separacją i najlepszą jakością szwu.

Do spawania elektrycznego stali niskowęglowej, z której wykonywane są rury profilowane, najczęściej używane są dobre elektrody UONI-13/55, MP-3, ANO-4, OK 63.34 mogą być stosowane do spawania stali nierdzewnej.

Podczas określania, na przykład, jak użyć elektrody do spawania rury w kształcie 20x40, należy wziąć pod uwagę obciążenie, które wystąpi w gotowym produkcie - jeśli jest ono dość wysokie, lepiej jest użyć elektrod typu podstawowego.

Ryc.11 Spawanie cienkościennych rur

Jak spawać cienkimi kształtkami rury własnymi rękami

Podczas pracy w warunkach domowych profile są często spawane za pomocą falownika, charakteryzującego się niską wagą, łatwością obsługi, szerokim zakresem regulacji i obecnością dodatkowych funkcji ułatwiających pracę.

Przed spawaniem elektrycznym konieczne jest optymalne dobranie prądu - w tym celu stosuje się krótkie przycinanie kształtek, spawanie, które eksperymentalnie wybiera żądany tryb.

Drugim ważnym zadaniem jest ustalenie poprawnej polaryzacji połączenia elektrod. Dobrze wiadomo, że styk dodatni ma wyższą temperaturę ogrzewania, a przy prawidłowej biegunowości "minus" jest przykładany do uchwytu elektrody, a "plus" do korpusu części.

Po zmianie polaryzacji elektroda nagrzewa się bardziej, co może prowadzić do wypalenia szwu, dlatego podczas spawania elektrycznie cienkościennych produktów należy stosować polaryzację bezpośrednią.

Odpowiednio, przy spawaniu elementów o dużej grubości lepiej jest stosować odwrotną polaryzację.

Ryc. 12 Przygotowanie i samodzielne podłączenie rur

Butt Weld Profile Pipe Inverter

Przed pracą przygotowuje się płaską powierzchnię w dogodnej odległości od powierzchni ziemi, lepiej zastosować grubościenne profile o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, na które ma zostać połączony profil metalowy. Prace spawalnicze po umieszczeniu rur na płaskiej powierzchni wykonuje się w następującej kolejności:

 1. Przygotuj rury profilowe do spawania. Aby to zrobić, ich końce są przycinane szlifierką pod kątem prostym i oczyszczone z rdzy za pomocą tego samego szlifierki lub szmatki.
 2. Wypoziomuj oba puste pola. Metalowy narożnik lub dowolny płaski i długi przedmiot o płaskiej powierzchni jest nakładany na ściany boczne, a jeśli profil ma spawany szew, powinien być taki sam. Odległość między końcami dla penetracji jakości powinna wynosić od 1 do 2 milimetrów.
 3. Przy pomocy zgrzewania punktowego z elektrodą rutylową połączenie profilu rurowego wykonuje się w kilku miejscach. Najpierw robią to w środku, a następnie zgrzewają narożne krawędzie, jeśli potrzebna jest wysoka precyzja, łączą wszystkie cztery narożniki i środkowe krawędzie.
 4. Spawać od krawędzi do środka, próbując równomiernie rozgrzać szew, nie pozostawiać w jednym miejscu, następnie obrócić obrabiany przedmiot i powtórzyć operację po drugiej stronie. Dla początkujących lepiej jest wykonywać spawanie w krótkich odcinkach z separacją, upewniając się, że krawędzie mają czas na stopienie - to pozwoli uniknąć poparzenia przez metal.
 5. Po zakończeniu pracy powłoka żużla zostaje wybita, jeżeli konieczne jest uzyskanie płaskiej i gładkiej powierzchni, wystający szew jest chroniony przez młyn.

Ryc.13 Sposób gotowania rurek profilowych o grubości 2 mm. do wspólnego

Jak spawać rury profilowe pod kątem 90 stopni za pomocą trójnika

Operacje przygotowawcze są przeprowadzane zgodnie z powyższym schematem, procedura wykonywania głównej pracy jest następująca:

 1. Po podłączeniu części załóż krawędzie boczne po obu stronach.
 2. Najpierw spawanie odbywa się w narożnikach, w sposób ciągły przesuwając elektrodę w małych ruchach okrężnych (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) lub zygzakowatych od dołu do góry - pozwala to na wydalenie żużla z jeziorka spawalniczego. Kąt elektrody powinien wynosić 45 stopni względem płaszczyzny poziomej.
 3. Następnie spaj krawędzie boczne znajdujące się w tej samej płaszczyźnie.

Podczas spawania przepala się przez rurę profilowaną - co robić

Aby zwalczać przepalenia, stosuje się następujące metody:

 • Spawanie odbywa się z oddzieleniem krótkich odcinków lub punktu.
 • Aby zapobiec przegrzaniu, wewnątrz stawu wkładany jest segment masywnego pręta metalowego o przekroju jak najbliżej wewnętrznych wymiarów wykrojów.
 • Zmniejsz odległość między krawędziami półfabrykatów.
 • Pracuj w trybie o najniższym prądzie wyjściowym.
 • Zwiększ prędkość ruchu elektrody.

Ryc.14 Spawanie cienko ukształtowanej rury za pomocą trójnika

Do spawania cienkościennego profilu 2 mm. metodą łuku elektrycznego najczęściej stosuje się elektrody rutylowe o średnicy 2-3 mm. w bezpośrednim połączeniu polaryzacji. Początkujący pracujący z powodu braku doświadczenia powinni podjąć działania w celu zwalczania wypalania lub prostszego półautomatycznego spawania.

Zasady spawania rur profilowych

Maszyny spawalnicze są używane w wielu przypadkach. Są wykorzystywane podczas budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Spawanie ma również szerokie zastosowanie w warunkach domowych, gdy konieczne jest stworzenie zadaszenia, konstrukcji dachu lub wyeliminowanie defektów w konstrukcji samochodu. W każdej z tych opcji spawarka może szybko i skutecznie rozwiązać problem.

Spawanie rury profilowej własnymi rękami

Szczególne znaczenie w zastosowaniu spawania mają kształtowane rury, które często trzeba z nim łączyć. W większości przypadków ten typ rury jest wykonany ze stali nierdzewnej lub węglowej. Takie produkty metalowe mają szereg zalet w ich stosowaniu:

 1. Duży wybór typów, kształtów i rozmiarów;
 2. Masa zarówno pojedynczej rury, jak i całych konstrukcji nie jest duża. Pozwala to na łączenie ich w złożone konfiguracje, bez powodowania znacznego obciążenia elementów wspierających;
 3. Możesz wybrać kilka standardowych widoków naraz. Pozwala to na dalsze samodzielne składanie konstrukcji.

Najważniejszą rzeczą przy samodzielnym mocowaniu rury profilowej jest właściwa temperatura. Faktem jest, że reżim temperatury określa jakość, z jaką produkty będą spawane. Ten wskaźnik zależy od grubości ścianek obrabianego przedmiotu. Należy również pamiętać, że przy końcowym połączeniu narożniki spawanych elementów mają wysokie napięcie.

Jak gotować rurę profilową za pomocą ręcznego spawania łukowego?

Charakterystyka i łatwość użycia metalu z rury profilowanej pozwala na łączenie go ze sobą na wiele sposobów - metoda tyłek, trójnik, jak również nakładanie się. Niższe położenie szwów jest priorytetem podczas spawania elementów profilu metalowego.

Tryb spawania określa się według następujących kryteriów:

 • Prędkości elektrod;
 • Napięcie na łuku;
 • Biegunowość (zależna od DC);
 • Aktualna siła

Ostatnie z tych kryteriów jest określone przez wartość przekroju użytej elektrody. Spawanie rury profilowej będzie przeprowadzone poprawnie i niezawodnie tylko w jednym przypadku - jeśli uda się osiągnąć maksymalny prąd dozwolony dla metalu. Podczas spawania doczołowego należy wykonać łuk, aby krawędzie stopiły się, a sam metal nie opadł w rezultacie.

Urządzenia do spawania rur profilowanych

Możliwe jest podłączenie metalowych rur za pomocą dwóch głównych typów urządzeń:

Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Uważa się, że zgrzewanie gazowe jest bardziej uniwersalne w jego stosowaniu. Może poradzić sobie z różnorodnymi zadaniami i różnymi rodzajami metalu. Ale tego typu spawarki, nie każdy może sobie pozwolić.

Najbardziej powszechnym typem jest konwencjonalne spawanie łukowe. Dlatego wszystko, co jest potrzebne do skutecznego mocowania rur profilowanych:

 1. wziąć pod uwagę grubość ścianki produktu;
 2. wybrać optymalną średnicę elektrody;
 3. ustaw prawidłowe napięcie na urządzeniu.

Jakie są elektrody do gotowania rurki profilowej?

Tak więc, jeśli chodzi o wytwarzanie rur profilowych przy użyciu stali konstrukcyjnej zwykłej próbki, można użyć standardowych, najbardziej powszechnych elektrod. Na przykład marka OMA-2 jest idealna do tego celu. Skład produktów tej marki obejmuje koncentrat tytanu i żelazomangan.

Wideo - Zastosowanie różnych elektrod:

Wielu doświadczonych spawaczy zaleca stosowanie elektrod oznaczonych na opakowaniu MT-2. Są zwykle używane razem z prostownikami spawalniczymi. Głównym kryterium wyboru jest stabilny łuk i równomierne zużycie materiałów wypełniających.

Spawanie rur profilowych: zasady tworzenia niezawodnego połączenia

Podstawową zasadą spawania łukowego jest prawidłowe połączenie elementów i ich dokładne mocowanie metodą punktową. Gdy wszystkie produkty są na miejscu i są ściśle ze sobą połączone, wystarczy spawać kilka punktów wzdłuż całego obwodu, aby struktura się nie rozpadła.

Po tym możesz zacząć oparzać wszystkie szczegóły. Linia spawania działa płynnie. Materiał wypełniający powinien układać się równomiernie. W przypadku konwencjonalnych elektrod początkujący mogą łuk z boku na bok w niewielkim zakresie. Nie wszyscy profesjonaliści używają tego podejścia, ale dla początkujących metoda jest całkiem odpowiednia.

Najważniejszą rzeczą podczas tego procesu jest utworzenie gładkiego wałka z obrabianego materiału. Powstaje gładka linia zgrzewu.

Jak spawać rurę profilową - jej sekrety

Pierwszą radą byłoby dokładne oczyszczenie powierzchni i, co najważniejsze, idealnie równe cięcie z dwóch stron, które będą połączone.

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawsze radzą początkującym trzymać się kilku kluczowych punktów. Ich skuteczność była wielokrotnie stosowana w praktyce.

Więc główne punkty połączenia, znane tylko "doświadczonym":

 • Głównym problemem niedoświadczonych spawaczy jest to, że zapominają sprawdzić poprawność całej konstrukcji. Zawsze monitoruj geometrię metalu. Często zaczynają się skręcać podczas spawania. Dotyczy to szczególnie kształtowanych rur.
 • Jakość szwu i jego niezawodność zależy bezpośrednio od prędkości, z jaką elementy są spawane. Prędkość powinna być taka, aby specjalista miał czas na trzymanie produktów razem, zanim ostygnie grzana krawędź.
 • Do rur profilowanych nie należy używać palników propanobutanowych i acetylenowych. Ich temperatura jest zbyt wysoka.

Wykonujemy spawanie łukowe

Początkowo powinieneś zabrać produkt do specjalnie przygotowanego pokoju. Wszystkie końce rur, które będą połączone, są odtłuszczone. Łapacz jest stosowany tylko wtedy, gdy grubość rury profilowanej przekracza 4 mm. Po zastosowaniu tego urządzenia można wykonać szew w kilku warstwach. Będzie wystarczająco silny.

Jeśli grubość rury jest mniejsza - wystarczy jedna spoina. Wszystkie części muszą być zamocowane w specjalnie zaprojektowanym stole. Jeśli nie, skorzystaj z pomocy jednej lub więcej osób. Spawanie rury profilowej będzie wykonywane efektywnie.

Określona grubość materiału, marka i grubość sekcji elektrody określa napięcie, z którym ma być przeprowadzony proces spawania.

Żużel powinien być od czasu do czasu powalany, aby uniknąć przedwczesnego pojawienia się korozji.

Wykonujemy spawanie gazowe

Po przygotowaniu i odtłuszczeniu powierzchni należy nałożyć strumień pasty. To nie pozwoli tlenkowi. Ważne jest, aby przestrzegać określonego kąta krawędzi skosu. Zwykle wynosi 30˚.

Jak prawidłowo ułożyć rurkę profilową? Odpowiedź jest prosta - podawanie dodatku równomiernie od początku do końca przed płomieniem. Palnik delikatnie roztopi materiały i połączy rury.

Spawanie gazowe ma charakterystyczną cechę. Jeśli grubość ściany przekracza 6 mm - palnik jest prowadzony z boku na bok. W ten sposób zmniejsza się poziom zużycia acetylenu. A szczegóły są mocniejsze razem.

Wideo - poziomy przewód gazowy:

Spawanie elektrodą i jej funkcje

Główne aspekty używania spawania łukowego są w trybie prądu właściwego. Lokalizacja szwów jest określona przez położenie elektrod w procesie spawania. Należy lekko przechylić elektrodę w kierunku szwu.

Kontynuując praktykę, możesz osiągnąć doskonałe wyniki i nauczyć się tworzyć jeden z trzech głównych typów ściegów:

Metody spawania rur

Powszechne spawanie rur w kształcie metalowych lub plastikowych jest rodzajem technologii stosowanej do instalowania przedmiotów do różnych celów.

Podstawą tego procesu technologicznego jest działanie okładzinowych elementów przyszłej konstrukcji z późniejszym spawaniem rur w taki czy inny sposób.

Metody spawania

Do sklejania kwadratowych rur ze stali nierdzewnej lub stali można stosować różne techniki, wśród których najczęściej stosuje się inwertor i spawanie ręczne.

Według rodzaju źródła energii stosowanego w obróbce profili metalowych rozróżnia się następujące metody spawania:

 • metoda łuku elektrycznego (w tym spawanie przez falownik);
 • spawanie gazowe;
 • złącze stykowe.

Szczególnie interesująca jest pierwsza z tych metod, którą można uznać za główną. Do spawania rur profilowanych z tworzyw sztucznych stosuje się technologie opracowane specjalnie dla produktów tej klasy.

Wybierając metodę fuzji, która jest odpowiednia dla każdego konkretnego przypadku, przechodzą one z sekcji profili metalowych, które zmieniają się od 10 x 10 do 500 x 400 mm.

Szeroki zakres rozmiarów dostępnych w handlu rur pozwala wybrać dość specyficzne parametry procesu spawania oparte na jednym lub innym obciążeniu prądem. Dla całego zakresu przekrojów półfabrykatów grubość ścianek rury może wynosić od 1 do 22 mm.

Metoda łuku elektrycznego

Profile spawalnicze za pomocą łuku elektrycznego są najczęstszą i popularną metodą w nowoczesnych warunkach.

Cechą tego podejścia jest możliwość używania zgrzewarki w najbardziej niewygodnych miejscach do pracy.

Dzięki temu możliwe jest spawanie półfabrykatów profili (rur) o dowolnym przekroju poprzecznym ze ściankami prawie dowolnego rozmiaru. Gdy grubość ścianki rury jest większa niż 4 mm, konieczne jest specjalne przygotowanie krawędzi spawanych elementów.

Przed spawaniem rur profilowych operator powinien nabyć aparaturę odpowiedniej klasy, a także zakupić odpowiednie elektrody do tych celów.

Zgrzewarka musi być zgodna z wybraną metodą spawania rur i głównymi charakterystykami przetwarzanych produktów.

Oprócz powyższego wyposażenia i specjalnych narzędzi, należy mieć maskę i specjalne zaciski do mocowania profili (są one również nazywane "łukami rurowymi do rur spawalniczych").

Spawanie łukowe może być realizowane na różne sposoby, a mianowicie:

 • złącze doczołowe;
 • przez tworzenie "szwu" i pod pewnym kątem;
 • układ połączenia tavrovogo.

W dowolnym wariancie łączenia łukowego preferowane jest spawanie z pozycji, którą specjaliści nazywają "niższym". Jednak w pewnych warunkach pracy ze sprzętem spawalniczym możliwe są inne opcje lokalizacji.

Odpowiednie elektrody

Właściwie dobrane elektrody do spawania kształtowanych półfabrykatów zapewniają utrzymanie równego i stałego łuku, który jest warunkiem koniecznym do utworzenia niezawodnego połączenia spawanego.

Wybierając je, szczególną uwagę zwraca się na grubość elektrody, ponieważ jeśli pręt jest zbyt cienki, łuk zostanie przerwany, a bardzo gruba elektroda może przepalić cienką ściankę ukształtowanej rury.

W ogólnym przypadku dla produktów kształtowych o wielkości od 2 do 6 mm dobierane są odpowiednio elektrody o średnicach od 1,5 do 4 mm.

Należy pamiętać, że elektrody spawalnicze są podzielone na topliwe i nie zużywające się; ten ostatni powinien być stosowany ze specjalnymi dodatkami regulującymi proces.

W przypadku spawania łukowego jakość fuzji rur profilowych w pewnym stopniu zależy zarówno od średnicy elektrody, jak i od parametrów prądu wyjściowego falownika.

W zależności od rodzaju i sekcji wybranej elektrody, natężenie prądu łuku zmienia się od 20 do 90 Amperów. Podczas spawania kształtowanych rur za pomocą prętów o małym przekroju, należy wybrać prąd stały o odwrotnej polaryzacji.

Spawanie tworzyw sztucznych

Spawanie profili PVC, połączonych pod kątem prostym, wymaga zastosowania specjalnego spawanego sprzętu (maszyna z głowicą termiczną). Mając to na uwadze, jest zorganizowany zgodnie z poniższym schematem.

Początkowo wstępnie oznakowane rury profilowe są cięte w taki sposób, że uzyskana sekcja dokowania znajduje się pod kątem 45 stopni względem ich osi. Następnie są one ładowane do maszyny o specjalnej konstrukcji, w której półfabrykaty są łączone z utworzeniem kąta 90 stopni.

Następnie za pomocą mechanizmu podającego są dociskane do lustra znajdującego się na stole, podgrzanego do temperatury 260-270 stopni.

W końcowym etapie pracy końce części profilowych nagrzanych do pożądanej temperatury są połączone pod określonym kątem. W wyniku tego uzyskuje się spoinę, która nie ma gorszej wytrzymałości od głównej bryły materiału (polichlorek winylu).

Niezbędna kombinacja blanków z PVC jest zaopatrzona w specjalne prostokątne prowadnice (ołówki). Dokładnie podążają za konturem złożonej konstrukcji i wykluczają wszelkie przesunięcia profili stopowych.

Większość opisanych powyżej procedur wykonywana jest automatycznie.

Wystarczy, aby operator pracujący na takiej maszynie umieścił rury profilowe na stole, który został dostosowany do określonego rozmiaru. Ich cięcie, spawanie i dokowanie pod wymaganym kątem odbywa się bez udziału człowieka.

Podsumowując, zwracamy uwagę na fakt, że przed rozpoczęciem niezależnej pracy zaleca się przetestować swoją wytrzymałość na starych profilach. Aby to zrobić, możesz użyć używanej szklanej konstrukcji szkieletowej, wykonanej na bazie polichlorku winylu.

Spawanie rur profilowych

Rura profilowana jest jednym z rodzajów walcowania metalami konstrukcyjnymi, stosowana jest przy budowie prostych konstrukcji metalowych:

 • szklarnie;
 • wsparcie dla ogrodzeń domowych;
 • systemy kanalizacyjne i wodno-kanalizacyjne itp.

Szeroki podział rur profilowanych dzięki kilku czynnikom:

 • przystępny koszt;
 • szeroki wybór rozmiarów;
 • idealnie jednolita grubość i gładka powierzchnia walcowanych stalowych ścian: wewnątrz i na zewnątrz;
 • niska podatność na różnego rodzaju odkształcenia;
 • mała masa gotowych produktów;
 • niezawodność i trwałość.

Najpopularniejszym rodzajem obróbki cieplnej tego metalu jest spawanie. Jak prawidłowo ugotować rury profilowe, zastanowimy się dalej.

Jak gotować rury profilowe

Grubość ścianki rur profilowych zmienia się dość znacząco. Jednak to praca z cienkościennymi produktami wymaga pewnych umiejętności i wiedzy. Spawanie cienkiego metalu jest skomplikowanym procesem, z pewnymi trudnościami i osobliwościami. Dlatego musisz dokładnie wiedzieć, jak gotować rury w kształcie 2 mm.:

 • spawanie przeprowadza się prądem od 10 do 60 A;
 • średnica elektrod wynosi od 0,5 do 2 mm.
 • połączenie jest wykonywane w jednym przejściu;
 • jakość szwu zależy od prędkości spawania; wykonawca musi mieć czas na spawanie, zanim krawędzie robocze zaczną się ochładzać (chociaż przy niektórych znakach, na przykład rutylu, można gotować z separacją).

Istnieją również informacje ogólne (dla produktów o ścianach o dowolnej grubości), które pomogą wykonawcy zrozumieć, jak spawać rury profilowe:

 • gdy są wystawione na działanie wysokich temperatur, rury sekcji profili są bardziej podatne na odkształcenia niż rury okrągłe;
 • topienie metalu może prowadzić do wypełnienia i zachodzenia na siebie przestrzeni wewnętrznej. Dlatego w przypadkach, w których brak powolności jest ważny, należy zadbać o to, aby w produkcie nie było żadnych metalowych kropel;
 • połączenie końcowe przyczynia się do pojawienia się wysokiego napięcia w narożnikach, co jest spowodowane nierównomiernym ogrzewaniem i niewłaściwym tworzeniem się rolek.

Metody i metody spawania rur profilowych

Istnieje kilka metod pracy z tym rodzajem metalu. Porozmawiajmy o tym, jak spawać rurę profilową, w zależności od zastosowanej metody spawania.

Ręczne spawanie łukowe jest jednym z najczęstszych sposobów. Popularność wynika z następujących powodów: prostoty, wysokiej jakości szwu, możliwości pracy w trudno dostępnych miejscach, dostępności sprzętu i materiałów.
Artysta będzie potrzebował:

 • spawarka (transformator lub falownik);
 • elektrody;
 • osobiste wyposażenie ochronne: maska ​​i rękawiczki;
 • urządzenia do spawania rur profilowanych:
  • Centralizer - urządzenie, które zapewnia położenie osi spawanych rur na tej samej linii i służy do łączenia końcowych krawędzi produktów. Przydziel wewnętrzne i zewnętrzne centralizery. Do pracy z rurami o dużej średnicy przeznaczony jest centralny zacisk (na zdjęciu). Dla rzemieślników domowych odpowiednie zaciski centralizujące. Zapewnienie współosiowości produktów o małej średnicy można osiągnąć za pomocą improwizowanego urządzenia składającego się z kątowników i przyspawanych do nich zacisków.
  • Magnetyczne kwadraty są zaprojektowane do łączenia rur pod właściwym kątem.
 • pędzel z włóknami metalowymi lub papierem ściernym do usuwania produktów.

Ta metoda nadaje się do spawania rur o różnej grubości i przekroju. Wyjątek stanowią produkty o grubości ścianki większej niż 4 mm. Takie części wymagają wcześniejszego przygotowania.

Końce rur przed spawaniem należy oczyścić i odtłuścić.

Również przed pracą należy wybrać odpowiednią elektrodę. Rury o grubości ścianki mniejszej niż 4 mm. należy gotować za pomocą prętów o średnicy 2-3 mm. Aktualny - 50-60 A.

O tym, jakie elektrody do spawania rur profilowych należy zastosować, opiszemy poniżej.

Części cienkościenne są spawane bez tworzenia krawędzi i z minimalną szczeliną.

Spawanie może być wykonywane w dolnym, poziomym lub pionowym położeniu.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie niuanse i zastosować wysokiej jakości sprzęt i materiały. Wtedy możesz łatwo poradzić sobie i prawidłowo gotować elektryczne spawane rury.

Spawanie łukiem elektrycznym w gazie osłonowym odbywa się za pomocą elektrody nieulegającej zużyciu, która jest często używana. Ta technologia jest przeznaczona do łączenia cienkościennych produktów. Wstępne przygotowanie części obejmuje czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni roboczej.

Następnie musisz poprawnie wybrać średnicę elektrody wolframowej. Przy grubości ścianki rury nie większej niż 2 mm. Zaleca się stosowanie prętów o średnicy 1 mm., Dla ścian o grubości przekraczającej 2 mm. - 1,6 mm.

Średnica drutu spawalniczego zależy również od grubości głównego produktu, stosunek jest następujący: grubość 1 mm. - Średnica 1,0-1,5 mm., Grubość 2 mm. - średnica 2,0-2,5 mm.

Oprócz materiałów eksploatacyjnych wykonawca będzie potrzebował sprzętu spawalniczego: źródła zasilania (transformator / falownik), zasilacza, palnika i sprzętu gazowego: butli gazowej, skrzyni biegów i węży.

Elektrodę należy trzymać w pobliżu jeziorka spawalniczego. Im krótszy łuk, tym lepsze będzie gotowanie i tym lepsze połączenie.

Ruch drutu i pręta powinien odbywać się wyłącznie wzdłuż szwu, poprzeczne ruchy są niedozwolone.

Zużycie gazu nie powinno przekraczać 12 l / min.

Prąd zmienia się w zakresie od 50 do 120 A (w zależności od grubości ścianki spawanych rur).

Zakończenie procesu spawania przeprowadza się poprzez obniżenie napięcia. Dopływ gazu zatrzymuje się 10-15 sekund po wyłączeniu zasilania.

Spawanie gazowe wyrobów walcowanych odbywa się za pomocą następującego sprzętu:

 • butle tlenowe i acetylenowe;
 • skrzynia biegów;
 • palnik;
 • wypełniacze;
 • węże do doprowadzania gazu do palnika.

Istotą procesu tego rodzaju spawania jest podgrzanie obszaru roboczego i wprowadzenie do niego materiału wypełniającego, który topi się i wypełnia lukę.

Jeżeli grubość ścianki produktów walcowanych nie przekracza 4 mm, wówczas nie można uformować krawędzi.

Istnieją dwie technologie:

 • od lewej do prawej (właściwa droga) oznacza ruch dodatku za palnikiem. Zalety: Strefa zgrzewania jest dobrze rozgrzana; wykonawca widzi obszar roboczy, który zwiększa produktywność i zmniejsza zużycie gazu. Ta technika jest odpowiednia dla produktów o grubości ścianki większej niż 5 mm.
 • od prawej do lewej (metoda lewa) jest stosowana do cienkościennej stali - ruchy drutu przed palnikiem.

Spawanie kontaktowe w większości przypadków stosuje się w środowisku produkcyjnym. Wysoki koszt specjalistycznego sprzętu i złożoność procesu praktycznie eliminuje możliwość zastosowania tej metody w domu. Spawanie odbywa się z powodu ciśnienia elektrod na produktach przy jednoczesnym przepływie prądu. Proces roboczy odbywa się bez użycia materiałów wypełniających. Główne zalety: niezawodność i połączenie jednoczęściowe.

Rura profilowa spawalnicza z falownikiem

Spawanie łukowe stali profilowanej z falownikiem jest uważane za najbardziej niezawodną i prostą metodę. Urządzenia spawalnicze tego typu są wykorzystywane do prac domowych i przemysłowych. Popularność falowników ze względu na ich przystępny koszt, kompaktowy rozmiar, niską wagę.

Spawanie rur profilowanych z falownikiem dla początkujących będzie idealną opcją. Ponieważ sprzęt tego typu zapewnia możliwość zastosowania trybu impulsowego.

Zgrzewarka inwerterowa nadaje się do pracy z produktami, których grubość ścianki znacznie się różni. Spawanie cienkościennych rur profilowanych z falownikiem odbywa się przy napięciu 50-60 A. Napięcie rośnie podczas pracy z grubszymi produktami.

Wzbudzenie łuku elektrycznego odbywa się przez kontakt elektrody topiącej i metalu podstawowego. Powłoka materiałów eksploatacyjnych zaczyna się palić. Część powłoki jest stopiona, staje się ciekła i pokrywa roztopiony metal, druga część zamienia się w gazy i zapobiega kontaktowi obszaru roboczego i powietrza atmosferycznego.

Zalety spawania inwerterowego:

 • przyklejenie elektrody;
 • niezmienność prądu falownika zapewnia stabilność łuku i dobrą jakość spoiny.

Postępując zgodnie z powyższymi informacjami, możesz łatwo zrozumieć, jak prawidłowo spawać rurę profilową.

Jakie rodzaje elektrod do gotowania rurki profilowej

Elektrody spawalnicze OZS-6

Rury profilowane wykonane są ze stali węglowych i niskostopowych, dlatego należy stosować następujące typy prętów elektrodowych:

ANO-4 jest najczęstszą marką; Elektrody są uniwersalne, odpowiednie do pracy z urządzeniami różnego typu, nie wymagają kalcynowania.

MP-3C stosuje się, gdy wykonawca musi uzyskać wysokiej jakości spoiny o podwyższonych wymaganiach dotyczących jej właściwości.

UONI-13/55 są częściej używane przez profesjonalnych spawaczy.

OZS-12 zapewnia połączenia dobrej jakości. Główną wadą jest słaba odporność na wilgoć.

Powyższe informacje pomogą określić, która elektroda zgrzewa rurę profilową 20x40 i inne formaty tego wypożyczenia.

Rura profilowa do spawania doczołowego

Połączenia typu T-pipe nie powodują żadnych problemów dla wykonawców. Jednak spawanie profilu od początku do końca dla początkujących jest dość problematyczne.

Ponieważ istnieją pewne wymagania:

 • musisz przylepić w rogach sekcji, naprawić dok i wykonać spawanie wokół obwodu;
 • wyroby cienkościenne gotują się w jednym przejściu, grubościenne - w kilku;
 • Łuk powinien być prowadzony tak, aby metal nie zwisał, a krawędzie miały czas się stopić;
 • Koniec spawania jest konieczny, aby krawędź szwu pokrywała się z oryginalnym zakładem.

Wideo

Spawanie cienko ukształtowanej rury

Jak już pisaliśmy wcześniej, praca z metalem o małej grubości jest pracochłonnym i złożonym procesem. Dlatego wykonawcy często mają pytanie: jakie rodzaje elektrod spawać rurę profilową 2 mm.? Taki produkt uważa się za cienkościenny, dlatego do jego spawania należy stosować materiały o małej średnicy 1,5-2 mm.

Technologia spawania elektrycznego jest zalecana dla wysoko wykwalifikowanych spawaczy. Spawanie łukowe wymaga właściwego określenia trybu spawania, prąd nie powinien przekraczać 60 A. Jednocześnie należy stosować elektrody ANO-21 lub MP-3C.

Ponadto do spawania cienkościennych wyrobów walcowanych na gorąco stosuje się następujące metody: niedoświadczeni rzemieślnicy preferują tryb "punkty", to znaczy separację. Dlatego spawanie rur profilowanych 2 mm za pomocą falownika jest najlepszą opcją dla początkujących profesjonalistów.

Wideo

Zobacz, jak mistrz gotuje "przy pomocy" i "w szczelinie".

Niektórzy specjaliści nie zalecają spawania gazowego. Podczas korzystania z tej technologii istnieje prawdopodobieństwo wypalenia produktu.

Jak spawać rury profilowane pod kątem 90 stopni

Aby uzyskać idealny kąt prosty podczas spawania, wykonawca musi mieć podobne doświadczenie i dokładnie podążać za technologią. Istnieje kilka ważnych punktów, które pomogą określić sposób zgrzewania rury profilowej pod kątem 90 stopni:

 • przede wszystkim należy przeciąć rurę;
 • praca powinna być wykonywana na płaskiej powierzchni;
 • do ustalenia kąta można użyć specjalnych narzędzi (kwadraty magnetyczne) lub improwizowanych (narożniki lub chusty);
 • Spawanie odbywa się etapami: najpierw wykonuje się szorstkie połączenie; następnie wykonawca upewnia się, że kąt 90 stopni został osiągnięty; po spawaniu odbywa się całkowicie.

Wideo

Oto wideo z najprostszego urządzenia do spawania pod kątem 90 stopni.

A oto kolejny, trójwymiarowy.

Podczas spawania przepala się przez rurę profilową: co robić?

Podczas pracy z cienkościennymi rurkami często pojawiają się produkty spalania. Aby uniknąć tego problemu, konieczne jest prawidłowe dobranie średnicy elektrody, która nie powinna przekraczać 1,5 mm. Musisz także użyć małych wartości prądu, podczas gdy polaryzacja powinna zostać odwrócona.

Ponadto wykonawca może spalić produkt za pomocą niewłaściwej metody spawania.

Defekty spawania często występują u niedoświadczonych spawaczy o niewystarczającym doświadczeniu. Dlatego też początkujący muszą ściśle przestrzegać zaleceń i porad.

Jak spawać rury profilowe własnymi rękami: zalecenia profesjonalistów

Aby wykonać proces spawania bez działania siły wyższej, należy wykonać kilka wskazówek:

 • właściwy dobór trybu zgrzewania w zależności od grubości ściany pozwoli uniknąć deformacji i wypalenia profilu;
 • jeżeli ważne jest zachowanie wewnętrznego światła rury, należy ostrożnie unikać roztopionego metalu wewnątrz rury;
 • gdy połączenie końcowe w rogach profilu występuje wysokie napięcie;
 • w praktyce można ćwiczyć spawanie rur na niepotrzebnych częściach lub sekcjach.

Ten artykuł pomoże początkującym w branży spawalniczej nauczyć się, jak prawidłowo spawać rury profilowe i wykonywać prace na wysokim poziomie.