Robimy dobrze kanalizację: standardowy projekt, typy, planowanie, instalacja

W każdym domu, zarówno prywatnym, jak i letnim, w większości przypadków istnieją udogodnienia w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jednak dla właściwej i bezpiecznej organizacji tego systemu konieczne jest zrozumienie jego rodzajów i celów. Jednym z ważnych elementów systemu odwadniającego jest studnia kanalizacyjna.

Cel studni

Studnia kanalizacyjna jest małą kopalnią, jej kształt może być zarówno prostokątny jak i cylindryczny, na dnie którego znajdują się kanały kanalizacyjne.
Określenie jego wielkości zależy od celu, ale średnio ma wysokość 1,5-2 metrów.

Jego główną funkcją jest kontrola systemu kanalizacyjnego, aw razie problemów: jego naprawa i czyszczenie. Ponadto, studnia może działać jako rezerwuar zapasów. Aby zapobiec przedostawaniu się do niego zewnętrznych zanieczyszczeń, góra szybu jest zamknięta klapą.

Rodzaje studni

 • Inspekcja dobrze

Ten widok jest przeznaczony do inspekcji sieci kanalizacyjnej i czyszczenia jej w obszarach znajdujących się w odległości 15-20 metrów od siebie.

Podczas instalacji tego typu studni zaleca się zainstalowanie zaworu zwrotnego, który w przypadku cofnięcia się spustów (z powodu zatkania) zamyka wylot.

 • Łącznie

  Jest to największa studnia wszystkich istniejących gatunków. Jego główną funkcją jest gromadzenie ścieków i ścieków z domu.

  Wielkość tego odwiertu jest określana przez pozostawienie liczby osób mieszkających w domu i zużywanej przez niego wody Instalacja tego rodzaju studni jest wykonywana w dolnej części terenu dla optymalnego nachylenia rurociągu.

  Głównym warunkiem tego odwiertu jest szczelność, aby uniknąć przesiąkania ścieków i zapachów.

 • Filtruj dobrze

  Różnica polega na mniejszej objętości i braku dna. Zadaniem tego odwiertu jest usuwanie cieczy przez naturalną filtrację, dzięki czemu proces oczyszczania odbywa się rzadziej, a koszty finansowe utrzymania systemu kanalizacyjnego są mniejsze.

  Lokalizacja tego odwiertu powinna być jak najdalej od studni pitnej, nie mniej niż 30 metrów.

 • Obrotowy

  Instalacja jest konieczna, gdy istnieje rura odgałęziona. Rury w tej części przebiegają pod kątem 90 lub 180 stopni. W większym stopniu wykonuje funkcję przeglądania.

 • Delta

  Jej charakterystycznym elementem jest obecność zejścia, którego kształt, podobnie jak kształt rury, jest tylko jej pionowym położeniem i jest połączony z rurą wlotową.

  Połączenie wykonuje się za pomocą trójnika, w którym otwór w kierunku poziomym jest tymczasowo zamknięty.

  Ten rodzaj studni jest potrzebny w miejscach, gdzie prostoliniowość rurociągu jest niemożliwa, ze względu na różnicę wysokości reliefu. Jego zadaniem jest wykonywanie funkcji kontrolnych i czyszczących.

 • Układ kanałów kanalizacyjnych

  Rozpoczynając proces aranżacji kanalizacji w domu, należy przemyśleć i zdecydować, gdzie i ile studni jest potrzebnych do wysokiej jakości i bezpiecznej eksploatacji systemu.
  W tym celu należy opracować plan, na podstawie którego można wykonać projekt modelowy. Proces opracowywania planu można podzielić na etapy:

  1. Najpierw należy wybrać miejsce, które najlepiej nadaje się do instalacji studni. Ponieważ lokalizacja tych struktur jest bardziej na poziomie poniżej domu, co zapewnia skuteczniejsze odwadnianie.

  Ważnym czynnikiem jest również możliwość zbliżania się do maszyny w celu odpompowania kanalizacji, pod warunkiem zainstalowania studni do przechowywania lub filtracji. Położenie studni musi wynosić co najmniej 5 metrów od domu, ale nie więcej niż 12.


  W zależności od rodzaju studni zależy od odległości między nimi, a także od studni wody pitnej i ścieków. Zgodnie z wymaganiami SNiP, lokalizacja powinna być najbardziej oddalona, ​​od 25 do 50 metrów, w zależności od struktury gleby, w celu zapewnienia bezpiecznego zużycia wody bez możliwości zanieczyszczenia przez przepływ drenów.

 • Ponadto, określenie miejsca wyjścia rury kanalizacyjnej na podstawie najkrótszej odległości od domu do studni.
 • Sporządzenie schematycznego planu, umożliwiającego obliczenie ilości użytych materiałów budowlanych i urządzeń, w celu określenia głębokości wykopu, składu gleby i kosztów finansowych. Po podjęciu decyzji o tym, jaki rodzaj ścieków jest niezbędny, można rozpocząć wdrażanie planu.
 • Materiały drenażowe

  • Żelbeton

  Pierścienie wykonane z tego materiału mają minimalną przepuszczalność wilgoci, dzięki czemu można je stosować do każdego rodzaju studni. Jedyną wadą jest niedogodność związana z jego instalacją (przy użyciu urządzeń podnoszących).

 • Stal

  Użycie tego materiału jest mniej powszechne, ponieważ metal jest podatny na korozję, w wyniku czego ich żywotność jest niewielka.

 • Z tworzywa sztucznego i włókna szklanego

  Niedawno pojawił się na rynku, ale szybko zyskał popularność, dzięki łatwości montażu, możliwości biologicznej obróbki i filtracji, trwałości, całkowitej szczelności.

  Tworzywo sztuczne jest wykorzystywane do budowy studni podobnej do żelbetu. Rury stosowane w realizacji urządzeń kanalizacyjnych składają się z falistego tworzywa sztucznego.

 • Montaż studni kanalizacyjnej z żelbetu

  1. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to wykopać rów, którego wielkość powinna odpowiadać średnicy pierścieni, tak aby podczas ich opuszczania nie było pokrycia gruntu.
  2. W przypadku montażu studni akumulacyjnej, dna, należy wypełnić ją gliną, dobrze ją podbijając, konieczne jest zwiększenie hydroizolacji konstrukcji.
  3. Po całkowitym wyrównaniu dna wykopu układa się żelbetowy fundament studni.

  Jak nie pomylić się przy wyborze pompy kałowej z młynkiem do szamb, dowiedz się w tym artykule

  Czytamy tutaj o czyszczeniu studni własnymi rękami.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84. Album 1.

  Studnia kanalizacyjna.
  Nota wyjaśniająca.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84. Album 2.

  Studnia kanalizacyjna.
  Okrągłe studzienki z prefabrykowanego betonu do rur DN = 150-1200 mm.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84. Album 3.

  Studnia kanalizacyjna.
  Rura studni z cegły i betonu do rur DN = 150-1200 mm.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84. Album 4.

  Studnia kanalizacyjna.
  Studzienki to prostokątny beton do rur DN = 1000-1500 mm.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84. Album 6.

  Studnia kanalizacyjna.
  Studnie różnicowe dla rur Du = 150-600 mm.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84. Album 7.

  Studnia kanalizacyjna.
  Produkty budowlane.

  © 2009-2018 "ZHBI-24" Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyroby betonowe, pierścienie odwiertów, tacki i osłony grzewcze, elementy kolektorów, rury żelbetowe, płyty kanałowe.

  Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84
  Album III. Rura studni z cegły i betonu do rur DN = 150-1200 mm

  Kup Typowe rozwiązania projektowe 902-09-22.84 - oficjalny dokument papierowy z hologramem i niebieskim nadrukiem. więcej

  Cena tego dokumentu jest wciąż nieznana. Kliknij przycisk "Kup" i złożyć zamówienie, a my wyślemy ci cenę.

  Oficjalnie rozpowszechnia dokumentację regulacyjną od 1999 roku. Walczymy z czekami, płacimy podatki, akceptujemy wszystkie prawne formy płatności bez dodatkowych odsetek. Nasi klienci są chronieni prawem. LLC "CNTI Normokontrol".

  Nasze ceny są niższe niż w innych miejscach, ponieważ współpracujemy bezpośrednio z dostawcami dokumentów.

  Metody dostawy

  • Przesyłka kurierska ekspresowa (1-3 dni)
  • Dostawa kuriera (7 dni)
  • Odbiór z biura w Moskwie
  • Russian Post

  Spis treści

  Zewnętrzna sieć kanalizacyjna

  Studnie są liniowe. Tabela 1

  Studnie są obrotowe. Tabela 2

  Wells węzłowy z jednym przystąpieniem. Tabela 3

  Dobrze węzeł z dwoma połączeniami. Tabela 4

  Studnie są obrotowe. Zalecane promienie i kąty obrotu. Tabela 5

  Forma tabeli, która ma być wypełniona podczas wiązania. Tabela 6. Przykład obliczeń

  Cóż, usta. Tabela 7. Ilości zużycia zaworów. Tabela 8

  Właz z 1000х1000 mm

  Studnie z betonu z szyjką d = 700 mm

  Studnie z betonu z szyjką d = 1000 mm

  Studnie z cegły z szyjką d = 700 mm

  Studnie z cegły z szyjką d = 1000 mm

  Ceglane studnie ze stożkowym przejściem do szyi

  Specyfikacja prefabrykowanych elementów żelbetowych studni zachodzących na siebie. Specyfikacja drabin

  Węzły zakończenia rur i zamocowań drabin

  Fragment obudowy końcowej. Tabela zużycia materiałów na część roboczą odwiertów

  Świat zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych

  wszystko dla projektu

  Wybór studni kanalizacyjnej. Studzienki studzienek kanalizacyjnych.

  Ten artykuł będzie interesujący dla początkujących projektantów.

  Podczas realizacji projektu dotyczącego zewnętrznych sieci kanalizacyjnych projekt zawiera obowiązkowy arkusz "Tabela otworu kanalizacyjnego".

  Tę tabelę, w zależności od obszaru budowy, wykonuje się na dwa sposoby:

  • dla całego terytorium Rosji (z wyjątkiem Moskwy) może być wykonane zgodnie z TP 902-09-22.84 Album 2.
  • dla Moskwy odbywa się zgodnie z SC 2201-88 lub PP 16-8.

  Rozważ obie opcje w kolejności.

  Wybór studni kanalizacyjnej zgodnie z TP 902-09-22.84.

  Przykład tabeli odwiertu pokazano poniżej:

  Kolumna 1 pokazuje oznaczenia studni kanalizacyjnych w dowolnej formie według twoich profili.

  Kolumna 2 pokazuje znak odwiertu dla warunków glebowych zgodnie z TP 902-09-22.84 (I - dla suchych nieopiętrzających się gleb, II - dla wilgotnych gleb, III - dla wilgotnych gleb). Uwaga: Zasadniczo na terytorium rodzaju rosyjskiego II gleby. Czasami występuje III. W mojej rozległej praktyce nigdy nie spotkałem się z glebą. Nawet jeśli nie masz wody gruntowej, zawsze jest fajka wodna. Tj rodzaj gleby musi być zabrany - II (w przypadku nadmiernego podlewania lub wód gruntowych w obszarze układania sieci kanalizacyjnych.

  Kolumna 4 pokazuje całkowitą głębokość odwiertu. Wskaźnik obliczany jest w następujący sposób:

  "Pełna głębokość studni" = "Głębokość dna rury wzdłuż profilu" + "wysokość luku względem podłoża."

  "Wysokość luku względem podłoża" przyjmuje się jako 0 mm dla luków położonych na asfalcie (cegła itp.), Przyjmowanych jako 50-70 mm dla luk położonych w zielonym obszarze miejskim, jako 500 mm dla luków znajdujących się na zielonym obszarze niezabudowanym.

  Kolumna 6 pokazuje głębokość tacy. Określa ją TP 902-09-22.84, w zależności od rodzaju studni, średnicy największego rurociągu. Z reguły taca znajduje się 100 mm nad największym rurociągiem w odwiercie.

  Kolumna 3 pokazuje znak odwiertu. Przyjmujemy go zgodnie z TP 902-09-22.84 kolumna 1, tabela 1, 2, 3, 4. Aby wybrać markę studni, należy wykonać kilka kroków:

  1. Określamy rodzaj studni zgodnie z planem toru. Studnie dzielą się na liniowe "KML-..." (jedna rura wchodzi do studni, a jedna wychodzi ze studni w tym samym kierunku) - dokonujemy selekcji zgodnie z tabelą 1, TP 902-09-22.84. Obrotowa studnia "KMP-..." (jedna rura weszła do studni i jedna rura opuściła studnię, ale zmieniła kierunek) - dokonujemy selekcji zgodnie z tabelą 2, TP 902-09-22.84. Studnia z jednym przyłączem "KMU1-..." (gdy dwie rury trafiły do ​​studni i jedna rura wydostała się ze studni) - dokonujemy selekcji zgodnie z tabelą 3, TP 902-09-22.84. Studnia z dwoma przyłączami "KMU2-..." (gdy do studni trafiły trzy rury i jedna rura wydostała się ze studni) - dokonujemy selekcji zgodnie z tabelą 4, TP 902-09-22.84.
  2. Przy stole postanowiono. Teraz należy określić średnicę naszego odwiertu (kolumna 5). Typowa średnica studni - 700 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm. Średnica zależy od głębokości korytka, liczby połączeń, średnicy rurociągu. Tj w tabeli 1,... 4 wybierasz średnicę studni odpowiednio do średnic twoich rurociągów. Ale nie zapominaj, że jeśli taca leży więcej niż 3,0 m (włącznie), to minimalna średnica odwiertu musi wynosić co najmniej 1500 mm. Nawet jeśli w typowym projekcie dla tej średnicy odwiertu, średnice rurociągów nie pasują do waszej opcji.
  3. Wybierz wysokość części roboczej (jest to odległość od górnej części betonowej tacy odwiertu do dolnej części podłogi) - kolumna 7. Zasadniczo wysokość części roboczej zależy od głębokości odwiertu. I jest prawie całkowicie wybrany według uznania projektanta. Przy wyborze wysokości części roboczej należy wziąć pod uwagę kilka zasad: 1) Komfortowa wysokość części roboczej do obsługi odwiertu wynosi 1800 mm. 2) Wysokość części roboczej jest zawsze wielokrotnością 300 mm. 3) Jeśli studnia jest bardzo głęboka, wówczas wysokość części roboczej powinna być tak dobrana, aby szyjka nie była większa niż 1000 mm (ponieważ nie jest wygodna osoba, aby zejść do studni z wysoką szyją). 4) Jeśli studnia jest płytka, to przy wyborze wysokości części roboczej nie wolno zapominać, że minimalna wysokość szyi to 350 mm (z cech konstrukcyjnych).
  4. Wszystkie nieznane parametry wyboru dobrze zdefiniowanego. Możesz wybrać właz kanalizacyjny marki zgodnie z TP 902-09-22.84.

  W kolumnie 8 - wartość wysokości szyi. Określa ją:

  "Wysokość szyjki" = "Pełna głębokość odwiertu (kolumna 4)" - "wysokość półki (kolumna 6)" - "wysokość części roboczej (kolumna 7)".

  W kolumnie 9 - pokazuje wartość objętości podstawowych struktur. Można go obliczyć zgodnie z TP 902-09-22.84. W moich projektach nigdy nie tracę czasu na liczenie tej wartości. Nikt nigdy nie chciał tej postaci. Jeśli masz czas, możesz to liczyć, dla kompletności projektu.

  W kolumnie 10 pokazano wysokość dyferencjału. Ta liczba jest pokazana dla odwiertów zrzutowych (gdy wysokość rurociągu wlotowego i wylotowego jest różna).

  W kolumnie 11 - pokazuje ilość betonu na tacy. Jeżeli średnice wszystkich rurociągów w odwiercie odpowiadają wybranemu rodzajowi odwiertu, to objętość betonu na tacy jest pobierana zgodnie z tabelami 1... 4 TP902-09-22.84. W przypadku pozostałych odwiertów objętość betonu na tacy należy rozważyć ręcznie, wykorzystując znajomość geometrii.

  W kolumnie 12 pokazujemy typ kreskowania. Zależy od tego, gdzie znajduje się właz (pod jezdnią lub na terenie trawnika). Wybieramy według TP 902-09-22.84.

  W kolumnie 13 - pokazujemy typ drabiny. Marka zależy od wysokości roboczej części studni. Jest wybrany zgodnie z TP 902-0922.84.

  W kolumnie 14 wskazano obecność hydroizolacji. Jest on wymagany do budowy odwiertów w glebach mokrych lub w obecności rurociągów wodnych. Przeprowadza się go bitumicznie w dwóch warstwach na zewnątrz i wewnątrz studni.

  W przypadku projektów prywatnych (prywatny dworek) można rozszerzyć tabelę kanałów ściekowych.

  W kolumnach 14-24 opisano szczegółowo, z czego składa się studnia.

  W przypadku projektów realizowanych w Moskwie tabela odwiertów wygląda następująco:

  Tabela jest przeprowadzana zgodnie z PP16-8.

  Zwróć uwagę! Wysokość studni to taca. I nie obejmuje: szyberdachu, szyi i podstawy.

  Przykład 1: Odwiert K1 (od stołu) ma głębokość 2320 mm do korytka na rury. Klapa jest 50 mm nad ziemią. Tj całkowita głębokość odwiertu wynosi 2320 + 50 = 2370 mm.

  Wysokość odwiertu według КК-15.20 wynosi 2040 mm (bez płyty podłogowej, szyjki i klapy). Odległość od dna studni do tacki wynosi 120 mm (zgodnie z PP16-8).

  Płyta podłogowa -120mm. Konstrukcja studzienki + płyta podstawowa UOP-6 - 330 mm.

  2040-120 = 1920 mm. Konieczne jest również zainstalowanie płyty, płyty bazowej UOP-6 i klapy na części roboczej.

  Przykład 2: Odwiert K2 (od stołu) ma głębokość 2940 mm do korytka na rury. Klapa jest 80 mm nad ziemią. Tj całkowita głębokość odwiertu wynosi 2940 + 80 = 3020 mm.

  Wysokość odwiertu według КК-15.20 wynosi 2040 mm (bez płyty podłogowej, szyjki i klapy). Odległość od dna studni do tacki wynosi 120 mm (zgodnie z PP16-8).

  Płyta podłogowa -120mm. Konstrukcja studzienki + płyta podstawowa UOP-6 - 330 mm.

  2040-120 = 1920 mm. Konieczne jest również zainstalowanie płyty, płyty bazowej UOP-6 i klapy na części roboczej.

  Pozostaje: dla pozostałych 650 mm otrzymujemy pierścienie szyjne: K-7-5 (wysokość 500 mm) + K-7-1,5 (wysokość 150 mm).

  Tj 650-500-150 mm = 0 mm.

  Tak powstaje studnia kanalizacyjna PP16-8.

  Podobnie można zbudować odwiert do moskiewskich projektów na SK2201-88, wykorzystując jako część roboczą gotowe komory robocze КЛ-10... КЛ-20. Mają stałą wysokość. A taca do domowych ścieków jest formowana wewnątrz tych komórek na placu budowy. Do drenażu (odprowadzania wody deszczowej) stosuje się ten sam standardowy projekt CK2201-88, ale taca wewnątrz komory roboczej BC-10... BC-20 nie jest odlewana.

  Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny. Życzę powodzenia w projektowaniu!

  Studnie kanalizacyjne: urządzenie i subtelności działania

  Wszyscy właściciele prywatnych domów zastanawiają się nad układem komunikacji i innymi systemami podtrzymującymi życie. Studnie kanalizacyjne muszą być obecne w każdym domu, dlatego konieczne jest zbadanie urządzenia i subtelności działania takich urządzeń.

  Funkcje specjalne

  W każdym systemie odwadniającym musi znajdować się kanalizacja lub komora. Sprzęt taki powinien znajdować się przy wejściu do szamba, który znajduje się na terenie kraju. Również oczyszczalnie ścieków mają inną nazwę - dobrze mokra lub drenaż.

  Kanalizacja o charakterze autonomicznym jest złożonym typowym projektem systemu inżynierskiego, którego instalacja wymagać będzie wiedzy sanitarnej i budowlanej. Kluczowym elementem każdego niezależnego kanału jest specjalny odwiert.

  System powinien mieć kilka odwiertów:

  • punkt widokowy;
  • obrotowe;
  • również pod marnotrawieniem natury gospodarczej;
  • dobrze dla wody deszczowej.

  Właściciel własności podmiejskiej powinien rozumieć cechy i różnice każdego rodzaju struktur.

  Cechy tworzenia studni kanalizacyjnych opisane są w normach sanitarno-technicznych przepisów budowlanych. Dokumenty opisują lokalizację odwiertów, wykonanie oznaczeń i potrzebę wstępnego przygotowania.

  Funkcje aranżacji według SNiP są następujące:

  • przed pracą należy zdecydować, gdzie będzie studnia;
  • oznaczenie będzie wymagane na ziemi;
  • drzewa z krzewami, które przeszkadzają w pracach budowlanych, muszą zostać wyrwane z korzeniami;
  • na plac budowy trzeba zapewnić łatwe przejście sprzętu;
  • będzie wymagać przygotowania szczegółowego schematu zgodnego z kanałem wodnym i sąsiadami.

  Na odwierty ścieków nałożono następujące wymagania techniczne:

  • konstrukcje inspekcyjne powinny być rozmieszczone co 30-40 m, jeżeli średnica luku wynosi 15 cm, lub 50 m - przy średnicy 20 cm;
  • na każdym łuku rurociągu, jak również w punktach odgałęzień dyszy należy umieścić studnie obrotowe;
  • w miejscach, w których średnica rur jest zmienna lub występuje ostre nachylenie, wymagane będzie zainstalowanie studni różnicowej;
  • odległość między studnią magazynową a przestrzenią mieszkalną musi wynosić co najmniej 3 m;
  • średnica nowoczesnego studni kanalizacyjnej może wynosić 40-70 cm, do wylotu można wykorzystać rury pomocnicze.

  Urządzenie i cel

  Zbiorcze studzienki są potrzebne tylko dla autonomicznego typu ścieków. Konstrukcje różnicowe stosuje się w trakcie podłączania domowych kanalizacji do autostrady centralnej. Konstrukcje obrotowe i widokowe można instalować w autonomicznym systemie lub rurociągu, który jest połączony z publicznymi autostradami.

  Studnie filtracyjne można wykorzystać do drenażu czystą wodą, w której nie ma żadnych szkodliwych substancji (dla systemu wód opadowych, drenów z natrysków lub kąpieli).

  Nie wolno filtrować wody z pralek i zmywarek, ponieważ płyn zawiera agresywne składniki.

  Wysokość odwiertów domowych nie powinna być większa niż 2,5 m. Średnica pierścienia może wynosić jeden metr. Ponieważ gleba może mieć inny skład, nie można dokładnie określić wymiarów studni. Jeżeli objętość jednego metra nie wystarczy, druga konstrukcja powinna być zainstalowana obok rury przelewowej.

  Studnie kanalizacyjne mogą mieć dowolny kształt. Istnieją okrągłe, prostokątne, kwadratowe typy konstrukcji. Tace urządzenia mogą składać się z betonowych pierścieni, cegieł lub gotowych plastikowych pojemników.

  Struktura studni kanalizacyjnej jest dowolną formą, w której obecne są następujące składniki:

  Podstawą projektu technicznego jest taca, która jest wykonana z betonu M200 przy użyciu szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie cegieł, kamieni gruzowych lub bloczków żelbetowych.

  W kompletnym zestawie szybu inspekcyjnego zwykle znajduje się kilka przedmiotów roboczych.

  • Rama ze wzmocnieniem, która może mieć kwadratowy przekrój lub okrągły kształt. Wewnątrz klatki schodowej powinny znajdować się.
  • Płyta, w której znajduje się otwór na właz.
  • Pokrywa robocza. Może mieć okrągły lub kwadratowy kształt. Na zewnątrz powinien znajdować się symbol wskazujący rodzaj studni.
  • Beton zbrojony jest wykorzystywany jako podstawowy materiał dla szkieletu wzmacniającego. Montaż części odbywa się za pomocą pierścienia betonowego. Dno jest okrągłym talerzem.
  • Dno studzienki można wylać roztworem betonu, który wchodzi w podstawę szalunku.
  • Na wierzchu powinna być okładka.

  Włazy mogą być wykonane z kilku materiałów:

  Stalowa klapa jest najtrwalszą opcją. Jeżeli studnia rewizyjna znajduje się na drodze o dużym natężeniu ruchu, zalecane są metalowe lub żeliwne części.

  Istnieje kilka rodzajów studni, które różnią się przeznaczeniem i funkcjami.

  Lookout

  Drugą nazwą takiego odwiertu jest kontrola, kontrola. Jest stworzony, aby uzyskać dostęp do linii komunikacyjnych, które są pod ziemią. Rury z kolektorami systemu odwadniającego są zastępowane konwencjonalnymi tacami. Ten rodzaj konstrukcji jest optymalny dla miejsc, w których następuje zmiana kierunku, nachylenia lub średnicy, a także na skrzyżowaniu na wydłużonych i prostych odcinkach. Dobrze pozwala sprawdzić potrzebę czyszczenia kanału.

  Obrotowy

  Jeśli jest kąt lub włączasz autostradę, która przekracza 45 stopni, będziesz potrzebował wyposażenia obrotowej studni. Jest również wymagane na skrzyżowaniach i rozgałęzieniach sieci. Jednocześnie taką strukturę można wykorzystać jako strukturę obserwacyjną.

  Delta

  Używane podczas łączenia rurociągów, których głębokość może być różna. Za pomocą konstrukcji przelewowych możliwe jest podłączenie rur kanalizacyjnych nad tacą.

  Odwiert jest przeznaczony do następujących celów:

  • integracja systemu odprowadzania ścieków z kolektorami głębinowymi;
  • ominąć miejsca, w których krzyżują się podziemne struktury;
  • w celu uniknięcia wysokich przepływów ścieków, które są spowodowane wysokim nachyleniem terenu.

  Dystrybucyjne

  Studnie rozdzielcze są stosowane w systemach oczyszczania wód burzowych w celu kontrolowania przepływu burzy i rozmrożonego charakteru. Oprócz tego obiektu, system składa się z separatora piasku, filtra sorpcyjnego, separatora oleju i studni do zbierania próbek.

  Struktura dystrybucji jest pojemnikiem w postaci cylindra ze wzmocnionego włókna szklanego, na którym znajduje się wlotowy gardziel. Szyja musi być szczelnie zamknięta pokrywką.

  W przypadku, gdy istnieje kilka dziur:

  • do pobierania wody;
  • otwory do odprowadzania płynu.

  Wszystkie otwarcia znajdują się na różnych poziomach.

  Prace budowlane prowadzone są na zasadzie prostej przepustowości wody powierzchniowej z późniejszym oczyszczaniem i utylizacją z funkcjonowaniem w trybie normalnym. Odwiert powierza się zadanie, które polega na umiejętności wykonywania czynności w trybie ekstremalnym.

  Urządzenie może płynnie funkcjonować przy masowym przepływie nadmiaru wody z wody burzowej, kierując ciecz do rury wylotowej. Zgodnie z tym woda trafia do rezerwuaru zbiorników lub stawów w celu odwodnienia.

  Projekt jest prosty, dlatego studnia jest zawsze umieszczona w domenie publicznej do rutynowej konserwacji.

  Przepełnienie

  Studnie przelewowe są również nazywane osadnikami septycznymi. Jest to kilka akumulatorów podłączonych za pomocą rur przelewowych na najwyższym poziomie. Konstrukcja służy do zbierania ścieków. Zanieczyszczenia o nierozpuszczalnym charakterze gromadzą się na dnie pierwszego pierścienia magazynującego. Oczyszczona ciecz przepływa przez nachylone rury do następnego zbiornika.

  Układ oddziela stałe i ciekłe fazy ścieków.

  Studnie przelewowe różnią się tym, że nie potrzebują dodatkowego sprzętu i prądu.

  Łącznie

  Zbiorcze konstrukcje są nowoczesną i przyjazną dla środowiska wersją szamba.

  Obiekt ma znaczącą listę zalet:

  • objętość zbiornika może osiągnąć 2-50 tysięcy litrów, dzięki czemu można odebrać produkt w dowolnym celu;
  • takie studnie nie przyczyniają się do skażenia terenu;
  • nie ma nieprzyjemnego zapachu w pobliżu kanalizacji.

  Często użytkownicy preferują podziemne studnie, które podnoszą jakość estetyczną terytorium.

  Materiały produkcyjne

  W produkcji takich materiałów są używane.

  Polimer

  Studnie polimerowe - najczęstsze odmiany takich urządzeń. Niektórzy użytkownicy stosują niekonwencjonalne metody ich produkcji, polegające na stosowaniu gumy samochodowej. Ta metoda jest uważana za najprostszą i niskokosztową. Jednak to rozwiązanie nie różni się szczelnością i długą żywotnością.

  Plastik

  Plastik to najprostszy i najtrwalszy surowiec do układania studni. W sprzedaży dostępne są gotowe modele polimerów, możesz również stworzyć taką strukturę własnymi rękami. Będzie to wymagało użycia falistych rur i plastikowych płytek. Do budowy wymaga niewielkich kosztów wraz z pewnymi umiejętnościami.

  Zalety plastiku:

  • mała waga;
  • wysoki poziom niezawodności i trwałości;
  • wymienność dolnej tacy;
  • wszystkie elementy są zapieczętowane;
  • Możesz zamówić pojemnik o dowolnym rozmiarze.

  Wady:

  • wysoka cena;
  • określona głębokość umieszczenia;
  • tworzywo sztuczne jest często elementem nierozłącznym.

  Modele składane są wyposażone w uniwersalność, ponieważ głębokość może się zwiększać lub zmniejszać. Najczęściej plastikowe studnie są wykorzystywane w roli konstrukcji obrotowych lub obserwacyjnych. Jednak ze względu na hermetyczność takie konstrukcje mogą być stosowane zamiast zlewni. Płyn do pompowania odbywa się za pomocą przepompowni.

  Żelbeton

  Żelbeton jest klasycznym materiałem do układania ścieków. Konstrukcja wykonana jest z betonowych pierścieni z dalszą obróbką wszystkich połączeń z uszczelniaczem. Podobne szambelki wyróżniają się dużą funkcjonalnością.

  Zalety obejmują następujące kryteria:

  • cechy uniwersalne;
  • długi okres użytkowania, który przekracza 50 lat;
  • szybka instalacja;
  • wysoka wytrzymałość;
  • materialna niezawodność;
  • przystępna kategoria cenowa.

  Wady:

  • duża masa;
  • do instalacji będzie wymagać użycia wyciągarki i innego specjalnego wyposażenia.

  Takie zbiorniki są często wykorzystywane w roli struktur obserwacyjnych o znacznej głębokości rurociągu. Dzięki wysokiej jakości uszczelniającym produktom betonowym mogą pełnić rolę zbiorników na wodę.

  Układ

  Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne będzie wykonanie obliczeń wymaganej objętości, a także określenie lokalizacji odwiertu. Podczas dokonywania obliczeń należy wziąć pod uwagę całkowitą liczbę łazienek i osób mieszkających w domu. Objętość studni zależy od ilości zużytej wody.

  Jeśli struktura jest tworzona do użytku domowego, wysokość powinna wynosić 2-2,5 metra. Aby określić wymaganą średnicę, musisz znać objętość. Objętość zbiornika powinna zawierać rezerwę na półtora miesiąca.

  Aby obliczyć wymaganą objętość odwiertu o okrągłym przekroju, należy znać przybliżone zużycie wody na miesiąc.

  Do obliczeń używana jest formuła:

  V = L x 3,14 x R2.

  V to zużycie wody na miesiąc;

  L jest wysokością struktury;

  R jest wartością promienia w kwadracie.

  Aby znaleźć promień, musisz wyodrębnić pierwiastek kwadratowy z V / (3,14 x L).

  Aby obliczyć średnicę przekroju studni, konieczne będzie podwożenie promienia.

  Montaż studni kanalizacyjnej z żelbetowych pierścieni

  Pierścienie betonowe są bardzo poszukiwane w zakładach użyteczności publicznej, które obsługują i układają podziemne rurociągi. Są również wykorzystywane do tworzenia systemów kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej, kolektorów. Ten materiał nie ma analogów w swojej dziedzinie.

  Ze względu na wysoką wydajność żelbet może być stosowany w każdych warunkach klimatycznych. Ze względu na dużą listę zalet, studnie betonowe są bardzo popularne.

  Zalety pierścieni betonowych do studni:

  • przystępna kategoria cenowa;
  • szybka instalacja;
  • łatwość hydroizolacji;
  • wysoki poziom siły;
  • długi okres użytkowania;
  • poprawność kształtów geometrycznych;
  • pierścienie pasują ściśle do siebie, pozostałe szczeliny są łatwo eliminowane, dzięki czemu uszczelnienie jest na wysokim poziomie.

  Pierścienie betonowe mają również wady:

  • niska odporność na rozłupywanie;
  • pierścienie mają tendencję do pękania;
  • instalacja i transport mogą być wykonywane tylko przy pomocy specjalistycznego sprzętu;
  • Ciężka waga wymaga kosztów wysyłki i instalacji.

  Aby zbudować studnię z betonowych pierścieni własnymi rękami, należy wykonać szereg czynności.

  • Konieczne jest opracowanie schematu, w którym będą wyświetlane wszystkie obliczenia i liczba materiałów.
  • Wymagane będzie wyposażenie wykopu, czyli wykop w wykopie zgodnie z wymaganymi parametrami.
  • Po utworzeniu dołu, musisz wykonać pracę na dole struktury.
  • Wdrożenie instalacji pierwszego pierścienia, który znajduje się na roztworze betonu.
  • Rura jest włożona do otworu pierścienia.
  • Wszystkie pęknięcia występujące w złączach powinny być szczelnie przykryte szczeliwem.
  • Montaż pozostałych pierścieni odbywa się w taki sposób, aby zamki pokrywały się w ich położeniu. Wszystkie szczeliny w stawach są również traktowane szczeliwem.
  • Betonowy klocek z klapą jest umieszczony na wierzchu wynikowej struktury.

  Budowa studni ceglanych

  Aby wyposażyć studnię z cegieł, niezbędne jest posiadanie pewnych umiejętności i wiedzy, ponieważ konieczne jest podjęcie działań w celu zainstalowania ramy i innych konstrukcji, a także prace nad zewnętrznym i wewnętrznym projektem studni. W pracy używa się tylko czerwonej cegły lub kamienia naturalnego.

  Jako materiał łączący stosuje się zaprawę cementową, która jest wytwarzana z piasku rzecznego. Ponadto, aby utworzyć studnię będą wymagać wsporników, okrągłej ramy, okuć i kotew.

  Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, jak zbudować ceglaną studnię.

  • Po obliczeniu wymiarów i objętości konstrukcji będą wymagane oznaczenia przyszłych wykopów.
  • Jeśli dół będzie miał niewielki rozmiar, można go wykopać ręcznie lub poprosić o usługi koparki.
  • Na dnie uformowanego rowka tworzy się szalunek, który wylewa się zaprawą cementową. Grubość warstwy powinna wynosić 20 cm.
  • Roztwór powinien schładzać się przez tydzień. Okresowo należy go zwilżyć wodą.
  • Następnie możesz zacząć układać ściany na roztworze cementu.
  • Ściany formowane muszą być otynkowane zaprawą cementową.
  • Po polimeryzacji przeprowadza się proces tynkowania żelaza.
  • Tworzenie dna odbywa się na podstawie celu konstrukcji.
  • Następnie należy uszczelnić wysuszoną warstwę tynku. W tym celu wewnętrzna powierzchnia studni pokryta jest mastyksem lub gorącym bitumem.
  • Rury wkłada się do przygotowanych otworów. Szczeliny powinny być uszczelnione silikonem.
  • Szczeliny znajdujące się między studzienką a ścianami powinny być wypełnione.
  • W studzienkach odpływowych zapewniona jest wentylacja, która służy do tworzenia rury z tworzywa sztucznego. Na rurze powinien nosić grzyb.
  • Brzeg budynku jest pokryty ziemią. Dno studni powinno wzrosnąć 10 cm ponad glebę.

  Podszewka

  Podszewka studzienki kanalizacyjnej jest wyposażeniem budynku w pomocniczą warstwę ochronną z polipropylenu lub polimerów. Ta warstwa zapewnia ochronę przed szkodliwym wpływem bodźców zewnętrznych. W autonomicznych kanałach podszewka uważana jest za wydarzenie obowiązkowe.

  Za pomocą podszewki można zabezpieczyć konstrukcję przed obciążeniami mechanicznymi, narażeniem na odczynniki chemiczne, spadkami temperatury i ciśnieniem fizycznym.

  Jest to najbardziej zaawansowana metoda uszczelniania odwiertu, ponieważ panele polietylenowe mają wszystkie niezbędne cechy.

  Wdrożenie technologii odbywa się za pomocą środków kwasoodpornych, które są cylindrem. Element zmniejsza szkodliwy wpływ na podłoże, wykluczając kontakt z agresywnymi substancjami na studni. Podszewka z opryskiwaniem ściekami jest również pożądana.

  Specjalne preparaty wykonane są z PCV, polipropylenu i polietylenu. W niektórych przypadkach zastosowanie teflonu lub produktów z betonu. Płyty betonowe są wylewane z betonowym roztworem i montowane na szalunku lub bezpośrednio w środowisku pracy.

  Podczas instalacji należy użyć profili montażowych i kotew. Instalacja obejmuje spawanie ekstruzyjne, którego nie można wykonać ręcznie, więc większość użytkowników używa plastikowych pierścieni. Montowane są w pierścieniach z betonu i polietylenu. Grubość ścianek wynosi około 2-8 mm.

  Instalacji urządzenia towarzyszą następujące zdarzenia:

  • pełne suszenie;
  • mycie ścian;
  • aby wyeliminować defekty, musisz użyć roztworu cementu;
  • klej jest nakładany;
  • panele z polipropylenu lub polietylenu są zainstalowane na podstawie kleju;
  • arkusze muszą stykać się ze sobą;
  • rozwiązanie jest stosowane na następny poziom;
  • połączenia szpikulców są wykonywane za pomocą suszarki budowlanej;
  • Zdarzenie kończy się testem szczelności.

  Usługa

  Studnie kanalizacyjne powinny być monitorowane i terminowo serwisowane. W niektórych przypadkach mogą być wymagane naprawy. Najczęściej występuje rozszczelnienie szwów. Aby uszczelnić szwy, można użyć zaprawy cementowej, której partia oparta jest na kleju PVC.

  W tej pracy należy użyć szczotki do pracy z metalem, młotkiem, szpachelką i kompozycją do uszczelniania.

  Usuwanie rozprężania składa się z kilku etapów opisanych poniżej.

  • Najpierw musisz usunąć pozostałości starego rozwiązania. Szwy będą musiały być wolne od pyłu, tak aby nowe rozwiązanie było dobrze zamocowane na podstawie.
  • Przygotowany szew jest smarowany roztworem. Jeśli szwy są duże, musisz wykopać ziemię obok studni i wykonać wykończenie na zewnątrz.
  • Następnie musisz stworzyć warstwę hydroizolacyjną. W tym celu stosuje się bitumiczną masę uszczelniającą.

  Standardowy projekt studni kanalizacyjnej dla niezależnej kanalizacji

  Efektywnie działający system kanalizacyjny będzie kluczem do komfortowego pobytu w prywatnym domu. Montaż studni kanalizacyjnej - jeden z głównych etapów w urządzeniu. Jednak jego konstrukcja jest dość prosta, co jest uważane za główny argument na erekcję.

  Po wykonaniu instalacji własnymi rękami, znacznie zredukujesz koszty domowych urządzeń kanalizacyjnych i na pewno znasz jakość wyniku. Ponadto będziesz w stanie zdobyć nowe przydatne umiejętności, które będą przydatne na nowo.

  Na zdjęciu - typowy projekt studni kanalizacyjnej na działkę wiejską.

  Proces

  Najlepiej zacząć pracę ze szczegółowym projektem ogólnego systemu kanalizacji dla domu. Za podstawę można przyjąć modelowy projekt, ponieważ od wielu lat takie studnie kanalizacyjne pracują bez problemów.

  Standardowy projekt studni absorbera ciśnienia do autonomicznych ścieków

  Opracowany wstępny plan, opracowany projekt, a także szacunki dają możliwość znacznego obniżenia kosztów pracy, zaoszczędzenia czasu i ograniczenia inwestycji finansowych. I pozwól sobie na materiały budowlane z 20% marżą, przy ścisłym przestrzeganiu szacunków, nadal będziesz miał dobry zysk.

  Co to jest plan studni kanalizacyjnej

  Ten etap obejmuje następujące punkty:

  1. Wybór miejsca na przyszłość. Standardowy projekt jest przydatny tutaj, ponieważ takie obiekty znajdują się zwykle poniżej poziomu głównego budynku na stronie. W tym przypadku ułatwiony jest proces ustawiania odwiertu i układania rur, które zapewniają skuteczne odprowadzanie.
  2. Określ miejsce, w którym rura kanalizacyjna zgaśnie. Jest mało prawdopodobne, że chcesz wykopać rów na obwodzie budynku, więc powinieneś wybrać najkrótszą drogę od domu do studni kanalizacyjnej.
  3. Narysuj schemat dla jasności w odniesieniu do skali. Ten etap umożliwia określenie wymaganej długości rur, liczby połączeń i połączeń, a także warunków, w jakich układany będzie rurociąg. Te ostatnie obejmują skład gleby, głębokość wykopu dla rury kanalizacyjnej, obecność ewentualnych przeszkód.

  Diagram pokazuje typowy projekt studni.

  Po zakończeniu prac przygotowawczych otrzymamy szczegółowy plan. Zanim jednak zaczniesz go wdrażać, musisz dowiedzieć się, który typowy projekt studni ściekowych należy wykonać z istniejących, które powinieneś zbudować.

  Istnieje kilka rodzajów takich struktur. Chociaż ta klasyfikacja może być w dużej mierze uzależniona od warunków. Najczęściej są to połączone opcje, których standardowa konstrukcja pozwala na jednoczesne wykonywanie kilku funkcji.

  Eksperci dzielą studnie kanalizacyjne na:

  • dyferencjał, który wyposaży, gdy charakterystyka terenu uniemożliwia układanie rurociągu o pewnym nachyleniu;
  • inspekcja, stosowana w celu zapewnienia naprawy i zapobiegania sieci kanalizacyjnej, a także dostępu do niej podczas prac porządkowych. Dlatego, gdy zewnętrzny rurociąg ściekowy jest bardzo długi lub ma krętą konfigurację, nie można tego zrobić bez odwiertów inspekcyjnych.

  Wskazówka: pierwsza obserwacja nie powinna być większa niż 12 m od miejsca, w którym rura kanalizacyjna opuści dom, odległość może wynosić 15 m. Ponadto nie należy umieszczać jej bliżej niż 3 m od fundamentu budynku.

  • obrotowe, pełniące funkcję podglądu, ale są usatysfakcjonowane w punktach, w których drenaż obraca się o 90. Te odcinki rurociągu są uważane za najbardziej problematyczne, ponieważ istnieje wysokie ryzyko blokad, dlatego należy zapewnić dostęp do nich;
  • studnie filtracyjne i do przechowywania są potrzebne do oczyszczania ścieków, które następnie po filtracji są kierowane na ziemię. Mogą być częścią szamba.

  Jakiego rodzaju studni nie wybrałeś, jego urządzenie ma prawie taki sam schemat dla każdej odmiany.

  • komora robocza;
  • kark trafiający na powierzchnię.

  Ten ostatni zwykle ma właz ochronny, który pozwala dostać się do komory studni.

  Na planie - typowy projekt studni

  Odpływ produkcyjny

  Jest to najprostsza ze wszystkich opcji, składa się ze zbiornika, w którym gromadzą się ścieki i odbywa się ich wstępna obróbka:

  1. Częściowy rozkład nagromadzonego ścieku zachodzi pod działaniem bakterii beztlenowych, dzięki czemu woda, gaz i obojętny osad są otrzymywane z toksycznej substancji organicznej.
  2. SNiP wymaga, aby znajdował się nie bliżej niż 5 m od fundamentu budynku. Ważne jest również, aby usunąć go do maksymalnej odległości od studni, studni i innych źródeł wody pitnej. Na glebach piaszczystych i piaszczystych odległość wynosi 50 m, na glebach ciężkich i średnich, a także na glebach z przewagą gliny - do 25 m.
  3. Dno studzienki jest najpierw wypełnione warstwą gruzu na wysokość 200-300 mm, a następnie musi być wypełnione betonem, aby zapobiec filtrowaniu brudnych ścieków do gruntu. Kształt struktury może być kwadratowy lub okrągły. Głębokość zależy od dziennej objętości ścieków.
  4. W wersji jednokomorowej zasada działania przypomina szambo, wymaga więc okresowego pompowania, co zwiększa koszty jego utrzymania. Jeśli wykonamy konstrukcję przypominającą szamba składającą się z 2-3 komór, wówczas można pozbyć się takich niedogodności, choć cena konstrukcji wzrośnie.
  5. Ważne w konstrukcji tej konstrukcji są ściany uszczelniające. Instrukcja zakłada, że ​​mogą to być pierścienie z betonu zbrojonego, połączenia uszczelniające lub z kamienia gruzowego lub cegły używane na zaprawie cementowej.

  W tym drugim przypadku konieczne jest pokrycie powierzchni od wewnątrz bitumem. Możliwe jest również zbudowanie komory za pomocą szalunku, do którego wlewany jest beton, a następnie nie jest konieczne dodatkowe uszczelnianie ścian.

  Montaż studni spustowej z żelbetowych pierścieni

  Wskazówka: podczas używania pierścieni z betonu zbrojonego, używaj sprzętu budowlanego, aby je zainstalować, aby ich nie uszkodzić.

  1. Płyta studni może służyć jako płyta żelbetowa z miejscem do montażu włazu. Jest stosowany w standardzie - plastik z metalowym wzmocnieniem lub metalem.

  Wniosek

  Każdy rodzaj ścieków ma prawie to samo urządzenie. Różnią się jedynie celami i miejscem instalacji. W prezentowanym wideo w tym artykule znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.

  Podręcznik wodno-kanalizacyjny Przydatne artykuły o hydraulice, wentylacji, podłączeniu i odwadnianiu

  Efektywnie działający system kanalizacyjny będzie kluczem do komfortowego pobytu w prywatnym domu. Montaż studni kanalizacyjnej - jeden z głównych etapów w urządzeniu. Równocześnie jego konstrukcja jest dość prosta, co jest uważane za główny argument dla niezależnego budownictwa.

  Po wykonaniu instalacji własnymi rękami, znacznie zredukujesz koszty aranżacji kanalizacji domowej i będziesz dokładnie znał poziom jakości uzyskanego wyniku. Ponadto możesz kupić nowe umiejętności, których potrzebujesz, których więcej niż raz będziesz potrzebował.

  Proces

  najlepiej zacząć od szczegółowego opracowania niespecjalistycznego projektu całego systemu kanalizacji dla domu. Możliwe jest wzięcie standardowego projektu jako bazy, ponieważ takie odwierty pracują bez problemów przez wiele lat.

  Skompilowany schemat wstępny, projekt utworzony i oszacowanie pozwalają znacząco obniżyć koszty pracy, zaoszczędzić czas i zmniejszyć inwestycje gotówkowe. I pozwól wziąć materiały budowlane z 20% marginesem, przy ścisłym przestrzeganiu szacunków, nadal znajdziesz się na czerwonym.

  Jaki jest cel studni kanalizacyjnej

  Ten etap obejmuje następujące elementy:

  1. Wybór miejsca na przyszłość. Tutaj będziesz potrzebował typowego projektu, ponieważ takie udogodnienia w większości przypadków znajdują się poniżej poziomu głównego budynku na stronie. W tym przypadku ułatwiony jest proces układania studni i układania rur, które zapewniają efektywny drenaż.
  2. Znajdź miejsce, w którym rura kanalizacyjna wyjdzie z domu. Jest mało prawdopodobne, że chciałbyś wykopać rów na obwodzie budynku, więc na tej podstawie wybierz najmniejszą ścieżkę z domu do studni kanalizacyjnej.
  3. Narysuj schemat dla jasności w odniesieniu do skali. Ten etap pozwala określić pożądaną długość rur, liczbę złączek i połączeń oraz warunki, w których układany będzie rurociąg. Te ostatnie obejmują skład gleby, głębokość wykopu dla rury kanalizacyjnej, obecność ewentualnych przeszkód.

  Po zakończeniu prac przygotowawczych podejmiemy szczegółowy plan. Ale zanim zaczniesz go wdrażać, musisz dowiedzieć się, który typowy projekt studni kanalizacyjnych należy wykonać z istniejących, które powinieneś zbudować.

  Istnieje kilka odmian podobnych struktur. Pomimo faktu, że ta klasyfikacja jest możliwa do zaakceptowania pod wieloma względami warunkowe. O wiele częściej łączone opcje są widoczne, a ich standardowa konstrukcja pozwala na wykonywanie wielu funkcji jednocześnie.

  Eksperci dzielą studnie kanalizacyjne na:

  • dyferencjał, który następnie wyposaża, w czasie, gdy linia terenu nie pozwala na ułożenie rurociągu z pewnym uprzedzeniem;
  • inspekcja, stosowana w celu zapewnienia naprawy i zapobiegania systemowi kanalizacyjnemu oraz dostępu do niego podczas prac porządkowych. Na tej podstawie, w czasie, gdy zewnętrzny rurociąg ściekowy jest bardzo długi lub ma krętą konfigurację, nie można obejść się bez studni obserwacyjnych.

  Porada: pierwsza obserwacja powinna być przeprowadzona nie dalej niż 12 m od miejsca, w którym rura kanalizacyjna wychodzi z domu, później odległość jest również możliwa 15 m. Ponadto nie umieszczaj jej bliżej niż 3 m od fundamentu budynku.

  • obracając się, wykonując funkcję oglądania, ale są usatysfakcjonowani w punktach, w których kanał ściekowy obraca się o 90 °. Te odcinki rurociągu są uważane za najbardziej problematyczne, ponieważ istnieje duże ryzyko blokad, dlatego należy zapewnić dostęp do nich;
  • studnie filtracyjne i do przechowywania są potrzebne do oczyszczania ścieków, które następnie po zakończeniu filtracji są kierowane na ziemię. Mogą być częścią szamba.

  Jakiego rodzaju studni nie wybrałeś, jego urządzenie ma praktycznie jednolity schemat dla każdej odmiany.

  • komora robocza;
  • kark trafiający na powierzchnię.

  Ten ostatni, w większości przypadków, ma właz ochronny, który pozwala na wejście do komory studni.

  Odpływ produkcyjny

  Jest to najprostsza ze wszystkich opcji, składa się ze zbiornika, w którym gromadzą się ścieki i odbywa się ich wstępna obróbka:

  1. Częściowy rozkład nagromadzonego ścieku zachodzi pod działaniem bakterii beztlenowych, dzięki czemu woda, gaz i obojętny osad są otrzymywane z toksycznej substancji organicznej.
  2. SNiP wymaga, aby znajdował się nie bliżej niż 5 m od fundamentu budynku. Poza tym ważne jest, aby usunąć go na dużą odległość od studni, studni i innych źródeł wody pitnej. Na glebach piaszczystych i piaszczystych odległość wynosi 50 m, na glinach ciężkich i średnich oraz na glebach z przewagą gliny - do 25 m.
  3. Dno studni jest najpierw pokryte warstwą gruzu na wysokość 200-300 mm, a następnie musi być wypełnione betonem, aby nieczyste odpady nie były filtrowane w gruncie. Kształt struktury może być kwadratowy lub okrągły. Głębokość zależy od dziennej objętości ścieków.
  4. W wariancie jednokomorowym zasada działania przypomina szambo, w związku z czym wymaga okresowego pompowania, co podnosi cenę jego utrzymania. W przypadku, gdy ma zostać wykonana konstrukcja przypominająca szambo składający się z 2-3 komór, wówczas można się pozbyć w celu niedogodności, pomimo faktu, że cena konstrukcji wzrośnie.
  5. Poważne w pracach budowlanych tego budynku są ściany uszczelniające. Instrukcja zakłada, że ​​mogą one być wykonane z żelbetowych pierścieni, z uszczelnieniem połączeń, albo kamienia gruzu lub używanych cegieł na zaprawie cementowej.

  W tym ostatnim przypadku trzeba przetworzyć powierzchnię od wewnątrz za pomocą bitumu. Ponadto możliwe jest zbudowanie komory za pomocą szalunku, do którego wlewany jest beton, a następnie nie jest konieczne dodatkowe uszczelnianie ścian.

  Wskazówka: podczas używania pierścieni z betonu zbrojonego należy używać sprzętu budowlanego do ich montażu, aby nie zostały uszkodzone.

  1. Płyta studni może służyć jako płyta żelbetowa z miejscem do montażu włazu. Stosuje się go zwykle - plastik z metalowym lub żelaznym wzmocnieniem.

  Wniosek

  Każdy rodzaj studni kanalizacyjnej jest w rzeczywistości monotonnym urządzeniem. Różnią się jedynie przeznaczeniem i miejscem instalacji. W prezentowanym wideo w tym artykule znajdziesz dodatkowe dane na ten temat.