Kąt nachylenia rury kanalizacyjnej dla systemów wewnętrznych i zewnętrznych

Podczas projektowania i późniejszej instalacji systemu odprowadzania ścieków o swobodnym przepływie należy ustawić prawidłowy kąt nachylenia rury kanalizacyjnej. Błąd w górę lub w dół spowoduje nieprawidłowe działanie nieprawidłowo zmontowanej sekcji systemu kanalizacyjnego, a nawet może spowodować jej zatkanie.

1 Wpływ kąta nachylenia na działanie kanalizacji swobodnego przepływu

Zdecydowana większość systemów kanalizacyjnych, zwłaszcza domowych, jest bezciśnieniowa. Oznacza to, że ścieki w nich płyną spontanicznie (grawitacyjnie) pod wpływem grawitacji (grawitacji) Ziemi. Oczywiście taki ruch jest możliwy tylko wtedy, gdy woda ma miejsce do "upadku".

Oznacza to, że poziom końca rury kanalizacyjnej musi być wyższy niż miejsce wylotu, przez co brudna woda jest usuwana dalej wzdłuż układu. Osiąga się to przez zamontowanie rurociągu pod pewnym kątem nachylenia. Na koniec uzyskaj konieczną różnicę wysokości między otworami wlotowymi i wylotowymi rury kanalizacyjnej.

Wydaje się, że można stwierdzić, że im większe nachylenie rury kanalizacyjnej, tym lepiej. Ale nie wszystko jest takie proste. Odpływy ścieków obfitują w różne inkluzje. Mają tłuszcz, resztki jedzenia, małe śmieci domowe i inne zabrudzenia. Wszystko to jest usuwane przez wodę, ale może całkowicie usunąć i umyć wtrącenia błota z rury tylko wtedy, gdy płynie z pewną prędkością. Szybciej niż to konieczne, nie ma potrzeby!

Optymalna szybkość ścieków w ściekach o swobodnym przepływie wynosi 0,7-1 m / s. System będzie więc długi i będzie dobrze pracował bez zatykania, ponieważ woda może skutecznie wypłukać wszystkie ścieki z rurociągu. Zablokowanie może wystąpić, chyba że w nadzwyczajnym przypadku. Prędkość tę można osiągnąć tylko poprzez zainstalowanie rury pod ściśle określonym kątem nachylenia.

Jeśli nachylenie jest niewystarczające, ze względu na małą prędkość wody, jego ciśnienie będzie zbyt małe, aby można było znieść i zmyć wszystkie wtrącenia błotne, szczególnie twarde. Osadzą się na ścianach rury i ostatecznie zatkają system. Może bardzo szybko. A potem będziesz musiał przepłukać rury kanalizacyjne.

Jeśli nachylenie jest większe niż to konieczne, wówczas pojawią się problemy z powodu większego natężenia przepływu. Woda nie będzie miała czasu na zmywanie ścieków - ucieknie, zanim z rury zostaną usunięte stałe wtrącenia - i to samo dzieje się z niewystarczającym nachyleniem. Może występować ciśnienie (ciśnienie) ścieków, dla których nie są zaprojektowane zamknięcia wody w kanalizacji. Następnie zostaną oderwane, a specyficzny zapach ścieków pojawi się w pomieszczeniu z rurociągiem.

2 Obliczanie nachylenia rurociągu dla ścieków

Każdy wie, że kąty są zwykle mierzone w stopniach (no, również w radianach pochodzących od nich, grad i innych jednostek). Podczas budowy rurociągów stosowane są miary długości: w SNiPs, dokumentacji technicznej i instrukcjach - milimetrach (mm), a dla wygody wygody - centymetrach (cm).

Kąt nachylenia rury jest mierzony w różnicy między wysokościami położenia końców jego segmentu licznika. Oznacza to, że w mm lub cm na 1 m rury.

Znając pożądany kąt nachylenia i długość ułożonych ścieków w metrach, pomnóż ich wartości. W rezultacie otrzymujemy wartość, o którą wlot rurociągu musi być wyższy od wyjścia.

Należy zauważyć, że w książkach informacyjnych, dokumentacji technicznej i instrukcjach, poziom nachylenia rurociągu jest często wskazywany jako ułamek dziesiętny. Wyraża on stosunek wielkości spadku poziomu systemu kanalizacyjnego w metrach do długości rury (1 m). Oznacza to na przykład, że jeśli napotkany zostanie kąt nachylenia 0,02, oznacza to, że na każde 1 m rurociągu spadek wysokości powinien wynosić 2 cm., konieczne jest pomnożenie 2 przez 3. Przyjmujemy, że jego niższy punkt powinien być ustawiony 6 cm poniżej górnego.

Czasami kąt nachylenia jest wskazywany jako stosunek jednej do pewnej liczby, na przykład 1:20. W takim przypadku musisz wykonać operację dzielenia, aby uzyskać ułamek dziesiętny. Dla proponowanego przykładu uzyskano wartość 0,05.

3 Jaki jest kąt nachylenia powinien być w sieci wewnętrznej i zewnętrznej

W dokumentach normatywnych SNiP wskazują odrębny optymalny kąt nachylenia dla rur kanalizacyjnych o każdej średnicy. Jest to zrozumiałe, ponieważ poziom napełnienia układu, zainstalowany pod pewnym kątem, zależny od objętości wody, zależy od wielkości wewnętrznego przekroju poprzecznego. Optymalna pełność dla gładkich (plastikowych) rur wynosi 0,5 (do połowy sekcji), a dla tych o chropowatej powierzchni (żeliwo) 0,6. Przy takich wskaźnikach optymalne będzie również natężenie przepływu ścieków w systemie.

Tak więc, zgodnie z SNiP dla następujących rur kanalizacyjnych, poziom nachylenia będzie optymalny:

 • średnica 40, 50 mm - 30 mm (3 cm lub 0,03) na każdy 1 metr długości rury.
 • o średnicy 65-100 mm - 20 mm (2 cm lub 0,02).
 • o średnicy 150 mm - 8 mm (0,8 cm lub 0,008). Kiedy nie można utrzymać regulowanej ilości, można ustawić nachylenie 0,007.
 • o średnicy 200 mm - 7 mm (0,7 cm lub 0,007). Minimalne dopuszczalne nachylenie wynosi 0,005.

Tak więc, w przypadku domowych systemów kanalizacyjnych, które są składane z rur o średnicy 40-100 mm, optymalne kąty mieszczą się w zakresie 0,02-0,03. Ponadto w celu organizacji kranów z urządzeń sanitarnych obowiązują odrębne normy dla każdego urządzenia. Na przykład:

 • Proponuje się usunięcie wylotu z umywalki z rury o średnicy 40-50 mm pod minimalnym kątem 0,025 lub lepszym, pod zalecanym - 0,035;
 • z wylotu muszli klozetowej - z rury o grubości 100 mm pod minimalne i zalecane spadki odpowiednio 0,012 i 0,02.

W przypadku sieci zewnętrznych, montowanych z reguły z rur 150-200 mm, optymalne i minimalne kąty nachylenia mieszczą się w granicach wartości 0,005-0,008. Zewnętrzne kanały kanalizacyjne są regulowane, a maksymalne dopuszczalne nachylenie. Jego wartość to 0,15. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nachylenie rurociągu ulicznego przekracza 15 cm na 1 m długości, cały system, w tym budynek, nie będzie mógł skutecznie działać.

Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej dla standardów budowlanych

Wstępne obliczenia na urządzeniu kanalizacyjnym chronią przed potencjalnymi problemami technologicznymi, na przykład przed blokadą. Właściwie dobrana średnica rur i właściwa instalacja zapewniają długie i wygodne użytkowanie systemu odpływowego.

Jednym z ważnych wskaźników w projektowaniu i budowie komunikacji jest kąt rury kanalizacyjnej, tworzący warunki swobodnego przepływu ścieków.

Jaki jest kąt nachylenia rur kanalizacyjnych

Jedną z zasad instalacji rur, która jest stosowana w praktyce przez doświadczonych budowniczych, jest możliwość zainstalowania linii w taki sposób, że ścieki poruszają się grawitacyjnie. Zasadę tę stosuje się wszędzie - w aranżacji mieszkań w wysokich budynkach i przy budowie prywatnych 1- lub 2-piętrowych domków.

Poziome kolanka, dla których obliczyć kąt nachylenia, są instalowane po ułożeniu i zamocowaniu pionów - pionowych odcinkach kanalizacji. Piony mają większą średnicę niż pozostałe rury. Poziome gałęzie są przymocowane do pionów za pomocą łączników (tees) i wysyłane w kierunku urządzeń sanitarnych (toalety, zlewozmywaki, wanna, kabina prysznicowa) wzdłuż najmniejszej ścieżki.

A teraz przeanalizujmy definicję kąta nachylenia poziomej rury kanalizacyjnej, zewnętrznej lub wewnętrznej.

Wyobraź sobie, że prosta linia biegnie wzdłuż ułożonej autostrady, równolegle do podłogi (lub powierzchni ziemi - dla rur zewnętrznych). Jeśli początek linii jest połączony z dolnym końcem rurociągu, wówczas otrzymujemy kąt - przy prawidłowej instalacji. To jest kąt nachylenia. Jest mierzona w stopniach lub, co jest łatwiejsze do percepcji, w centymetrach na metr liniowy (cm / metr liniowy).

W trakcie budowy, dla łatwości i łatwości obliczeń, po prostu naciągają poziomo wyrównany przewód. Początek jest ustalony w najniższym punkcie autostrady, a koniec jest pod szczytem. Pomiary kątów są w stosunku do niego.

Obliczanie nachylenia jest bezpośrednio związane z parametrami rur, takimi jak długość i średnica. Zgodnie z normami określonymi w SNiP, średnica poziomych odgałęzień przewodów wewnętrznych powinna spełniać następujące normy:

 • ze sprzętu do zmywania lub zmywania - D 40-50 mm;
 • od zlewozmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów (tj. urządzeń z odpływami cieczy) - D 50 mm;
 • z muszli klozetowych - D 110 mm.

W przypadku ścieków zewnętrznych przewidziana jest średnica 110-160 mm.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią średnicę i nachylenie komunikacji, w przeciwnym razie system często zawiedzie. Rozważ możliwe negatywne skutki.

Jak funkcjonalność systemu zależy od nachylenia

W trakcie instalacji systemu kanalizacyjnego rury układane są bezpośrednio (równolegle do podłogi) lub pod określonym kątem. Pierwsza opcja jest oczywiście błędna, ponieważ blokuje ruch zapasów i ostatecznie powoduje, że cały system nie działa.

Drugie rozwiązanie jest poprawne, ale może być wykonane na różne sposoby:

 • zapewniają najbardziej ostry kąt;
 • zminimalizować nachylenie;
 • przyjąć jako podstawę liczby zalecane przez dokumenty regulacyjne.

Co dzieje się w każdym z tych przypadków? Wydaje się, że zbyt ostry zakręt, a więc strome zejście drenów, nie jest niebezpieczne. Opinia ta jest błędna, ponieważ szybki przepływ cieczy nie zapewnia całkowitego wypłukania stałych odpadów. W rezultacie gromadzą się i tworzą blokady. Drugi problem związany jest z rozbijaniem się pułapek wodnych, czego efektem jest specyficzny zapach ścieków w całym domu (mieszkaniu).

Minimalne nachylenie nie różni się zbytnio od idealnie poziomej instalacji. Powolny ruch płynu prowadzi do zamulenia, tworzenia się grubej warstwy brudu na ścianach rur, a następnie regularnych blokad. Nawiasem mówiąc, SNiP zaleca przyleganie do prędkości drenów w zakresie 0,7-1,0 m / s.

Jest tylko jeden wniosek: konieczne jest zapewnienie nachylenia określonego w dokumentacji regulacyjnej, w której również zapisano, w jaki sposób parametr będący przedmiotem zainteresowania zależy od średnicy lub długości rury. Zwracamy się bezpośrednio do norm i obliczeń.

Jakie przepisy muszą być przestrzegane

Rozważmy bardziej szczegółowo standardy konstrukcyjne, które są szczegółowo opisane w SNiP. O cechach ścieków wewnętrznych można przeczytać w SNiP 2.04.01-85, zewnętrznym - SNiP 2.04.03-84. Warto również zapoznać się z dokumentacją regulacyjną GOST 25150-82.

Cechy kanalizacji domowej

Istnieją dwie opcje instalacji wewnętrznych rur - ukrytych i otwartych. Pierwszym z nich jest maskowanie okablowania za panelami ściennymi, pod wykładziną podłogową i podłogami, a po drugie układanie na otwartych przestrzeniach.

Rodzaj instalacji, w szczególności, określa dopuszczalną długość rurociągu:

 • zamaskowane linie nie mogą być dłuższe niż 10 m;
 • otwarte rury mogą mieć większą długość, ale mogą być instalowane na określonym zboczu i mieć swobodny dostęp w celach konserwacyjnych.

Średnica rur musi koniecznie pokrywać się ze średnicą wypustów z urządzeń sanitarnych. Do łączenia autostrad z pionami stosuje się elementy kształtowe - krzyże i trójniki typu bezpośredniego (do łączenia pod kątem 90 stopni) i typy ukośne (do mocowania pod kątem 45 i 60 stopni).

Żądania są również wykonywane na zwojach: muszą być gładkie, od 90 stopni lub więcej, to znaczy nie są ostre. Dla bezpieczniejszej zmiany kierunku, rury tworzą konstrukcję dwóch zwojów przy 135 stopniach. Podczas podłączania części gniazda powinny być obrócone w kierunku przepływu ścieków (z jednym wyjątkiem - montażem złączek podwójnych).

W SNiP określone dopuszczalne nachylenie rur kanalizacyjnych. Dane przedstawiono w poniższej tabeli:

Okazuje się, że jeśli długość linii kanalizacyjnej wynosi 5 m, różnica wysokości nad podłogą między początkiem a końcem rury będzie wynosiła 12,5 (17,5) cm = 2,5 (3,5) x 5. Wróćmy do "pomocy" budowa sznurka - może ci się przydać. Jeśli naciągniesz ją na całej długości rury (ale równolegle do podłogi), zdarza się, że odległość od sznurka do dolnego końca linii wynosi 0 mm, a do górnego końca - 12,5 (17,5) cm.

Jak wynika z tabeli, przy wzroście średnicy rury wartość spadku maleje, to znaczy dla D 110 mm, optymalny kąt nachylenia wynosi 2 cm / metr bieżący.

Tabela przedstawia minimalne wartości norm. Istnieje również maksymalne nachylenie - wynosi ono 0,15 m / m. Wartość ta odnosi się do rur różnych typów i rozmiarów, z wyjątkiem najkrótszych gałęzi, których długość jest mniejsza niż półtora metra. Można wywnioskować, że kąt nachylenia wewnętrznych przewodów powinien wynosić pomiędzy danymi z tabeli a 15 cm / metr bieżący.

Przykład wewnętrznego projektu okablowania

Projekt powinien rozpocząć się od sporządzenia schematów, rysunków i szkiców z jednoczesnymi obliczeniami odnoszącymi się do wszystkich odczepów. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące punkty:

 • lokalizacja rur, kształtek, połączeń;
 • średnica rur i kształtek;
 • długość każdej sekcji do pionu;
 • wysokość podłogi (lub oznacz zakładki, nisze itp.).

Oprócz dokładnych wartości pomiarowych należy wziąć pod uwagę tolerancje: dla każdego odgałęzienia linii głównej ± 20 cm, dla długości pionu i dotknięcia ± 1,5 cm

W tym schemacie przeczesywanie kanałów ważnymi pomiarami odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, a mianowicie osiami centralnymi:

 • króciec i myjnia;
 • Wanny i umywalki;
 • miska ustępowa i umywalka.

Należy również wziąć pod uwagę grubość ściany oddzielającej bloki hydrauliczne dwóch sąsiednich apartamentów.

Zewnętrzne układanie rur

W przeciwieństwie do wewnętrznych rur kanalizacyjnych, które mogą być zarówno otwarte, jak i ukryte w podłogach, zewnętrzne drogi są ukrytą komunikacją. Rurociągi często mają wylot na poziomie piwnicy domu i prowadzą do urządzeń do oczyszczania ścieków lub magazynów. Na całej swojej długości powinny mieć średnicę co najmniej 110 mm i wyraźnie zaznaczone nachylenie 0,02 m na metr bieżący.

Oprócz obowiązkowego obciążenia na autostradach zewnętrznych istnieje szereg innych wymagań. Na przykład powinny być one również wyposażone w studnie do przeglądania (kontroli) w całym tekście. Jeśli autostrada jest prosta, to na 10 m, jeśli ma zakręty, znajduje się studnia, a także w miejscach skrętu. Odwierty techniczne są również wymagane, gdy kilka autostrad przecina się lub ma przejściowe przejście.

W przypadku ścieków zewnętrznych stosuje się rury o przekroju od 1,1 m do 2,0 m. Jak już stwierdziliśmy powyżej, kąt nachylenia zależy od wewnętrznej średnicy rurociągu, dlatego uwzględniamy to podczas układania rowów i układania przewodów. Nie zapominaj, że w przypadku rur o dużej średnicy używane są mniejsze wartości:

 • przy D 150 mm - od 0,007 m do 0,01 m;
 • przy D 200 mm - od 0005 m do 0,008 m.

Są to wartości minimalne. Podczas instalowania krótkiego kawałka rury o dużym przekroju, nędzne nachylenie może być niedostrzegalne, ale w przypadku długich rurociągów różnice mogą być wyraźniejsze. Na przykład podczas układania rury o średnicy 15 cm postanowiono wykonać nachylenie 1 cm / metr bieżący. Okazuje się, że na każde 10 m różnica wynosi 10 cm, a po 100 m wynosi 1 m. Należy to wziąć pod uwagę i połączyć z parametrami poziomu wód gruntowych, a także ze wskaźnikami poziomu zamarzania gleby.

Jak kontrolować nachylenie

Na przykład montażu zewnętrznej autostrady, weźmy układanie pojedynczej prostej rury prowadzącej z budynku do szamba.

Celem rury jest przesuwanie ścieków pochodzących ze sprzętu hydraulicznego do wspólnego zbiornika. Należą do nich odpady tłuszczowe z zlewu kuchennego, fekalia z muszli klozetowej i brudna woda z kabiny prysznicowej. Rozsądnie jest, aby rura miała przekrój co najmniej 110 mm. Ważne jest dla nas, aby wymagane nachylenie było zachowane na całej rurze, w tym przypadku - 0,02 m / metr bieżący.

Istnieje świetna okazja do zmierzenia kąta nachylenia na różnych etapach pracy za pomocą poziomu lasera. Galeria zdjęć pomoże zaprezentować wizualnie kontrolowane obszary pracy.

Określ kąt rury kanalizacyjnej: instalacja rury

Dzień dobry, drodzy subskrybenci portalu budowlanego StroyVopros.net. W tym artykule omówimy z Państwem proces układania rury kanalizacyjnej, a mianowicie zwróćmy uwagę na kąt nachylenia rury kanalizacyjnej. Więc chodźmy.

Jednym z głównych czynników wpływających na komfort w Twoim domu, mieszkaniu, jest prawidłowe działanie kanalizacji. Kwestia ta jest szczególnie dotkliwa w starych mieszkaniach z wymaganiami dotyczącymi żeliwa. Z biegiem czasu pojawiają się w nich pęknięcia i przecieki. Obecnie najpopularniejszym materiałem do produkcji rur kanalizacyjnych są polimery. Plastikowe rury są bardzo wygodne do zainstalowania i są dostępne do instalacji nawet przez profesjonalistów.

Niezbędne narzędzia i materiały

Do samodzielnego montażu ścieków z rur z tworzyw sztucznych potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

 • sama rura (5 cm średnicy dla drenażu i 10 cm dla pionów),
 • elementy łączące (kolanka i łączniki),
 • uszczelniające mankiety
 • specjalny klej do rur z tworzyw sztucznych,
 • ołówek, centymetr, poziom konstrukcji, piła.
 • jeśli to konieczne - cement.

Przygotowanie do pracy

Sprawdzamy stary system kanalizacyjny i naprawiamy wszystkie jego parametry. Możesz zrobić zdjęcie projektu starego systemu, aby łatwiej było zamontować nowy.

 1. Weź arkusz papieru milimetrowego i przygotuj schemat okablowania rur kanalizacyjnych. Nie zapomnij umieścić elementów hydraulicznych i odległości między nimi, w tym centralnej rury pionu.
 2. Sprawdź rysunek z faktycznymi odległościami między kanałami w twoim mieszkaniu.
 3. Zalecamy powtórzenie starego układu rur kanalizacyjnych. Zwykle robią to profesjonaliści i nie ma potrzeby ich zmiany.
 4. Opierając się na szkicu i rzeczywistych odległościach, obliczyć wymaganą ilość plastikowych rur i kształtek kanalizacyjnych.

Wideo - nachylenie rury kanalizacyjnej i jej wyrównanie

Obliczanie minimalnego nachylenia rury kanalizacyjnej

Oblicz minimalny kąt nachylenia rury kanalizacyjnej może być specjalną, dość złożoną formułą.

Nie można jednak brać pod uwagę algebry i używać gotowych rozwiązań.

Nachylenie poziomych odcinków rur w systemie kanalizacyjnym musi wynosić co najmniej "0,02". Oznacza to, że na odcinku zaopatrzenia w wodę kanalizacyjną o długości jednego metra różnica wysokości na końcach rury powinna wynosić dwa centymetry.

Jednak przy niewielkiej ilości transportowanych ścieków można to znacznie zwiększyć do "0.03". Tak więc, jeśli kładziesz sekcję kanalizacyjną z jednej umywalki, poziom rur powinien być obniżony o trzy centymetry za każdy metr bieżący rury.

Wskazówki dotyczące wyboru rur

 1. Rury z tworzywa sztucznego kanalizacyjne są szare. Rury o różnych średnicach są zaprojektowane do wykonywania pewnych kanałów ściekowych.
 2. Nie ma potrzeby wykonywania obliczeń - wystarczy zmierzyć średnicę starych rur, podnieść plastikowe rury o tej samej średnicy.
 3. Można jednak użyć przypomnienia: w przypadku instalacji odpływowej w pralce i zmywarce stosowane są rury o średnicy 2,5 centymetra; centymetry, i używane do głównych pionów 11 centymetrów.
 4. Podobnie, wzdłuż starych rur, wybierane są również plastikowe rury drenażowe, po utworzeniu układu kanałów można policzyć liczbę i konfigurację elementów łączących.

Zdemontuj stare rury

Po sprawdzeniu i zmierzeniu starej kanalizacji, sporządzeniu układu rur wraz ze wszystkimi elementami łączącymi, możesz przystąpić do ich demontażu.

 1. Badamy stare żeliwne rury, określamy elementy, które po zdemontowaniu będą wymagały dodatkowej pracy (na przykład rury przechodzące przez ściany).
 2. Przygotowujemy wymagane narzędzia.
 3. Wyłączenie dopływu wody w pokoju i ostrzeżenie sąsiadów powyżej o rozpoczęciu demontażu.
 4. Ostrożnie pracując z dłutem, rozpoczynamy demontaż żeliwnej rury i upewniamy się, że kruche kawałki żeliwa nie spadają do głównego systemu kanalizacyjnego podczas demontażu - może to doprowadzić do jego awarii.
 5. Aby zdemontować odcinek rury sąsiadujący z głównym pionem, możesz po prostu odciąć jej szlifierkę. Ta procedura zakłada, że ​​nie zastąpisz głównego pionu.
 6. Jeżeli połączenia rurek żeliwnych są przymocowane za pomocą siarki (można to sprawdzić po charakterystycznym zapachu po podgrzaniu połączeń), wówczas demontaż połączeń takich rur należy przeprowadzić za pomocą palnika gazowego. Zauważ, że tę pracę najlepiej wykonywać w respiratorze.

Dalsze prace instalacyjne są konieczne, aby rozpocząć po całkowitym ochłodzeniu węzłów łączących.

Główne metody instalacji plastikowych rur kanalizacyjnych

Istnieją dwa główne sposoby instalowania plastikowych rur kanalizacyjnych: za pomocą specjalnego kleju lub za pomocą spawania.

Klejowa instalacja rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego:

 1. Odetnij końce rur, które przekraczają wymiary wymagane do instalacji.
 2. Wytnij krawędzie papierem ściernym
 3. Usuń smar i tłuszcz z końców rur i złączek.
 4. Sprawdź kompatybilność podłączonych odcinków rur, należy je łączyć z niewielkim wysiłkiem.
 5. Umieść klej na klejonych powierzchniach. Grubsza warstwa kleju jest nakładana na element łączący, cieńszy - w rzeczywistości na końcu rury.
 6. Łączymy elementy systemu, aby równomiernie rozprowadzić klej, obrócić rurę w elemencie łączącym.
 7. Na zewnętrznej krawędzi mieszanki powinien powstać wałek klejący o konsystencji płynnego miodu.
 8. Czas całkowitego wyschnięcia kleju i niezawodnego zamocowania elementów wynosi około jednej godziny.

Spawana instalacja plastikowych rur kanalizacyjnych:

 1. Docięliśmy zamontowaną rurę do wymaganego rozmiaru, oczyszczamy i odtłuszczamy połączone powierzchnie.
 2. Przygotowujemy specjalne urządzenie lutownicze i podgrzamy je do 260 stopni
 3. Zamocuj element łączący i odcinek rury na dyszy urządzenia lutowniczego.
 4. Podgrzać części, które mają być podłączone do temperatury wskazanej w instrukcji.
 5. Łączymy podgrzewane części
 6. Sprawdzamy połączenie w przypadku braku luzów, szczelin, pozostałości polimeru.

Niektóre niuanse instalowania rur z tworzyw sztucznych

Procedura montażu plastikowych rur kanalizacyjnych rozpoczyna się od górnego węzła, czyli części ścieków zlokalizowanych w najwyższym punkcie. Wynika to stąd, że nachylenie rur z tworzywa sztucznego zostanie obliczone dla swobodnego przepływu ścieków. Łączniki elementów łączących muszą być zainstalowane w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu cieczy. Kontroluj kąt nachylenia rury kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego, używając poziomu budynku, gdzie znajdują się wymagane znaki. Możesz także kontrolować kąt nachylenia za pomocą wstępnie ustawionych znaków na ścianie.

Często przy naprawianiu kanalizacji w budynkach mieszkalnych, plastikowe rury z tworzyw sztucznych należy łączyć ze starymi żeliwnymi. Tak więc w sekcji pionowej kanalizacji w budynku mieszkalnym można użyć specjalnego łącznika do wstawienia segmentu składającego się z rury z tworzywa sztucznego.

Należy również pamiętać, że poziome odcinki systemu kanalizacyjnego nie powinny przylegać do pionowych rur pod kątem prostym. Zwykle stosuje się do tego co najmniej dwa wygięcia rury, z których każdy obraca przepływ ścieków o 45 stopni. W ten sposób zredukujesz turbulencje przepływu ścieków i stworzysz prawidłowe "wejście" systemu kanalizacyjnego do domu.

Nachylenie rur kanalizacyjnych 50, 100, 110, 160, 200 mm

Budowa kanalizacji wymaga spełnienia określonych norm. W szczególności bardzo ważne jest prawidłowe nachylenie rury kanalizacyjnej, która jest wybrana zgodnie z zasadami SNiP 2.04.01-85 i 2.04.03-85 (możesz oglądać i pobierać te dokumenty przede mną całkowicie za darmo), a także długość rurociągów komunikacyjnych.

Jak wybrać kąt nachylenia - kilka opcji

Istnieje kilka pozycji, które rzemieślnicy domowi kierują:

 1. Ustaw kąt tak ostry, jak to tylko możliwe;
 2. Zminimalizuj nachylenie lub nawet pomiń ten punkt podczas instalowania ścieków;
 3. Utwórz nachylenie zgodnie z katalogami SNiP, GOST lub wyspecjalizowanymi.

Na pierwszy rzut oka nadmiernie ostre nachylenie rury kanalizacyjnej pomoże wodzie, która wymaga czyszczenia, aby szybciej dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Z drugiej jednak strony, rura jest narażona na szkodliwe działanie ścieków. Z uwagi na to, że woda zbyt szybko przechodzi przez kanał, stałe cząsteczki ścieków, resztki żywności i inne zanieczyszczenia, często spuszczane do toalety, pozostają w rurze. Dlatego maksymalne nachylenie rury jest ściśle regulowane. Patrząc z wyprzedzeniem, powiedzieć, że jest równa 15 cm na 1 metr bieżący.

Kolejnym problemem będzie zamulenie rury. Z biegiem czasu, zatkane ścieki i będą musiały pracować nad jego naprawą. Żywotność takiego systemu jest znacznie krótsza niż standardowa i jest krótsza niż rok.

Minimalne odchylenie lub jego brak jest poważnym błędem przy instalacji rurociągu kanalizacyjnego. W tym samym czasie rura jest nie tylko zamulona, ​​ale także praktycznie nieczyszczona naturalnie.

Dlaczego potrzebuję kąt rury?

Korzystanie z kąta rury kanalizacyjnej jest konieczne do wykorzystania w celu pozbycia się następujących problemów:

 1. Podczas zamulania rury, syfony powietrza są łamane, które służą jako ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami w pomieszczeniu;
 2. Zamrażanie głównej rury grozi całkowitym naruszeniem głównych funkcji kurków ściekowych, co w rzeczywistości oznacza zakończenie systemu;
 3. Ochrona piwnicy domu mieszkalnego przed wyciekiem i przebiciami zależy od poprawności nachylenia.

Powiązane filmy wideo:

Stoki ścieków i ich sposoby ekspozycji:

Jak wybrać właściwe nachylenie kanału:

Ponadto, jeżeli nie ma problemów z korozją w przypadku instalacji plastycznej bez plastiku, w rurze z żeliwa mogą pojawić się szczeliny. Zacznie przekazywać wodę i ścieki do piwnicy.

Wcześniej w budynkach wysokich budynków systemy kanalizacyjne nie były instalowane ze spadkiem, dlatego tak często zdarza się utonięcie w mieszkaniu na pierwszym piętrze lub przebicie się przez cały system kanalizacyjny.

Jak wybrać nachylenie

Aby ustalić, jakie powinno być minimalne nachylenie rury, które będzie dla Ciebie optymalne, musisz znać długość całego systemu kanalizacyjnego. Książki referencyjne wykorzystują dane natychmiast w formie gotowej, są przedstawione w setnych części liczby całkowitej. Niektórym pracownikom trudno jest poruszać się po takich informacjach bez wyjaśnienia. Na przykład informacje w podręcznikach referencyjnych prezentowane są w następującej formie:

Tabela: niezbędne nachylenia i średnice rur do odprowadzenia Tabela: nachylenia rur spustowych w mieszkaniu

Minimalny i maksymalny spadek ścieków na 1 metr bieżący przez SNiP

Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające minimalne nachylenia, w zależności od średnicy rury o długości 1 metra. Na przykład widzimy, że dla rury o średnicy 110 - kąt nachylenia 20 mm, a dla średnicy 160 mm - już 8 mm i tak dalej. Pamiętaj o zasadzie: im większa średnica rury, tym mniejszy kąt nachylenia.

Przykłady minimalnych nachyleń ścieków na metr od SNiP w zależności od średnicy rury

Na przykład potrzebne jest nachylenie rury o średnicy do 50 mm i długości 1 metra. Jaka była określona? 0,03 jest stosunkiem wysokości nachylenia do długości rury.

Nachylenie rury kanalizacyjnej 110 mm dla ścieków zewnętrznych

Załóżmy, że musisz obliczyć optymalne nachylenie dla wspólnej rury 110 mm, która jest używana głównie w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych. Według GOST nachylenie dla rury o średnicy 110 mm wynosi 0,02 m na 1 metr bieżący.

Aby obliczyć całkowity kąt, należy pomnożyć długość rury przez nachylenie określone w SNiP lub GOST. Okazuje się, że: 10 m (długość systemu kanalizacyjnego) * 0,02 = 0,2 m lub 20 cm, a więc różnica między poziomem instalacji pierwszego punktu rury a ostatnim wynosi 20 cm.

Kalkulator obliczający nachylenie ścieków dla prywatnego domu

Proponuję przetestować kalkulator online do obliczania nachylenia rur kanalizacyjnych dla prywatnego domu. Wszystkie obliczenia są przybliżone.

Pod średnicą rury odnosi się do średnicy rury, która prowadzi bezpośrednio do otworu spustowego lub ogólnego systemu ścieków (nie mylić z wentylatorem).

P.S. Wszystkie pytania i prośby dotyczące tego kalkulatora można ustawić poniżej w komentarzach do tego artykułu.

Wykorzystanie obliczonej i optymalnej stopy obłożenia

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, azbestocementu lub żeliwa muszą koniecznie obliczać poziom pełności. Ta koncepcja określa, jaka powinna być prędkość przepływu w rurze, aby się nie zatykała. Oczywiście nachylenie zależy również od pełni. Oblicz obliczone pełnię można za pomocą wzoru:

 • H oznacza poziom wody w rurze;
 • D jest jego średnicą.

Minimalny dopuszczalny poziom napełnienia SNiP 2.04.01-85, zgodnie z SNiP - Y = 0,3 i maksymalnym Y = 1, ale w tym przypadku rura kanalizacyjna jest pełna, a zatem nie ma nachylenia, wówczas należy wybrać 50-60%. W praktyce szacowana szybkość wypełniania jest w zakresie: 0,3 Obliczenia hydrauliczne dla pojemności napełniania i kąta nachylenia

Twoim celem jest obliczenie maksymalnej dozwolonej prędkości dla systemu kanalizacyjnego. Według SNiP prędkość płynu powinna wynosić co najmniej 0,7 m / s, co pozwoli odpływowi szybko przechodzić przez ściany bez przyklejania się.

Weź H = 60 mm, a średnica rury D = 110 mm, materiał jest z tworzywa sztucznego.

Dlatego prawidłowe obliczenia są następujące:

60/110 = 0,55 = Y to obliczony poziom pełności;

Następnie użyj wzoru:

K ≤ V√ y, gdzie:

 • K - optymalny poziom pełności (0,5 dla rur z tworzywa sztucznego i szkła lub 0,6 dla żeliwa, rur azbestowo-cementowych lub ceramicznych);
 • V jest prędkością płynu (bierzemy co najmniej 0,7 m / s);
 • √Y jest pierwiastkiem kwadratowym szacowanej zajętości rury.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - obliczenia są prawidłowe.

Ostatnia formuła jest testem. Pierwsza cyfra jest współczynnikiem optymalnej pełni, druga po znaku równości jest prędkością ruchu odpadów, trzecia jest kwadratem poziomu pełni. Formuła pokazała nam, że właściwie wybieraliśmy prędkość, czyli najniższą możliwą. W tym samym czasie nie możemy zwiększyć prędkości, ponieważ nierówności się zepsują.

Kąt może być wyrażony w stopniach, ale trudniej będzie przejść do wartości geometrycznych podczas instalowania rury zewnętrznej lub wewnętrznej. Ten pomiar zapewnia wyższą dokładność.

Rurociągi skośne schematycznie

W ten sam sposób łatwo jest określić nachylenie zewnętrznej rury podziemnej. W większości przypadków komunikacja zewnętrzna ma dużą średnicę.

Dlatego na metr zostanie zastosowane większe nachylenie. Jednak nadal istnieje pewien poziom odchyłki hydraulicznej, który pozwala obniżyć nachylenie nieco poniżej optymalnego.

Podsumowując, mówimy, że zgodnie z SNiP 2.04.01-85 klauzula 18.2 (norma przy instalacji systemów odprowadzania wody), przy konstruowaniu kąta rur kanalizacyjnych w prywatnym domu, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. W przypadku jednego metra bieżącego rury o średnicy do 50 mm należy wyznaczyć 3 cm nachylenia, ale jednocześnie rurociągi o średnicy 110 mm będą wymagały 2 cm;
 2. Maksymalna dopuszczalna wartość zarówno ciśnienia wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest całkowitym nachyleniem rurociągu od dołu do końca 15 cm;
 3. Normy SNiP wymagają obowiązkowego uwzględnienia poziomu zamarzania gleby w celu zainstalowania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego;
 4. Aby określić poprawność wybranych kątów, należy skonsultować się z ekspertami, a także sprawdzić wybrane dane za pomocą powyższych wzorów;
 5. Podczas instalowania kanalizacji w łazience można odpowiednio uzyskać współczynnik pełności i nachylenie rury. Faktem jest, że z tego pomieszczenia woda wypływa głównie bez cząstek ściernych;
 6. Przed pracą musisz zrobić plan.

Porady ekspertów:

Nie należy mylić metody instalacji rur kanalizacyjnych w mieszkaniu i domu. W pierwszym przypadku często stosuje się montaż pionowy. Zaczyna się to wtedy, gdy pionowa rura jest instalowana z muszli klozetowej lub kabiny prysznicowej i już wchodzi w rurę bagażnika, wykonaną pod pewną uprzedzeniem.

Metodę tę można zastosować, jeżeli na strychu domu znajduje się na przykład prysznic lub umywalka. Z kolei instalacja zewnętrznego układu zaczyna się natychmiast od pierścieni muszli klozetowej, szamba lub zlewu.

Aby wytrzymać pożądany kąt podczas montażu, zaleca się wykopać wykop pod zboczem i pociągnąć za sznur. To samo można zrobić na podłodze.

Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej na 1 metr w prywatnym domu?

Jest całkiem oczywiste, że normalne życie w nowoczesnym domu lub mieszkaniu jest niemożliwe bez niezawodnego systemu kanalizacji. Jest to system rur do usuwania ścieków. Niesprawności w działaniu tych ostatnich nie prowadzą do najlepszych konsekwencji, dlatego przy układaniu kanalizacji w prywatnym domu należy przestrzegać wymagań przepisów budowlanych i przepisów.

W nowoczesnym domu ścieki muszą być prawidłowe.

Ścieki poruszają się pod wpływem grawitacji pod wpływem sił grawitacyjnych, dlatego ważne jest obliczenie prawidłowego nachylenia kanału 1 metra. Jeśli jest zbyt duży lub zbyt mały, wystąpią nieprawidłowości w systemie, aż do wystąpienia nieprzyjemnych sytuacji awaryjnych. Jaki rodzaj nachylenia rur instalacyjnych systemu kanalizacyjnego zależy od wielu okoliczności.

Konsekwencje zbyt małego lub zbyt dużego nachylenia

Zbyt duże nachylenie rury kanalizacyjnej powoduje nadmiernie duże natężenie przepływu ścieków. W takim przypadku duże kawałki odpadów zostaną wyrzucone na wewnętrzne ściany systemu rurociągów, przylegną do nich i nie będą mogły się ruszyć. Ważne jest zapewnienie optymalnego nachylenia rur kanalizacyjnych na 1 metr w prywatnym domu.

Optymalny kąt nachylenia w zależności od średnicy rury

Podczas projektowania systemu drenażowego, w zależności od średnicy rury, wybiera się optymalny kąt jego nachylenia. Aby system działał prawidłowo, rury o mniejszej średnicy muszą mieć większe nachylenie. Mierzona jest w centymetrach na metr długości rury. SNiP określa następujące parametry dla rur zgodnie z ich średnicą:

 • 50 mm - nachylenie 3 cm na 1 metr długości;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Ilustracja wymaganego nachylenia dla rur o różnych średnicach

Te optymalne wartości są obliczane dla nawet długich odcinków zewnętrznej i wewnętrznej sieci rurociągów. Przy podłączaniu do połączeń kołnierzowych, syfonów i łączników występują szczególne cechy.

Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i toalecie

Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i WC są zdeterminowane przez fakt, że są odpowiednie instalacje hydrauliczne. Pod zlewozmywakiem zainstalowane są rury o maksymalnej średnicy pięćdziesięciu milimetrów, optymalny kąt dla nich wynosi 3,5 cm W toalecie zastosowano rury o średnicy stu milimetrów, optymalne nachylenie dla nich wynosi 2 cm Wartości tego parametru dla domowych urządzeń hydraulicznych podsumowano w poniższej tabeli.

Zasady określania kąta nachylenia dla zewnętrznych ścieków

Do układania sieci zewnętrznej za pomocą rur o znacznie większej średnicy niż w domu. W rezultacie kąty instalacji są różne. Na przykład dla rury o średnicy stu pięćdziesięciu milimetrów nachylenie wynosi 0,8 cm na metr długości, jeśli średnica wynosi dwieście milimetrów, wartość tego parametru zmniejsza się o jeden milimetr i wynosi 0,7 cm.

Maksymalny spadek poziomu dla zewnętrznej sieci rurociągów nie powinien przekraczać piętnastu centymetrów na metr długości. Zasada ta nie dotyczy krótkich odcinków rurociągu o długości mniejszej niż półtora metra.

Obliczanie wymaganego nachylenia rury kanalizacyjnej na własną rękę

Aby samodzielnie obliczyć nachylenie rury, należy znać jej długość i średnicę. W SNiP opublikowano specjalne tabele z wartościami tego parametru. W ogólnym przypadku możliwe jest określenie kąta nachylenia rury przy użyciu własnych zasobów:

 • obliczenia należy dokonać, biorąc pod uwagę średnicę pionowej rury;
 • w przypadku rur o przekroju do stu dziesięciu milimetrów wymagane jest nachylenie dwudziestu milimetrów;
 • do stu sześćdziesięciu milimetrów średnicy wymaga ośmiomilimetrowego nachylenia rury;
 • wąskie rury o średnicy do pięćdziesięciu milimetrów są zainstalowane ze spadkiem wynoszącym trzy centymetry.
Spadek ścieków łatwy do kontrolowania poziomu

Pewne trudności percepcji są spowodowane przez jednostkę miary tego parametru, wyrażoną w setnych części liczby. Jednak naprawdę nie ma nic trudnego, na przykład, wartość nachylenia 0,05 oznacza, że ​​różnica wysokości między początkiem i końcem długości rury wynosi pięć centymetrów.

Wartość przepełnienia kanalizacji

Jedną z najważniejszych cech operacyjnych systemu odpadów jest ich pełność z wodą w kale. Wartość tego parametru określa się, dzieląc wysokość poziomu ścieków przez wartość odcinka rury.

Obliczanie średnicy rury kanalizacyjnej

Projektując system kanalizacyjny w celu jego bezproblemowego działania, należy wybrać taki ważny parametr operacyjny, jak średnica sieci rurociągów. Określa się to przez połączenie następujących warunków:

 • przekrój dysz armatury sanitarnej nie powinien być większy niż średnica głównej rury kanalizacyjnej;
 • wzrost średnicy prowadzi do przyspieszania przepuszczalności ścieków w postaci wykładniczej;
 • stopień napełnienia nie powinien być wyższy niż sześćdziesiąt procent;
 • kody budowlane zawierają dane niezbędne do obliczenia średnicy rury kanalizacyjnej.
Drenaż łazienki na drugim piętrze do pionu wykonany jest z rury o średnicy 110 mm

Kody budowlane określają średnicę rur na głównych odcinkach sieci stu dziesięciu milimetrów. Podłączanie domowych urządzeń hydraulicznych odbywa się do rur, których średnica nie przekracza pięćdziesięciu milimetrów. Wyjątkiem jest toaleta, której obciążenie operacyjne wzrasta. Średnica całkowitego pionu wynosi sto milimetrów. Przekrój rur kanalizacyjnych dużych dróg miejskich może sięgać tysiąca dwustu milimetrów.

Układanie ścieków zewnętrznych biorąc pod uwagę poziom zamarzania gleby

Instalacja zewnętrznego systemu kanalizacyjnego powinna być przeprowadzona z obowiązkowym uwzględnieniem głębokości zamarzania gleby w miejscu pracy. Poziom ten zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i zmienia się w różnych obszarach. SNiP 23-01-99 zawierają dokładne wartości tego parametru dla różnych regionów.

Mapa normatywnych głębokości zamarzania

Na przykład, jeśli głębokość zamarzania gleby wynosi półtora metra, system kanalizacji nie powinien być położony bliżej ziemi. W takim przypadku woda z kału zamarznie i przerwie sieć rurociągów, co doprowadzi do jej całkowitej awarii. Dla obszaru podmiejskiego głębokość zamrożenia gleby wynosi 1,4 metra, w centralnych regionach naszego kraju jest w przybliżeniu taka sama.

Zasady organizacji poduszki montażowej do układania rur

Właściwa instalacja kanalizacji zapewnia instalację poduszki montażowej. Jest to kopiec z piaskiem, na którym bezpośrednio układa się sieć rurociągów. Aby utrzymać pożądany kąt nachylenia układu i zaprojektowaną podkładkę montażową. Ten parametr można zmienić, przesypując piasek w jednym miejscu lub innym.

Poduszka powinna zapewniać równomierne nachylenie kanalizacji

Przed ułożeniem sieci rurociągów wszystkie elementy jej konstrukcji są sprawdzane pod kątem integralności, obecność pęknięć i widocznych wad jest nie do przyjęcia. W przeciwnym razie wycieki i sytuacje awaryjne są nieuniknione. Sprawdzone rury kanalizacyjne są układane na podkładce montażowej i wypoziomowane na poziomie budynku. Jeśli to konieczne, regulacja kąta nachylenia we właściwym miejscu wylewa piasek w taki sposób, aby rura leżąca na nasypie ściśle do niej pasowała i była nieruchoma.

Ogólne zalecenia dotyczące instalacji rur spustowych

Ogólne zalecenia pomogą uniknąć najczęstszych błędów podczas układania rur spustowych domowych i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Elementy konstrukcyjne sieci rurociągów ulegają kurczeniu w czasie. W rezultacie konieczne jest okresowe dostosowanie kąta rur.
 • Przy zmianie kierunku układania połączenia kołnierzowe powinny być wykonane pod kątem co najmniej sto dwadzieścia stopni. W przeciwnym razie konieczne będzie wyposażenie dodatkowego luku inspekcyjnego w celu kontrolowania sieci rurociągów iw razie potrzeby oczyszczenia.
 • Rozmieszczenie ukrytych ścieków wymaga szczególnie starannego sprawdzenia wszystkich elementów jego struktury pod względem integralności i braku wycieków. W takim przypadku okna widokowe powinny znajdować się w niewielkiej odległości od siebie.
 • Rury układa się w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Instalacja rozpoczyna się od rury spustowej z dalszym postępem do podłączonych urządzeń hydraulicznych.
Tak więc w praktyce nachylenie rury spustowej dla zlewu

Pożądany kąt nachylenia rur kanalizacyjnych podczas budowy sieci domowej nie jest trudny do zniesienia. Poprzednio na ścianie narysowano znak, wyznaczając linię wcześniej obliczonego nachylenia. Trwa na nim sieć rurociągów.

Prace nad układem zewnętrznym są nieco trudniejsze. W tym przypadku, aby zapewnić wymagane nachylenie, konieczne jest wykopanie rowu, którego głębokość stopniowo rośnie. Sterowanie odbywa się za pomocą poziomu konstrukcyjnego, sznur rozciągnięty pod kątem prostym znacznie ułatwi wykonywanie manipulacji produkcyjnych.

Sprawność układu zależy w dużej mierze od prawidłowego zachowania kąta nachylenia sieci rurociągów. Konieczne jest przestrzeganie zalecanych standardów. Odchodząc od określonych parametrów często występują sytuacje awaryjne i zapychanie się sieci rurociągów.

Wybraliśmy dla Ciebie specjalne wideo, które zawiera wiele przydatnych informacji na temat kanalizacji.

Nachylenie rury kanalizacyjnej: dlaczego powinno wynosić dokładnie 1,5-3 centymetra

Na zdjęciu - celowo niepoprawna instalacja rur kanalizacyjnych - prawie nie mają zbocza.

Pozdrowienia dla was, moi drodzy czytelnicy. Wszyscy uwielbiamy nowoczesny komfort, w tym w części dotyczącej higieny. Zdarza się to bardzo rozczarowujące, gdy jest naruszane, a tak naprawdę to często jest nasza wina. Na przykład, często nie zastanawiamy się, jaki powinien być nachylenie rury kanalizacyjnej, aby odpływy i odpady z naszej aktywności życiowej zostały prawidłowo rozładowane.

Należy pamiętać, że w większości przypadków drenaż grawitacyjny jest wyposażony w nasze mieszkania i domy. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby wybrać optymalne nachylenie dla każdej z rur odgałęzionych. Jeśli kąt jest mały lub wcale nie jest, błąd będzie wielki - spowoduje to ciągłe blokady, jeśli będzie zbyt duży, system wycieknie.

Kąt nachylenia rury kanalizacyjnej

Niezwykle ważne jest prawidłowe ustawienie kąta rury.

Przede wszystkim chcę cię ostrzec od razu, abyś nie zgubił się w jednostkach miary. We wszystkich dokumentach regulacyjnych, technicznych i rekomendacyjnych nachylenie rur kanalizacyjnych jest wyświetlane w stopniach, ale w centymetrach, w stosunku do początkowego (górnego) i warunkowo końcowego (dolnego) punktu systemu.

Powiem ci mały, ale bardzo, bardzo interesujący sekret. Jest to wyjaśnione po prostu. Pojęcie "stopnia" w stosunku do osi Ziemi, jak również położenie obiektów na jego powierzchni podczas budowania własnego domu (bardzo, bardzo małe w porównaniu do całkowitej powierzchni planety), nie jest zbyt skuteczne.

Uzyskano zbyt małe wartości. Jeśli podczas układania rur kanalizacyjnych kierujesz się stopniami, po prostu ryzykujesz zabranie ich gdzieś tam.

Wpływ nachylenia rury

Bez odpowiedniego spadku, rura szybko się zatka ze stałymi frakcjami odcieku.

Z definicji kanalizacja nigdy nie była czysta. Zwłaszcza teraz, gdy ścieki wykorzystują zwiększoną ilość odpadów naszej życiowej aktywności.

 1. Tak więc, zmywając brudne naczynia, wrzucamy do rurociągu produkty czyszczące, tłuszcze, cząsteczki jedzenia. Z biegiem czasu lepsza powłoka buduje się na ścianach systemu. Przyczynia się do zarastania rur. Ich właściwe nachylenie pozwala kanałom samooczyszczać.
 2. Płynąc w sieci z prędkością określoną przez nachylenie rur, dreny spłukują znaczną ilość odpadów, zatrzymując w ten sposób zatykanie systemu.
 3. Chciałbym zwrócić uwagę na tę zależność: im większy kąt nachylenia rury kanalizacyjnej, tym wyższe natężenie przepływu płynu. Oznacza to, że stopień wypełnienia rury zmniejsza się.

Dlaczego zły nadmierny lub zbyt mały spadek

Zbyt duże nachylenie jest również złe - stałe odpady nie będą miały czasu na wymywanie.

W związku z tym, co napisałem powyżej, możesz wpaść na pomysł: umieścić rury pod możliwie największym nachyleniem, aby odpady były szybciej rozładowywane. Ostrzegam jednak natychmiast - ta myśl będzie niefortunna:

 1. Jeśli odpływ jest zbyt stromy, rury zostaną zamulone, ponieważ dreny zostaną bardzo szybko wypuszczone. Po prostu nie będą mieli czasu na wymywanie stałych cząstek odpadów. Zaczną osiadać na ścianach rur.

Przy nadmiernym nachyleniu zablokowane zostaną śluzy wodne.

 1. Ponadto syfony przełamują blokady wodne. W konsekwencji powietrze z kanalizacji zacznie wnikać do pomieszczenia. Nie przypomnę ci, jak "przyjemnie" pachnie.
 2. Metalowe rury kanalizacyjne są wyjątkowo niepożądane, aby pozostać niewypełnione z jeszcze jednego powodu. W agresywnym środowisku dopływ tlenu do wewnętrznych ścian prowadzi do korozji. W rezultacie zmniejsza się żywotność rur.
 3. Nadmierne nachylenie zwiększa szum rurociągu.
 4. Zmniejsza to również zdolność systemu do samooczyszczania, prowadząc do sedymentacji odpadów i blokowania rur.

Nie mogę nie zauważyć innej sytuacji: niewystarczające nachylenie rur prowadzi do spadku natężenia ścieków. Prowokuje również blokady.

Mieszkanie jest prawie niemożliwe do samodzielnego zmierzenia przepływu płynu w ściekach.
Dlatego zalecam przestrzeganie wartości podanych w dokumentach regulacyjnych.
Tak więc rekomendowana stawka opadania SNiP w mieszkaniach powinna wynosić 0,7-1 m / s.

Dokumenty regulacyjne i dokumenty referencyjne

Optymalne nachylenie dla rur o różnych średnicach.

Jakie powinno być prawidłowe nachylenie rur kanalizacyjnych? Odpowiedź na to pytanie wynika z dokumentów regulacyjnych:

 1. Dla rur o małej średnicy wewnątrz ścieków obowiązuje punkt nr 18.2 SNiP nr 2.04.01 / 85 "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków". Stwierdza, że ​​nieparzyste gałęzie sieci o przekroju 4-5 cm powinny być układane ze spadkiem 0,03, o przekroju 8,5 i 10 cm - o nachyleniu 0,02.
 2. Zewnętrzny system kanalizacyjny potrzebuje większej sieci przekrojowej. W tej części wiem o zboczach rur kanalizacyjnych według SNiP nr 2.04.03 / 85, paragraf 2.41 "Ścieki. Zewnętrzne struktury i sieci ": minimalne nachylenie dla rur o przekroju 15 cm powinno wynosić 0,008, a 20 cm - 0,007.

Standardy dotyczące nachylenia rur są przedstawione w niniejszym dokumencie.

Podczas przeprowadzania napraw może być konieczne zmniejszenie nachylenia sieci. Oto, co mogę ci doradzić, odnosząc się do wewnętrznego systemu kanalizacyjnego i nieprzydzielonych odcinków rurociągu. W SNiP nr 2.04.01-85, paragraf 18.2, podano następujące postanowienie:

 1. Obliczenia rurociągu ściekowego należy przeprowadzić ustawiając natężenie przepływu płynu (V, w metrach na sekundę) i napełnianie (H / d), aby warunek był spełniony: V√H / d≥K. Jednocześnie K dla rur wykonanych z tworzywa sztucznego i szkła powinno być równe 0,5, a dla siatek z innych materiałów - 0,6.
 2. Natężenie przepływu wody w tym przypadku nie powinno być mniejsze niż 0,7 m / s., Napełnianie rur jest nie mniejsze niż 0,3. Innymi słowy: teoretycznie, jeśli obliczysz objętość odpadów, a następnie napełnienie i ustalenie prędkości płynu, możesz uzyskać inny wynik.
 3. Jednakże, spieszę się ostrzec: w SNIP №2.04.03 / 85 dla zewnętrznych rurociągów kanalizacyjnych istnieje bezpośrednie wyjaśnienie dotyczące sieci o przekroju 15-20 cm.

Minimalna dopuszczalna różnica wysokości.

Wyraża następujące warunki: w oparciu o lokalne warunki i z odpowiednim uzasadnieniem dla poszczególnych segmentów sieci, dopuszczalne jest działanie przy takich nachyleniach: dla rur o przekroju 20 cm - 0,005, dla analogów o średnicy 15 cm - 0,007.

Mogę cię uszczęśliwić. To bardzo interesująca rzecz. Mianowicie: jeśli posiadasz potwierdzenie z betonu zbrojonego "jest bardzo, bardzo konieczne" i pragniesz go zrealizować, to nie ma przeszkód do jego realizacji. Możesz zaoszczędzić nawet 2 mm nachylenia na każdym metrze rur o przekroju 20 cm.

Zalecam, aby wziąć pod uwagę, że oprócz minimalnej poprawności, istnieje również maksymalne nachylenie do układania rur kanalizacyjnych.

Zgodnie z pkt. 18.3 SNiP nr 2.04.01 / 85, najwyższe nachylenie sieci nie powinno przekraczać 0,15 (z wyłączeniem odgałęzień z urządzeń sanitarnych o długości do 150 cm).

Innymi słowy - nachylenie nie powinno przekraczać 15 centymetrów na każdym metrze sieci. Jeśli przekroczysz tę wartość, rurociąg zostanie zamulony, ponieważ ciekły wyciek szybko opuści się, a frakcje stałe pozostaną.

Po przetrząśnięciu w mojej bibliotece technicznej znalazłem dla ciebie bardzo użyteczną rzecz z podręcznika A. i N. Lukinsa "Tabele do obliczeń hydraulicznych syfonów kanalizacyjnych i rurociągów". W nim przekrój i zbocza rur kanalizacyjnych są połączone z instalacjami hydraulicznymi.