Jak ustawić nachylenie ścieków na 1 metrze SNiP

Właściwa instalacja systemu kanalizacyjnego jest niemożliwa bez wstępnych obliczeń. Konieczne jest określenie średnicy rur, prędkości ruchu drenów i nachylenia kanalizacji na 1 metr SNiP. Błędy w wyborze ostatniego parametru mogą powodować istotne problemy w działaniu autonomicznego systemu kanalizacyjnego.

Jaki jest kąt rurociągu?

Montaż rur kanalizacyjnych nie powinien odbywać się na horyzoncie, ale położony pod niewielkim kątem, którego wartość określona jest przez specjalne normy. Aby wskazać nachylenie rury, nie stosuje się zwykłego systemu stopni, tutaj współczynnik określa się w centymetrach na metr. Ten wymiar pozwala uniknąć dużych błędów podczas instalowania linii do szamba. Długość takiego odgałęzienia może wynosić 10-12 metrów i bardzo trudno jest utrzymać dany kąt. Proponowana nazwa wskazuje, jak daleko jeden koniec rury o długości 1 metra powinien znajdować się powyżej drugiego.

Uwaga. W książkach informacyjnych nachylenie rury jest wskazywane przez ułamek prosty lub dziesiętny. Na przykład współczynnik równy 0,03 oznacza nachylenie 3 cm na 1 metr.

Stosunek średnic rur i zalecane nachylenie

Oprócz zalecanego nachylenia ścieków o długości 1 metra, norma określa wartość maksymalną i minimalną.

Maksymalne nachylenie

Górny limit dopuszczalnej wartości nie powinien przekraczać 0,15, co oznacza, że ​​nachylenie miernika przebiegu rury wynosi 15 cm, a na krótkich odcinkach przylegających do armatury sanitarnej można zastosować większy współczynnik. Konieczne jest uwzględnienie natężenia przepływu, nie może ono być większe niż 1,4 m / s, w przeciwnym razie frakcja stała osadzi się na ścianach autostrady. Ścieki składają się z licznych zawiesin i cząstek o różnej lepkości i przepływie. Przy nachyleniu większym niż 15 cm są one stratyfikowane - ciecz przechodzi do szamba, a pozostałe frakcje pokrywają rurę.

Minimalne nachylenie

Minimalną liczbę określa się dla każdej sekcji rury:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Jeśli te wskaźniki nie będą przestrzegane, rurociąg zostanie szybko zablokowany. Na niektórych obszarach długość nie przekracza 1 metra, dopuszczalny jest współczynnik 0,01.

Błędy przy wyborze kąta rur

Normalne funkcjonowanie układu zrzutu zanieczyszczonej wody jest zapewniane przez siłę grawitacji, płyn przemieszcza się przez rury grawitacyjnie. Jeśli wybierzesz zły kąt, wystąpią następujące błędy:

 • Niewystarczające nachylenie ścieków - ścieki poruszają się powoli i stagnują w rurze, co prowadzi do zatykania. Takie zjawisko jest szczególnie szkodliwe dla autostrad żeliwnych, które są narażone na zwiększoną korozję, porywy i wycieki.
 • Duży kąt pochylenia - przyspieszenie przepływu prowadzi do niewystarczającego czyszczenia rur, wody szybko liści, a duże frakcje pozostają na ścianach. Pracom takiej autostrady towarzyszy hałas i zakłócenie zaworów wodnych na syfonach.

Zalecany stosunek maleje wraz ze wzrostem średnicy rury:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Błędy podczas instalacji rurociągu

Jak obliczyć stopień pełności rurociągu

Dla stabilnej pracy systemu kanalizacyjnego ważne są następujące wskaźniki:

 • natężenie przepływu V;
 • napełnianie systemu kanalizacyjnego K.

K = H / D,

H - wysokość poziomu ścieków;

D - przekrój kanału.

Obliczając poziom pełności autostrady, można określić optymalne natężenie przepływu, przy którym system będzie funkcjonował bez zamulania i blokowania śmieci. Pełna pojemność rury wynosi 1, co zakłóca wentylację systemu, a blokady hydrauliczne mogą się zepsuć. Efektywna szybkość wynosi 0,5-0,6, jeśli spada do 0,3, wtedy ciecz nie jest wystarczająca do wymycia stałych frakcji. Współczynnik ten zależy od materiału rury, gładki plastik ma mniejszą obsadę niż surowy żeliwo i cement azbestowy.

Rada Opis sekwencji obliczeń i niezbędnych wzorów zaczerpnięto z SNiP 2.04.01-85.

Wzór do obliczania nachylenia rury

Natężenie przepływu zrzucanych odpadów jest kluczowym parametrem przy obliczaniu optymalnego nachylenia rury kanalizacyjnej. Jego minimalna wartość wynosi 0,7 m / s. Możesz wykonać obliczenia dla pojedynczego systemu, używając wzoru:

V√ (H / d) ≥K,

K - wypełnienie rur, dla materiałów polimerowych - współczynnik 0,5, dla żeliwa - 0,6;

d - sekcja rury;

V to natężenie przepływu.

Z formuły wynika, że ​​stosunek tempa przepływu ścieków do pełności autostrady nie powinien być mniejszy niż współczynnik K. W przypadku H / d = 0, system kanalizacyjny jest pusty, a prędkości przepływu nie można obliczyć.

Zalecenia dotyczące instalacji wewnętrznego systemu kanalizacyjnego

W mieszkaniach i okablowaniu wewnętrznym prywatnego domu użyto rur o małej średnicy, oprócz podłączenia toalety. Nachylenie rury kanalizacyjnej 50 mm używanej do kąpieli, zlewu i prysznica wynosi 3 cm na metr. Podczas instalacji linii o długości 10 metrów jej najwyższy punkt powinien znajdować się 30 cm od najniższego. Organizując własne okablowanie, musisz postępować zgodnie z zasadami:

 • w przypadku rur poziomych zwoje 90 ° nie są dozwolone, należy zainstalować dwa elementy kształtowe o kącie 45º;
 • połączenie pionowych profili pod kątem prostym jest dozwolone przez normy;
 • Zmiany w rodzaju ścieków na różnych jego odcinkach są wykluczone, co doprowadzi do awarii całego systemu w wyniku pojawienia się uderzenia wodnego;
 • w niektórych częściach autostrady, które mają niewielką odległość, wzrost nachylenia jest większy niż norma maksymalna.

Układ kanalizacji z nachyleniem rur

Kąt nachylenia dla zewnętrznej sieci inżynieryjnej

Zewnętrzne sieci są montowane z rur o większym przekroju niż przewody wewnętrzne. Materiał dla nich to:

 • rura polietylenowa z górną warstwą falistą;
 • plastik;
 • żeliwo;
 • cement azbestowy.

Ich instalacja zgodnie z normami SNiP powinna uwzględniać poziom zamarzania gleby. Głębokość rowu może wynosić od 70 cm na środkowym pasie do 2 metrów w zimnych regionach. W miejscach, w których rurociąg się obraca, a długość rurociągu przekracza 12 metrów, konieczne jest zainstalowanie odwiertów inspekcyjnych, elementy te pozwolą na usunięcie blokad w systemie.

W przypadku domu wiejskiego z dwiema łazienkami stosuje się go z rurami o średnicy 110 mm, jeśli dom ma trzy toalety i więcej, zaleca się ułożenie rurociągu o przekroju 160 mm. Podczas kopania rowu pozostawia się margines do 20 cm, aby wyrównać rurę do zalecanego kąta nachylenia. Każdy rozmiar pnia ma zalecany współczynnik nachylenia:

 • 110 mm - 0,02 lub 2 cm na 1 metr;
 • 160 mm - 0,008 lub 8 mm na 1 metr.

Rada Podczas instalowania zewnętrznej autostrady należy ograniczyć liczbę zwojów, które zwiększają kąt nachylenia. Ze względu na relief, może być trudno zapewnić niezbędne nachylenie.

Układanie zewnętrznej autostrady

Zgodność z normami pozwala zachować sprawność autostrady podczas przesuwania ścieków przez grawitację. Optymalnym urządzeniem do określania prawidłowego nachylenia jest poziom, dzięki któremu można osiągnąć wysoką dokładność. Ale nie każdy ma takie urządzenie, więc znaleziono sposoby sprawdzenia za pomocą dostępnych narzędzi. Do pomiaru potrzebne będą:

 • sznur lub lina;
 • dwa kołki;
 • poziom budynku.

Kołki wbija się w wykopany rów - jeden na początku, a drugi na końcu. Między nimi sznur jest rozciągany i za pomocą poziomu konstrukcji jest odsłonięty wzdłuż horyzontu. Głębokość wykopu do linki jest następnie mierzona w punkcie początkowym i końcowym. Różnica między tymi wartościami podzielona przez długość rurociągu powinna być pożądaną wartością nachylenia rury kanalizacyjnej o 1 metr bieżący. Aby dopasować wartość do pożądanego wskaźnika, możesz pogłębić lub wlać piasek na dno. Układanie rur odbywa się zawsze na podkładce z zagęszczonego piasku. Ten sam materiał to wstępne wypełnienie do górnej linii, a następnie zasypanie gleby.

Jeśli naturalna ulga w witrynie znacznie przekracza standardową liczbę, możesz zamontować autostradę na dwa sposoby:

 • stworzyć system zawierający kilka pionowych przejść i poziomych odcinków, ułożonych z zalecanym nachyleniem;
 • wykopać głęboki rów, w którym jeden pionowy segment zostanie umieszczony na początku rurociągu, reszta zostanie ułożona wzdłuż standardowego nachylenia.

Przestrzeganie prawidłowego nachylenia podczas instalacji rurociągu wewnątrz i na zewnątrz prywatnego domu zapewni sprawne działanie autonomicznej kanalizacji.

Zbocze dla ścieków na 1 metr: SNiP, zalecenia i metody obliczeniowe

W przypadku nachylenia zewnętrznych i wewnętrznych rur kanalizacyjnych w prywatnym domu, a także w przypadku układania kanalizacji w mieszkaniu, zostały już obliczone dokładne normy i odpowiednie zalecenia SNiP. Jednak bardzo często dla prawidłowego wypływu konieczne jest obliczenie optymalnego poziomu nachylenia, w oparciu o indywidualne parametry, rodzaj pomieszczenia, materiał i średnicę rur.

Rozważmy SNiP, zalecenia i wzory do obliczania, jakie nachylenie rura powinna mieć dla ścieków do długości 1 metra w różnych przypadkach - w mieszkaniu, domu prywatnym, sieci wewnętrznej i zewnętrznej oraz w zależności od materiału używanego do produkcji rur kanalizacyjnych.

Znaczenie nachylenia

Do prawidłowego działania systemu kanalizacyjnego niezbędne są dokładne obliczenia. Jakie są konsekwencje błędów?

 • Zbyt duże odchylenie doprowadzi do przyspieszonego odpływu, któremu towarzyszyć będzie silny hałas. To szybko usuwa wewnętrzną powierzchnię i spowalnia samooczyszczanie.
 • Niewystarczający poziom może spowodować zatkanie układu, zwłaszcza jeśli nie zapewnia on krajowej pompy do odchodów. Lokalizacja blokady rurociągu jest trudna do zdiagnozowania i wymaga długiego czasu naprawy.

Projektując system kanalizacyjny, zwyczajowo kierujemy się nie wzorami, ale wartościami podanymi w SNiP. Instalacja wewnątrz budynku podlega wymogom sekcji 2.04.01-85, a instalacja zewnętrzna jest regulowana w sekcji 2.04.04-85.

Do wysokich budynków i dużych kompleksów mieszkalnych potrzebne są różne metody obliczeniowe.

Wszystkie liczby podane są w postaci współczynników i są mierzone w centymetrach na metr bieżący. Oznaczenie w stopniach nie jest używane z powodu dużych błędów w procesie instalacji do szamba lub studni kanalizacyjnej, które znajdują się w odległości 10-12 m od domu. Tak więc, dla średnicy 40-50 mm i odległości szamba na 12 m, stosuje się współczynnik 0,03 (3 cm / m), a dla sekcji 85-100 mm - 0,02.

Minimalne dopuszczalne nachylenie dla zewnętrznych i wewnętrznych linii kanalizacyjnych zgodnie z SNiP wynosi 0,015, przy czym nachylenie rur kanalizacyjnych o kącie mniejszym niż minimalne cząstki stałe pozostaje w rurze. W małych obszarach - nie więcej niż 1 m, dopuszczalny jest współczynnik 0,01.

Maksymalne nachylenie zewnętrznych i wewnętrznych systemów kanalizacyjnych nie przekracza 3% zgodnie z normami i ogólnie zależy od natężenia przepływu, prędkość do 1,4 m / s musi być utrzymana w plastikowych rurach kanalizacyjnych, w przeciwnym razie odpływ zostanie podzielony na frakcje, a stałe cząstki pozostaną w systemie.

Obliczenie dla mieszkania

Do zlewozmywaków, zlewozmywaków, zlewozmywaków i łazienek wybiera się rury o średnicach 40-50 mm o nachyleniu od 2,5 cm do 3,5 cm na metr. Aby spuścić wodę z toalety, średnica przewodu wynosi 100 mm. Minimalna wartość na metr bieżący wynosi 0,012, a norma to 0,02. Podczas instalowania stosowanego poziomu pęcherzykowego lub laserowego.

Jak obliczyć prawidłowe nachylenie podczas układania rur kanalizacyjnych w sieci kanalizacyjnej? Wzór do obliczania współczynników normatywnych:

Oddzielnie można zastosować złożoną formułę Kollbrook-White. Wygląda tak:

Kalkulacja dla prywatnego domu

Przy niewielkich ilościach obliczeń odpadów nie jest wymagane. Najważniejsze, że nachylenie nie powinno być mniejsze niż minimum dopuszczalne zgodnie z normami SNiP.

Ważne jest, aby nachylenie i przekrój systemu kanalizacyjnego przyczyniały się do pełności rurociągu co najmniej jednej trzeciej średnicy.

Aby zwiększyć łatwość konserwacji i żywotność, zaleca się stosowanie rur z tego samego materiału.

Zazwyczaj pierwszeństwo mają gniazda montowane do przepływu na autostradzie. Jeśli to konieczne, zmień kierunek przepływu, pożądane jest unikanie ostrych skrętów.

Zamiast jednego okucia w 90 o wskazane jest użycie od 2 do 45 o.

W przypadku wymuszonych ścieków zewnętrznych cała instalacja wodociągowa znajduje się poniżej poziomu szamba. Obliczanie kątów wzdłuż całej długości rurociągu staje się nieistotne. Konieczne jest jedynie, aby ścieki spływały grawitacyjnie do jednego kolektora, a stamtąd były pompowane za pomocą pompy domowej. Z tego artykułu dowiesz się, jakie rury są używane do kanalizacji zewnętrznej.

Drugą opcją jest zainstalowanie pompy fekalnej w systemie po każdym urządzeniu sanitarnym. Jak prawidłowo przeprowadzić ścieki w prywatnym domu, powiemy w tym artykule.

Optymalne wartości dla systemu zewnętrznego

Podczas układania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego za podstawę przyjmuje się punkt wylotu rurociągu ze ściany lub fundamentu. Zasada jest przestrzegana: im mniejsza sekcja, tym większe nachylenie. Dla normalnego odpływu o średnicy 110 wystarczy 0,02, a dla rur 60-80 mm potrzeba 0,03 i więcej.

Istnieją trzy główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Ulga. Studnie odwadniające są zwykle zlokalizowane w najniższym punkcie terenu, więc dodaje się naturalne nachylenie wykopu.
 2. Głębokość rurociągu w pobliżu szamba nie powinna być niższa niż wlot do studni kanalizacyjnej.

Nachylenie musi być racjonalne, abyś nie musiał kopać w basenie z powodu zbyt głębokich odpływów - jest to drogie i niebezpieczne, jeśli woda gruntowa dostanie się do szamba.

 • Rów powinien być głębszy niż poziom zamarzania gleby.
 • Wewnętrzne reguły instalacji rur

  Podczas układania rur wewnętrznych, gdzie wszystkie punkty są zredukowane do jednego pionu, objętość wyładowania jest obliczana łącznie dla wszystkich urządzeń podłączonych do głównej linii. Pamiętaj, aby obliczyć nierówności podłogi, tak aby różnica nachylenia i wysokości między kanalizacją a zlewem była zgodna z normami SNiP.

  Dodatkowe zalecenia

  W procesie projektowania i układania należy zwrócić uwagę na kilka punktów:

  1. Naturalny skurcz. Glebę można zagęszczać pod wpływem czynników zewnętrznych, w wyniku czego nachylenie ulega zmianie.
  2. W niektórych obszarach wskazane jest umieszczenie luków inspekcyjnych w odstępach 30-40 cm w przypadku zatkania z powodu słabego odpływu. W tym samym celu specjaliści łączą rury pod kątem co najmniej 120 °.
  3. Obliczenia są przeprowadzane, począwszy od punktu wyjścia kanalizacji, ale instalacja zawsze odbywa się w odwrotnej kolejności - z dala od studzienki kanalizacyjnej.
  4. Projekt został zaprojektowany w taki sposób, aby długość linii była minimalna. Im krótsza linia, tym mniej prawdopodobne jest zatkanie lub złamanie.

  Najlepszą opcją obliczeniową jest orientacja na normy i przepisy przepisów budowlanych oraz uwzględnienie indywidualnych cech budynku i lokalizacji łazienek. Po zakończeniu instalacji przed wykryciem wykopu, wszystkie elementy linii są sprawdzane pod względem szczelności i niezawodności wypływu.

  Nawierzchnia kanalizacyjna na wycinku

  Nachylenie kanału na 1 metr SNIP

  Budowa kanalizacji wymaga spełnienia określonych norm. W szczególności bardzo ważne jest skorygowanie nachylenia rury kanalizacyjnej, która spada zgodnie z SNiP i długością rurociągów komunikacyjnych.

  JAK ZBIERAĆ KĄT

  Istnieje kilka pozycji, które rzemieślnicy domowi kierują:

  1. Ustaw kąt tak ostry, jak to tylko możliwe;

  2. Wykonaj ściemnienie minimalne lub nawet pomiń ten element podczas instalacji ścieków;

  3. Utwórz stok zgodnie z zasadami i GOST.

  Na pierwszy rzut oka nadmierne nachylenie rury kanalizacyjnej pomoże wodzie, która wymaga czyszczenia, aby szybciej dotarło do celu. Z drugiej jednak strony, rura jest narażona na szkodliwe działanie ścieków. Z uwagi na to, że woda zbyt szybko przechodzi przez kanał, stałe cząsteczki ścieków, resztki żywności i inne zanieczyszczenia, często spuszczane do toalety, pozostają w rurze. Kolejnym problemem będzie zamulenie rury. Z biegiem czasu, zatkane ścieki i będą musiały pracować nad jego naprawą. Żywotność takiego systemu jest znacznie krótsza niż standardowa i jest krótsza niż rok.

  Minimalne odchylenie lub jego brak jest poważnym błędem przy instalacji rurociągu kanalizacyjnego. W tym samym czasie rura jest nie tylko zamulona, ​​ale także praktycznie nieczyszczona naturalnie. Uratować sytuację może być tylko kąt, w którym znajduje się szambo w stosunku do ścieków.

  Najlepiej pracować z pewnymi normami, które wskazują stosunek kąta do średnicy i długości rury. Oczywiście wymaga to dużo czasu i szczególnej troski, ale po tak ciężkiej pracy system kanalizacyjny będzie służył przez wiele lat.

  Dlaczego potrzebujesz błędu:

  Podczas zamulania rury, syfony powietrza są łamane, które służą jako ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami w pomieszczeniu;

  Zamrażanie głównej rury grozi całkowitym naruszeniem głównych funkcji kurków ściekowych, co w rzeczywistości oznacza zakończenie systemu;

  Ochrona piwnicy domu mieszkalnego przed wyciekiem i przebiciami zależy od poprawności nachylenia.

  Ponadto, jeżeli nie ma problemów z korozją w przypadku instalacji plastycznej bez plastiku, w rurze z żeliwa mogą pojawić się szczeliny. Zacznie przekazywać wodę i ścieki do piwnicy. Wcześniej w budynkach wysokich budynków systemy kanalizacyjne nie były instalowane ze spadkiem, dlatego tak często zdarza się utonięcie w mieszkaniu na pierwszym piętrze lub przebicie się przez cały system kanalizacyjny.

  JAK WYBRAĆ WSKAZÓWKĘ

  Aby określić minimalne nachylenie rury, która będzie dla Ciebie optymalna, musisz znać długość całego systemu kanalizacyjnego. Książki referencyjne wykorzystują dane natychmiast w formie gotowej, są przedstawione w setnych części liczby całkowitej. Niektórym pracownikom trudno jest poruszać się po takich informacjach bez wyjaśnienia.

  Na przykład nachylenie rury o średnicy 50 mm i długości 1 metra wymaga 0,03 mm. Jak to określono? 0,03 jest stosunkiem wysokości nachylenia do długości rury. W zależności od średnicy może wynosić od 0,03 do kilku milimetrów. Zastanów się, jak działa zasada:

  Załóżmy, że musisz obliczyć optymalne nachylenie dla rury 110 mm, zgodnie z GOST, wynosi ona 0,02 mm. Aby obliczyć całkowity kąt, należy pomnożyć długość rury przez nachylenie określone w SNiP lub GOST. Okazuje się, że: 10 m (długość systemu kanalizacyjnego) * 0,02 = 0,2 m lub 20 cm, a więc różnica między poziomem instalacji pierwszego punktu rury a ostatnim wynosi 20 cm.

  Również w rurze ściekowej z żeliwa, tworzywa sztucznego lub azbestu należy obliczyć poziom pełności. Ta koncepcja określa, jaka powinna być prędkość przepływu w rurze, aby się nie zatykała. Oczywiście nachylenie zależy również od pełni. Obliczenie pełności może opierać się na formule:

  WYSOKOŚĆ POZIOMU ​​WYLOTU / ŚREDNICA PRZEWODU

  Maksymalny poziom pełności - 1, ale w tym przypadku rura kanalizacyjna jest pełna, a zatem nie ma zbocza, wtedy trzeba wybrać 50-60%. Jest to współczynnik, często przyjęty jako 0,5 - jako definicja połowy rurowego jamy. Wiele zależy od materiału rury (żeliwo i azbest są szybciej napełniane ze względu na wysoką chropowatość ścian wewnętrznych), a jego kąt w stosunku do szamba.

  Twoim celem jest obliczenie maksymalnej dozwolonej prędkości dla systemu kanalizacyjnego. Specjaliści twierdzą, że 0,7 m / s pozwala odpady szybko przejść przez ściany, a nie przylegają. Badacz, prawidłowe obliczenia są następujące:

  0,5 / 110 = 0,04 to poziom pełności

  0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - obliczenia są prawidłowe.

  Ostatnia formuła jest testem. Pierwsza cyfra jest współczynnikiem pełności, druga po znaku równości jest prędkością ruchu odpadów, trzecia jest kwadratem poziomu pełni.

  Kąt może być wyrażony w stopniach, ale trudniej będzie przejść do wartości geometrycznych podczas instalowania rury zewnętrznej lub wewnętrznej. Ten pomiar zapewnia wyższą dokładność.

  W ten sam sposób łatwo jest określić nachylenie zewnętrznej rury podziemnej. W większości przypadków komunikacja zewnętrzna ma dużą średnicę. Badacz na metr będzie używał większego błędu. Jednak nadal istnieje pewien poziom odchyłki hydraulicznej, który pozwala obniżyć nachylenie nieco poniżej optymalnego. W większości przypadków ten dopuszczalny rozmiar rury ciśnieniowej jest o 0,02-0,01 mm mniejszy.

  Zgodnie z SNiP 2.04.01-85 klauzula 18.2 (norma przy instalacji systemów odprowadzania wody), przy konstruowaniu kąta rur kanalizacyjnych w prywatnym domu, należy przestrzegać następujących zasad:

 • W przypadku jednego metra bieżącego rury o średnicy do 50 mm należy wyznaczyć 3 cm nachylenia, ale jednocześnie rurociągi o średnicy 110 mm będą wymagały 2 cm;
 • Maksymalna dopuszczalna wartość zarówno ciśnienia wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest całkowitym nachyleniem rurociągu od dołu do końca 15 stopni;
 • Normy SNiP wymagają obowiązkowego uwzględnienia poziomu zamarzania gleby w celu zainstalowania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego;
 • Aby określić poprawność wybranych kątów, należy skonsultować się z ekspertami, a także sprawdzić wybrane dane za pomocą powyższych wzorów;
 • Podczas instalowania kanalizacji w łazience można odpowiednio zwiększyć współczynnik wypełnienia, a nachylenie rury nie jest tak silne. Faktem jest, że z tego pomieszczenia woda wypływa głównie bez cząstek ściernych;
 • Przed pracą musisz zrobić plan.

  Nie należy mylić metody instalacji rur kanalizacyjnych w mieszkaniu i domu. W pierwszym przypadku często stosuje się montaż pionowy. Zaczyna się to wtedy, gdy pionowa rura jest instalowana z muszli klozetowej lub kabiny prysznicowej i już wchodzi w rurę bagażnika, wykonaną pod pewną uprzedzeniem. Metodę tę można zastosować, jeżeli na strychu domu znajduje się na przykład prysznic lub umywalka. Z kolei instalacja zewnętrznego układu zaczyna się natychmiast od pierścieni muszli klozetowej, szamba lub zlewu.

  Aby wytrzymać pożądany kąt podczas montażu, zaleca się wykopać wykop pod zboczem i pociągnąć za sznur. To samo można zrobić na podłodze.

  Obliczanie nachylenia ścieków na 1 metr przez SNiP

  Podczas budowy domu wiejskiego ścieki domowe są kierowane do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych lub do oddzielnego szamba bez grawitacyjnego docisku przez ułożone rury. Dryft jest zapewniany przez instalację ścieków o pewnym nachyleniu systemu kanalizacyjnego o 1 metr zgodnie z SNiP (zgodnie z wymogami regulacyjnymi). Na ten czynnik wpływają następujące czynniki:

  • średnica rury;
  • materiał rury;
  • wewnętrzna lub zewnętrzna lokalizacja rurociągu.

  Na pierwszy rzut oka prosty proces instalacji z błędnym podejściem może spowodować nieprawidłowe działanie systemu odprowadzania ścieków.

  Głównym celem udanego projektu domowego systemu kanalizacyjnego jest stworzenie szybkiego i bezproblemowego usuwania ścieków (z włączeniem frakcji stałych) do kolektorów bez powstawania korków i blokad.

  Ochrona gruntu przed wodami podziemnymi

  Jak uniknąć błędów przy budowie domowego systemu kanalizacyjnego

  Dwa błędy biegunów w kanalizacji:

  1. Nachylenie jest za małe lub jego brak Małe natężenie przepływu nie zapewnia zmywania gęstych frakcji ze ścianek rur, a dalsze ich gromadzenie prowadzi do zatykania. Pewna ilość ścieków o zanieczyszczeniach o różnej gęstości nie jest wymywana i pozostaje w rurach, powodując, że zamulenie tworzy nieprzyjemne zapachy wnikające do pomieszczeń mieszkalnych.
  2. Pochylenie zbyt duże. Paradoksalnie zapewnione jest częste zapobiegawcze czyszczenie. Przecież intensywny przepływ wody w kale nie ma czasu na wychwytywanie i usuwanie frakcji stałych kał, nawet przeciwnie, będzie wywierać je na ścianki rur. Złącza i zawory zwrotne będą działały pod stałym obciążeniem z ryzykiem złamania.

  Obliczanie wymaganego nachylenia rur kanalizacyjnych

  Jest absolutnie oczywiste, że wydajność dowolnej rury jest określona przez jej średnicę. Tutaj i dla każdej sekcji zostanie wybrany optymalny kąt układania. Większa średnica odpowiada mniejszemu kątowi. Minimalne nachylenie systemu kanalizacyjnego na 1 metr w joint venture dla każdego rozmiaru rury podano w tabeli:

  Co oznaczają te wartości liczbowe? Na przykład dla rury D 50 mm na każdy metr jej instalacji minimalne nachylenie wynosi 0,02 lub 2 cm różnicy wysokości obu końców odcinka miernika.

  Wyznaczanie wewnętrznego nachylenia ścieków

  Podstawowe przepisy dotyczące projektowania wewnętrznej sieci kanalizacyjnej są następujące:

  • minimalne natężenie przepływu ścieków - 0,7 m / s;
  • Minimalne napełnienie rur odpływami - 30%.

  Ponadto obliczenia sieci kanalizacji przepływów swobodnych są przeprowadzane według następującego wzoru:

  • V - szybkość przepływu ścieków;
  • H - oznacz poziom odcieku w świetle rury;
  • d jest średnicą rury;
  • K - współczynnik odniesienia, w zależności od materiału rur, chropowatości ich wewnętrznych powierzchni i odporności hydraulicznej na przepływ.
  • K = 0,5 dla rur wykonanych z polimerów;
  • K = 0,6 dla innych materiałów.

  Ale w praktyce wielkość i konsystencja ścieków nie zawsze jest stała. Zapewnienie zgodności z prędkością przepływu wody i obłożeniem ścieków domowych nie zawsze jest możliwe.

  Jeżeli metoda obliczeń nie ma zastosowania ze względu na brak dokładnych danych dla powyższego wzoru, pozaprojektowe odcinki grawitacyjnych sieci rurociągów są ułożone z minimalnym kątem 1 / D, gdzie parametr D oznacza rozmiar zewnętrznej średnicy rury, obliczony w mm.

  W większości przypadków nowoczesne wewnętrzne i zewnętrzne sieci kanalizacyjne są składane z materiałów polimerowych.

  Nałożyć rury D 40, 50, 80 mm na urządzenie wewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Zaktualizowany Kodeks postępowania z 2012 r. Nie ogranicza ich maksymalnego nachylenia w porównaniu z SNiP, który ogranicza ten wskaźnik.

  Minimalne nachylenie dla rur o tych rozmiarach:

  • D 40 mm - 0,025;
  • D 50 mm - 0,02;
  • D 80 mm - 0,125.

  Wyznaczanie zewnętrznego nachylenia ścieków

  Rury o minimalnej średnicy 150-200 mm służą do montażu zewnętrznych domowych kanałów grawitacyjnych w domu wiejskim.

  Najmniejsze nachylenia odpowiadają dopuszczalnym minimalnym przepływom ścieków.

  Najmniejsze nachylenia dla domowych systemów kanalizacyjnych są akceptowane:

  Dla poszczególnych sekcji sieci, w zależności od warunków lokalnych, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jako wyjątek nachylenie:

  Wejście od wlotów wód burzowych powinno być przyjmowane z nachyleniem 0,02.

  Praktyczne sposoby ustawiania kąta rury

  Istnieje kilka praktycznych sposobów pomiaru nachylenia rury kanalizacyjnej:

  1. Poziomica, która ma trzy znaki po obu stronach bańki, wskazując odchylenie 1 cm od horyzontu.

  Poziom jest ustawiony na rurze ustalonej z jednego końca, a następnie konieczne nachylenie ustawia się, aż pęcherzyk zablokuje się na pożądanym znaku.

 • Ustaw obliczone etykiety na obu końcach rzutowanej sekcji sieci, które następnie przeprowadzają instalację.
 • Poziom lasera.
 • Poziom
 • Wniosek

  Uważnie przestrzegając zaleceń zawartych w dokumentach regulacyjnych, można właściwie przeprowadzić instalację prywatnych domów ściekowych. Zapewni to bezproblemową pracę całego systemu.

  Nachylenie wewnętrzne

  Na etapie projektowania, a następnie podczas montażu należy dokładnie obserwować kąt nachylenia rur kanalizacyjnych. I nie ma znaczenia, czy jest to ściek wewnętrzny czy zewnętrzny, rurociąg musi mieć nachylenie.

  Wynika to z faktu, że system kanalizacyjny w większości przypadków jest grawitacją, to znaczy ścieki są dostarczane do oczyszczalni pod wpływem grawitacji. Nawet niewielkie odchylenie od standardów doprowadzi do niewłaściwego funkcjonowania całego systemu.

  Jaki jest kąt rury

  Kąt przewodów - zmiana powierzchni roboczej względem linii horyzontu. W standardowych systemach pomiarowych zwyczajowo mierzy się kąty w stopniach, a nachylenie rurociągów mierzy się w centymetrach na metr.

  Tak więc dla rury o średnicy 50 mm, zalecany kąt to 0,03 m lub 3 cm Okazuje się, że różnica między początkiem i końcem sekcji licznika będzie wynosić 3 centymetry.

  Jak obliczyć nachylenie

  Aby obliczyć kąt nachylenia rur kanalizacyjnych, istnieją dwa sposoby: obliczenia i nie obliczania.

  Metoda bez obliczeń daje gotowe zalecenia dotyczące nachylenia w zależności od przekroju rurociągu. Dopuszcza się zmianę tej wartości o 3% w zależności od warunków pracy.

  Metoda projektowania stosowana jest do ścieków o stałym ciśnieniu ścieków, a z kolei ma dwie metody:

  1. obliczenie zgodności ze stopniem przepływu odpadów przez rurociąg do współczynnika normatywnego;
  2. Wzór Kollbrook-White.

  W domach prywatnych trudno jest obliczyć dokładne wskaźniki pełności rur i prędkość przepływu, dlatego też częściej stosuje się metodę nie-obliczeniową.

  Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej na 1 metr w prywatnym domu?

  Jest całkiem oczywiste, że normalne życie w nowoczesnym domu lub mieszkaniu jest niemożliwe bez niezawodnego systemu kanalizacji. Jest to system rur do usuwania ścieków. Niesprawności w działaniu tych ostatnich nie prowadzą do najlepszych konsekwencji, dlatego przy układaniu kanalizacji w prywatnym domu należy przestrzegać wymagań przepisów budowlanych i przepisów.

  W nowoczesnym domu ścieki muszą być prawidłowe.

  Ścieki poruszają się pod wpływem grawitacji pod wpływem sił grawitacyjnych, dlatego ważne jest obliczenie prawidłowego nachylenia kanału 1 metra. Jeśli jest zbyt duży lub zbyt mały, wystąpią nieprawidłowości w systemie, aż do wystąpienia nieprzyjemnych sytuacji awaryjnych. Jaki rodzaj nachylenia rur instalacyjnych systemu kanalizacyjnego zależy od wielu okoliczności.

  Konsekwencje zbyt małego lub zbyt dużego nachylenia

  Zbyt duże nachylenie rury kanalizacyjnej powoduje nadmiernie duże natężenie przepływu ścieków. W takim przypadku duże kawałki odpadów zostaną wyrzucone na wewnętrzne ściany systemu rurociągów, przylegną do nich i nie będą mogły się ruszyć. Ważne jest zapewnienie optymalnego nachylenia rur kanalizacyjnych na 1 metr w prywatnym domu.

  Optymalny kąt nachylenia w zależności od średnicy rury

  Podczas projektowania systemu drenażowego, w zależności od średnicy rury, wybiera się optymalny kąt jego nachylenia. Aby system działał prawidłowo, rury o mniejszej średnicy muszą mieć większe nachylenie. Mierzona jest w centymetrach na metr długości rury. SNiP określa następujące parametry dla rur zgodnie z ich średnicą:

  • 50 mm - nachylenie 3 cm na 1 metr długości;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0,8 cm;
  • 200 mm - 0,7 cm.
  Ilustracja wymaganego nachylenia dla rur o różnych średnicach

  Te optymalne wartości są obliczane dla nawet długich odcinków zewnętrznej i wewnętrznej sieci rurociągów. Przy podłączaniu do połączeń kołnierzowych, syfonów i łączników występują szczególne cechy.

  Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i toalecie

  Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i WC są zdeterminowane przez fakt, że są odpowiednie instalacje hydrauliczne. Pod zlewozmywakiem zainstalowane są rury o maksymalnej średnicy pięćdziesięciu milimetrów, optymalny kąt dla nich wynosi 3,5 cm W toalecie zastosowano rury o średnicy stu milimetrów, optymalne nachylenie dla nich wynosi 2 cm Wartości tego parametru dla domowych urządzeń hydraulicznych podsumowano w poniższej tabeli.

  Zasady określania kąta nachylenia dla zewnętrznych ścieków

  Do układania sieci zewnętrznej za pomocą rur o znacznie większej średnicy niż w domu. W rezultacie kąty instalacji są różne. Na przykład dla rury o średnicy stu pięćdziesięciu milimetrów nachylenie wynosi 0,8 cm na metr długości, jeśli średnica wynosi dwieście milimetrów, wartość tego parametru zmniejsza się o jeden milimetr i wynosi 0,7 cm.

  Maksymalny spadek poziomu dla zewnętrznej sieci rurociągów nie powinien przekraczać piętnastu centymetrów na metr długości. Zasada ta nie dotyczy krótkich odcinków rurociągu o długości mniejszej niż półtora metra.

  Obliczanie wymaganego nachylenia rury kanalizacyjnej na własną rękę

  Aby samodzielnie obliczyć nachylenie rury, należy znać jej długość i średnicę. W SNiP opublikowano specjalne tabele z wartościami tego parametru. W ogólnym przypadku możliwe jest określenie kąta nachylenia rury przy użyciu własnych zasobów:

  • obliczenia należy dokonać, biorąc pod uwagę średnicę pionowej rury;
  • w przypadku rur o przekroju do stu dziesięciu milimetrów wymagane jest nachylenie dwudziestu milimetrów;
  • do stu sześćdziesięciu milimetrów średnicy wymaga ośmiomilimetrowego nachylenia rury;
  • wąskie rury o średnicy do pięćdziesięciu milimetrów są zainstalowane ze spadkiem wynoszącym trzy centymetry.
  Spadek ścieków łatwy do kontrolowania poziomu

  Pewne trudności percepcji są spowodowane przez jednostkę miary tego parametru, wyrażoną w setnych części liczby. Jednak naprawdę nie ma nic trudnego, na przykład, wartość nachylenia 0,05 oznacza, że ​​różnica wysokości między początkiem i końcem długości rury wynosi pięć centymetrów.

  Wartość przepełnienia kanalizacji

  Jedną z najważniejszych cech operacyjnych systemu odpadów jest ich pełność z wodą w kale. Wartość tego parametru określa się, dzieląc wysokość poziomu ścieków przez wartość odcinka rury.

  Obliczanie średnicy rury kanalizacyjnej

  Projektując system kanalizacyjny w celu jego bezproblemowego działania, należy wybrać taki ważny parametr operacyjny, jak średnica sieci rurociągów. Określa się to przez połączenie następujących warunków:

  • przekrój dysz armatury sanitarnej nie powinien być większy niż średnica głównej rury kanalizacyjnej;
  • wzrost średnicy prowadzi do przyspieszania przepuszczalności ścieków w postaci wykładniczej;
  • stopień napełnienia nie powinien być wyższy niż sześćdziesiąt procent;
  • kody budowlane zawierają dane niezbędne do obliczenia średnicy rury kanalizacyjnej.
  Drenaż łazienki na drugim piętrze do pionu wykonany jest z rury o średnicy 110 mm

  Kody budowlane określają średnicę rur na głównych odcinkach sieci stu dziesięciu milimetrów. Podłączanie domowych urządzeń hydraulicznych odbywa się do rur, których średnica nie przekracza pięćdziesięciu milimetrów. Wyjątkiem jest toaleta, której obciążenie operacyjne wzrasta. Średnica całkowitego pionu wynosi sto milimetrów. Przekrój rur kanalizacyjnych dużych dróg miejskich może sięgać tysiąca dwustu milimetrów.

  Układanie ścieków zewnętrznych biorąc pod uwagę poziom zamarzania gleby

  Instalacja zewnętrznego systemu kanalizacyjnego powinna być przeprowadzona z obowiązkowym uwzględnieniem głębokości zamarzania gleby w miejscu pracy. Poziom ten zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i zmienia się w różnych obszarach. SNiP 23-01-99 zawierają dokładne wartości tego parametru dla różnych regionów.

  Mapa normatywnych głębokości zamarzania

  Na przykład, jeśli głębokość zamarzania gleby wynosi półtora metra, system kanalizacji nie powinien być położony bliżej ziemi. W takim przypadku woda z kału zamarznie i przerwie sieć rurociągów, co doprowadzi do jej całkowitej awarii. Dla obszaru podmiejskiego głębokość zamrożenia gleby wynosi 1,4 metra, w centralnych regionach naszego kraju jest w przybliżeniu taka sama.

  Zasady organizacji poduszki montażowej do układania rur

  Właściwa instalacja kanalizacji zapewnia instalację poduszki montażowej. Jest to kopiec z piaskiem, na którym bezpośrednio układa się sieć rurociągów. Aby utrzymać pożądany kąt nachylenia układu i zaprojektowaną podkładkę montażową. Ten parametr można zmienić, przesypując piasek w jednym miejscu lub innym.

  Poduszka powinna zapewniać równomierne nachylenie kanalizacji

  Przed ułożeniem sieci rurociągów wszystkie elementy jej konstrukcji są sprawdzane pod kątem integralności, obecność pęknięć i widocznych wad jest nie do przyjęcia. W przeciwnym razie wycieki i sytuacje awaryjne są nieuniknione. Sprawdzone rury kanalizacyjne są układane na podkładce montażowej i wypoziomowane na poziomie budynku. Jeśli to konieczne, regulacja kąta nachylenia we właściwym miejscu wylewa piasek w taki sposób, aby rura leżąca na nasypie ściśle do niej pasowała i była nieruchoma.

  Ogólne zalecenia dotyczące instalacji rur spustowych

  Ogólne zalecenia pomogą uniknąć najczęstszych błędów podczas układania rur spustowych domowych i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Elementy konstrukcyjne sieci rurociągów ulegają kurczeniu w czasie. W rezultacie konieczne jest okresowe dostosowanie kąta rur.
  • Przy zmianie kierunku układania połączenia kołnierzowe powinny być wykonane pod kątem co najmniej sto dwadzieścia stopni. W przeciwnym razie konieczne będzie wyposażenie dodatkowego luku inspekcyjnego w celu kontrolowania sieci rurociągów iw razie potrzeby oczyszczenia.
  • Rozmieszczenie ukrytych ścieków wymaga szczególnie starannego sprawdzenia wszystkich elementów jego struktury pod względem integralności i braku wycieków. W takim przypadku okna widokowe powinny znajdować się w niewielkiej odległości od siebie.
  • Rury układa się w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Instalacja rozpoczyna się od rury spustowej z dalszym postępem do podłączonych urządzeń hydraulicznych.
  Tak więc w praktyce nachylenie rury spustowej dla zlewu

  Pożądany kąt nachylenia rur kanalizacyjnych podczas budowy sieci domowej nie jest trudny do zniesienia. Poprzednio na ścianie narysowano znak, wyznaczając linię wcześniej obliczonego nachylenia. Trwa na nim sieć rurociągów.

  Prace nad układem zewnętrznym są nieco trudniejsze. W tym przypadku, aby zapewnić wymagane nachylenie, konieczne jest wykopanie rowu, którego głębokość stopniowo rośnie. Sterowanie odbywa się za pomocą poziomu konstrukcyjnego, sznur rozciągnięty pod kątem prostym znacznie ułatwi wykonywanie manipulacji produkcyjnych.

  Sprawność układu zależy w dużej mierze od prawidłowego zachowania kąta nachylenia sieci rurociągów. Konieczne jest przestrzeganie zalecanych standardów. Odchodząc od określonych parametrów często występują sytuacje awaryjne i zapychanie się sieci rurociągów.

  Wybraliśmy dla Ciebie specjalne wideo, które zawiera wiele przydatnych informacji na temat kanalizacji.

  Minimalny spadek ścieków - współczynniki SNIP

  Cały system odprowadzania ścieków, głównie w budynkach prywatnych, opiera się na zasadzie przepływu wody w sposób naturalny, czyli grawitacyjnie. W przypadku normalnej pracy tego systemu musi istnieć pewne nachylenie ścieków. Oznacza to, że rury nie powinny być ułożone poziomo, ale konieczne jest lekkie pochylenie, aby woda przepływała pod wpływem grawitacji i nie stagnowała w rurach.

  Jeżeli nachylenie rurociągu jest zbyt małe, ścieki nie będą całkowicie spływać, w wyniku czego możliwe są zatory i przeciążenia. Jeśli rury są zbyt pochylone, stałe ich frakcje mogą osadzać się na ich ściankach, co również prowadzi do powstawania korków i zużycia rur.

  Obliczanie nachylenia rury kanalizacyjnej

  Dlatego istnieje koncepcja - minimalne nachylenie systemu kanalizacyjnego, w którym zapewniony jest normalny przepływ wody. Istnieją specjalne formuły do ​​obliczania tej wartości, jednak z praktyki wiadomo, że nachylenie powinno wynosić około dwóch centymetrów na metr bieżący rury. Oznacza to, że każdy metr następnej rury powinien być o dwa centymetry niższy. Oblicz i wykonaj wymagany poziom nachylenia rur jest łatwy. Rozważmy mały przykład: długość rury spustowej wynosi 10 metrów, co oznacza, że ​​pozioma odległość między początkiem a końcem rury będzie wynosić dwadzieścia centymetrów.

  Ale bierze to pod uwagę tylko względnie czystą wodę. A w drenach jest dużo stałych frakcji kałowych i tłuszczu, które w określonej temperaturze zestalają się i mogą gromadzić się na ścianach rur. Może to prowadzić do tego, że system kanalizacyjny będzie często zatkany i będziesz musiał okresowo go czyścić.

  Dlatego SNiP (normy budowlane i zasady) określa kolejność budowy systemów kanalizacyjnych. Spadek kanału SNiP uwzględniono już na etapie projektu prywatnego domu lub dowolnej innej konstrukcji.

  Zgodnie z tymi zasadami rurociągi o średnicy do 50 milimetrów powinny mieć nachylenie równe trzy centymetry na metr rury, a przy przekroju rur do 100 milimetrów liczba ta wynosi już dwa centymetry.

  Nachylenie rury kanalizacyjnej SNiP jest brane pod uwagę tylko w centymetrach, a wartość ta nigdy nie jest mierzona w stopniach. Eksperci nie określają nachylenia rur spustowych w stopniach, ponieważ nawet przy minimalnym błędzie rurociąg może być nieprawidłowo ułożony. Prowadzi to do niezrównoważonej pracy sieci kanalizacyjnej, będą występowały zatory komunikacyjne, utrudnione zostaną korki i czyszczenie rur.

  Nachylenie nachylenia potoku

  Nachylenie domowych rurociągów kanalizacyjnych

  W domu do instalacji zaleca się montaż rur z tworzywa sztucznego o przekroju od 50 do 110 milimetrów. Aby podłączyć wszystkie urządzenia z wyjątkiem toalety, możesz użyć rur o średnicy 50 milimetrów.

  Kilka porad ekspertów przy instalacji kanałów wewnętrznych:

  • Toczenie rur pod kątem prostym w pozycji poziomej jest niedozwolone, należy stosować zgięcia pod kątem 45 stopni;
  • w przypadku pionowych rur dopuszczalne są kąty proste;
  • w miejscach rotacji rur należy przeprowadzać połączenia kontrolne w celu monitorowania i naprawy systemu;
  • w niewielkiej odległości przy małej długości rury nachylenie może być duże (więcej niż dopuszczalna norma).

  Należy zauważyć, że nachylenie ścieków SNiP w miejscu, aby zmienić rodzaje zakazów okablowania. W przeciwnym razie zostaną naruszone charakterystyki hydrodynamiczne rurociągu, co może prowadzić do wstrząsów hydraulicznych, aw konsekwencji do awarii rur. Jeśli podczas układania rur powstaje jakakolwiek przeszkoda, lepiej ją obejść.

  Obliczanie spadku ścieków podczas instalacji systemu zewnętrznego

  Ścieki zewnętrzne są przeznaczone do dostarczania ścieków z domu do szamba. Możesz użyć do tego różnych rur:

  • żeliwo,
  • cement azbestowy,
  • faliste elementy z polietylenu.

  Ryn dla ścieków zewnętrznych

  Głębokość wykopu, w zależności od warunków klimatycznych regionu, może wynosić od 70 centymetrów do dwóch metrów.

  Dno wykopu powinno być głębsze niż planowany poziom o około 20 centymetrów.

  Ta wartość zależy od średnicy rury i może być konieczne dodanie wyrównania w celu wyrównania przejścia rur.

  Aby uzyskać prawidłowe nachylenie kanału, konieczne jest wbicie dwóch kołków na początku i na końcu rowu i pociągnięcie liny. W tym przypadku dno wykopu może być wykonane równomiernie, bez otworów i ugięć, i ustawić optymalny kąt nachylenia rur. Następnie na dnie rowu należy wykonać poduszkę z piasku o grubości pięciu centymetrów, tak aby rurociąg był równy i nie ma twardych występów, które mogłyby uszkodzić rurociąg.

  Przy budowie systemu odprowadzania ścieków i odpadów, nachylenie rur odgrywa dużą rolę. Ważne jest przestrzeganie norm nachylenia ścieków dla normalnej i bezproblemowej pracy całego systemu. W zależności od długości rurociągu, średnicy i materiału rury nachylenie powinno wynosić od 1,5 do 3 centymetrów na metr bieżący rury. Wartości te są weryfikowane przez czas i praktykę specjalistów.

  Slope sieci kanalizacyjne.

  Przez lata projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych komunikujesz się z wieloma ludźmi: z klientami, architektami, projektantami, instalatorami, projektantami z innych działów. A najczęściej zadawanym pytaniem zawodowym jest:

  - Jakie nachylenie buduje kanały?
  Oczywiście odpowiedź na to pytanie musi być uzasadniona. Cóż, najlepiej szukać w dokumentacji regulacyjnej. Wewnątrz budynków, prawie zawsze używane są rury o małej średnicy, użyjemy SNiP do wewnętrznych sieci.
  Klauzula 18.2 SNiP 2.04.01-85 * "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków" stanowi:

  "... niereferencyjne odcinki rur o średnicy 40-50 mm powinny być ułożone ze spadkiem 0,03, a średnicy 85 i 100 mm - ze spadkiem 0,02."

  W przypadku zewnętrznych rur kanalizacyjnych stosowane będą większe średnice i dla nich mają własne standardy. Klauzula 2.41 SNiP 2.04.03-85 "Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i urządzenia "mówi:

  "Najmniejsze nachylenie rurociągów dla wszystkich systemów kanalizacyjnych należy wykonać dla rur o średnicach: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

  Zwykle, po cichym słuchaniu linii z SNiP przez telefon, instalatorzy zadają drugie najczęściej zadawane pytanie:

  - Cóż, jeśli naprawdę potrzebujesz mniej stronniczości?
  Cóż, SNiP ma kilka zastrzeżeń na ten temat. Jeśli chodzi o wewnętrzne zaopatrzenie w wodę, mówimy o "odcinkach nierozliczeniowych" rurociągów. W tym samym punkcie 18.2 SNiP 2.04.01-85 * znajduje się wzór:

  "Obliczenia rurociągów kanalizacyjnych powinny być dokonywane poprzez wyznaczenie prędkości przepływu płynu V, m / s i napełnienia H / d w taki sposób, aby stan

  tutaj K = 0,5 - dla rurociągów z rur z tworzyw sztucznych i szklanych;

  K = 0,6 - dla rurociągów z innych materiałów

  Jednocześnie prędkość płynu powinna wynosić co najmniej 0,7 m / s, a napełnienie rurociągów powinno wynosić co najmniej 0,3. "To teoretycznie, jeśli obliczysz natężenie przepływu ścieków, a następnie napełnienie, i sprawdzając natężenie przepływu, możesz uzyskać inne wynik.
  Możesz także użyć podstawowej pracy Lukins A.A. i Lukins N.A. "Tabele do obliczeń hydraulicznych rurociągów kanalizacyjnych i syfonów przy użyciu wzoru A.A. Pawłowski ". Nawiasem mówiąc, tabele te są odpowiednie dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych o dużych średnicach.
  Jednak dla rur 150-200 mm dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych w SNiP 2.04.03-85 istnieje bezpośrednia rezerwacja:

  "W zależności od warunków lokalnych, z odpowiednim uzasadnieniem dla niektórych odcinków sieci, dopuszczalne są nachylenia dla rur o średnicy: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

  Oznacza to, że mając uzasadnienie dla "bardzo potrzebnego" i wielkiego pragnienia, można zaoszczędzić nawet 2 milimetry nachylenia na metr dla rur o średnicy 200 mm.
  Nie należy zapominać, że oprócz minimalnego nachylenia istnieją maksymalne nachylenia ułożonych rur kanalizacyjnych. Zgodnie z § 18.3 SNiP 2.04.01-85 *

  "Największe nachylenie rurociągów nie powinno przekraczać 0,15 (z wyjątkiem odgałęzień z urządzeń do 1,5 m długości)".

  To jest nachylenie 15 centymetrów na metr. W przypadku przekroczenia tego kąta podczas układania możliwe jest zamulenie rurociągu kanalizacyjnego. Lub, mówiąc krótko, woda szybko zniknie, a wszystko inne pozostanie.
  Przestrzegaj zasad, Panie.

  Nachylenie rur ze ścieków wewnętrznych i zewnętrznych

  Odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji lub do autonomicznego szamba odbywa się za pomocą rur grawitacyjnych. Dlatego ważne jest obserwowanie nachylenia rur kanalizacyjnych o 1 metr zgodnie z wymaganiami SNiP. Na normalną pracę systemu kanalizacyjnego wpływa szereg czynników, od średnicy i materiału do lokalizacji: okablowanie wewnętrzne lub zewnętrzne.

  Informacje ogólne

  Głównym zadaniem w aranżacji systemu kanalizacyjnego jest takie skonfigurowanie rurociągu, aby dreny, w tym frakcje płynne i stałe, przechodziły bez zatrzymywania się i nie powodowały zatłoczenia i korków. Konieczne jest obserwowanie nachylenia rur, pod którymi pod działaniem siły grawitacji ścieki natychmiast wpłyną do kolektora i dalej do oczyszczalni ścieków.

  Wymagania dotyczące organizacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, wymagane nachylenia i inne parametry są ściśle określone w SNiP SNiP 2.04.01-85 "NORMY BUDOWY I ZASADY WEWNĘTRZNEJ WODY I PRZEPŁYWU BUDYNKÓW" oraz SNiP 2.04.03-85 "DRENAŻ". SIECI ZEWNĘTRZNE I OBIEKTY.

  Za ustalonymi standardami nie jest ścisłe obliczenie, ale wynik testów i obserwacji. Charakter drenów i ich konsystencja nie są stałe, a system kanalizacyjny powinien działać bezawaryjnie. Konieczne jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie sedymentacji stałych wtrąceń i szlamu na ścianach kanału, upewnienie się, że kanalizacja przebiega w sposób cichy, zapobiegając cofaniu się i nieprzyjemnym zapachom z powrotem do pomieszczenia.

  Ustalono, że przy natężeniu przepływu 0,7 m / s, woda płynie równomiernie, a stałe wtrącenia podążają za przepływem cieczy łatwiej, a nie zatrzymują się w jednym miejscu. Jest to przewidziane, że średnica jest wybrana tak, że przy normalnej ilości odpadów dla tego połączenia są one wypełnione o około 50-60%, ale nie mniej niż jedną trzecią.

  Podstawowa empiryczna formuła oparta na obserwacjach to:

  gdzie V jest natężeniem przepływu odcieku, H jest wysokością poziomu odcieku w rurze, d jest średnicą rury, K jest współczynnikiem nachylenia, którego wartością jest wartość odniesienia ustawiona w zależności od materiału rury.

  K = 0,5 dla plastiku i szkła.

  K = 0,6 dla innych materiałów (stal, żeliwo, cement azbestowy).

  Współczynnik zależy od chropowatości powierzchni wewnętrznej i oporu wytworzonego przez przepływ płynu.

  Jeśli nachylenie jest zbyt duże, woda szybko spłynie, a stałe wtrącenia osiądą na powierzchni rury, tworząc blokadę. Przy dużym nachyleniu przepływ wody będzie turbulentny z turbulencją, hałasem i zwiększonym wylotem powietrza w górnej części rury, co doprowadzi do pęknięcia zaworów odcinających, przerwania syfonów lub co najmniej pułapki wodnej i gazu z systemu kanalizacyjnego do pomieszczenia. Na zakrętach powstanie wzrost.

  Jeśli nachylenie jest zbyt małe lub nieobecne, wówczas ciężkie frakcje będą miały czas na osiadanie na powierzchni i ostatecznie będą powodować blokadę. Ponieważ woda nie może szybko pokonać całej trasy do punktu zrzutu, kiedy następna partia dotrze, nastąpi przepełnienie.

  Okazuje się, że dwa warunki dla rur zapewniają normalne funkcjonowanie kanału:

  • Średnica jest wybierana na podstawie średniej objętości ścieków.
  • Nachylenie jest określone tak, aby zapewnić optymalną prędkość przepływu 0,7 m / s.

  Tolerancje różnią się dla sieci zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ priorytety są różne. W pierwszym przypadku, mówiąc w prosty sposób, system ściekowy nie powinien być słyszalny, a także bez wyglądu nieprzyjemnych zapachów. W przypadku priorytetu zewnętrznego nieprzerwane działanie nie wymaga stałego monitorowania i czyszczenia.

  Nachylenie w zależności od średnicy

  Ważna jest szybkość przepływu ścieków i pełność rury, tak aby mogły swobodnie przepływać do kolektora lub szamba. Jednak oba te punkty zależą od wielkości samej rury i objętości odcieku, a średnica jest wybierana na podstawie jedynie średniej dziennej objętości odcieku i wypełnienia rury o 50-60%, ale nie mniej niż 1/3 przy prędkości 0,7 m / s.

  Wszelkie obliczenia są zredukowane do wyboru jednego ze standardowych rozmiarów: 50, 80, 100, 150, 200 mm. W praktyce pozostaje tylko wyjaśnienie nachylenia dla każdego rozmiaru i granic dopuszczalnego błędu.

  Nachylenie definiuje się w SNiP jako współczynnik ułamkowy. Wartość jest określona przez stosunek długości do wymaganej odległości między górnym i dolnym punktem na krawędziach. Współczynnik jest liczbowo równy różnicy wysokości między krawędziami rury o długości jednego metra wyrażonej w metrach.