Slope sieci kanalizacyjne.

Przez lata projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych komunikujesz się z wieloma ludźmi: z klientami, architektami, projektantami, instalatorami, projektantami z innych działów. A najczęściej zadawanym pytaniem zawodowym jest:

- Jakie nachylenie buduje kanały?
Oczywiście odpowiedź na to pytanie musi być uzasadniona. Cóż, najlepiej szukać w dokumentacji regulacyjnej. Wewnątrz budynków, prawie zawsze używane są rury o małej średnicy, użyjemy SNiP do wewnętrznych sieci.
Klauzula 18.2 SNiP 2.04.01-85 * "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków" stanowi:

"... niereferencyjne odcinki rur o średnicy 40-50 mm powinny być ułożone ze spadkiem 0,03, a średnicy 85 i 100 mm - ze spadkiem 0,02."

W przypadku zewnętrznych rur kanalizacyjnych stosowane będą większe średnice i dla nich mają własne standardy. Klauzula 2.41 SNiP 2.04.03-85 "Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i urządzenia "mówi:

"Najmniejsze nachylenie rurociągów dla wszystkich systemów kanalizacyjnych należy wykonać dla rur o średnicach: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

Zwykle, po cichym słuchaniu linii z SNiP przez telefon, instalatorzy zadają drugie najczęściej zadawane pytanie:

- Cóż, jeśli naprawdę potrzebujesz mniej stronniczości?
Cóż, SNiP ma kilka zastrzeżeń na ten temat. Jeśli chodzi o wewnętrzne zaopatrzenie w wodę, mówimy o "odcinkach nierozliczeniowych" rurociągów. W tym samym punkcie 18.2 SNiP 2.04.01-85 * znajduje się wzór:

"Obliczenia rurociągów kanalizacyjnych powinny być dokonywane poprzez wyznaczenie prędkości przepływu płynu V, m / s i napełnienia H / d w taki sposób, aby stan

tutaj K = 0,5 - dla rurociągów z rur z tworzyw sztucznych i szklanych;

K = 0,6 - dla rurociągów z innych materiałów

Jednocześnie prędkość płynu powinna wynosić co najmniej 0,7 m / s, a napełnienie rurociągów powinno wynosić co najmniej 0,3. "To teoretycznie, jeśli obliczysz natężenie przepływu ścieków, a następnie napełnienie, i sprawdzając natężenie przepływu, możesz uzyskać inne wynik.
Możesz także użyć podstawowej pracy Lukins A.A. i Lukins N.A. "Tabele do obliczeń hydraulicznych rurociągów kanalizacyjnych i syfonów przy użyciu wzoru A.A. Pawłowski ". Nawiasem mówiąc, tabele te są odpowiednie dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych o dużych średnicach.
Jednak dla rur 150-200 mm dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych w SNiP 2.04.03-85 istnieje bezpośrednia rezerwacja:

"W zależności od warunków lokalnych, z odpowiednim uzasadnieniem dla niektórych odcinków sieci, dopuszczalne są nachylenia dla rur o średnicy: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

Oznacza to, że mając uzasadnienie dla "bardzo potrzebnego" i wielkiego pragnienia, można zaoszczędzić nawet 2 milimetry nachylenia na metr dla rur o średnicy 200 mm.
Nie należy zapominać, że oprócz minimalnego nachylenia istnieją maksymalne nachylenia ułożonych rur kanalizacyjnych. Zgodnie z § 18.3 SNiP 2.04.01-85 *

"Największe nachylenie rurociągów nie powinno przekraczać 0,15 (z wyjątkiem odgałęzień z urządzeń do 1,5 m długości)".

To jest nachylenie 15 centymetrów na metr. W przypadku przekroczenia tego kąta podczas układania możliwe jest zamulenie rurociągu kanalizacyjnego. Lub, mówiąc krótko, woda szybko zniknie, a wszystko inne pozostanie.
Przestrzegaj zasad, Panie.

Nachylenie rur kanalizacyjnych 50, 100, 110, 160, 200 mm

Budowa kanalizacji wymaga spełnienia określonych norm. W szczególności bardzo ważne jest prawidłowe nachylenie rury kanalizacyjnej, która jest wybrana zgodnie z zasadami SNiP 2.04.01-85 i 2.04.03-85 (możesz oglądać i pobierać te dokumenty przede mną całkowicie za darmo), a także długość rurociągów komunikacyjnych.

Jak wybrać kąt nachylenia - kilka opcji

Istnieje kilka pozycji, które rzemieślnicy domowi kierują:

 1. Ustaw kąt tak ostry, jak to tylko możliwe;
 2. Zminimalizuj nachylenie lub nawet pomiń ten punkt podczas instalowania ścieków;
 3. Utwórz nachylenie zgodnie z katalogami SNiP, GOST lub wyspecjalizowanymi.

Na pierwszy rzut oka nadmiernie ostre nachylenie rury kanalizacyjnej pomoże wodzie, która wymaga czyszczenia, aby szybciej dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Z drugiej jednak strony, rura jest narażona na szkodliwe działanie ścieków. Z uwagi na to, że woda zbyt szybko przechodzi przez kanał, stałe cząsteczki ścieków, resztki żywności i inne zanieczyszczenia, często spuszczane do toalety, pozostają w rurze. Dlatego maksymalne nachylenie rury jest ściśle regulowane. Patrząc z wyprzedzeniem, powiedzieć, że jest równa 15 cm na 1 metr bieżący.

Kolejnym problemem będzie zamulenie rury. Z biegiem czasu, zatkane ścieki i będą musiały pracować nad jego naprawą. Żywotność takiego systemu jest znacznie krótsza niż standardowa i jest krótsza niż rok.

Minimalne odchylenie lub jego brak jest poważnym błędem przy instalacji rurociągu kanalizacyjnego. W tym samym czasie rura jest nie tylko zamulona, ​​ale także praktycznie nieczyszczona naturalnie.

Dlaczego potrzebuję kąt rury?

Korzystanie z kąta rury kanalizacyjnej jest konieczne do wykorzystania w celu pozbycia się następujących problemów:

 1. Podczas zamulania rury, syfony powietrza są łamane, które służą jako ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami w pomieszczeniu;
 2. Zamrażanie głównej rury grozi całkowitym naruszeniem głównych funkcji kurków ściekowych, co w rzeczywistości oznacza zakończenie systemu;
 3. Ochrona piwnicy domu mieszkalnego przed wyciekiem i przebiciami zależy od poprawności nachylenia.

Powiązane filmy wideo:

Stoki ścieków i ich sposoby ekspozycji:

Jak wybrać właściwe nachylenie kanału:

Ponadto, jeżeli nie ma problemów z korozją w przypadku instalacji plastycznej bez plastiku, w rurze z żeliwa mogą pojawić się szczeliny. Zacznie przekazywać wodę i ścieki do piwnicy.

Wcześniej w budynkach wysokich budynków systemy kanalizacyjne nie były instalowane ze spadkiem, dlatego tak często zdarza się utonięcie w mieszkaniu na pierwszym piętrze lub przebicie się przez cały system kanalizacyjny.

Jak wybrać nachylenie

Aby ustalić, jakie powinno być minimalne nachylenie rury, które będzie dla Ciebie optymalne, musisz znać długość całego systemu kanalizacyjnego. Książki referencyjne wykorzystują dane natychmiast w formie gotowej, są przedstawione w setnych części liczby całkowitej. Niektórym pracownikom trudno jest poruszać się po takich informacjach bez wyjaśnienia. Na przykład informacje w podręcznikach referencyjnych prezentowane są w następującej formie:

Tabela: niezbędne nachylenia i średnice rur do odprowadzenia Tabela: nachylenia rur spustowych w mieszkaniu

Minimalny i maksymalny spadek ścieków na 1 metr bieżący przez SNiP

Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające minimalne nachylenia, w zależności od średnicy rury o długości 1 metra. Na przykład widzimy, że dla rury o średnicy 110 - kąt nachylenia 20 mm, a dla średnicy 160 mm - już 8 mm i tak dalej. Pamiętaj o zasadzie: im większa średnica rury, tym mniejszy kąt nachylenia.

Przykłady minimalnych nachyleń ścieków na metr od SNiP w zależności od średnicy rury

Na przykład potrzebne jest nachylenie rury o średnicy do 50 mm i długości 1 metra. Jaka była określona? 0,03 jest stosunkiem wysokości nachylenia do długości rury.

Nachylenie rury kanalizacyjnej 110 mm dla ścieków zewnętrznych

Załóżmy, że musisz obliczyć optymalne nachylenie dla wspólnej rury 110 mm, która jest używana głównie w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych. Według GOST nachylenie dla rury o średnicy 110 mm wynosi 0,02 m na 1 metr bieżący.

Aby obliczyć całkowity kąt, należy pomnożyć długość rury przez nachylenie określone w SNiP lub GOST. Okazuje się, że: 10 m (długość systemu kanalizacyjnego) * 0,02 = 0,2 m lub 20 cm, a więc różnica między poziomem instalacji pierwszego punktu rury a ostatnim wynosi 20 cm.

Kalkulator obliczający nachylenie ścieków dla prywatnego domu

Proponuję przetestować kalkulator online do obliczania nachylenia rur kanalizacyjnych dla prywatnego domu. Wszystkie obliczenia są przybliżone.

Pod średnicą rury odnosi się do średnicy rury, która prowadzi bezpośrednio do otworu spustowego lub ogólnego systemu ścieków (nie mylić z wentylatorem).

P.S. Wszystkie pytania i prośby dotyczące tego kalkulatora można ustawić poniżej w komentarzach do tego artykułu.

Wykorzystanie obliczonej i optymalnej stopy obłożenia

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, azbestocementu lub żeliwa muszą koniecznie obliczać poziom pełności. Ta koncepcja określa, jaka powinna być prędkość przepływu w rurze, aby się nie zatykała. Oczywiście nachylenie zależy również od pełni. Oblicz obliczone pełnię można za pomocą wzoru:

 • H oznacza poziom wody w rurze;
 • D jest jego średnicą.

Minimalny dopuszczalny poziom napełnienia SNiP 2.04.01-85, zgodnie z SNiP - Y = 0,3 i maksymalnym Y = 1, ale w tym przypadku rura kanalizacyjna jest pełna, a zatem nie ma nachylenia, wówczas należy wybrać 50-60%. W praktyce szacowana szybkość wypełniania jest w zakresie: 0,3 Obliczenia hydrauliczne dla pojemności napełniania i kąta nachylenia

Twoim celem jest obliczenie maksymalnej dozwolonej prędkości dla systemu kanalizacyjnego. Według SNiP prędkość płynu powinna wynosić co najmniej 0,7 m / s, co pozwoli odpływowi szybko przechodzić przez ściany bez przyklejania się.

Weź H = 60 mm, a średnica rury D = 110 mm, materiał jest z tworzywa sztucznego.

Dlatego prawidłowe obliczenia są następujące:

60/110 = 0,55 = Y to obliczony poziom pełności;

Następnie użyj wzoru:

K ≤ V√ y, gdzie:

 • K - optymalny poziom pełności (0,5 dla rur z tworzywa sztucznego i szkła lub 0,6 dla żeliwa, rur azbestowo-cementowych lub ceramicznych);
 • V jest prędkością płynu (bierzemy co najmniej 0,7 m / s);
 • √Y jest pierwiastkiem kwadratowym szacowanej zajętości rury.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - obliczenia są prawidłowe.

Ostatnia formuła jest testem. Pierwsza cyfra jest współczynnikiem optymalnej pełni, druga po znaku równości jest prędkością ruchu odpadów, trzecia jest kwadratem poziomu pełni. Formuła pokazała nam, że właściwie wybieraliśmy prędkość, czyli najniższą możliwą. W tym samym czasie nie możemy zwiększyć prędkości, ponieważ nierówności się zepsują.

Kąt może być wyrażony w stopniach, ale trudniej będzie przejść do wartości geometrycznych podczas instalowania rury zewnętrznej lub wewnętrznej. Ten pomiar zapewnia wyższą dokładność.

Rurociągi skośne schematycznie

W ten sam sposób łatwo jest określić nachylenie zewnętrznej rury podziemnej. W większości przypadków komunikacja zewnętrzna ma dużą średnicę.

Dlatego na metr zostanie zastosowane większe nachylenie. Jednak nadal istnieje pewien poziom odchyłki hydraulicznej, który pozwala obniżyć nachylenie nieco poniżej optymalnego.

Podsumowując, mówimy, że zgodnie z SNiP 2.04.01-85 klauzula 18.2 (norma przy instalacji systemów odprowadzania wody), przy konstruowaniu kąta rur kanalizacyjnych w prywatnym domu, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. W przypadku jednego metra bieżącego rury o średnicy do 50 mm należy wyznaczyć 3 cm nachylenia, ale jednocześnie rurociągi o średnicy 110 mm będą wymagały 2 cm;
 2. Maksymalna dopuszczalna wartość zarówno ciśnienia wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest całkowitym nachyleniem rurociągu od dołu do końca 15 cm;
 3. Normy SNiP wymagają obowiązkowego uwzględnienia poziomu zamarzania gleby w celu zainstalowania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego;
 4. Aby określić poprawność wybranych kątów, należy skonsultować się z ekspertami, a także sprawdzić wybrane dane za pomocą powyższych wzorów;
 5. Podczas instalowania kanalizacji w łazience można odpowiednio uzyskać współczynnik pełności i nachylenie rury. Faktem jest, że z tego pomieszczenia woda wypływa głównie bez cząstek ściernych;
 6. Przed pracą musisz zrobić plan.

Porady ekspertów:

Nie należy mylić metody instalacji rur kanalizacyjnych w mieszkaniu i domu. W pierwszym przypadku często stosuje się montaż pionowy. Zaczyna się to wtedy, gdy pionowa rura jest instalowana z muszli klozetowej lub kabiny prysznicowej i już wchodzi w rurę bagażnika, wykonaną pod pewną uprzedzeniem.

Metodę tę można zastosować, jeżeli na strychu domu znajduje się na przykład prysznic lub umywalka. Z kolei instalacja zewnętrznego układu zaczyna się natychmiast od pierścieni muszli klozetowej, szamba lub zlewu.

Aby wytrzymać pożądany kąt podczas montażu, zaleca się wykopać wykop pod zboczem i pociągnąć za sznur. To samo można zrobić na podłodze.

Maksymalne nachylenie kanalizacji na zewnątrz

Zasady dotyczące zewnętrznego nachylenia rury kanalizacyjnej

Aby zapewnić właściwe nachylenie ścieków, konieczne jest prawidłowe obliczenie nachyleń nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych rur. Nachylenie rury kanalizacyjnej jest najwyraźniej regulowane przez SNiP w zależności od warunków użytkowania. Aby zapewnić najwyższą jakość pracy specjalnej kanalizacji, zabronione jest odstępowanie od ściśle określonych zasad.

Jak kąty nachylenia wpływają na działanie systemu?

Jeżeli kąt nachylenia kanalizacji jest mniejszy niż norma, doprowadzi to do powolnego przepływu cieczy, co przyspieszy osadzanie się odpadów stałych na ścianach rur. Przy niewielkim nachyleniu zewnętrznej rury kanalizacyjnej konieczne będzie regularne jej czyszczenie. W przeciwnym razie doprowadzi to do zablokowania.

Obserwacja nachylenia rur kanalizacyjnych w prywatnym domu

Wiele osób nie rozumie, jak duży kąt nachylenia może wpływać na pracę systemu kanalizacyjnego. Uważają, że im większy kąt nachylenia, tym szybciej system drenażowy zostanie uwolniony od zanieczyszczeń. Ale przy dużym kącie nachylenia płyną tylko ciecze. Ponieważ ciała stałe dostaną się do rur kanalizacyjnych, pozostaną na ścianach, jeśli woda będzie zbyt szybko. To z kolei doprowadzi do zatkania systemu kanalizacji.

Dlatego maksymalne nachylenie zewnętrznej kanalizacji jest wyraźnie uregulowane. Zgodnie z normą nachylenie rury ścieków specjalnych nie powinno przekraczać 15 centymetrów na metr.

Jeśli długość gałęzi jest mniejsza niż półtora metra, nachylenie rury kanalizacyjnej może się różnić.

Jak obliczyć wymagane nachylenie rury?

Aby najdokładniej określić nachylenie specjalnej rury kanalizacyjnej, konieczne jest przestrzeganie norm SNiP. Dlatego ta metoda jest nazywana niezliczoną. Jeśli instalowany jest skomplikowany system kanalizacyjny, wówczas w tym przypadku konieczne jest zastosowanie odpowiednich obliczeń. Są one również stosowane, gdy istnieje realna potrzeba zmniejszenia nachylenia, co wynika z przyczyn technicznych.

Zalecane do przeczytania: Podłączenie pralki do kanalizacji

poziom wykopu wykopu do układania rur kanalizacyjnych

W takim przypadku konieczne jest określenie możliwości maksymalnego dopuszczalnego odchylenia od normy. Aby obliczyć nachylenie zewnętrznego systemu kanalizacji, należy użyć specjalnej formuły. Konieczne jest poznanie średnicy używanej rury, prędkości płynu i stopnia napełnienia rury.

Obliczanie średnicy i stopnia napełnienia rury

Średnica rury zależy od miejsca w systemie kanalizacyjnym. Przy wyborze średnicy rury należy wziąć pod uwagę fakt, że podczas pracy instalacji kanalizacyjnej nie należy jej całkowicie wypełniać. Aby masy swobodnie przepływały przez rurę, musi być w niej szczelina powietrzna. Obliczenie średnicy rury zależy od zalecanych danych SNiP.

Stopień napełnienia rury jest dość ważnym wskaźnikiem, który wpływa na działanie systemu kanalizacyjnego. Wskaźnik ten ogranicza się do pojęcia maksymalnej możliwej objętości cieczy, która jest opróżniana i znajduje się w rurociągu podczas działania różnych urządzeń. Ta wartość określi maksymalne obciążenie pionu podczas działania różnych instalacji hydraulicznych. Współczynnik pełności rur jest stosunkiem wewnętrznej średnicy rury do maksymalnej wysokości przepływu wody.

ustalenie prawidłowego nachylenia rur kanalizacyjnych przed utrwaleniem zaprawą betonową

Instalacja kanalizacji według obliczeń

W celu wykonania instalacji rur do ścieków zewnętrznych najczęściej stosowane są rury o średnicy od 110 do 200 mm. Zgodnie z zaleceniami SNiP minimalne nachylenie rury, która ma średnicę 110 mm, powinno wynosić 2 cm.Jeśli stosuje się rurociąg o średnicy 50 mm, nachylenie powinno wynosić 3 cm.

Podczas instalacji należy ściśle przestrzegać wszystkich wymagań. System drenażowy powinien znajdować się na głębokości. Najczęściej rura układana jest na więcej niż 30 centymetrów.

Podczas prac wykopaliskowych należy pamiętać, że im dalej wykop opuszcza budynek, tym głębiej musi być. Rów musi być wykopany w taki sposób, aby znajdował się 200-300 milimetrów nad poziomem układania rur. Jeśli ma dużą głębokość, to musi być pokryty ziemią i piaskiem. Aby zmaksymalizować właściwy poziom rowu, konieczne jest użycie sznurka, który jest rozciągnięty do wymaganego poziomu.

Zalecane do przeczytania: Wybór rozmiaru okuć do ścieków

Przestrzeganie prawidłowego nachylenia rury przy użyciu adapterów

Aby utworzyć poduszkę o najwyższej jakości pod rurą poza specjalnym kanałem, konieczne jest użycie poduszki z piasku. System zostanie na nim zainstalowany. Instalację rur kanalizacyjnych przeprowadza się za pomocą metody dzwonowej powyżej. Dzięki tej metodzie instalacji możesz zapewnić najwyższy możliwy poziom szczelności.

Jeśli podczas instalacji istnieje potrzeba zmniejszenia długości rury, jest ona cięta zwykłą piłką do metalu. Jednocześnie konieczne jest sfazowanie krawędzi tnącej. Odcięcie gniazda jest zabronione. W przypadku instalacji kanalizacyjnej zabrania się używania materiału z pęknięciami, pęknięciami lub wiórami. W przeciwnym razie system drenażowy będzie stale zamulony. Po zebraniu zewnętrznego systemu kanalizacyjnego należy sprawdzić zgodność nachylenia rury z obliczeniami.

sprawdzanie nachylenia rury przy użyciu poziomu konstrukcji

Zawiera zewnętrzne ścieki

Podczas projektowania układu rur na ścieki zewnętrzne należy uwzględnić jego nachylenie. Wiele osób pyta, jak podzielić przeciw-zbocze w kanale, o co w tym wszystkim chodzi? Jest to największe nachylenie, które jest generalnie nie do przyjęcia przy instalowaniu zewnętrznego specjalnego kanału ściekowego. Zewnętrzny drenaż kanalizacji powinien prowadzić do takich konstrukcji jak szambo lub centralny kolektor. W celu uniknięcia zamarzania systemu kanalizacyjnego należy go złożyć pod ziemią. Pozwala to nie tylko ustawiać ścieki we właściwym kierunku, ale także spełniać wszystkie wymagania izolacji cieplnej. Średnica wyjściowa zewnętrznego systemu kanalizacyjnego w większości przypadków zaczyna się od 11 centymetrów.

Zgodnie z istniejącymi normami nachylenie rury ściekowej powinno wynosić 2 procent. Podczas prac wykopaliskowych musisz być tak ostrożny, jak to tylko możliwe. Dzieje się tak dlatego, że nachylenie rury kanalizacyjnej może ulec zmianie w wyniku niewielkich nieregularności.

Aby zmniejszyć ryzyko zmiany kąta nachylenia rury kanalizacyjnej, należy umieścić poduszkę z piaskiem na dnie wykopu. Pozwoli to skorygować nierówności w trakcie układania specjalnego kanału ściekowego. Obliczenie nachylenia powinno być wykonane w taki sposób, aby przy jego pomocy zapewniony był swobodny drenaż z kanalizacji wewnętrznej. Prawidłowe nachylenie kanalizacji zapewni nie tylko stabilną pracę, ale także możliwość samoczyszczenia o wysokiej jakości.

Aby zapewnić bezproblemową pracę systemu kanalizacyjnego, konieczne jest jak najdokładniejsze zastosowanie technologii instalacyjnej rur kanalizacyjnych. Praca musi być ściśle zgodna z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku najlepiej jest stosować istniejące standardy. Jeżeli zewnętrzny system odwadniający ma złożony plan, wówczas konieczne jest obliczenie nachylenia jego rur. W przypadku braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie, najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy wykonają pracę obliczeniową prawidłowo.

Ścieżka ścieków w prywatnym domu - co powinno być

Budując system odprowadzania ścieków w prywatnym domu, należy sporządzić projekt, w trakcie prac, na którym między innymi parametry określa się, jakie nachylenie powinno posiadać ścieki. Jakość zakończenia wypełnionej wody z budowy zależy od tego wskaźnika. Obliczenia dokonuje się przed instalacją systemu kanalizacyjnego.

Kąt nachylenia ścieków jest brany pod uwagę przy ustalaniu miejsca wykonania otworu w ścianie budynku lub jego fundamentu. Jeśli zostanie obliczona niepoprawnie, mogą wystąpić niedogodności podczas instalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty gotówki.
Instalacja kanalizacji zgodnie z SNiP odbywa się na podstawie specjalnych tablic, w których podano wartości uśrednione wykorzystywane w instalacji centralnego spustu ze wszystkich urządzeń sanitarnych.

Określenie nachylenia kanału

System ściekowy się dzieje:

Usuwanie ścieków i ścieków z domów prywatnych odbywa się w następujący sposób:

Wersja ciśnieniowa w domu własności kraju jest używana niezwykle rzadko, ponieważ jest kosztowna, trudno ją wyposażyć, a takie urządzenie jest niewiarygodne w stosunku do drenażu grawitacyjnego. Podejmując decyzję o wyposażeniu rurociągu ciśnieniowego, nie ma potrzeby obliczania, jakie powinno być nachylenie ścieków w prywatnym domu, ponieważ woda porusza się wzdłuż linii pod ciśnieniem (więcej: "Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej zgodnie z normami").

Dokonując obliczeń, należy pamiętać, że nachylenie wewnętrznego systemu kanalizacyjnego będzie się różnić od tego wskaźnika dla systemu zewnętrznego i burzowego. Faktem jest, że w każdym z nich znajduje się płyn o innym składzie. Jednocześnie zewnętrzne ocieplenie musi zostać ogrzane.
W SNiP 2.04.03-85 wskazano, że na wielkość nachylenia ścieków wpływa prędkość ruchu płynu odpadowego, materiału użytego do wykonania rur i stopnia napełnienia.

Ogólne zasady tworzenia nachylenia kanału:

 • dla rurociągu przechodzącego przez dom powinien wynosić 0,5-1 cm na każdy metr bieżący;
 • podczas układania zewnętrznej autostrady - 1-2 centymetrów.

Są to wartości przybliżone, a dokładniejsze parametry można znaleźć podczas szczegółowych obliczeń.

Wskaźniki kąta ścieków w prywatnym domu

Taki wskaźnik, jak kąt nachylenia rury podczas układania systemu drenażu w prywatnym domu, oznacza stopień zmiany jego położenia względem linii poziomej. Wielkość kąta nachylenia jest obliczana jako różnica wysokości między najniższym punktem powierzchni rurociągu na jego początku i na końcu. W standardowym układzie pomiarowym do porównania kąt jest oznaczany w stopniach.

Jeżeli stosowana jest rura o średnicy 50 milimetrów, nachylenie na metr liniowy będzie wynosić 0,03 m. Na przykład, przy długości rurociągu czterech metrów różnica wysokości będzie wynosić (0,03 x 4) lub 12 centymetrów.
Aby uniknąć błędów podczas tworzenia systemu kanalizacyjnego - nachylenie na metr jest określane przy użyciu prawidłowej metody obliczeniowej.

Opcje do obliczania kąta nachylenia

W praktyce wykorzystują dwie techniki, które pozwalają bez trudu obliczyć kąt nachylenia rury:

Metoda nie-obliczeniowa umożliwia określenie różnicy wysokości w określonym odcinku rurociągu, w zależności od jego średnicy. Średnia wartość tego parametru wynosi około 3% i może się różnić w zależności od warunków pracy.

Metoda projektowania jest przeznaczona dla systemów kanalizacyjnych o stałym ciśnieniu ścieków.

Przeprowadza się ją na podstawie jednej z dwóch metod obliczeniowych:

 • używając wzoru Colbrooke-White;
 • przez określenie zgodności prędkości ruchu odcieku przez rury ze współczynnikiem normatywnym

W przypadku domów prywatnych stosowanie formuł jest trudne, ponieważ niemożliwe jest poznanie stopnia wypełnienia rurociągu i prędkości cieczy wzdłuż niego bez obecności specjalnego sprzętu, który profesjonaliści wykorzystują w swojej pracy przy obliczaniu kąta nachylenia. W związku z tym nachylenie rur w poszczególnych domach oblicza się zgodnie z metodą nie-obliczeniową.

Oznaczanie spadku ścieków bez formuł

Podczas instalowania zewnętrznej lub wewnętrznej sieci kanalizacyjnej bez użycia złożonych formuł należy stosować wartości z ustalonym limitem. Jest to maksymalne i minimalne nachylenie dla kanałów.

Podczas układania autostrady zewnętrznej nachylenie wynosi nie mniej niż 0,015 m na jeden metr bieżący. Na podstawie tego wskaźnika wykonywane jest okablowanie wewnętrzne, z wyjątkiem krótkich odcinków, o długości równej mniejszej niż jeden metr. W takim przypadku wystarczy wartość 0,01 na metr. Jeśli nie zastosujesz się do tego parametru, stałe frakcje osiadają na wewnętrznej powierzchni rur i powodują ich zatkanie.
Maksymalne nachylenie zewnętrznego systemu kanalizacyjnego zależy od prędkości przepływu ścieków wewnątrz rury. W przypadku produktów z tworzyw sztucznych parametr ten nie powinien przekraczać 1,43 m / s. W przypadku wzrostu szybkości ścieki dzieli się na frakcje, w wyniku czego cząstki stałe zaczynają się osadzać. Maksymalna stopa nachylenia nie może być większa niż 3%.

Rurociągowanie

Pod prawidłową instalacją wewnętrznej sieci kanalizacyjnej wiąże się układanie rur pod pewnym nachyleniem. Jego zakres wynosi od 20 do 25 milimetrów na metr bieżący, co zapewnia przepływ odpadów bez przeszkód przez rurociąg, zapobiegając w ten sposób powstawaniu blokad w rurach bez uszczerbku na ich zdolności do samoczyszczenia. Maksymalne dopuszczalne nachylenie kanału ściekowego można wykonać tylko na krótkich odcinkach autostrady.

Do pracy będzie wymagać:

 • rury z polichlorku winylu lub polipropylenu o średnicy od 50 do 100 milimetrów;
 • zaciski do węża;
 • lutownica;
 • gumowe uszczelki w gniazdach;
 • klej.

Nie jest łatwo dokonać wyboru między rurami PVC lub PP, dlatego preferują produkty, które są pod ręką. Do układania produktów z polipropylenu wymaga lutownicy. Rury PVC łączone są za pomocą kleju lub gumowych uszczelek.

Średnica produktów używanych w prywatnym domu do instalacji ścieków bytowych powinna wynosić 50 lub 100 milimetrów. Rury o drugim parametrze przeznaczone są do instalowania pionów w dwu- do trzypiętrowych gospodarstwach domowych w celu połączenia ich z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i łączenia wszystkich elementów wchodzących w skład systemu kanalizacyjnego po wyjściu z budynku. Aby podłączyć inne miejsca zrzutu ścieków, należy użyć rur o średnicy co najmniej 50 milimetrów.
Zaciski służą do mocowania rur między sobą i do ścian. Za ich pomocą montują pion i rurę zainstalowaną w miejscu, w którym ścieki są usuwane z budynku.

Zewnętrzne urządzenie kanalizacyjne

Przy rozmieszczeniu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dociera się w następujący sposób:

 • punkt wyjścia budynku traktowany jest jako punkt odniesienia;
 • minimalne nachylenie zewnętrznej kanalizacji przy zastosowaniu rur 110 mm wynosi 0,02 metra (patrz: "Zewnętrzne urządzenie kanalizacyjne - opcje montażu instalacji"). Gdy długość autostrady wynosi około 20 metrów, kąt nachylenia wynosi 0,4 metra;
 • w projektowaniu sieci zewnętrznej z pewnością uwzględni się teren;
 • otwór spustowy osadza się w miejscu w najniższym punkcie;
 • do głębokości otworu, który służy do wyciągania rury z budynku, plus wartość nachylenia rurociągu. Uzyskany wynik to głębokość drugiego znaku rurociągu znajdującego się na drenie.

Głębokość rurociągu podczas budowy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej powinna być poniżej poziomu zamarzania gleby. Ten wskaźnik jest mierzony w najwyższym punkcie linii. Wiedza o tym, jak wykonać pochyłość ścieków podczas instalacji zewnętrznej sieci, zapewnia płynny przepływ ścieków z kanalizacji zainstalowanej w domu, a tym samym zapewnia samooczyszczenie rurociągu i jego stabilną pracę.

Rura wychodząca z fundamentu domu (patrz zdjęcie) jest podłączona do zewnętrznego rurociągu, przez który dreny przesuwają się grawitacyjnie do szamba lub drenażu. Jednocześnie w przypadku urządzenia autostrady zewnętrznej stosuje się produkty o większej średnicy niż przy układaniu systemu wewnętrznego. Dopuszczalne są rury ze staliwa, azbestocementu lub tworzywa sztuczne.
Produkty żelazne są uważane za najbardziej trwałe, ale mają dużą wagę. Wybierając rury, należy zwrócić uwagę na ich wewnętrzną powierzchnię, ponieważ pożądane jest, aby był możliwie jak najbardziej gładki, a przez to unikał przeciążenia.

Kanały zewnętrzne układane są w rowach o głębokości 1,5 metra, aby rury nie mogły się zamarznąć, w wyniku czego nie zakłóca się funkcjonowania całego systemu. Jeśli nie jest możliwe zamontowanie linii kanalizacyjnej na wymaganej głębokości, rury należy dodatkowo rozgrzać. Aby zapobiec ich uszkodzeniom mechanicznym, umieszcza się je na uprzednio przygotowanej poduszce składającej się z mieszaniny gliny i piasku. Nalała całą wolną przestrzeń między rurociągiem a ścianami wykopu.

Do izolacji zewnętrznej części sieci kanalizacyjnej stosowane są różne materiały (wełna mineralna, penoizol, pianka poliuretanowa, pianka polietylenowa) - rury są owinięte wokół nich. Ponadto przewód grzewczy można ułożyć na rurociągu lub w jego wnętrzu. Jest umieszczony w specjalnym kanale kablowym, który chroni przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
Również takie prace wykonywane są metodą łączoną: główna część rurociągu jest izolowana materiałami termoizolacyjnymi, a rura wychodząca z domu wyposażona jest w kabel grzejny.

Po zakończeniu instalacji wszystkie elementy systemu są połączone i przeprowadzany jest testowy przebieg systemu. Brak przecieków oznacza, że ​​prace nad układem ścieków odbywały się jakościowo.

Vodakanazer.ru »Ścieki» Wybór nachylenia rury kanalizacyjnej i wymagań SNiP

Wybór nachylenia rury kanalizacyjnej i wymagań SNiP

Obliczenia i urządzenia do ścieków wykonane zgodnie z wymaganymi normami. Tylko w ten sposób uzyskasz wydajny i trwały system. Szczególnie ważne jest obserwowanie nachylenia rury kanalizacyjnej przy budowie systemu nie zawierającego grawitacji (jest to opcja usuwania odpadów wykorzystywana w mieszkaniu i domu prywatnym). Ten parametr zależy od średnicy i długości kanału. Jest wybierany zgodnie z SNiP 2.04.03-85 i 2.04.01-85. Niewystarczające, a także nadmierne nachylenie rur może prowadzić do wielu problemów. W naszym artykule pokażemy, jakiego rodzaju nachylenie jest potrzebne dla wewnętrznych i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, jak je obliczyć i na co zwrócić uwagę.

Funkcje określają nadmiar

Obliczenia i urządzenia do ścieków wykonane zgodnie z wymaganymi normami

Aby określić minimalne nachylenie kanału, home masters stosują następujące metody:

 1. Aby nie wykonywać obliczeń, niektórzy mistrzowie starają się jak najlepiej wypełnić kąt nachylenia.
 2. Niektórzy rzemieślnicy na ogół pomijają ten punkt lub dokonują minimalnego nadmiaru, który jest określony w SNiP dla rurociągów o różnych średnicach.
 3. W celu prawidłowego określenia nachylenia rury kanalizacyjnej należy wykonać specjalne obliczenia, kierując się standardami SNiP i innymi dokumentami regulacyjnymi.

Jak może się wydawać, zbyt duże nachylenie rurociągu kanalizacyjnego pomoże drenażowi szybciej wpłynąć do ogólnego systemu budynku. Jednak z bardzo szybkim przepływem drenów nie mają czasu na zmywanie wszystkich stałych cząstek i są osadzane na wewnętrznej powierzchni, tworząc blokadę. Ponadto, przy dużej prędkości, dreny pokrywają całe światło produktu i powodują pęknięcie pułapki w syfonach. W rezultacie gazy ściekowe trafiają do pomieszczenia. To poeta, że ​​nawet maksymalne nachylenie rurociągu jest ściśle ograniczone do SNiP.

Ważne: Nie wolno wykonywać nachylenia rurociągu kanalizacyjnego więcej niż 150 mm na metr bieżący.

Brak spadku lub najmniejsze nachylenie rury kanalizacyjnej może prowadzić do zamulenia rurociągu. Taki system nie będzie mógł być oczyszczony w sposób naturalny podczas przepływu wody. W wyniku tego będzie się regularnie zatkać i wymagać napraw, co znacznie zmniejszy żywotność całej kanalizacji.

Uwaga: aby system kanalizacyjny obsługiwał Cię bez awarii i tak długo, jak to możliwe, konieczne jest wykonanie wstępnych obliczeń z uwzględnieniem norm SNiP, zgodnie z którymi nadmiar dobierany jest w zależności od średnicy i długości rury.

Cel

Kąt rury kanalizacyjnej jest wykonywany podczas instalacji wewnętrznych i zewnętrznych systemów w mieszkaniu i domu

Kąt rury kanalizacyjnej jest wykonywany podczas instalacji wewnętrznych i zewnętrznych systemów w mieszkaniu i domu, ponieważ pozwala to zabezpieczyć się przed wieloma problemami podczas pracy sieci:

 1. Jeśli system jest zamulony z powodu niewystarczającego nachylenia lub jego braku, prześwit kanału kanalizacyjnego, a po spuszczeniu dużej ilości wody nastąpi wstrząs hydrauliczny, który rozbija pułapki w syfonach. Jeśli w syfonie nie ma uszczelnienia wodnego, nieprzyjemne gazy ściekowe zaczną wnikać do budynku mieszkalnego.
 2. Zamrożenie głównego rurociągu doprowadzi do awarii całego systemu.
 3. Standardowe nachylenie rury kanalizacyjnej chroni przed przebiciami i przeciekami generowanymi w piwnicy domu.
 4. Jeżeli, bez nachylenia, do zainstalowania żeliwnych elementów ściekowych podatnych na korozję, w układzie mogą tworzyć się przetoki i szczeliny spowodowane zastojem wody.

Ważne: nachylenie rurociągu jest potrzebne, aby uzyskać optymalną prędkość ścieków, przy której cząstki stałe będą transportowane do punktu końcowego bez osiadania na dnie produktu. Zgodnie z normami SNiP natężenie przepływu odcieku przez układ powinno wynosić 0,7 m / s.

Wybór optymalnej wartości

Aby obliczyć wymagany nadmiar, musisz znać długość całego rurociągu i jego cel.

Aby obliczyć wymagany nadmiar, musisz znać długość całego rurociągu i jego cel. Aby nie wykonywać obliczeń, można użyć gotowych tabel z SNiP, gdzie standardowe nachylenie podano dla systemów ściekowych z różnych urządzeń sanitarnych:

 • Do spuszczania z łazienki za pomocą elementów o grubości 40-50 mm. Maksymalna odległość od drenu do syfonu bez wentylacji wynosi 1... 1,3 m. Nachylenie wynosi od 1 do 30.
 • Odpływ z prysznica powinien być wykonany z rur 40-50 mm. Maksymalna odległość wynosi -1,5... 1,7 m. Nadmiar - od 1 do 48.
 • Odpływ z muszli klozetowej wykonany jest z 10 cm rurociągu, maksymalna odległość wynosi do 6 m. Nachylenie powinno wynosić od 1 do 20.
 • Zlew: elementy o wielkości 40-50 mm, odległość - 0... 0,8 m, wysokość - 1 do 12.
 • Bidet: produkty o średnicy 30-40 mm, odległości - 0,7... 1 m, nachylenia - 1 do 20.
 • Mycie: rurociąg o średnicy 30-40 mm, odległość - 1,3... 1,5 m, nadmiar - od 1 do 36.

Połączony odpływ ze zlewu, prysznica i wanny wykonany jest z produktów o wielkości 5 cm, maksymalna odległość nie powinna być większa niż 1,7... 2,3 m, a nachylenie powinno wynosić od 1 do 48.
Normalizuje również optymalne i minimalne nachylenie dla rur o określonej średnicy, które są połączone z konkretnymi instrumentami:

 • Rurociąg o średnicy 4-5 cm, wychodzący z płaszcza, może mieć minimalne nachylenie 0,025 ppm, a optimum wynosi 0,35 ppm.
 • Produkty o przekroju 10 cm, pochodzące z toalety, powinny mieć nachylenie minimalne 0,012, a optimum - 0,02.
 • Elementy o wielkości 5 cm, ułożone z zlewem, mogą mieć minimalny nadmiar 0,025, a optymalna wartość jest równa - 0,035.
 • Z umywalki i łazienki układane są rury o przekroju 4-5 cm z minimalnym nachyleniem 0,025 i optymalnym - 0,035.

Nadmiar za pomocą miernika liniowego

Im większa średnica rurociągu, tym mniejszy nadmiar

Z reguły nachylenie systemu kanalizacyjnego na 1 metr zgodnie z SNiP nie jest określone w stopniach, ale w wartości, która wyraża się w stosunku nadmiaru jednego końca rurociągu nad drugim do metrowej długości.

Abyś wiedział, co zrobić nachylenie rury na metr, możesz użyć następujących danych:

 • W przypadku elementów o przekroju 50 mm minimalna wartość wynosi 0,03 ppm, tzn. Jedna krawędź wyrobu o długości jednego metra musi być o 30 mm większa od drugiej.
 • Rurociągi o średnicy 110 mm muszą mieć nadmiar równy 0,02. Oznacza to, że jedna krawędź jest większa od drugiej o 20 mm i długość 1 metra.
 • Rurociąg 160 mm powinien mieć nachylenie minimalne 0,008 ppm. W związku z tym nadmiarowy obszar licznika wynosi 8 mm.
 • Elementy o wielkości 200 mm muszą mieć nadmiar 0,007 ppm, tzn. Jeden koniec segmentu metra jest o 7 mm większy od drugiego.

Ważne: im większa średnica rurociągu, tym mniejsza wielkość nadmiaru.

Aby obliczyć nachylenie rurociągu kanalizacyjnego o określonej długości, minimalne nachylenie, które jest określane z uwzględnieniem przekroju elementu, musi być pomnożone przez jego całkowitą długość. Na przykład początek elementu o średnicy 110 mm i długości 10 m musi być wyższy niż koniec o 20 cm, ponieważ 10 mx 0,02 (minimalne nachylenie dla rurociągu o przekroju 110 mm) = 0,2 metra lub 20 cm.

Sieci zewnętrzne

Określając nachylenie kanalizacji w prywatnym domu, nie należy zapominać o zewnętrznej sieci, którą należy zamontować ze spadkiem, aby usunąć ścieki grawitacyjnie

Określając nachylenie kanalizacji w prywatnym domu, nie należy zapominać o zewnętrznej sieci, która powinna być zamontowana ze spadkiem, aby grawitacyjnie odprowadzać ścieki. Zwykle do układania sieci zewnętrznych używane produkty o większej średnicy niż w domu. Przy określaniu nachylenia kierują się następującymi regułami:

 1. W przypadku ułożenia elementów o średnicy 150 mm zalecane nachylenie wynosi 0,008 ppm. Jeśli z jakiegoś powodu nie można zastosować takiego nadmiaru, wówczas można go zmniejszyć do wartości 0,007.
 2. W przypadku układania rurociągu o przekroju 200 mm, minimalny nadmiar powinien wynosić 0,007 ppm. W razie potrzeby można go zmniejszyć do 0,005.

Stopień maksymalnego nachylenia rurociągu zewnętrznego jest również ustandaryzowany. Dla elementów o dowolnej średnicy nie może być więcej niż 0,15, to znaczy nadwyżka nie większa niż 15 cm. Przy dużym nachyleniu system nie będzie mógł poprawnie działać, ponieważ utworzą się blokady.

Obliczanie obłożenia

Podczas wykonywania obliczeń konieczne jest wypełnienie rurociągu.

Podczas wykonywania obliczeń wymagany jest rurociąg. Wartość ta pomoże określić prędkość przepływu ścieków, co jest bardzo ważne dla znalezienia optymalnego przekroczenia, przy którym system może działać skutecznie.

Ważne: aby określić poziom napełnienia wody w rurze, należy ją podzielić przez średnicę rurociągu. Minimalne obłożenie według norm wynosi 0,3, a maksymalna 1.

Po osiągnięciu poziomu obliczonego wypełnienia konieczne jest użycie formuły weryfikacyjnej, czyli porównanie uzyskanej wartości ze współczynnikiem optymalnego wypełnienia dla elementów niektórych materiałów:

 • w przypadku wyrobów z tworzyw sztucznych i szkła wynosi 0,5;
 • w przypadku systemów z żeliwa, cementu azbestowego i ceramiki wartość ta wynosi 0,6.

Dla porównania, pierwiastek kwadratowy pochodzi z obliczonej wartości uzyskanej i pomnożonej przez minimalną prędkość przepływu ścieków, która wynosi 0,7 m / s. Uzyskaną liczbę należy porównać z optymalnym obłożeniem systemu (na podstawie materiału). Musi być większy lub równy mu.

Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej na 1 metr w prywatnym domu?

Jest całkiem oczywiste, że normalne życie w nowoczesnym domu lub mieszkaniu jest niemożliwe bez niezawodnego systemu kanalizacji. Jest to system rur do usuwania ścieków. Niesprawności w działaniu tych ostatnich nie prowadzą do najlepszych konsekwencji, dlatego przy układaniu kanalizacji w prywatnym domu należy przestrzegać wymagań przepisów budowlanych i przepisów.

W nowoczesnym domu ścieki muszą być prawidłowe.

Ścieki poruszają się pod wpływem grawitacji pod wpływem sił grawitacyjnych, dlatego ważne jest obliczenie prawidłowego nachylenia kanału 1 metra. Jeśli jest zbyt duży lub zbyt mały, wystąpią nieprawidłowości w systemie, aż do wystąpienia nieprzyjemnych sytuacji awaryjnych. Jaki rodzaj nachylenia rur instalacyjnych systemu kanalizacyjnego zależy od wielu okoliczności.

Konsekwencje zbyt małego lub zbyt dużego nachylenia

Zbyt duże nachylenie rury kanalizacyjnej powoduje nadmiernie duże natężenie przepływu ścieków. W takim przypadku duże kawałki odpadów zostaną wyrzucone na wewnętrzne ściany systemu rurociągów, przylegną do nich i nie będą mogły się ruszyć. Ważne jest zapewnienie optymalnego nachylenia rur kanalizacyjnych na 1 metr w prywatnym domu.

Optymalny kąt nachylenia w zależności od średnicy rury

Podczas projektowania systemu drenażowego, w zależności od średnicy rury, wybiera się optymalny kąt jego nachylenia. Aby system działał prawidłowo, rury o mniejszej średnicy muszą mieć większe nachylenie. Mierzona jest w centymetrach na metr długości rury. SNiP określa następujące parametry dla rur zgodnie z ich średnicą:

 • 50 mm - nachylenie 3 cm na 1 metr długości;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Ilustracja wymaganego nachylenia dla rur o różnych średnicach

Te optymalne wartości są obliczane dla nawet długich odcinków zewnętrznej i wewnętrznej sieci rurociągów. Przy podłączaniu do połączeń kołnierzowych, syfonów i łączników występują szczególne cechy.

Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i toalecie

Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i WC są zdeterminowane przez fakt, że są odpowiednie instalacje hydrauliczne. Pod zlewozmywakiem zainstalowane są rury o maksymalnej średnicy pięćdziesięciu milimetrów, optymalny kąt dla nich wynosi 3,5 cm W toalecie zastosowano rury o średnicy stu milimetrów, optymalne nachylenie dla nich wynosi 2 cm Wartości tego parametru dla domowych urządzeń hydraulicznych podsumowano w poniższej tabeli.

Zasady określania kąta nachylenia dla zewnętrznych ścieków

Do układania sieci zewnętrznej za pomocą rur o znacznie większej średnicy niż w domu. W rezultacie kąty instalacji są różne. Na przykład dla rury o średnicy stu pięćdziesięciu milimetrów nachylenie wynosi 0,8 cm na metr długości, jeśli średnica wynosi dwieście milimetrów, wartość tego parametru zmniejsza się o jeden milimetr i wynosi 0,7 cm.

Maksymalny spadek poziomu dla zewnętrznej sieci rurociągów nie powinien przekraczać piętnastu centymetrów na metr długości. Zasada ta nie dotyczy krótkich odcinków rurociągu o długości mniejszej niż półtora metra.

Obliczanie wymaganego nachylenia rury kanalizacyjnej na własną rękę

Aby samodzielnie obliczyć nachylenie rury, należy znać jej długość i średnicę. W SNiP opublikowano specjalne tabele z wartościami tego parametru. W ogólnym przypadku możliwe jest określenie kąta nachylenia rury przy użyciu własnych zasobów:

 • obliczenia należy dokonać, biorąc pod uwagę średnicę pionowej rury;
 • w przypadku rur o przekroju do stu dziesięciu milimetrów wymagane jest nachylenie dwudziestu milimetrów;
 • do stu sześćdziesięciu milimetrów średnicy wymaga ośmiomilimetrowego nachylenia rury;
 • wąskie rury o średnicy do pięćdziesięciu milimetrów są zainstalowane ze spadkiem wynoszącym trzy centymetry.
Spadek ścieków łatwy do kontrolowania poziomu

Pewne trudności percepcji są spowodowane przez jednostkę miary tego parametru, wyrażoną w setnych części liczby. Jednak naprawdę nie ma nic trudnego, na przykład, wartość nachylenia 0,05 oznacza, że ​​różnica wysokości między początkiem i końcem długości rury wynosi pięć centymetrów.

Wartość przepełnienia kanalizacji

Jedną z najważniejszych cech operacyjnych systemu odpadów jest ich pełność z wodą w kale. Wartość tego parametru określa się, dzieląc wysokość poziomu ścieków przez wartość odcinka rury.

Obliczanie średnicy rury kanalizacyjnej

Projektując system kanalizacyjny w celu jego bezproblemowego działania, należy wybrać taki ważny parametr operacyjny, jak średnica sieci rurociągów. Określa się to przez połączenie następujących warunków:

 • przekrój dysz armatury sanitarnej nie powinien być większy niż średnica głównej rury kanalizacyjnej;
 • wzrost średnicy prowadzi do przyspieszania przepuszczalności ścieków w postaci wykładniczej;
 • stopień napełnienia nie powinien być wyższy niż sześćdziesiąt procent;
 • kody budowlane zawierają dane niezbędne do obliczenia średnicy rury kanalizacyjnej.
Drenaż łazienki na drugim piętrze do pionu wykonany jest z rury o średnicy 110 mm

Kody budowlane określają średnicę rur na głównych odcinkach sieci stu dziesięciu milimetrów. Podłączanie domowych urządzeń hydraulicznych odbywa się do rur, których średnica nie przekracza pięćdziesięciu milimetrów. Wyjątkiem jest toaleta, której obciążenie operacyjne wzrasta. Średnica całkowitego pionu wynosi sto milimetrów. Przekrój rur kanalizacyjnych dużych dróg miejskich może sięgać tysiąca dwustu milimetrów.

Układanie ścieków zewnętrznych biorąc pod uwagę poziom zamarzania gleby

Instalacja zewnętrznego systemu kanalizacyjnego powinna być przeprowadzona z obowiązkowym uwzględnieniem głębokości zamarzania gleby w miejscu pracy. Poziom ten zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i zmienia się w różnych obszarach. SNiP 23-01-99 zawierają dokładne wartości tego parametru dla różnych regionów.

Mapa normatywnych głębokości zamarzania

Na przykład, jeśli głębokość zamarzania gleby wynosi półtora metra, system kanalizacji nie powinien być położony bliżej ziemi. W takim przypadku woda z kału zamarznie i przerwie sieć rurociągów, co doprowadzi do jej całkowitej awarii. Dla obszaru podmiejskiego głębokość zamrożenia gleby wynosi 1,4 metra, w centralnych regionach naszego kraju jest w przybliżeniu taka sama.

Zasady organizacji poduszki montażowej do układania rur

Właściwa instalacja kanalizacji zapewnia instalację poduszki montażowej. Jest to kopiec z piaskiem, na którym bezpośrednio układa się sieć rurociągów. Aby utrzymać pożądany kąt nachylenia układu i zaprojektowaną podkładkę montażową. Ten parametr można zmienić, przesypując piasek w jednym miejscu lub innym.

Poduszka powinna zapewniać równomierne nachylenie kanalizacji

Przed ułożeniem sieci rurociągów wszystkie elementy jej konstrukcji są sprawdzane pod kątem integralności, obecność pęknięć i widocznych wad jest nie do przyjęcia. W przeciwnym razie wycieki i sytuacje awaryjne są nieuniknione. Sprawdzone rury kanalizacyjne są układane na podkładce montażowej i wypoziomowane na poziomie budynku. Jeśli to konieczne, regulacja kąta nachylenia we właściwym miejscu wylewa piasek w taki sposób, aby rura leżąca na nasypie ściśle do niej pasowała i była nieruchoma.

Ogólne zalecenia dotyczące instalacji rur spustowych

Ogólne zalecenia pomogą uniknąć najczęstszych błędów podczas układania rur spustowych domowych i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Elementy konstrukcyjne sieci rurociągów ulegają kurczeniu w czasie. W rezultacie konieczne jest okresowe dostosowanie kąta rur.
 • Przy zmianie kierunku układania połączenia kołnierzowe powinny być wykonane pod kątem co najmniej sto dwadzieścia stopni. W przeciwnym razie konieczne będzie wyposażenie dodatkowego luku inspekcyjnego w celu kontrolowania sieci rurociągów iw razie potrzeby oczyszczenia.
 • Rozmieszczenie ukrytych ścieków wymaga szczególnie starannego sprawdzenia wszystkich elementów jego struktury pod względem integralności i braku wycieków. W takim przypadku okna widokowe powinny znajdować się w niewielkiej odległości od siebie.
 • Rury układa się w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Instalacja rozpoczyna się od rury spustowej z dalszym postępem do podłączonych urządzeń hydraulicznych.
Tak więc w praktyce nachylenie rury spustowej dla zlewu

Pożądany kąt nachylenia rur kanalizacyjnych podczas budowy sieci domowej nie jest trudny do zniesienia. Poprzednio na ścianie narysowano znak, wyznaczając linię wcześniej obliczonego nachylenia. Trwa na nim sieć rurociągów.

Prace nad układem zewnętrznym są nieco trudniejsze. W tym przypadku, aby zapewnić wymagane nachylenie, konieczne jest wykopanie rowu, którego głębokość stopniowo rośnie. Sterowanie odbywa się za pomocą poziomu konstrukcyjnego, sznur rozciągnięty pod kątem prostym znacznie ułatwi wykonywanie manipulacji produkcyjnych.

Sprawność układu zależy w dużej mierze od prawidłowego zachowania kąta nachylenia sieci rurociągów. Konieczne jest przestrzeganie zalecanych standardów. Odchodząc od określonych parametrów często występują sytuacje awaryjne i zapychanie się sieci rurociągów.

Wybraliśmy dla Ciebie specjalne wideo, które zawiera wiele przydatnych informacji na temat kanalizacji.

Standardowe nachylenie rury kanalizacyjnej

Jakie nachylenie rury kanalizacyjnej powinno być i jak ją wykonać

Dla organizacji odwodnienia naturalnego bardzo ważne jest prawidłowe obliczenie nachylenia rury kanalizacyjnej. Umożliwi to funkcjonowanie takiego systemu tak długo, jak to możliwe, bez awarii, w szczególności w domu. Poniżej zastanowimy się, jaki powinien być nachylenie rur kanalizacyjnych, aby nie powstawały stagnacje, wymagające stałego czyszczenia i komplikującego proces obsługi systemu.

Organizacja stoku w prywatnym domu

Zanim zaczniesz wymieniać rury kanalizacyjne, musisz nauczyć się wszystkich zasad i zaleceń dotyczących takich prac. Wszelkie manipulacje projektami i konstrukcjami powinny być zgodne z normami i zasadami SNiP. Zawierają również informacje o minimalnym nachyleniu rur kanalizacyjnych, które układane są zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych systemach odwadniających.

Należy zauważyć, że nie zaleca się wykonywania maksymalnego możliwego nachylenia rury w domach prywatnych.

Jeśli kąt rury kanalizacyjnej jest zbyt wysoki, doprowadzi to do szybszego wypływu płynu, co doprowadzi do osadzenia się cząstek stałych na ściankach wewnątrz rury. Stagnacja, rozszczelnienie syfonu i nieprzyjemne zapachy. Czasami w mieszkaniach trudno jest stworzyć niezbędne zbocza rur do ścieków. Są przypadki, kiedy jakiekolwiek nachylenie nie wystarcza - trzeba użyć pionowej uszczelki.

W obecności każdego projektu lepiej nie przekraczać granic opracowanych norm. Dodatkowo, aby ustalić z wymaganymi nachyleniami rur w prywatnym domu, nie zaszkodzi konsultować się ze specjalistą.

Określić nachylenie podczas instalowania wewnętrznych ścieków

Wewnątrz domu pożądane jest układanie rur z tworzywa sztucznego o średnicy 50 i 110 mm. Pierwsza opcja nadaje się do podłączenia wszystkich urządzeń sanitarnych, z wyjątkiem toalety.

Konieczne jest dostarczenie szeregu wskazówek od profesjonalistów, aby zainstalować domowe kanały ściekowe:

 • Jeśli rury biegną poziomo, skręcanie pod kątem prostym jest niedozwolone. Łuki muszą być równe 45 stopni.
 • W przypadku układania pionowego dopuszczalne są kąty proste.
 • Tam, gdzie rury są obracane, zaleca się zainstalowanie połączeń kontrolnych, aby można było naprawić i kontrolować system kanalizacyjny.
 • Jeśli długość rury jest niewielka, wówczas nachylenie może stać się bardziej akceptowalnymi normami.

Źródłem kanalizacji są instalacje hydrauliczne zainstalowane w domu lub w mieszkaniu - mogą to być toalety, zlewozmywaki, wanny. W celu terminowego wypływu wody należy wybrać prawidłowe standardowe nachylenie rury kanalizacyjnej.

Według SNiP nachylenie rur kanalizacyjnych jest mierzone w centymetrach, a minimalna wartość nie powinna być mniejsza niż 2 cm na metr rury. Również w obrębie obiektu nie można zmienić rodzajów okablowania, co spowoduje zakłócenia hydrodynamiki rurociągu, a to może spowodować uderzenie wody i zniszczenie rur.

Innymi słowy, każdy kolejny metr rury powinien znajdować się 2 cm poniżej poprzedniej. Należy zauważyć, że nachylenie nie może być mierzone w stopniach, ponieważ w tym przypadku występują różne znaczące błędy. W rezultacie wystąpią błędy dla każdego rodzaju systemu kanalizacyjnego.

Aby ułatwić proces obliczania domu prywatnego, stosuje się bardziej zunifikowaną formułę.

Obliczanie pełności rurek

Aby określić, co powinno być nachyleniem rury kanalizacyjnej, tak jak dla żeliwa, plastiku i cementu azbestowego, obliczyć stopień ich stopnia. Ma to zapobiec lub zminimalizować ewentualne przyszłe blokady. Dzięki uzyskanym danym możliwe będzie obliczenie nachylenia rur.

Obliczenia przeprowadza się według następującego wzoru:

gdzie H jest pełnią, B jest wysokością poziomu spływu, D jest przekrojem rur.

Weź pod uwagę, że wartość graniczna pełności wynosi 1, to powie, że rura jest całkowicie wypełniona i nie ma tendencyjności.

W ujęciu procentowym lepiej jest, jeśli obłożenie mieści się w przedziale 50-60. Ponadto należy wziąć pod uwagę materiał wytwarzania rur i kąt nachylenia w stosunku do szamba. Rury azbestowo-żeliwne wypełnia się bardzo szybko z powodu wysokiej chropowatości powierzchni ich ścian wewnętrznych.

Ponadto, ta wartość pozwoli ściekom poruszać się z prędkością 0,7 m / s, tak że będzie możliwe utrzymywanie stałych zanieczyszczeń w stałym ruchu, zapobiegając przywieraniu ich do ścianek rury.

Podczas błędnych obliczeń, zadaniem jest obliczenie maksymalnej możliwej prędkości przepływu drenów przez rury kanalizacyjne. W ten sam sposób wykonywane jest obliczenie minimalnego nachylenia zewnętrznego rodzaju ścieków. Ponieważ w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych stosowane są rury o dużych przekrojach, nachylenie powinno być odpowiednie.

Jak określić nachylenie

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać nachylenie kanału, musisz wiedzieć wszystko o długości kanalizacji.

Warto zastanowić się nad przykładem określenia obliczeń nachylenia rur, które są zainstalowane w prywatnym domu lub mieszkaniu. Załóżmy, że w naszym przypadku system będzie składał się z rur o przekroju 10 cm, a ich długość będzie wynosić 15 m. Następnie nachylenie określa się przez pomnożenie długości rur przez nachylenie wybrane z GOST lub SNiPa.

Konkretne liczby będą następujące: 15 m (długość rur) × 0,02 (nachylenie, zgodnie z normami) = 0,3 m, czyli 30 cm.

Zgodnie z ostateczną wartością można stwierdzić, że różnica wysokości między wysokością początkową a końcową wynosi 30 centymetrów.

Standardowe spadki rur dla systemów kanalizacyjnych

Proces sprawdzania nachylenia rury kanalizacyjnej, już częściowo przejrzeliśmy. Warto również dodać, że ta wartość zależy od średnicy rur. W odpowiedniej tabeli można znaleźć informacje o tym, co powinno być nachyleniem po zainstalowaniu tego lub tego urządzenia sanitarnego.

SNiP, oprócz określenia nachylenia rury, wyjaśnia, w jaki sposób należy zainstalować cały system kanalizacyjny.

Przydziel następującą listę reguł:

 1. Wymagane nachylenie określa się na podstawie przekroju zamontowanego pionu.
 2. Jeżeli przekrój pionu nie przekracza 11 cm, kąt jest wybierany z odległości 2 cm na metr.
 3. Minimalne nachylenie rur o przekroju do 5 cm wynosi 3 cm na metr rury.
 4. Jeżeli odcinek rury przekracza 16 cm, nachylenie będzie równe 0,8 cm.

Warto zauważyć, że ze spadkiem dla rur kanalizacyjnych trzeba zdecydować w momencie projektowania dowolnej konstrukcji.

Standardy nachylenia w układzie zewnętrznego typu kanalizacji

System zewnętrznych ścieków przeznaczony jest do odprowadzania ścieków z domu do szamba. Z reguły do ​​takiego układu stosuje się żeliwo, rury z karbonu azbestowego lub PE.

Ponieważ rury dla systemów zewnętrznych często mają duże przekroje, dla nich są zdefiniowane oddzielne reguły dla kodów budowlanych:

 1. Przy przekroju rury do 15 cm minimalne wartości nachylenia będą wynosić 0,8 cm na metr rurociągu.
 2. Maksymalne wartości drenażu wynoszą 15 cm na 1 m.
 3. W przypadku autostrad o przekroju 20 cm nachylenie wynosi 0,7 cm na każdy metr bieżący rury.

Najbardziej akceptowalnym dla domu będzie system grawitacyjny, którego nachylenie tworzy się w wykopanych wykopach wzdłuż całej trasy rurociągu. Warto wziąć pod uwagę, że rury zewnętrznego systemu odpływowego powinny znajdować się poniżej poziomu zamarzania gleby. Ponadto warto pamiętać o instalacji wszelkiego rodzaju izolacji.

Przy maksymalnym nachyleniu 0,15 (to jest spadku 15 cm), system będzie bardzo nieefektywny, zamulenie i zatykanie nastąpi z powodu szybkiego przemieszczania się wody.

W każdym przypadku nachylenie rury kanalizacyjnej i innych rur kanalizacyjnych w systemie odwadniającym zostanie określone na podstawie dopuszczalnych wartości granicznych. Optymalną wartością będzie z reguły wartość minimalna i maksymalna. Maksymalne możliwe wartości dla ścieków zewnętrznych są dopuszczalne tylko w przypadku wydobycia czystej wody, jeżeli nie ma ryzyka zatykania rur.

Tak więc, aby określić, co powinno być nachylenie rur kanalizacyjnych, konieczne jest na etapie projektowania. Jeśli taki system jest zorganizowany prawidłowo, będzie on służył jak najdłużej bez awarii i maksymalnej wydajności.

Zasady obliczania nachyleń ścieków na metr, podstawowe wzory

Zasada działania jakiejkolwiek kanalizacji grawitacyjnej jest ruchem płynu i osadu. Dlatego instalacja kanalizacji odbywa się pod pewnym nachyleniem. SNiP dość jasno określa, jakie powinno być minimalne nachylenie kanalizacji przy 1 m przejścia kanału w różnych miejscach użytkowania. Odstępstwa od tych norm są surowo zabronione, ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

Co to jest

Kanalizacja zawiera specjalne rurociągi do przepływu płynu z pomieszczeń. Aby odpływ płynu odbywał się prawidłowo, system kanalizacyjny ustawia się pod pewnym kątem. Obliczając nachylenie kanału 1 metra, należy użyć specjalnego wzoru: V√H / d≥K.

Aby odszyfrować formułę jest całkiem proste:

H - określa stopień napełnienia rurociągu.

V - wskazuje szybkość wypływu płynu wm / s.

K - wskazuje współczynnik nachylenia.

D to średnica rur.

Aby dowiedzieć się, jakie nachylenie ścieków, bez użycia formuł, możesz użyć już dostępnych danych, które są obliczane z uwzględnieniem średnicy. Tylko jedno obliczenie pozwoli Ci określić, które rogi lepiej przewidzieć.

Niezbędne nachylenia i średnice rur do opróżniania Jaki powinien być kąt nachylenia ścieków

Rodzaje ścieków na 1 metrze

Istnieje kilka rodzajów stoków, biorąc pod uwagę rodzaj ścieków.

Dla wewnętrznego

Rury o średnicy 40, 50, 80 i 100 mm są stosowane do ścieków z wewnętrznym umieszczeniem. Optymalny poziom nachylenia dla takich rur wynosi odpowiednio: 0,035, 0,03, 0,2 i 0,015. Średnica materiału, która jest równa 100 mm, jest przyłożona do wspólnych stref połączeniowych, gdzie wszystkie rurociągi systemu zbiegają się.

Przy stosowaniu łączników o większych rozmiarach do mniejszych, instalacja jest przeprowadzana w taki sposób, aby w dolnej części kanału powstała gładka powierzchnia, która zapewni ciągły przepływ cieczy. Zbocza po wszystkich stronach urządzenia przejściowego są montowane na podstawie obliczonego współczynnika.

Niezbędne odchylenie jest zorganizowane za pomocą łączników, które akceptują nacisk struktury, lub ze względu na nachylenie skrzyni, w której zostaną zainstalowane systemy kanalizacyjne.

Sekcję systemu o długości do 1,5 metra od miksera lub innych urządzeń gospodarstwa domowego można instalować w dowolnej kolejności, ale w zależności od nachylenia od urządzenia do kanalizacji. Wracając do takiego układu zawsze wyposażono w tee lub kolano, nachylenie takich struktur wynosi 67 stopni. Podczas przechylania zawsze należy wziąć pod uwagę kierunek, który musi odpowiadać trasie ruchu. Aby połączyć pion, zawsze używaj trójnika, ustawiając go pod kątem pochylenia 67-87 stopni. Jeśli w mieszkaniu nadal znajduje się prostokątny trójnik, zaleca się jego wymianę podczas instalowania wewnętrznego systemu kanalizacyjnego.

Na zewnątrz

W przypadku układu zewnętrznego stosuje się materiał o średnicy 100, 150 i 200 mm, a odpowiednie nachylenie wynosi 0,012, 0,01 i 0,07. Rury tego systemu muszą znajdować się na tym samym poziomie iz takim samym nachyleniem na całej długości od wyjścia z domu do samego zrzutu.

Połączenie rur o różnych średnicach lub pochyłościach na zboczach jest surowo zabronione. Jeśli konieczne jest odejście od ustalonych zasad, wówczas punkt widokowy zostanie wyposażony w punkt przejścia.

Aby prawidłowo wykonać wymagane nachylenie, zaleca się, aby przy wykopywaniu wykopu uwzględnić z góry narastającą wnękę. Ponadto głębokość wykopu jest zawsze przygotowywana na głębokości 20-25 cm, aby utworzyć pod nim piaskowatą podpórkę. Następnie piasek jest częściowo wypełniony, a elementy wsporcze są montowane dla wszystkich pojedynczych elementów. I dopiero wtedy wylewa się resztę piasku.

Rodzaje stoków na zewnątrz ścieków Nachylenie 0,15 - maksymalne dopuszczalne w każdych warunkach

W zależności od średnicy rury

Skuteczność procesu unieszkodliwiania zależy od prędkości płynu i pełności rur. Ale te dwa wskaźniki są ściśle związane z ważnym kryterium, średnicą rury. Warto wziąć pod uwagę, że średnicę wybiera się na podstawie obliczeń średniej dobowej objętości ścieków i stopnia napełnienia rur o 50-60 procent.

Maksymalne i minimalne nachylenia rury kanalizacyjnej są określone w SNiP jako liczba ułamkowa. Współczynnik ten jest ustalany przez stosunek długości do pożądanej szczeliny między górną i dolną granicą wzdłuż krawędzi.

Dla różnych średnic są ich nachylenia:

 • dla średnicy rury 40 mm, pierwszy współczynnik minimalnego nachylenia będzie wynosił 0,03, a maksymalna wartość 0,04;
 • dla średnicy 50 mm minimalny stosunek nachylenia będzie wynosił 0,025, a maksymalna wartość 0,035.

Aby ustalić nachylenie układu na płaszczyźnie płaskiej, konieczne jest wykonanie mnożenia długości za pomocą współczynnika nachylenia. Jeśli wynik zostanie pomnożony przez 100, wynikowa liczba będzie w centymetrach.

Wartość nachylenia w zależności od średnicy rury

Obliczanie kąta nachylenia

Niezależnie obliczyć kąt nachylenia jest dość trudny, do tego trzeba dużo danych, które tylko eksperci mogą wymyślić. Ale z punktu widzenia matematyki można ocenić sytuację.

Trzeba znać pełnię rurociągu. Wskaźnik ten można znaleźć za pomocą dość prostego wzoru: Y = H / D, w którym H oznacza poziom cieczy odpadowej, a D - jego średnicę.

Nawet przy minimalnej znajomości matematyki można zrozumieć, że im bliżej wartości Y jeden, tym większe zajmowanie odpadów. Jeśli uzyskana wartość mieści się w zakresie 0,5-0,7, wówczas wartość napełnienia odpowiada jej wartości optymalnej i jest oznaczona symbolem K. Jeżeli zaobserwuje się następującą nierówność, system kanalizacyjny będzie najbardziej skuteczny.

Nierówność K ≤ V√y, w której V oznacza natężenie przepływu cieczy przez rury, √ y jest pierwiastkiem kwadratowym wskaźnika zajętości rury, a K jest optymalnym wskaźnikiem wartości napełnienia.

Zależności różnicy wysokości początku i końca rury od jej nachylenia

Pomiar nachylenia

Jeśli chodzi o teorię, wszystko jest jasne, ale jak możemy zmierzyć system kanalizacyjny w praktyce w domu? Pierwszą rzeczą do zrobienia jest przygotowanie idealnie płaskiej poziomej powierzchni. W odniesieniu do tej powierzchni i będą mierzone.

Jako przybliżoną powierzchnię nie należy wybierać podłóg w pomieszczeniu, rzadko spełniają one powyższe wymagania. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla tej pracy byłby poziom lasera. Ale takie narzędzie, nie każdy może sobie pozwolić na zakup na jedno użycie, więc trzeba użyć tradycyjnych metod określania poziomu.

Poziom budynku doskonale poradzi sobie z zadaniem określenia nachylenia kanalizacji o 1 metr. Ale oprócz niego potrzebne będą inne narzędzia:

 • rura;
 • Poziomica - jeśli podstawa poziomu jest wykonana w półkolistym kształcie, wygodniej będzie dla jednej osoby użyć go w obiegu pracy;
 • Okucia i sprzęt do elementów złącznych;
 • ołówek;
 • piła do metalu.

Przy określaniu nachylenia kanału nie można obejść się bez poziomu

Zauważ, że poziom bubble oprócz dwóch podstawowych znaków musi mieć po dwa kolejne z każdej strony. Wszystkie etykiety pokazują rozbieżność z linią horyzontu 1 cm w jednym lub drugim kierunku.

Początek pomiaru musi być przeprowadzony od najniższego punktu. Rura jest połączona z głównym systemem i jest przymocowana jedną stroną do powierzchni ściany. Ponadto na rurze ustalany jest poziom konstrukcyjny, przy którym określa się dopuszczalny nadmiar.

Pęcherzyk powietrza powinien być w kontakcie z pożądanym podziałem, biorąc pod uwagę poziom pożądanego napięcia systemowego. Następnie wykonaj zapięcie z drugiego końca rury. Odbywa się to, dopóki rura nie dotrze do zainstalowanego zlewu lub muszli klozetowej. Przy przestrzeganiu wszystkich norm i zasad, wyposażona kanalizacja będzie miała niezbędne nachylenie.

Jeśli nie możesz znaleźć poziomu z trzema znakami, użyj normalnego poziomu, po prostu trochę go ulepsz. Aby to zrobić, wykonaj kalibrację, która wykonuje prostą linię odłożoną na powierzchni ściany, z niezbędnym niedopowiedzeniem. Przy swoim poziomie przyczepionym do linii, zaznacz na skali, w której bąbelek ma kontakt ze skalą.

Pomiar wewnętrznego nachylenia ścieków

Dlaczego jest to konieczne

Przede wszystkim kąt nachylenia jest potrzebny, aby uniknąć blokad w systemie kanalizacyjnym. Pozwoli to właścicielom prywatnych domów żyć beztrosko przez wiele lat. Ale musimy pamiętać, że bardzo duży kąt nachylenia może wpływać na właściwości systemu kanalizacyjnego.

Istnieje kilka naruszeń właściwości operacyjnych:

 • załamanie układu, które nastąpi z powodu zbyt szybkiego przepływu płynu, słabo przepłukującego frakcji stałej. Ostatecznie na powierzchni rury tworzy się warstwa szlamu, którą należy oczyścić;
 • jeżeli poziom nachylenia kanalizacji dla wyrobów metalowych zostanie wybrany nieprawidłowo, górna część ulegnie korozji, co skróci żywotność ścieków;
 • z nadmiernie dużym nachyleniem długiej rury istnieje prawdopodobieństwo zerwania syfonu. To pociąga za sobą nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu.

Ponadto nadmierne nachylenie może prowadzić do wzrostu poziomu hałasu podczas procesu płukania.

Film pokazuje, jak poprawnie określić nachylenie kanału na 1 metr.

Zbocze dla ścieków na 1 metr: SNiP, zalecenia i metody obliczeniowe

W przypadku nachylenia zewnętrznych i wewnętrznych rur kanalizacyjnych w prywatnym domu, a także w przypadku układania kanalizacji w mieszkaniu, zostały już obliczone dokładne normy i odpowiednie zalecenia SNiP. Jednak bardzo często dla prawidłowego wypływu konieczne jest obliczenie optymalnego poziomu nachylenia, w oparciu o indywidualne parametry, rodzaj pomieszczenia, materiał i średnicę rur.

Rozważmy SNiP, zalecenia i wzory do obliczania, jakie nachylenie rura powinna mieć dla ścieków do długości 1 metra w różnych przypadkach - w mieszkaniu, domu prywatnym, sieci wewnętrznej i zewnętrznej oraz w zależności od materiału używanego do produkcji rur kanalizacyjnych.

Znaczenie nachylenia

Do prawidłowego działania systemu kanalizacyjnego niezbędne są dokładne obliczenia. Jakie są konsekwencje błędów?

 • Zbyt duże odchylenie doprowadzi do przyspieszonego odpływu, któremu towarzyszyć będzie silny hałas. To szybko usuwa wewnętrzną powierzchnię i spowalnia samooczyszczanie.
 • Niewystarczający poziom może spowodować zatkanie układu, zwłaszcza jeśli nie zapewnia on krajowej pompy do odchodów. Lokalizacja blokady rurociągu jest trudna do zdiagnozowania i wymaga długiego czasu naprawy.

Najlepszy ze wszystkich, gdy ruch drenów występuje z prędkością 0,7 -1 m / s. In Proces obliczeniowy musi uwzględniać średnicę, materiał i pełnię (hydropresurę) rur.

Projektując system kanalizacyjny, zwyczajowo kierujemy się nie wzorami, ale wartościami podanymi w SNiP. Instalacja wewnątrz budynku podlega wymogom sekcji 2.04.01-85, a instalacja zewnętrzna jest regulowana w sekcji 2.04.04-85.

Do wysokich budynków i dużych kompleksów mieszkalnych potrzebne są różne metody obliczeniowe.

Wszystkie liczby podane są w postaci współczynników i są mierzone w centymetrach na metr bieżący. Oznaczenie w stopniach nie jest używane z powodu dużych błędów w procesie instalacji do szamba lub studni kanalizacyjnej, które znajdują się w odległości 10-12 m od domu. Tak więc, dla średnicy 40-50 mm i odległości szamba na 12 m, stosuje się współczynnik 0,03 (3 cm / m), a dla sekcji 85-100 mm - 0,02.

Minimalne dopuszczalne nachylenie dla zewnętrznych i wewnętrznych linii kanalizacyjnych zgodnie z SNiP wynosi 0,015, przy czym nachylenie rur kanalizacyjnych o kącie mniejszym niż minimalne cząstki stałe pozostaje w rurze. W małych obszarach - nie więcej niż 1 m, dopuszczalny jest współczynnik 0,01.

Maksymalne nachylenie zewnętrznych i wewnętrznych systemów kanalizacyjnych nie przekracza 3% zgodnie z normami i ogólnie zależy od natężenia przepływu, prędkość do 1,4 m / s musi być utrzymana w plastikowych rurach kanalizacyjnych, w przeciwnym razie odpływ zostanie podzielony na frakcje, a stałe cząstki pozostaną w systemie.

Średnica rury w milimetrach

Zalecany współczynnik nachylenia

Do zlewozmywaków, zlewozmywaków, zlewozmywaków i łazienek wybiera się rury o średnicach 40-50 mm o nachyleniu od 2,5 cm do 3,5 cm na metr. Aby spuścić wodę z toalety, średnica przewodu wynosi 100 mm. Minimalna wartość na metr bieżący wynosi 0,012, a norma to 0,02. Podczas instalowania stosowanego poziomu pęcherzykowego lub laserowego.

Jak obliczyć prawidłowe nachylenie podczas układania rur kanalizacyjnych w sieci kanalizacyjnej? Wzór do obliczania współczynników normatywnych:

Oddzielnie można zastosować złożoną formułę Kollbrook-White. Wygląda tak:

Kanalizacja w wysokich budynkach znajduje się pionowo. Dreny przesuwają się wzdłuż średnicy ścian, a w środku strumienia - sprężonego powietrza. Przy takim przepływie prawie się nie pojawia.

Kalkulacja dla prywatnego domu

Przy niewielkich ilościach obliczeń odpadów nie jest wymagane. Najważniejsze, że nachylenie nie powinno być mniejsze niż minimum dopuszczalne zgodnie z normami SNiP.

Ważne jest, aby nachylenie i przekrój systemu kanalizacyjnego przyczyniały się do pełności rurociągu co najmniej jednej trzeciej średnicy.

Aby zwiększyć łatwość konserwacji i żywotność, zaleca się stosowanie rur z tego samego materiału.

Zazwyczaj pierwszeństwo mają gniazda montowane do przepływu na autostradzie. Jeśli to konieczne, zmień kierunek przepływu, pożądane jest unikanie ostrych skrętów.

Zamiast jednego okucia w 90 o wskazane jest użycie od 2 do 45 o.

W przypadku wymuszonych ścieków zewnętrznych cała instalacja wodociągowa znajduje się poniżej poziomu szamba. Obliczanie kątów wzdłuż całej długości rurociągu staje się nieistotne. Konieczne jest jedynie, aby ścieki spływały grawitacyjnie do jednego kolektora, a stamtąd były pompowane za pomocą pompy domowej. Z tego artykułu dowiesz się, jakie rury są używane do kanalizacji zewnętrznej.

Drugą opcją jest zainstalowanie pompy fekalnej w systemie po każdym urządzeniu sanitarnym. Jak prawidłowo przeprowadzić ścieki w prywatnym domu, powiemy w tym artykule.

Optymalne wartości dla systemu zewnętrznego

Podczas układania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego za podstawę przyjmuje się punkt wylotu rurociągu ze ściany lub fundamentu. Zasada jest przestrzegana: im mniejsza sekcja, tym większe nachylenie. Dla normalnego odpływu o średnicy 110 wystarczy 0,02, a dla rur 60-80 mm potrzeba 0,03 i więcej.

Istnieją trzy główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Ulga. Studnie odwadniające są zwykle zlokalizowane w najniższym punkcie terenu, więc dodaje się naturalne nachylenie wykopu.
 2. Głębokość rurociągu w pobliżu szamba nie powinna być niższa niż wlot do studni kanalizacyjnej.

Nachylenie musi być racjonalne, abyś nie musiał kopać w basenie z powodu zbyt głębokich odpływów - jest to drogie i niebezpieczne, jeśli woda gruntowa dostanie się do szamba.

 • Rów powinien być głębszy niż poziom zamarzania gleby.
 • Wewnętrzne reguły instalacji rur

  Podczas układania rur wewnętrznych. gdzie wszystkie punkty są zredukowane do jednego pionu, objętość wyładowania jest obliczana całkowicie dla wszystkich urządzeń. podłączony do autostrady. Pamiętaj, aby obliczyć nierówności podłogi, tak aby różnica nachylenia i wysokości między kanalizacją a zlewem była zgodna z normami SNiP.

  Dodatkowe zalecenia

  W procesie projektowania i układania należy zwrócić uwagę na kilka punktów:

  1. Naturalny skurcz. Glebę można zagęszczać pod wpływem czynników zewnętrznych, w wyniku czego nachylenie ulega zmianie.
  2. W niektórych obszarach wskazane jest umieszczenie luków inspekcyjnych w odstępach 30-40 cm w przypadku zatkania z powodu słabego odpływu. W tym samym celu specjaliści łączą rury pod kątem co najmniej 120 °.
  3. Obliczenia są przeprowadzane, począwszy od punktu wyjścia kanalizacji, ale instalacja zawsze odbywa się w odwrotnej kolejności - z dala od studzienki kanalizacyjnej.
  4. Projekt został zaprojektowany w taki sposób, aby długość linii była minimalna. Im krótsza linia, tym mniej prawdopodobne jest zatkanie lub złamanie.

  Właściwa lokalizacja ścieków w celu uniknięcia zatorów i zapewnienia długiej żywotności całej komunikacji.

  Najlepszą opcją obliczeniową jest orientacja na normy i przepisy przepisów budowlanych oraz uwzględnienie indywidualnych cech budynku i lokalizacji łazienek. Po zakończeniu instalacji przed wykryciem wykopu, wszystkie elementy linii są sprawdzane pod względem szczelności i niezawodności wypływu.